Osho Zen Tarot kaart Lezing

 

 

 
Klik hier voor een
Osho Zen Tarot Treking


In de loop van de dertig jaar dat Osho tot zijn discipelen en vrienden heeft gesproken, heeft hij hun vragen beantwoord of de leer van de grote wijzen en heilige boeken die de wereld heeft gekend van commentaar voorzien.
Ook nu nog geven zijn woorden een frisse kijk op alle mogelijke onderwerpen, variŽrend van de obscure vedische geschriften tot de welbekende uitspraken van Jezus.
Hij spreekt met evenveel gezag over de chassidim als over de soefi's, de bauls, yoga of de boeddhisten.
Bovenal wil Osho de unieke wijsheid van zen overdragen, omdat, zoals hij zegt, zen als enige spirituele traditie het innerlijke leven van de mens benadert op een manier die de tand des tijds heeft doorstaan en nog relevant is voor de mensheid nu.

Andere religies zijn ten prooi gevallen aan heldenverering en dogmatisme, maar zen blijft vasthouden aan het unieke vermogen van ieder mens om de verlichting te bereiken--ofwel zich te bevrijden van de door het denken geschapen illusies van het ego.
En zen hamert erop dat dit vermogen alleen door middel van meditatie gerealiseerd kan worden.
Niet door bepaalde rituelen in acht te nemen, volgens vaste regels te leven of het voorbeeld van anderen, hoe respectabel ook, te volgen maar alleen door alert te zijn op de eigen gedachten, daden en gevoelens zonder deze te veroordelen.
Als we deze alertheid in praktijk brengen, als we het leven op zo'n meditatieve manier benaderen, worden we ons er al gauw van bewust dat iedereen een onveranderlijk, onverstoorbaar en eeuwig centrum van waakzaamheid bezit--een centrum dat in staat is het leven als een groot avontuur te beschouwen, als een spel, een mysterieschool en ten slotte als een gelukzalige reis met geen ander doel dan van elke stap onderweg te genieten.

In Osho's woorden is dit het vermogen zelf een boeddha te worden in plaats van boeddha's te vereren, niet anderen te volgen maar een innerlijk bewustzijn te ontplooien waardoor alles wat we doen licht en liefde uitstraalt.

Osho is echter altijd meer geweest dan zomaar een redenaar of filosoof.
In de commune van vrienden die hem altijd heeft omringd heeft hij een sfeer geschapen waarin men de waarheid waarover hij spreekt rechtstreeks kan ervaren.
In Osho's gezelschap op reis zijn betekent niet dat we ons afzonderen in de bergen om een ascetisch en teruggetrokken bestaan te leiden, ver weg van het leven van alledag.
Integendeel, het betekent dat we ons volledig aan de taak wijden wakker te worden met behulp van een rijke schakering meditaties, therapieŽn en geneeswijzen voor lichaam en geest, heel veel lachen en spelen en een gezonde dosis creativiteit en hard werken.
Of je nu de vloer dweilt of stilzit in tegenwoordigheid van de meester, beide zijn een meditatie, en of je nu het hoofd biedt aan de machtsspelletjes van je collega's in de keuken of de Diamant- soetra die door Gautama de Boeddha is uitgesproken probeert te begrijpen, beide zijn even belangrijk.
Zelfs de ups en downs van je liefdesrelaties spelen een rol op de reis naar zelfontdekking.

In de context van deze benadering van het leven, van dit engagement om van het hele leven een meditatie te maken, is dit tarotspel tot stand gekomen.
En het is opgedragen aan de boeddha die in ieder van ons aanwezig is.

De boeddha is niet iemands monopolie, niemand beschikt over het copyright.
Hij is het meest innerlijke wezen van iedereen.
Je hoeft geen boeddhist te zijn om een boeddha te zijn.
Een boeddha zijn gaat alle religieuze denkbeelden te boven, het is ieders geboorterecht.
Haal deze boeddha over je te vergezellen bij je dagelijkse bezigheden, zodat alles in je leven een meditatie wordt, een genade, iets heel moois, een zegen.


Klik op het bannertje
om verder te gaan naar

kaart 1

Naar de top van deze pagina


Copyright © teksten: Osho Publikaties, Amsterdam 2006. Alle rechten voorbehouden!
Copyright © afbeeldingen: Osho International Foundation, Zurich 1994. Alle rechten voorbehouden!
Met dank aan: Starman Productionsģ http://www.starmanproductions.nl en Osho Publikaties http://www.osho.com