Wat betekent uw naam?
Hier vindt u duizenden namen en hun betekenis.
De namen zijn alfabetisch gerangschikt.

 

Aai ,
Aaike,Aico, Aiko, Aaike, Aaikje, Aya.
Afgeleid van het Germaans
met de betekenis 'eg' maar het betekend ook 'zwaard'.
Het is voornamelijk een Friese en Groningse naam
Aaron , Aron,Haroen, Arondina. Afgeleid van het Hebreeuws
met de betekenis 'de verlichte'.
Aaron,naam van de broeder van Mozes.
Abe ,
Abbe,Abel, Abo, Abbe, Abeltsje, Abke.
Afgeleid van het Germaans
met de betekenis 'adel', een verheven geslacht. 
Het is voornamelijk een Friese naam
dat ook een afkorting van Adelbert kan zijn.
Abel Afgeleid van het Hebreeuws
met de betekenis 'de vergankelijke'.
Abels was de tweede zoon van Adam en Eva.
Abigael ,
Abigail.
Afgeleid van het Hebreeuws
De betekenis van de naam is 'Mijn vader heugt zich'
(A-bi-ga-el)
Verderwas hetde naam van de latere vrouw van David.
Abraham, Abram, Bram, Brammert, Abrán, Abra, Abramina. Afgeleid van het Hebreeuws. Er is geen betekenis van de naam bekend. Het was de naam van Abraham, de stamvader van Juda en Israël.
Absalom Afgeleid van het Hebreeuws. De naam betekend 'vader des vredes'. Het was de naam van Absalom, de zoon van David.
Achilles, Achiel, Achille (Fr). Afgeleid van het Grieks "acheloos". Het is een riviernaam maar het is ook afgeleid van 'echis', hetgeen slang betekend. Achilles, een held uit de Griekse mythologie, zoon van de halfgodin Thetis.
Ada, Adah. Afgeleid van het Germaans met de betekenis 'adel', een verheven geslacht.  Komt vooral in Duitsland voor.
Adam, Adamus, Adama, Adamina. Afgeleid van het Hebreeuws met de betekenis 'mens'. Volgens de bijbel was Adam de eerste mens, maar buiten het paradijs kwamen zij later ook andere mensen tegen.
Adel Afgeleid van de Germaanse stam 'ath'. het is een voornaam geslacht. Komt vooral in Duitsland voor.
Adelbert, Aalbert, Aalbertus, Aalbrecht, Adelbrecht, Alberd, Albert, Albrecht, Appe, Bert, Bertus, Elbert, Elbrecht, Aalbrechtje, Alberdina, Alberta, Albertina, Albrechta, Bertha, Elbertje. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'adelbrecht', met de betekenis 'glanzend en stralend'. De naam betekend in zijn totaal dus 'Door adel (afkomst) schitterend'. De naam Albert werd gedragen door verscheidene Belgische, Duitse en Monegaskische vorsten.
Adelgonde, Alagonda, Aldegundis, Allegondis, Gonda, Gon. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'gonde', met de betekenis 'strijd'. De naam betekend in zijn totaal dus 'edele strijdster'. Komt vooral in Duitsland voor.
Adelhard, Aldert, Allart, Ellert, Alard (Fr), Aaldertje, Allarda. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'hard', met de betekenis 'sterk'. De naam betekend in zijn totaal dus 'sterk door adel'. Komt vooral in Duitsland voor.
Adelheid, Aal, Adeleida, Aleid, Aletta, Alice, Alida, Alijd, Leida, Let, Lida, Heidi (Du.), Adélaide (Fr.), Adele (Fr.). Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'heid', met de betekenis 'geslacht'. De naam betekend in zijn totaal dus 'van edele gestalte'. Komt vooral in Duitsland voor.
Adelmar, Elmar, Elmer (Eng., Scand.). Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'mar', met de betekenis 'beroemd'. De naam betekend in zijn totaal dus 'door adel beroemd'. Komt vooral in Engelstalige landen voor.
Adelrik, Aalderik, Aalrik, Alarik, Alrik, Aalderika, Aeldrikje. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'rik', met de betekenis 'heerser'. De naam betekend in zijn totaal dus 'machtig door adel'. Komt vooral in Duitsland voor.
Adelwijn, Adelwinus, Alwin, Elwin, Halewijn, Alwina, Alwine. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'win', met de betekenis 'vriend'. De naam betekend in zijn totaal dus 'Edele vriend'. Komt vooral in Duitsland en Nederland voor.
Adinda Er is geen betekenis van de naam bekend. Het is afkomstig uit het verhaal Saidja en Adinda uit Max Havelaar van Multatuli (Eduard Douwe Dekker 1820-1887). Komt vooral in Nederland en Indonesië voor.
Adolf, Adolphus, Alef, Dolf, Adolphe (Fr.), Adolfine, Dolfine, Fien(e). Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'wolf', met de betekenis 'wolf'. De naam betekend in zijn totaal dus 'edele wolf'. Komt vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zweden voor.
Adriaan, Aad, Aarjen, Ad, Adri, Adriaan, Adrianus, Arie, Aris, Arius, Arjan, Hadrianus, Jaan, Janus, Jos, Adrian (Fr.), Andar (Hong.), Aaike, Adria, Adriana, Adrie, Arieta, Adrienne (Fr.). Afgeleid van het Latijn. De naam betekend 'afkomstig uit Adria' (een plaats bij Venetië). Komt vooral in Nederland voor. Vroeger kwam hij ook veel voor in het oude Rome.
Aegidius, Egidus, Gillis, Giles (Eng.), Aegidia, Gilda. Afgeleid van het Grieks 'aigis', met de betekenis 'geitevel'. De voedster van de oppergod Zeus heette Aige. Haar mantel beschermde Zeus in de strijd. Vandaar dat de uiteindelijke betekenis van de naam is 'schild van Zeus'. Komt vooral voor in Griekenland en Engelstalige landen.
Aemilius, Amelius, Emiel, Emil, Mees, Melis, Mels, Miel, Emile (Fr.), Aemilia, Emilia, Emilie, Millie, Emily (Eng.). Afgeleid van het Grieks 'haimulos', met de betekenis 'zacht vriendelijk'. Komt vooral voor in Frankrijk, Engeland en Scandinavië.
Agatha, Aacht, Aagje, Addie, Agaat, Ageeth, Agatho, Agathus. Afgeleid van het Grieks 'agathos', met de betekenis 'goed'. Komt vooral voor in Nederland en Engeland.
Agnes, Agnieta, Angenieta, Neeske, Nita, Agnes (Fr.), Inez (Sp.). Afgeleid van het Grieks 'hagnos', met de betekenis 'heilig, rein, kuis'. NVT
Ajax Afgeleid van het Grieks 'aiazoa', met de betekenis 'weeklagen, smart veroorzakend', maar ook is het afgeleid van 'aissoo' hetgeen betekend 'rennen'. De naam zou in zijn totaal dus kunnen betekenen 'door smart rennend'. Kwam vooral voor in het oude Griekenland.

 

Alan, Al, Allan, Alain (Fr.). De naam is van Keltische oorsprong. De betekenis is onbekend. De naam komt vooral in Frankrijk en Engels sprekende landen voor.
Alberik, Alfrik, Oberon (Eng.) Aubrey (Eng., Fr.). Afegeleid van het Germaans 'alb', met de betekenis 'bovenaards wezen', en 'rik', met de betekenis 'machtig'. De naam betekend in zijn totaal dus 'heersend over bovenaardse wezens'.  De naam komt vooral voor in Engeland en Frankrijk.
Ald Afgeleid van de Germaanse stam  'ald', met de betekenis 'oud, ervaren'. Komt in vele namen voor. Verwante naamelementen zijn 'alt', 'old' en 'aeld'. NVT
Aldemar, Almer. Afgeleid van de Germaanse stam  'ald', met de betekenis 'oud, ervaren' en 'mar', met de betekenis 'beroemd'. De naam betekend in zijn totaal 'beroemd door ervarenheid'. De naam komt vooral in Duitsland voor.
Ale, Alco, Eelco, Elzo, Aalke, Eelje, Elsje. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel'.  Komt vooral in Friesland en Groningen voor.
Alexander, Alex, Lex, Sander, Xander, Alec (Eng.), Sascha (Russ.), Sandor (Hong.), Iskander (Arab.), Alexa, Alexandra, Alexandrine, Sandar, Zandra. Afgeleid van het Grieks, met de betekenis 'de beschermer'. Vooral bekend door Alexander de Grote, de Macedonische veroveraar.
Alfons, Alfonsus, Fons, Alphonse (Fr.), Alfonso, (It.) Alonso (It.),Alfonsina, Alphonsine. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'funs', met de betekenis 'wagend, bereid zijn'. De naam betekend in zijn totaal dus 'de edele bereidwillige'. Vooral de naam van Spaanse vorsten.
Alfred, Alfredus, Fred, Alf (Eng.), Alfreda, Fredie. Afgeleid van het Germaanse 'alf', met de betekenis 'elf', en 'raed', met de betekenis 'raad'. De naam betekend in zijn totaal dus 'hij aan wie de elfen (bovenaardse wezens) raad geven'. Vooral in Engeland populair.
Alger, Alker, Algertsje. Afgeleid van het Germaanse 'adel', met de betekenis 'adel',  en 'ger', met de betekenis 'speer'. De naam betekend in zijn totaal dus 'edele speerdrager'. Voornamelijk in Friesland voorkomende naam.
Aloys, Alois, Wies, Aloysius (Fr.). Afgeleid van het Germaanse 'alwisis', met de betekenis 'de zeer wijze'. Op 21 juni is er een feestdag ter ere van de Heilige Alosius (1568 - 1591).
Amadeus, Amedee, Amédé (Fr.). Afgeleid van het Latijn met de betekenis 'de God minnende'. Zeer bekend geworden naam door Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791). 28 Januari is er een feestdag ter ere van de Heilige Amadeus (1110 - 1160).
Amalia, Alma, Amelia, Amelie, Emelie, Mele, Emily (eng.), Emmy, Milly (Eng.). Verkorting van het Germaanse Amalberga. De naam betekend 'beschermster in de strijd'. Op 10 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Amalia, martelares uit de 8ste eeuw.
Amatus, Aimé (Fr.), Amata, Aimée (Fr.), Amy (Eng.). Afgeleid van het Latijns 'amatus'. De naam betekend 'de beminde'. Op 13 september is er een feestdag ter ere van de Heilige Amatus, een Frans heilige uit de 7de eeuw.
Ambrosius, Ambroise (Fr.), Ambrose (Eng.). Afgeleid van het Grieks 'ambrosios', met de betekenis 'Goddelijk schoon'. Op 7 december is er een feestdag ter ere van de Heilige Ambrosius, kerkleraar en bisschop van Milaan (335 - 397).
Amalrik, Almaric, Amerigo (It.). Afgeleid van het Germaanse 'amal', met de betekenis 'strijd', en 'rik', met de betekenis 'machtig'. De naam betekend in zijn totaal dus 'machtig in de strijd'. De naam is afkomstig van een Oostgotisch vorstengeslacht.
Anastasius, Staas, Anastasia, Asta, Natasja (Russ.). Afgeleid van het Griekse 'anastasis', met de betekenis 'opstanding'. De naam krijgt in het algemeen de betekenis 'door doop tot nieuw leven opgestaan'.  Op 25 december is er een feestdag ter ere van de Heilige Anastasia, martelares uit de 4de eeuw.
Anatole Afgeleid van het Griekse 'anatole', met de betekenis 'opkomst van de zon'. De naam krijgt in het algemeen de betekenis 'uit het morgenland (het oosten) afkomstig'.  Op 3 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Anatolius, Syrisch bisschop uit de 3de eeuw.
Andreas, André, Andreus, Andries, Dries, Andres (SP.), Andrea, Andria, Dreesje. Afgeleid van het Griekse 'andreios', met de betekenis 'mannelijk en dapper'. De Heilige Andreas was de eerste discipel van Jezus. Hij werd in Griekenland gekruisigd aan een X- vormig kruis. Later zou deze kruisvorm bekend worden als het Andreaskruis.
Ane, Anne, Anno, Aantje, Anke, Anne. Waarschijnlijk afgeleid van het Germaanse 'arn', met de betekenis 'adelaar'. Voornamelijk in Friesland, Groningen en Drenthe voorkomende naam.
Ange, Angelus, Angelico (It.), Angus (Eng.), Angela, Angelica, Angélique. Kan van zowel het Griekse 'angelos' als van het Germaanse 'angel' afgeleid zijn. Afgeleid van het Grieks betekend het 'engel of boodschapper', afgeleid van het Germaans betekend het 'afkomstig van het volk der engelen'.  Op 5 mei is er een feestdag ter ere van de Heilige Angelus, een Siciliaanse martelaar uit de 12de eeuw.
Anna, Anetta, Ank, Annegien, Anneke, Annet, Anette, Annie, Ans, Nanette, Nanon, Anita (It.), Ann, Nancy (Eng.), Annuska (Hong.). Afgeleid van het Hebreeuwse 'hanna', met de betekenis 'genade of begenadigde'. Op 26 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Anna, de moeder van de Heilige maagd Maria en de beschermheilige van de huismoeders.
Annabella, Annebel. Samentrekking van Anna en Sibelia (zie dus daar). NVT
Annelies Samentrekking van Anna en Elizabeth (zie dus daar). NVT
Annemarie, Annemieke. Samentrekking van Anna en Marie (zie dus daar). NVT
Anselm, Selm, Anselma, Selma. Afgeleid van het Germaanse 'ans', met de betekenis 'God', en 'helm', met de betekenis 'bescherming'. De naam betekend in zijn totaal dus 'door de goden beschermd'. Op 21 april is er een feestdag ter ere van de Heilige Anselmus, aartsbisschop van Canterbury (1033 - 1109).
Ansgar, Oscar, Oskar. Afgeleid van het Germaanse 'ans', met de betekenis 'God', en 'ger', met de betekenis 'speer'. De naam betekend in zijn totaal dus 'door de goden beschermde speerdrager'. Het is vooral een Zweedse vorstennaam en komt ook voor in de Zweedse mytologie.
Antonius, Anton, Antonie, Antoon, Teun, Teunis, Ton, Tone, Tonke, Tonny, Toon, Antoine (Fr.), Anthony (Eng.), Antonetta, Antonia, Netta, Teuntje, Tonia, Toos, Antoinette (Fr.). De herkomst van de naam is niet zeker, maar stamt waarschijnlijk uit het oude Rome. Het is vooral een Romeinse geslachtsnaam. Op 17 januari is er een feestadag ter ere van de Heilige Antonius, een Egyptisch asceet uit de 4de eeuw. Op 13 juni is er een feestadg ter ere van de Heilige Antonius van Padua, de patroon voor het terugvinden van verloren zaken ( 1195 - 1231).
Appolonius, Pleun, Pol, Apollonia, Lonneke, Pleuntje, Polly. Afgeleid van het Latijn, met de betekenis 'Apollo behorend'. Apollo was één van de voornaamste Griekse goden. Op 18 april is er een feestdag ter ere van de Heilige Apollonius, een Romeinse martelaar uit de 2de eeuw. Tevens is er op 9 februari een feestdag ter ere van de Heilige Apollonia, een martelares uit de 3de eeuw.
Arabella Uit het Spaans afkomstige naam met de betekenis 'de kleine Arabische'. NVT
Archimedes Afgeleid van het Griekse 'archo', met de betekenis 'ik beheers', en 'medomai', met de betekenis 'ik beraam'. De naam betekend in zijn totaal dus 'door vernuft heersend'.   O.a. de naam van Archimedes van Syracuse, een beroemd wiskundige uit de 3de eeuw.
Ariadne, Ariane (Fr.). Afgeleid van het Grieks met de betekenis 'de zeer heilige, de onnoembare'. Er is een feestdag op 17 september ter ere van de Heilige Ariadne, een martelares uit de 3de eeuw. De naam werd vooral bekend door de Griekse mytologische Ariadne, de koningsdochter die aan Theseus de draad verschafte waardoor hij zijn weg uit het labyrint terug kon vinden, nadat hij het monster, de Minotaurus, had verslagen.
Aristide Afgeleid van het Griekse 'aristeides', hetgeen betekend 'zoon van de beste'. De naam komt vooral in Griekenland en Frankrijk voor.
Aristoteles Afgeleid van het Griekse 'aristos' en 'telos'. De naam betekend in zijn totaal 'de beste voleinding'. De naam werd vooral bekend door Aristotels, een beroemd Grieks raadheer ( 384 - 322 v.C.)
Arkenbout, Archibald, Archie (Eng.), Archimbaud (Fr.). Afgeleid van het Germaanse 'erken', met de betekenis 'volkomen, rein' en 'bald', met de betekenis 'stoutmoedig'. De naam betekend in zijn totaal dus 'de werkelijk dappere'.  Bekend geworden naam door de Heilige Archibald, een Londense bisschop uit de 7de eeuw. Ook bekend uit Suske en Wiske.
Armgard, Irmgard. De naam is uit het Germaans afkomstig en betekend 'de machtige en eerbare behoedster'. Op 20 maart is er een feestdag ter ere van de Heilige Irmgardis, welke in de 9de eeuw een abdij in de Elzas stichte. Ook de moeder van Prins Bernhard heette Armgard.
Arn Afgeleid van de Germaanse stam 'aran', of 'arn-u', met de betekenis 'arend'. Komt in veel namen voor. NVT
Arnout, Aard, Aarnoud, Aart, Ard, Arend, Arno, Arnold, Arnoldus, Nol, Aartje, Arendje, Arna, Arnolda, Arnoldina, Nolda. Afgeleid van het Germaanse 'aran', met de betekenis 'arend' en 'wald', met de betekenis 'heersen'. De naam betekend in zijn totaal dus 'heersend als een adelaar'.   Op 18 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Arnold, citerspeler aan het hof van Karel de Grote.
Arsenius, Arsene (Fr.). Afgeleid van het Griekse 'arre-n' of 'arsen', met de betekenis 'de sterke mannelijke'. Op 19 juli is er een feestdag ter ere van de Heilige Arsenius, een romeinse kluizenaar welke leefde van 354 tot 445.
Arthur, Artorius, Artur. Afgeleid van het Keltische 'artus', met de betekenis 'beer', en 'Welsch', met de betekenis 'held'. De naam betekend in zijn totaal dus 'de sterke moedige beer'. Zeer bekend geworden door de naam van de romanfiguur 'Koning Arthur', de legendarische hoofdpersoon uit de Arthurromans.
Aster, asteria. Afgeleid van het Griekse 'aster' met de betekenis 'ster'. Op 10 augustus is er een feestdag ter ere van de Heilige Asteria, een martelares uit de 4de eeuw. De naam komt vooral in België voor, maar is ook de naam van een bloem.
Astrid, Asta. Waarschijnlijk afgeleid van het oud Noorse 'ast', met de betekenis 'genade', en 'rid', met de betekenis 'rijden'. De naam betekend in zijn totaal dus 'rijdende onder de gunst der goden'. Vooral een Noorse vorsten naam. Bekend geworden door koninging Astrid van België (1905 - 1935). Ook de naam van één van de prinsessen uit Luxemburg, evenals de beroemde Moezelboot 'Prinses Marie Astrid' die naar haar is genoemd. Komt verder vooral in Scandinavië voor.
Attila De afkomst is onbekend. De naam betekend waarschijnlijk 'de vader gelijk'. Bekend geworden door Atilla de Hun, de beruchte Hunnenkoning die aan het begin van de 5de eeuw west- en midden Europa binnenviel.  
Audrey Afgeleid van het oud Engels 'Etheltryth', met de betekenis 'edel en geliefd'. Komt vooral voor in Engels sprekende landen. Op 23 juni is er een feestdag ter ere van de Heilige Etheldreda, welke in de 7de eeuw in Ely een klooster stichte.
Augustus, August, Augustijn, Guus, Stijn, Auguste (Fr.), Augusta, Augustina, Gusta, Guusje. Afgeleid van het Latijnse 'augere', met de betekenis 'vermeerderen'. De naam betekend 'de verhevene'. Vooral bekend door de clownsfiguur 'Domme August'. Het was verder vooral een naam die de Romeinse keizers aannamen.
Aurora, Aurore, Aure (Fr.). Afgeleid van het Latijnse 'aurora'. De naam betekend 'morgenstond'. Op 4 oktober is er een feestdag ter ere van de Heilige Aure, de eerste abdis in de 7de eeuw van het klooster St. Martial in Parijs. Verder was het de naam van Aurora, de Romeinse godin van de dageraad.
Ave, Aaf, Aafko, Aafje, Aafke, Afke. Waarschijnlijk ontstaan uit de Germaanse stam 'alf', met de betekenis 'elf'. De naam betekend waarschijnlijk 'bovenaards, niet goddelijk, wezen', maar soms ook gewoon 'elf'. Ave is ook een Romeinse ere groet. De naam komt vooral voor in Groningen, Friesland en Drenthe. Bekend geworden naam uit het boek 'Afkes tiental'.
Axel Waarschijnlijk een verkorting van Alexander (zie aldaar). Vooral in Zweden voorkomende naam. Bekend geworden door de film en gelijknamig muziekstuk 'Axel F'.

Terug naar het namen alfabet