Wat zijn Engelen?
Een engelis een soort geest, een creatie, volgens sommigen, van God.
Men zegt ook wel eens dat God de werkgever is van de engelen en dat zij dus eigenlijk een soort ministers zijn.
In het oude testament wordt al gesproken over engelen en vandaar dat je eigenlijk wel kunt stellen dat engelen al heel erg lang bestaan.
Het verschil tussen engelen en gidsen is moeilijk te omschrijven maar er zijn theorieën waarin gezegd wordt dat een gids een entiteit kan zijn b.v. van iemand die is overleden maar dat een mens nooit een engel kan worden ook niet wanneer iemand sterft.
Engelen zijn creaties van Goddelijke oorsprong en zijn dus speciaal geschapen om enkel te dienen als engel.
Een geestelijke zei ooit in een TV programma dat hij beslist geloofde in het bestaan van engelen.
Niet alleen omdat ze in de bijbel genoemd worden of omdat hij veel brieven kreeg van mensen die meenden een engel te hebben gezien maar omdat hij het logisch vond dat er wanneer er een hiërarchie in de levende wezens op aarde bestond deze ook in de hemel zou zijn.
Ik heb zelf regelmatig gesproken met mensen die spraken over een ervaring met een engel en ik vind het bijzonder wanneer mensen hierover spreken.
Het betreft hier dus een vrijwel ongrijpbaar fenomeen dat makkelijk onderuit te halen is door een scepticus, ontastbaar ongrijpbaar, maar boeiend.
Mensen kunnen twijfelen aan het bestaan van buitenaardse levensvormen, doch de twijfelaar zal makkelijk overstag gaan bij het zien van bijzondere opnamen.
Bij engelen is dit niet zo, het enige bewijs is het verhaal, de persoonlijke ervaring van mensen, er zijn geen foto's van engelen, enkel beschrijvingen van ervaringen.
Meestal ontmoeten mensen "hun" engel in moeilijke tijden.
Voor sommige mensen is het dan ook heel aannemelijk dat deze hemelse geesten waken over ieder van ons gedurende ons leven.
Deze engelen kunnen in diverse manifestaties tot ons komen, als personen, gevleugelde wezens, energieën van licht enz.
Er zijn mensen die beweren een engel gezien te hebben terwijl anderen een "liefdevolle aanwezigheid" voelen.


Indien u meer wilt weten over engelen bekijk dan ook eens de voor u geselecteerde links.
Naar Engelen-rangen   Naar Aartsengelen   Naar Beschermengelen

Naar de top van deze pagina