Zelf uittreden of Astrale projectie  

 


Plots merk je dat je aan het plafond zweeft en jezelf op bed ziet liggen, toch kan je alles omschrijven en zintuiglijk waarnemen.
Je bent uit je lichaam en ziet alles wat er gebeurt, ook al lig je in coma.
Je gaat naar de gang of de wachtzaal en hoort daar de ongeruste familieleden en kennissen over je praten.
Bij latere verificatie blijkt alles waar te zijn wat je gehoord hebt.
Je hebt een uittreding gehad...je merkt er behalve enkele ongewone dingen, zoals het naar jezelf kijken vanaf het plafond, eigenlijk verder niets van.
Je vroeg je dat moment alleen af hoe dat kon.


3 Soorten van uittredingen

De spontane uittreding

Astraal omhoog komen

Spontaan uittreden doen de meeste slechts bij een ongeval, bijna-dood-ervaring of soms ook zonder dat er eigenlijk aanleiding toe is.
Deze vorm is wel de meest indrukwekkende omdat hij met geen haar verschilt met je dagdagelijkse ervaring, totdat je merkt dat je lichaam ergens anders ligt of je merkt dat je vanuit een standpunt waarneemt dat anders niet kan.
Je probeert de deur open te doen maar grijpt door de kruk.
Je gaat uit de weg voor iemand die langsloopt, maar hij niet, omdat hij je niet opmerkt en loopt half door je heen.
Een aantal dingen vind je vreemd maar je merkt het nog steeds niet direct echt wat er met je aan het gebeuren is.
Zo'n ervaring maakte ik mee door een ongeval.
Daarover later meer.
Deze vorm van uittreding, waarvan de uitgetreden zich niet direct bewust is, blijkt de indrukwekkendste en de realistische te zijn, dit aldus personen die beide soorten uittredingen meemaakten.


Bovenstaande wil dus absoluut niet zeggen dat een bewust veroorzaakte astrale projectie niet met de werkelijkheid overeenkomt.
Er zijn genoeg gevallen bekend van astrale reizigers waarvan de waarnemingen met de feiten konden gecontroleerd worden.
Moeilijker te bevestigen wordt het uiteraard als men naar hogere sferen begint te reizen.
Sommige mensen kunnen deze ervaringen bewust oproepen, zie maar naar de boeken van Muldoon, Monroe of lees maar de rapporten van de testen die ze deden met Ingo Swan.
Monroe richtte er zelfs een instituut (The Monroe instituten for applied science) voor op, waar mensen met bijna dood ervaringen, mensen met uittredingservaringen onderzocht worden of mensen die willen uittreden dit kunnen leren.
Ook wordt daar veel onderzoek naar gedaan met vrijwillige proefpersonen.
Muldoon was een van de eersten die dit fenomeen af en toe spontaan meemaakte en er enkele van rapporteerde.
Monroe's eerste ervaringen waren ook spontaan, maar hij leerde langzamerhand een techniek waardoor hij dit bewust kun laten optreden wanneer hij wou.
De uittredingen van Ingo Swan zijn meer hafuittredingen, waarbij hij dus wel, zei het onduidelijker, dingen kon waarnemen van andere plaatsen maar zich deels ook nog in zijn lichaam bevindt.
Deze laatste soort, halflichamelijk en halfastraal, komt wel het meest voor bij deze categorie van bewuste uittreding.
Daardoor is de uittreding meestal, doch niet altijd, minder zuiver omdat men over een soort dubbel bewustzijn beschikt.
Dit in tegenstelling tot deze van de eerste categorie waarbij men dus eigenlijk pas achteraf vaststelt niet in zijn lichaam te zijn, waardoor de waarneming 100 % via dit astraallichaam gebeurt.De droom
Jawel, er zijn heel sterke aanwijzingen dat iedereen 's nachts uittreedt, maar dan wel onbewust.
Deze zijn van een andere soort en betreffen meestal psychische sferen.
Modern droomonderzoek bevestigt echter dat als je over Piet gedroomd hebt en dat aan hem vertelt, het heel goed mogelijk is dat hij je de rest van de droom verder vertelt, omdat je in je droom Piet werkelijk geestelijk ontmoet hebt en hij jou.
Dit is experimenteel bevestigd bij droomonderzoek in het "Stanford
Dream Researth's center".
Je kan echter tijdens een droom op een bepaalde aardse locatie vertoeven en zo een beeld opvangen van een plaats die je later bezoekt en waarvan je meent een "dťja vý" te hebben.


Bewust uittreden, de gouden regels

Ontspan jezelf en ban angst

Zorg dat je niet kan gestoord worden en tracht zo goed mogelijk te ontspannen.
Je moet vrij zijn van angst en ook zeker zijn deze niet te zullen hebben wanneer je plots "leviteert", want dat brengt je onmiddellijk terug.
Zo maakte ik er wel ook enkele mee, maar in het beste geval was de plotse levitatie aanleiding tot een lichte shock waardoor ik onmiddellijk terugviel, mijn beste en langste succes haalde ongeveer een 20-tal sec.
Dus maakte ik op deze manier eigenlijk niet veel mee.
Eťn enkele keer vroeg ik aan geestelijke helpers of ze me wilden helpen om uit mijn lichaam te komen.
Die avond vlak voor ik in slaap leek te vallen, voelde ik plots duidelijk een achttal handen aan mijn lichaam die me optilden, ik riep "Stop" uit paniek en ik viel direct terug met een schok.
Ik was er blijkbaar niet klaar voor.
Daarna vroeg ik dit nog maar ze kwamen me nooit meer uit mijn lichaam tillen.


Blijf wakker

Het is een hele kunst om wakker te kunnen blijven op het randje van de slaap.
Dit schijnt echter de ideale toestand te zijn voor een uittreding.
Je dient immers je bewustzijn en je herinnering aan je uittreding te kunnen bewaren wil je er iets kunnen bewust van kunnen meemaken en herinneren.
Wakker blijven is de voorwaarde om je uittreding bewust te kunnen beleven en besturen, ik denk dat dit vanzelfsprekend is.


Wees attent
Zonder dat je het zelf beseft hang je soms gedeeltelijk uit je lichaam.
Het voelt aan alsof je 15 cm naast of uit je lichaam ligt.
Soms voel je dat je lijkt te zweven, of je hebt het gevoel op een afstand of in een andere houding te zijn.
Dit is reeds een uittreding!
Wees in het begin tevreden met het zwevend gevoel.
Experimenteer uiteindelijk met verschillende voorgestelde posities en plaatsen waar je je bevindt, voel jezelf daar aanwezig.
Probeer je een wiegend gevoel voor te stellen (als je teveel gedronken hebt lukt dit vanzelf, je ziet de kamer letterlijk over en weer wiegen en draaien, maar het nadeel is dat je als je zoveel op hebt, je ook niet zo goed meer voelt in dit geval).


Spiegeltje aan de wand, wie is de echte in het land?
Dit is geen grapje maar een gekende techniek.
Als de bovenstaande technieken niet zouden lukken kan je het volgende proberen.
Zet je voor de spiegel en kijk naar jezelf.
Begin je stilaan te verbeelden dat je vanuit de spiegel naar jezelf kijkt.
Eens je in de spiegel bent ben je uitgetreden.
Meer kan ik hierover niet vertellen omdat ik tot heden met deze techniek.
Nog een methode zou zijn je voor te stellen dat je uit je lichaam rolt.
Je moet dit uiteraard letterlijk zo voelen.
Dit kan dus een langdurig bewust ingespannen proces zijn.Waarom uittreden?

Sommige mensen voelen de behoeft erachter te komen of er mee teexperimenteren.
Andere willen de sferen bezoeken.
Weer andere zoeken deze ervaringen met hard drugs, zoals LSD dit kan veroorzaken.
In ieder reikt mijn persoonlijke ervaring niet zover, behalve dan die in het geval van de spontane uittreding.
Herhaaldelijk experimenteren met uittreden, met te zeer beperkte kleinschalige maar duidelijk voelbare successen deed mij besluiten om ermee te stoppen omdat dit misschien niet zo toegankelijk is voor mijzelf.
Een gouden regel schijnt echter te zijn; geen angst voor je ervaringen te hebben.
Dit was waarschijnlijk de reden waarom het mij weerhield en waarom het zoveel anderen ook niet lukt.


Door mijn ervaring
ben ik er echter blijvend van overtuigd geraakt dat het geen pseudo-ervaring is maar werkelijk kan.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik de meeste tijd helemaal niet wist dat ik was uitgetreden en dat ik daardoor dus ook geen angst had.
Toen de ambulance stopte en de ambulanciers uitstapten, me voorbij liepen, om me te gaan halen dacht ik op mijn lichaam en bevond ik me er spontaan weer in.
Indrukwekkend was wel het tergend inwendig zoemende geluid dat ik gehoord had vlak voor de uittreding.
Het leek erop alsof duizenden bijen in mij kop rondsuisden, dus niet via mijn zintuiglijke horen, maar inwendig en luid mentaal.
Dit geluid blijkt typerend te zijn voor veel uittredingen, alsook het geluid van rinkelende bellen.
Dit las ik pas later, door mij in deze materie verder te gaan verdiepen.
Het voorval gebeurde 13 jaar terug.
Het is me nog steeds bijgebleven, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik iets heel bijzonders heb mogen meemaken.
Ik maakte vele paranormale ervaringen mee, alsof dit noodzakelijk was, mogelijk vanuit een Hogere Bestemming, als ervaring om deze VZW te kunnen beginnen.Uittredingen / reÔncarnatie

Astraal reizen
doet eigenlijk iedereen, echter wij zijn het ons niet altijd bewust.
Als we een uittreding hebben dan verlaten wij ons lichaam en maken of een reis, of we blijven daar waar we zelf liggen.
Toch zit er wel een verschil in een uittreding.


Als we astraal reizen,
dan kunnen we als het ware onze lichaam sturen, maar sommige uittredingen gebeuren ook zonder dat we maar iets kunnen doen.
Als ik even bij mijzelf blijf, dan treed ik uit en wil dan vaak gaan sturen.
Ik baal dan verschrikkelijk als ik weer met een plop in mijn lichaam schiet, en heb hier dan zo'n spijt van, want wat heb ik dan gemist als ik gewoon alles zou toelaten.
Bij het uittreden die dus spontaan gebeurd kun je vaak niet sturen, of men is zo nieuwsgierig, dat men geestelijk meer bezig is waardoor je gedachte en dus je lichaam tegen wordt gehouden.
Jammer maar helaas.
Toch kan men door oefeningen ook het lichaam verlaten.


Hier over zijn
heel veel boeken geschreven en eigenlijk zou men deze gewoon eens moeten lezen.
Als men een verre reis maakt bij het uittreden, dan gaat dit zo snel, waardoor men binnen honderdste van seconden zomaar aan de andere kant van de wereld kan zijn.
Ja zelfs zo ver, dat men zelfs op een geheel andere planeet kan belanden.


Men treed ook
wel eens uit als het lichaam ineens veel pijn moet trotseren.
Het lichaam heeft een functie die bij ontzettend veel pijn geheel uitgeschakeld kan worden.
Denk maar eens aan bijna dood ervaring.
Natuurlijk is hier al veel onderzoek naar gedaan, en volgens de medische wereld wordt vaak gesuggereerd dat er in de hersenen een stof vrij komt die men dan kan vergelijken met morfine.
Tja, en om dan daar tegen in te gaan dat is dan onbegonnen werk.
Ik laat het maar in het midden.
Toch kunnen we zeggen, iedereen maakt wel eens een uittreding in zijn leven.
Heeft u het gevoel wel eens, dat u bij uzelf denkt, "hier ben ik al eens eerder geweest".
Naar alle waarschijnlijkheid heeft u dan al eens een uittreding gemaakt en bent u er ook echt geweest.


Dit noemen we dan een spontane uittreding .
Toch hoeft dit niet echt een uittreding te zijn geweest, want er bestaat ook nog iets als een vorig leven.
Dit wil zeggen dat we in een vorig leven best wel eens op die plek hebben geleefd of gewoond, en dan schiet ineens deze gedachte door ons hoofd.
Ik heb wel eens iemand gesproken die bij een reÔncarnatie therapeut op plekken is geweest, die later exact klopte toen men opzoek ging naar deze plekken.
Even iets geheel anders nu we het toch hebben over reÔncarneren.
Als we als mens op de aarde komen, dan kiezen we zelf onze ouders uit.


Boven maken we een keuze
door juist bij die moeder geboren te worden, dit omdat we daarvandaan een weg bewandelen waar we een hoop van kunnen leren.
Het is dus een bewuste keuze.
Hoe wordt je opgevoed en wat leren we daaruit.
Verder is het vaak wie komen we op ons pad tegen, en hoe verloopt ons verdere leven.
Soms lijkt het wel of we een lijdensweg moeten bewandelen.
U zult ook heel vaak zien dat we op latere leeftijd de boel nog eens onderwerpen aan hetgeen we in de jeugd of iets later hebben geleerd.
Vaak blijkt dan dat men de oude patronen van een vorige leven hebben opgepakt en gewoon zijn door gegaan in dit leven.
De keus is dan, om dit in het hier en nu te veranderen.
En geloof me of niet, soms moeten we door een hel om ons leef patroon te wijzigen.


Maar als dit lukt,
dan kunnen we wel zeggen dat we (spiritueel) innerlijk gegroeid zijn, al zijn we nog zo slecht geweest.
Door bijvoorbeeld naar een reÔncarnatie therapeut te gaan, kunnen we oude blokkades opsporen van een leven nu en ons vorige leven en dit in het hier en nu opruimen.


Maar hoe vaak hoor je niet dat het anders kan gaan. Ik zeg altijd maar "vergeef het", ook dan komt het positieve weer in je zelf terug, en kun je de boel dan makkelijk los laten. Kijk heel diep in je hart en kijk hoeveel je hebt geleerd, je zult dan zeker zien, dat een verkeerde misstap dan minder kans van slagen heeft. Men is door te leren op deze aarde beter instaat om met bepaalde zaken om te gaan. Uiteindelijk draait het eigenlijk om de liefde. Liefde voor de mede mens, maar eigenlijk moeten je starten om eerst van jezelf te leren houden.

Men zegt altijd, begin bij jezelf en verander dan pas de wereld.
Wel deze wereld is helaas nog niet zover, dit zal nog wel enkele eeuwen duren, om maar niet te spreken van honderden eeuwen, maar jij kan voor jezelf nu een start maken. Ik besluit met het volgende. Stap nu de natuur in, nu alle bloemen en planten weer heerlijk bezig zijn om het licht te zien. Adem dit maar eens heel diep in, de natuur is speciaal voor de mens gemaakt dus maak er voldoende gebruik van.

Het is gratis en voor niets.

UITTREDEN 

  We hebben het al eens gehad over uittreden ,
maar er is meer dan alleen in je slaap uittreden.
Zo kunnen we uittreden uit ons lichaam als we bijvoorbeeld op de bank naar de televisie aan het kijken zijn, of als we ineens emotioneel bezig zijn.
Zo heb ik eens horen zeggen dat men uittreedt als je buitenbewustzijn bent.
We noemen dit meestal flauwvallen.


Op zich zou het ook niet vreemd zijn want als het lichaam een emotionele schok te verwerken krijgt, dan reageert het lichaam vaak met het woordje bekijk het maar.
Je raak in een schoktoestand en je zou het kunnen vergelijken met een tijdelijke pauze voor het lichaam.
Als vraag hebben al eens gelezen dat een vrouw onder het baren van een kindje uit haar lichaam trad, ze kon in deze periode heel helder denken terwijl in haar moederschoot het baby'tje nog moest worden geboren.
Ze vertelde dat ze zelfs zo helder kon denken, dat ze bijvoorbeeld wiskundige formules kon uitwerken.
Zo zie je maar uittreden gebeurt niet alleen in de slaapkamer.


Ook ik heb wel eens een uittreding .
Het gevoel dat je krijgt is eigenlijk heel er onrealistisch.
Bij mij gaat mijn hele lichaam als een soort elektrisch spanning reageren.
Daarna treed ik pas uit en kom dan los van mijn lichaam.
Door te sturen kan ik dan boven mijn lichaam zweven en als ik me dan omdraai kan ik naar mijn lichaam kijken.
Soms gebeurt dit zo snel, en dan vlieg ik als het ware ergens naar toe.
Soms is dat heel ergens anders op aarde, of ik kom op een plek waar ik al eens ben geweest.
Het vreemde van deze ervaring is, dat ik overal door heen kan, zelfs door betonnen muren.
Ik kan overal door heen.


Als mens ben je natuurlijk heel erg nieuwsgierig en
probeer je wel eens naar een plek te sturen wat je eigenlijk graag wilt
zien. Dan donder je als het ware weer terug in je eigen lichaam en
schrik je een hoedje. Als ik dan wakker wordt dan klopt mijn hart zo
hard van deze ervaring dat ik eerst eens moet bijkomen.


Er zijn mensen
en die maar hoeven te gaan liggen en kunnen dan bijna op commando uit hun lichaam treden.

Er zijn natuurlijk best wel mogelijkheden om eens uit je lichaam te treden.
We kunnen dit ook in een meditatie doen, echter dit is dan een iets
andere ervaring maar toch zou je deze hiermee kunnen vergelijken.


Toch is een waarschuwing in deze ook nodig ,
je komt namelijk wel eens op plekken die huiveringwekkend zijn.
Je moet er dus wel tegen kunnen, en experimenteren hiermee is dus best gevaarlijk.


Mocht het je echter overkomen , blijf dan rustig en kalm en wees niet bang door te denken dat je nooit zal terugkeren naar je lichaam. Je hoeft namelijk alleen maar aan je lichaam te denken, en je bonkt in je lichaam terug. Er is dus altijd een weg terug, al heb ik eens horen vertellen dat je wel eens de weg kan kwijtraken en het dus even duurt eer je terug bent.Z elf uittreden of Astrale projectie

P lots merk je dat je aan het plafond zweeft en jezelf op bed ziet liggen, toch kan je alles omschrijven en zintuiglijk waarnemen.
Je bent uit je lichaam en ziet alles wat er gebeurt, ook al lig je in coma.
Je gaat naar de gang of de wachtzaal en hoort daar de ongeruste familieleden en kennissen over je praten.
Bij latere verificatie blijkt alles waar te zijn wat je gehoord hebt.
Je hebt een uittreding gehad...je merkt er behalve enkele ongewone dingen, zoals het naar jezelf kijken vanaf het plafond, eigenlijk verder niets van.
Je vroeg je dat moment alleen af hoe dat kon.
3 Soorten van uittreding
De spontane uittreding
Spontaan uittreden doen de meeste slechts bij een ongeval, bijna doodservaring of soms ook zonder dat er eigenlijk aanleiding toe is.
Deze vorm is wel de meest indrukwekkende omdat hij met geen haar verschilt met je dagelijkse ervaring, totdat je merkt dat je lichaam ergens anders ligt of je merkt dat je vanuit een standpunt waarneemt dat anders niet kan.
Je probeert de deur open te doen maar grijpt door de kruk.
Je gaat uit de weg voor iemand die langsloopt, maar hij niet, omdat hij je niet opmerkt en loopt half door je heen.
Een aantal dingen vind je vreemd maar je merkt het nog steeds niet direct echt wat er met je aan het gebeuren is.
Daarover later meer.
Deze vorm van uittreding, waarvan de uitgetreden zich niet direct bewust is, blijkt de indrukwekkendste en de realistische te zijn, dit aldus personen die beide soorten uittredingen meemaakten.


De bewust veroorzaakte uittreding
I
edere waarneming, of die nu bewust of onbewust wordt geregistreerd is informatie voor onze geest.
Bij opgewekte astrale ervaringen komt het er op aan om bewust toegang te krijgen tot je onderbewustzijn.
Dit onderbewustzijn is een waarnemer die veel meer opmerkt dan het puur denkend bewustzijn.
Daarom kan je dus ook een lucide droom als echt meemaken.
Een uittreding is dan ook niets anders dan je bewustzijn verplaatsen.

Bovenstaande wil dus absoluut niet zeggen dat een bewust veroorzaakte astrale projectie niet met de werkelijkheid overeenkomt.
Er zijn genoeg gevallen bekend van astrale reizigers waarvan de waarnemingen met de feiten konden gecontroleerd worden.
Moeilijker te bevestigen wordt het uiteraard als men naar hogere sferen begint te reizen. 

Sommige mensen kunnen deze ervaringen bewust oproepen, zie maar naar de boeken van Muldoon, Monroe of lees maar de rapporten van de testen die ze deden met Ingo Swan.
Monroe richtte er zelfs een instituut (The Monroe institute for applied science) voor op, waar mensen met bijna dood ervaringen, mensen met uittredingservaringen onderzocht worden of mensen die willen uittreden dit kunnen leren.
Ook wordt daar veel onderzoek naar gedaan met vrijwillige proefpersonen.
Muldoon was een van de eersten die dit fenomeen af en toe spontaan meemaakte en er enkele van rapporteerde.
Monroe's eerste ervaringen waren ook spontaan, maar hij leerde langzamerhand een techniek waardoor hij dit bewust kun laten optreden wanneer hij wou.
De uittredingen van Ingo Swan zijn meer hafuittredingen, waarbij hij dus wel, zei het onduidelijker, dingen kon waarnemen van andere plaatsen maar zich deels ook nog in zijn lichaam bevindt.
Deze laatste soort, halflichamelijk en halfastraal, komt wel het meest voor bij deze categorie van bewuste uittreding.
Daardoor is de uittreding meestal, doch niet altijd, minder zuiver omdat men over een soort dubbel bewustzijn beschikt.
Dit in tegenstelling tot deze van de eerste categorie waarbij men dus eigenlijk pas achteraf vaststelt niet in zijn lichaam te zijn, waardoor de waarneming 100 % via dit astraallichaam gebeurt.


De droom
Jawel, er zijn heel sterke aanwijzingen dat iedereen 's nachts uittreedt, maar dan wel onbewust.
Deze zijn van een andere soort en betreffen meestal psychische sferen.
Modern droomonderzoek bevestigt echter dat als je over Piet gedroomd hebt en dat aan hem vertelt, het heel goed mogelijk is dat hij je de rest van de droom verder vertelt, omdat je in je droom Piet werkelijk geestelijk ontmoet hebt en hij jou.
Dit is experimenteel bevestigd bij droomonderzoek in het "Stanford Dream Researth's center".
Je kan echter tijdens een droom op een bepaalde aardse locatie vertoeven en zo een beeld opvangen van een plaats die je later bezoekt en waarvan je meent een "dťja vý" te hebben.

 

Wateraders en aardstralen
Water wat op aarde terechtkomt,
verzamelt zich

in de minst vaste grondlagen van de aarde, en stroomt met een enorme kracht naar het laagste punt: de zee. De kracht waarmee dit gepaard gaat is meetbaar met een wichelroede.
Wateraders lopen altijd van oost naar west, en aardstralen van noord naar zuid.
Vandaar dat het erg belangrijk is dat, als vanaf een bouwtekening wordt gekeken hoe de stralen liggen, een duidelijke kompasrichting is aangegeven.
Aardstralen zijn eveneens grondlagen van een minder vaste structuur, die het water op hun beurt weer naar de waterader doet stromen.


Wateraders en aardstralen
zijn enorm schadelijk voor mens en dier.
De kracht die vrij komt door de straling die ontstaat geeft vaak
een disharmonisch karakter aan de omgeving van mens en dier.
Het is zaak om te zorgen dat in ieder geval een bed vrij staat van wateraders en aardstralen.

Op dit moment zijn
er veel zogenaamde hulpmiddelen op de markt die de schadelijke invloeden van wateraders of aardstralen teniet zouden moeten doen of tenminste verminderen.
Vaak worden er op die plaatsen dynamo, rubberen matten, koperen staven of platen, glasplaten, spiegels, zelfs plastic aangebracht om de straling tegen te houden.

Dit is niet afdoende
mensen hadden wellicht even minder klachten, kinderen bleven even droog.
Maar steeds bleek dat de werking helaas maar even aanhield.
De klachten waren snel weer merkbaar.


Meestal is het snel
duidelijk of iemand boven een waterader of aardstraal slaapt, eet, of werkt.
Men is eerder moe, slaapt slecht, is gespannen zonder duidelijke aanwijsbare oorzaken.
Maar vooral niet naar bed kunnen gaan en s'morgens niet op kunnen staan zijn symptomen die wijzen dat wateraders in het geding zijn.
Zelfs ziektes ontstaan als men boven wateraders of aardstralen ligt, eet of werkt.

Meestal komt men
hier na een jaar of vijf tot tien achter klachten zijn niet of nauwelijks medisch vast te stellen, medicijnen helpen niet, zelfs kruiden of paranormale behandelingen lijken geen baat te hebben

Om duidelijk te
maken dat er hele simpele manieren zijn om water en aardstralen tegen te gaan neem ik iedereen eerst even mee naar het verre Egypte.

Aan het begin van de 20ste
eeuw ontdekte twee franse studenten, Chaumery en Belizal, dat een bolvorm een straal uitzend.
Aan de bovenste noordelijkste pool is er positieve straling.
De andere kleuren lopen via de meridianen.
De zuidelijke pool zendt een straling uit die bekend staat om zijn negatieve straling.
Het is belangrijk om te weten dat een klein beetje negatieve straling een positieve en genezende werking kan hebben, maar in grotere doses zou deze gevaarlijk en soms zelfs dodelijk kunnen zijn.
Pendels uit het oude Egypte zijn zo gemaakt dat zij aan de smalle straal een uiterst intens negatieve straal uitzenden.
Daarmee komen we op de ontraadseling van een van de ontelbare mysteries van de piramides als een bol in tweeŽn wordt gedeeld.
Inmiddels heeft men kunnen vast stellen dat de aard van de straling van piramides hetzelfde is.
Het is zelfs zo dat de straling evenredig is aan de grootte van een piramide.
De punt bijvoorbeeld van de Cheops zendt bijvoorbeeld een hele krachtige groene straling uit over een afstand van enkele honderden kilometers

Latere metingen met een pendel hebben aangetoond dat de straling gemeten kan worden op verschillende plaatsen, variŽrend van de Libische woestijn tot Kreta; op al die plaatsen is aan de hand van de straling exact de weg naar Gizeh te bepalen.
Oude Egyptenaren hadden dus geen magnetisch kompas nodig om hun positie te bepalen.
Maar de kracht van de straling kan niet alleen vergroot worden door de massa te vergroten.
Door piramiden of halve bollen over elkaar te plaatsen kan men ook een versterking van de negatief groene straling bereiken, maar met meer elementen wordt het gevaarlijk.
Een experiment met negen halve bollen met een diameter van 10 cm leidde tot de mummificeren van een vers stuk vlees binnen een paar uur.
Een zelfde soort constructie bevindt zich boven de grafkamer van de piramide van Cheops. 

Volgens officiŽle egyptologisch
literatuur was deze constructie bedoeld om gewicht van de grafkamer weg te nemen, maar laat je niet in de war brengen.
Want er is uit onderzoek gebleken dat
alleen het tweedelige dak het gewicht van de bovenste deel van de piramide helpt ondersteunen; de vier halfronde elementen daaronder dragen
alleen hun eigen gewicht.
Dat betekent dus dat het een andere functie moeten hebben gehad.
Ze waren bedoeld om de straling van uit de top van de piramide te richten op de sarcofaag eronder.
De sarcofaag heeft overigens nooit stoffelijke resten bevat, wat het vermoeden bevestigt dat de piramide niet bestemd was voor een overledene maar juist voor een levend persoon om te genezen.
Ook is het denkbaar dat met behulp van de straling andere bewustzijnstoestanden kon worden bereikt die buitenzintuiglijke warnemingen en telepathische communicatie mogelijk maakten

A
l het voorgaande geldt
zeker niet alleen voor piramides.
Talloze rituele voorwerpen, beeldjes en gebouwen uit Egypte en andere oude culturen zenden stralingen uit.


De stralingen zijn niet altijd gevaarlijk.
Bijvoorbeeld de urn uit een Zapotheeks graf de Monte Alban in Mexico stelt een zittende godheid voor.In zijn rechterhand heeft hij twee gebogen staven
die samen een x vormen.
Deze vorm straalt een witte straal uit dat zeer harmoniŽrende uitwerking heeft op fysiek en menselijk niveau.
Deze witte straling heeft een aantoonbaar gunstige werking op alle levende organismen.
Uit heel veel culturen bestaan bewijzen dat juist deze witte stralingen een gunstig effect hebben op het tegen gaan van water en aardstralen.
Iedereen kent ze waarschijnlijk onbewust wel, bijvoorbeeld de rust die over je heen komt als je een tempel of paleis binnen komtdit ligt niet aan de psychologische factoren zij bevinden zich bijvoorbeeld voor je voeten in de vorm van en zwart wit schaakbord patroon dat een krachtige uitwerking heeft op onze fysieke en mentale gesteldheid.
Er zijn veel meer van zulke voorbeelden bijvoorbeeld een Griekse muurversiering.
De ontdekking van de werking van deze patronen hebben we te danken aan de Pool George Dobryzynski die gespecialiseerd is in de straling van vormen.
Hij is ook tot de conclusie gekomen dat de vorm van een kruis die uit ťťn enkele draad is gebogen of getekend met ťťn zichzelf niet snijdende lijn, weldadige witte stralingen afgeeft.

Belangrijk is dat de draad
of het einde hiervan open blijft.
Zelfs deze is te gebruiken

(knip hem uit en leg hem op de plaats van de aardstralen) 

Uit eigen onderzoek heb
ik ondervonden dat wanneer zo'n kruis gebogen draad of getekend op de plaats van een aardstraal of zelfs in de buurt van een aardstraal wordt neergelegd met de opening naar buiten toe, zal de aardstraal te niet worden gedaan.
Dit kan onzichtbaar gebeuren leg zo'n kruis onder een vloerkleed of onder een planten pot en de rust in het huis zal wederkeren.

Zoals zoveel oude wijsheid
is ook de kennis over stralingen van patronen verloren gegaan met de opkomst van de wetenschap.
We hebben dit soort kennis ingeruild voor nauwkeurige informatie over de toename van het bruto nationaal product en het aantal auto's in de straten van Tokio en dat is toch jammer, vind U niet!

Uittreden

Uittreding is de situatie
waarbij mensen het gevoel en de indruk krijgen dat ze hun lichaam hebben verlaten.
Ze kunnen er vanaf een afstand naar kijken.
Het komt veel voor tijdens benauwde situaties als: een operatie, auto-ongeluk, vliegtuigongeluk, enz.
Ook tijdens de slaap kan een uittreding voorkomen.
Er zijn uittredingen bekend waar sprake is van op reis gaan buiten het lichaam.
Doordat men later de belevenissen kon verifiŽren op hun echtheid, is het fenomeen uittreding nog steeds een onderwerp van onderzoek.
Uittredingen zouden ook buitenzintuiglijke aspecten in kunnen houden.Uittreding Uittreden.jpg

Eerst een stukje "theorie".
I k maak onderscheid tussen twee verschillende soorten van uittreden.
. De eerste vorm,

die ikzelf altijd dichtbij noem is een aardse reis.
Met aardse reis bedoel ik, je verlaat de aarde als zodanig niet.
Er is contact met het lichaam wat achterblijft.
Tijdens deze reizen ben ik me bewust van wat er in de omgeving gebeurt, zowel daar waar mijn lichaam is, als daar waar mijn geest is.
Tijdens deze reizen weet ik waar ik ben en ik weet de weg terug. 
Het tijdsbesef is weg en ik reis ontzettend snel.
De tweede vorm,
die ikzelf altijd "naar het licht" noem is een reis door "de ruimte".
Ik weet niet bewust waar ik naartoe ga.
Tijdens deze reizen word ik altijd bijgestaan door mijn gids.
Ik zie de gids niet, maar ik voel wel duidelijk de aanwezigheid.
Het contact met mijn stoffelijke lichaam ben ik kwijt.
Ook mijn tijdsbesef is weg.
Deze manier van reizen noem ik vaak ook vliegen, omdat het voor mijn idee zo snel gaat.

Nu weer even terug naar de boeken

De verschillende vormen van reizen die ik beschrijf worden in de boeken aangeduid met   verschillende lichamen waarmee de reis wordt uitgevoerd.
Het eerste lichaam is je fysieke lichaam
Dit is dus zeg maar "je lijf".
Het stoffelijke deel wat achterblijft als je een reis maakt.

Het tweede lichaam
is het etherisch (ook wel dubbele) lichaam.
Volgens de (paravisie) encyclopedie is het etherisch lichaam een verondersteld lichaam van etherisch materiaal, dat zich in bepaalde omstandigheden los zou kunnen maken van ons 'gewone' lichaam.
Het zou zich ook hiervan kunnen verwijderen en zekere handelingen verrichten.
Dan hebben we nog het astraal
(ook wel sterre) lichaam.
De beschrijving van de encyclopedie is als volgt: Subtiel voertuig van de ziel.
Tijdens uittredingen (psychische excursies) zou het astraal lichaam buiten het normale lichaam treden.
Het is soms door derden waarneembaar.
Het astraal lichaam zou een rol spelen bij het onverklaarbare wijze verschijnen van doden aan levenden.
Het astraal lichaam is een nauwkeurige, doch onstoffelijke kopie van het gewone lichaam.
Reizen buiten het lichaam met het astraal lichaam kan door (meditatieve) oefeningen aan worden geleerd.

U ziet dat de encyclopedie
niet een duidelijk onderscheid maakt tussen het etherisch en het astraal lichaam.
Iets wat ik zelf wel doe.
Ik heb zelf geen idee of er duidelijke aanwijsbare verschillen voor anderen zijn, maar voor mij zit het verschil dus niet zozeer in het lichaam, maar in de manier van reizen.

Volgens mijn bereden natie
zou de eerst beschreven vorm van reizen overeenkomen met het etherisch lichaam en de tweede beschreven vorm met het astraal lichaam (vandaar de naam sterrelichaam?)
De astrale uittreding,
is eigenlijk de uittreding waar ikzelf het meest gebruik van maak.
Het is voor mij een vorm van ontspannen en verkrijgen van energie om anderen te kunnen helpen.
Om het volgende verhaal te kunnen begrijpen moet ik eerst nog uitleggen hoe ik het astrale reizen ervaar.

Na de uittreding bevind ik
me in dezelfde ruimte als mijn fysieke lichaam.
In eerste instantie dringt het niet tot me door dat ik ben uitgetreden, maar komt dit pas op het moment dat ik me ga bewegen.
Ik verlaat de ruimte en "vlieg" naar het licht.
Ik kan niet beschrijven hoe ik daar kan komen.
Tijdens deze reis heb ik het gevoel dat ik heel snel ga.
Dit doordat ik merk dat mijn gezicht vervormd door de snelheid (zoals je ziet bij parachutespringers tijdens hun val) Soms heb ik tijdens de reis het gevoel door een tunnel te gaan, maar ik weet niet of dit daadwerkelijk zo is, of dat het gevoel ontstaat doordat ik zo snel ga.
Bij het licht (ik denk dat een enorme bundeling van energie is, waar ik in verblijf, maar dat is mijn theorie) aangekomen blijf ik meestal op dezelfde plaats.
Het is daar heel vredig, maar vreemd genoeg heb ik daar nog nooit iemand gezien, hoewel ik wel aanwezigheid voel.
Als ik rondkijk lijkt het een soort mistig te zijn, waardoor ik niet verder kan kijken dan een meter of 2 bij mij vandaan.
(dit is vergelijkbaar met het in een auto zitten bij zeer dichte mist, alles in de auto zie je duidelijk, buiten de auto is niets te zien).
Ook is mijn tijdsbesef weg.
Vaak heb ik het idee daar heel lang gebleven te zijn, maar als ik bij terugkomst de tijd controleer heeft het alles bij elkaar maar heel kort (een kwartier tot een half uur, zelden langer) geduurd.
Als ik terugga komt de omgeving me pas weer bekend voor op het moment dat ik in dezelfde ruimte ben als waar mijn fysieke lichaam is. 

Tot voor kort was dit de enige manier van astraal reizen die ik kende.
Eigenlijk omdat ik nooit de behoefte heb gehad om "het licht" verder te onderzoeken.
Als ik er was voelde ik me prettig.
Tot een tijdje geleden.
Tijdens een gesprek in de chatroom kwam een andere vorm van een astrale reis ter sprake en ik werd heel nieuwsgierig.

Die nacht had ik een uittreding,
die in eerste instantie verliep als alle anderen.
Alleen toen ik was aangekomen bij het licht, bleef ik niet daar, maar ben ik verdergegaan.
Ik ontmoette een aantal overleden mensen, die ik gekend had tijdens dit leven.
(Een bijzondere ervaring op deze manier, maar daarover later meer.)
Op een gegeven ogenblik reisde ik "voorbij" het licht.
En toen had ik een ervaring die ik nooit eerder had meegemaakt.

Ik kwam uit op een marktplein.

Er waren veel mensen aanwezig en wat me direct opviel was hun  schoenen.
De mensen op het plein leken mij niet te zien.
In eerste instantie kwam niets bij bekend voor, maar toen ik er een tijdje was, ging ik wat rondkijken.
Zo ontdekte ik een "straat" die wel bekend voorkwam.
Ik kwam over een bruggetje, waar een riviertje onderdoor stroomde.
In de rivier zag ik vissen zwemmen.
Na nog een tijdje gelopen te hebben, bereikte ik een huis waar ik ben binnengegaan.
(vreemd want de deur was dicht)
Binnen waren een vrouw en 3 kinderen variŽrend in leeftijd van een jaar of 2 tot ongeveer 7 of 8.
De gezichten van zowel de vrouw als de kinderen kwamen me bekend voor maar op dat moment kon ik ze niet plaatsen.
Terwijl ik daar was sprak de vrouw regelmatig tegen de kinderen, niet in de Nederlandse taal, maar ik kon haar wel verstaan.
Ik ben hier even gebleven en ben daarna weer terug gegaan.


Ik ben zelf ervan overtuigd
dat deze ervaring een deel is van een vorig leven.
Ik heb zelf het vermoeden dat de vrouw, mijn moeder is geweest.
De schoenen vormen wat dit verhaal betreft een leidraad wat de tijd betreft.
Het onderzoek hiernaar is nog in volle gang, maar ik hou u op de hoogte wat dit betreft.