Dit "Boek"  Van GERARD LENTING
is een samenvatting van de meest voorkomende begrippen
die gebruikt worden in de Paranormale en Alternatieve geneeswijzen.
Als u een van de onderstreepte letters aan klikt
gaat u direct naar begrippen die met deze letter beginnen.
Klikt u op een onderstreepte hoofdletter in de tekst,
dan gaat u weer naar de top van de tekst.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 


A

Acupressuur
Bij de behandeling wordt druk uitgeoefend met duimen, vingers en handpalmen op de uit de acupunctuur bekende punten.
Met deze druk wordt een zelfde effect beoogd als met acupunctuur.

Acupunctuur
Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde.
Een zieke wordt behandeld met naalden op specifiek daarvoor uitgekozen plaatsen (acupunten) op het lichaam.
De belangrijkste basisbegrippen zijn: qi (levensenergie), organen (materieel-anatomische aspecten en hiermee corresponderende emotie, weefselsoort, zintuig, kleur, windrichting etc.), meridianen (energiekanalen), acupunten (circa 800 vlak onder de huid liggende 'toegangspoorten' op de meridianen), yin en yang (tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden) en het systeem van de vijf elementen (cyclus en ritme).
De acupunctuur kent twee stromingen.
De klassieke acupunctuur houdt zich aan de traditionele filosofie met de daaraan verbonden onderzoeks- en behandelingsmethoden; de andere probeert een synthese (samenwerkingsvorm) te ontwikkelen tussen de acupunctuur en de Westerse medische wetenschap.
Beoefenaars van beide stromingen zijn in Nederland werkzaam.

Ademhalingstherapie
Fysiologische processen in het lichaam kunnen positief worden beïnvloed door een goede ademhaling.
Dit kan op zijn beurt weer een verbetering van de geestelijke conditie inhouden.
Doordat de ademhaling door zowel het autonome zenuwstelsel als door de vrije wil bestuurd wordt, zou men door eigen ingrijpen lichaam en geest in maximale conditie kunnen brengen en houden.
Ademhalingsoefeningen zijn binnen de ayurveda, de yoga en de Oosterse geneeskunde van essentieel belang.
Ook kunnen zij deel uitmaken van de behandeling door fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Affirmatie
Affirmaties zijn teksten die je in gedachten of hardop uitspreekt en die je gedachten beïnvloeden en versterken.
Zonder dat je het door hebt, gebruik je de hele dag affirmaties, naar jezelf (“Dit lukt me nooit!”), naar je kinderen (“Wat ben jij toch vervelend vandaag!”), naar anderen ("Dat is veel te moeilijk voor jou").
Meestal gebruiken we affirmaties op een negatieve manier.
Door ze bewust en op een positieve manier te gebruiken en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf veranderen - en dus ook je leven.

Want als je denkt dat je iets kunt, dan trek je als het ware de energie naar je toe om het te kunnen.
Als je denkt dat je iets niét kunt, maak je een self-fulfilling prophecy: meestal kun je het dan ook niet omdat je overtuigingen je tegenhouden.

De wereld is zoveel lichter als je positief in het leven staat.
Waarom zou je jezelf niet gunnen de meest verheven gedachten over jezelf te hebben?

*** "Ik krijg altijd een parkeerplaats"
*** "Ik ben de meest verheven versie van mezelf"
*** "Mijn lijf is prachtig"
*** "Ik geniet iedere dag van alle wonderen om me heen"
*** "Ik genees mezelf"

Soms kan het gebeuren dat je een bepaalde affirmatie bijna niet over je lippen kunt krijgen.
Of dat je kwaad wordt of verdrietig als je een bepaalde affirmatie leest of uitspreekt.
Dat kan betekenen dat bij jou de overtuiging van het tegendeel heel diep zit.
Om uit te vinden waar het probleem zit en hoe je jezelf steeds weer negatieve gedachtes voorhoudt helpt de volgende oefening:

Neem een stuk papier en trek middendoor een verticale lijn.
Schrijf aan de linkerkant de affirmatie.
Schrijf nu aan de rechterkant de gedachte die in je opkomt tijdens het schrijven van de affirmatie.
Herhaal dit net zo lang tot de gedachtes die je rechts opschrijft positief zijn in plaats van negatief.
Ga door met het opschrijven van de affirmatie, ook al schrijf je 'm honderd keer.

Oefen net zo lang op die bepaalde affirmatie tot je ‘m lachend, met een blij hart, hardop en duidelijk kunt uitspreken.
Pas dan heb je de positieve tekst als waarheid geïntegreerd in jezelf.

Aikido
Moderne Japanse krijgskunst waarbij de natuurlijke houding, adem en beweging centraal staan.

Alexandertechniek
De Alexander-techniek werd ontwikkeld door F. Matthias Alexander (1869-1955).
Ziekte werd door hem in verband gebracht met de lichaamshouding van de patiënt.
Lichamelijke, spirituele of mentale belemmeringen zorgen volgens Alexander voor onnodige spierspanning, die kan leiden tot onnatuurlijke houdingen en bewegingen.
Door een actieve persoonlijke opstelling en een juiste begeleiding zouden de houding en beweging kunnen worden verbeterd.
Volgens deze gedachtegang bewerkstelligt een verbeterde houding een algemene verbetering van het functioneren van het lichaam.

Alpha-training
Ook wel
Silva Mind control genoemd.
Verbeeldingsoefening en om te werken aan het ontwikkelen van intuïtie en creativiteit en aan de eigen genezingskracht.

Antroposofische geneeskunde
Antroposofische geneeskunde is een medische wetenschap
die zijn basis vindt in een wereldbeschouwing gebaseerd op theorieën van Rudolf Steiner.
Hij stelde: 'In de antroposofie vinden bepaalde facetten van bestaande filosofische tradities en van de theosofische levenshouding hun synthese in een geheel nieuwe filosofie, waarin het Christendom centraal staat en waarin door bovenzinnelijke kennis van de mensennatuur gekomen wordt tot een volledige beschouwing van de gehele kosmische realiteit'.
Zijn bijdrage aan de antroposofische geneeskunde noemde hij een verbreding van de geneeskunde.
De officiële geneeskunde wordt in zijn beginselen erkend.
Alleen de wettelijk bevoegde arts mag de antroposofische geneeskunde beoefenen.
Er zijn dan ook, in tegenstelling tot andere vormen van alternatieve geneeskunde geen wettelijk onbevoegde genezers in de antroposofische geneeskunde.

Aroma-therapie
Bij aroma-therapie worden esoterische oliën gebruikt om ziekten te genezen.
Deze natuurlijke oliën worden in verschillende delen van de plant gevormd en komen in wisselende hoeveelheden op diverse tijdstippen van de dag voor.
Bij aroma-therapie wordt aangenomen dat de etherische aard van de aroma's ervoor zorgt dat ze toepasbaar zijn op het mentale-emotionele vlak.
De etherische oliën zijn geschikt om door massage op het lichaam te worden aangebracht.
Ook kunnen aroma's via de mond, door middel van therapeutische baden of door inhalatie worden toegediend.

ASR-therapie
ASR (Analytisch Synthetische Responstherapie) maakt gebruik van reflexzonetherapie, acupressuur, moa, kleurentherapie, vlindermassage en energetische homeopathie, waarbij een totaalbeeld van storingssignalen op energetisch gebied, vastgelegd in een gestandaardiseerd patiëntensysteem, geanalyseerd wordt volgens de fysiologische orgaanfunctie-samenhangen. ASR-therapie is een westers-logische energetische therapie.

Assertiviteitstraining
Training in psychische weerbaarheid.
Men leert voor zichzelf op te komen zonder een ander schade te berokkenen.

Astrodrama
Het beleven van astrologie door muziek, dans, spel of meditatie.

Astrologie
Binnen de astrologie wordt gedacht in analogieën, dat wil zeggen dat elk type mens bijvoorbeeld past bij een edelsteen, plant, dier of een aanleg voor een ziekte.
Een planeet heerst over een bepaalde eigenschap van de mens en beheerst ook zijn gezondheid.
Zie ook bij: medische astrologie.

Aura
Begrip uit de esoterische filosofie.
Elektromagnetisch ener gieveld dat levende mens omringt.
Helderzienden kunnen aura's waarnemen.

Auricolotherapie
Oor-acupunctuur, in het Westen ontwikkeld door de Frans man Nogier.
Zij is gebaseerd op de principes van de acupunctuur en de reflexzone-therapie.
Er wordt gesteld dat er een relatie bestaat tussen de verschillende delen van het lichaam en bepaalde punten op het oor.
De relatie kan zowel diagnostisch als therapeutisch worden gebruikt.
Door prikkeling van deze punten zou men elk onderdeel van het lichaam en de verschillende organen therapeutisch kunnen bPiuml;nvloeden.

Autogene training
Deze door J.H. Schultz rond 1910 ontwikkelde ontspanningsmethode is met name gericht op het kalmeren van het autonome zenuwstelsel.
De methode maakt gebruik van een soort zelfhypnose, die na voorafgaande training op ieder gewenst moment kan worden toegepast.
Hierdoor kan in korte tijd een toestand vP diepe ontspanning worden opgeroepen.

Ayurveda
Ayurveda is een traditionele Oosterse geneeskunde, die waarschijnlijk ruim 3000 jaar geleden is ontstaan in de dalen van de Nijl en de Eufraat.
De meest essentiële denkbeelden van ayurveda zijn: het beschouwen van de mens als één geheel, zonder scheiding van lichamelijke, psychische en emotionele eigenschappen en de tridosha-theorie.
De drie dosha's of elementen zijn: lucht, water en vuur.
De drie dosha's vormen de sleutel voor hoe de arts zijn patiënt zal benaderen.
Het behoort tot zijn taak deze drie krachten binnen het lichaam in evenwicht te houden.

Naar de top
van deze pagina
B

Bach-remedies
Volgens dr. Edward Bach kan men door het karakter en het gevoelsleven te verbeteren ziekten voorkomen en genezen.
Zowel aangeboren karakter- en gedragsproblemen als tijdelijke negatieve stemmingen (vreesachtig, besluiteloosheid, jaloers, depressief) worden met behulp van de therapeut geanalyseerd.
Vervolgens worden de tegenovergestelde eigenschappen en deugden met de persoonlijke inzet van de patiënt ontwikkeld, zodat de harmonie in de ziel zich herstelt en de lichamelijke klachten verdwijnen.
De Bach-remedies bestaan uit 38 preparaten, gemaakt van bloemen, bomen, kruiden en planten.
De krachten van de bloemen zouden door een speciale bereiding zo zijn verfijnd dat zij op een hoger niveau van het menselijk wezen kunnen inwerken.

Bewegingstherapie
Lichaamgerichte therapieën die met behulp van bewegings- en dansexpressie leiden tot psychomotorische en psychosociale ontwikkelingsprocessen.

Bio-energetica
Psychotherapie ontwikkeld door Alexander Lowen, waarbij geprobeerd wordt met behulp van fysieke oefeningen emotionele problemen op te lossen en energie weer vrij te maken.

Biodynamische therapie
BDP is een somatisch georiënteerde vorm van psychotherapie.
BDP houdt zich bezig met de werking van levensproces sen in het organisme en tussen het organisme en de omgeving.

Biofeedback
Biofeedback is gericht op het zich bewust worden van de lichaamsfuncties en deze te leren beheersen.
De methode maakt gebruik van apparatuur die lichaamssignalen kan versterken en zo zichtbare of hoorbare informatie geeft over bepaalde lichaamsactiviteit (hartslag, bloeddruk, spierspanning, hersengolven etc.).
De biofeedback gaat ervan uit dat men deze signalen kan beïnvloeden en zo de lichaamsactiviteit kan reguleren.

Bircher Benner dieet
Bircher Benner was van mening dat groente, met name rauwkost, van grote betekenis is voor het optimaal functioneren van het organisme.
Hij veronderstelde dat zonne-energie die in planten zou zijn opgeslagen, heilzaam is voor de gezondheid.
Door allerlei bewerkingen van groente, zoals koken, wordt de hoeveelheid zonne-energie gereduceerd.
In vis en vlees zou weinig zonne-energie zitten.
Eiwitten die men consumeert dienen afkomstig te zijn van eieren en lactovegetarische producten, maar niet van vlees.

Bloementherapie
Zie:
Bach remedies

Buqi
Oosterse geneeswijze waarbij de Buqi-healer speciale krachten (vibratie, mentale en spontane bewegingskracht) zendt naar specifieke gebieden in de patiënt om bingi en negatieve emoties af te voeren.
Zij/hij doet dit zonder de patiënt aan te raken en via handtechnieken.

Boventoon zingen
Zangtechniek waarbij de hogere tonen die met de grondtoon meeklinken hoorbaar worden.
Boventoonzingen past in de holistische stemtherapie en kan daarnaast gebruikt worden bij (klank-)meditatie.

Naar de top
van deze pagina
C

Cel-therapie
Deze therapie is ontwikkeld door de Zwitserse chirurg Paul Niehans (1882-1970).
Bij celtherapie worden weefsel of celsuspensies van foetale of jonge dieren (voornamelijk schapen) geïnjecteerd, met als doel regeneratie en ondersteuning van het fysiologisch functioneren van bepaalde organen of weefsels.
Klieren zoals testikels, ovaria, bijnieren of hypofyses worden uit jonge dieren genomen, gevriesdroogd en als suspensie in een fysiologisch zoutoplossing intramusculair of subcutaan geïnjecteerd.
Omdat er een orgaanspecifieke herstellende werking van de geïnjecteerde cel zou uitgaan, worden bij hartaandoeningen hartcellen en bij leveraandoeningen foetale levercellen geïnjecteerd.

Chakra
Begrip in de filosofie van de yoga.
Chakra's zijn centra voor levensenergie.
Ze kunnen waargenomen worden door helderzienden. Er zijn in total 11 chakra's.
Ze liggen in de meridiaanlijn en hebben een relatie met bepaalde autonome zenuwcentra in het menselijk lichaam.

Chelatietherapie
De behandeling is gebaseerd op het langzaam chemisch aantasten van arteriosclerotische plakken in de bloedvaten en op het wegnemen van die factoren die aan het ontstaan van deze (degeneratieve) aandoening hebben bijgedragen.
De chelatietherapie wordt voornamelijk toegepast bij arteriosclerotische aandoeningen.

Chi kung
Chi kung (qi-gong, tsi gong) is een zeer oude Chinese methode van lichaamsoefeningen, meditatie en ademhaling.
Lichamelijke en psychische klachten kunnen hiermee genezen worden.

Chirologie
Dit is de officiële benaming voor hand- en nagelkunde.
Het bestuderen van de structuur van de hand wordt als diagnostische methode gebruikt.
Op de linker hand zouden zowel de organen van de linker lichaamshelft geprojecteerd zijn als de erfelijke afwijkingen afkomstig van moederszijde, terwijl op de rechterhand de organen van de rechter lichaamshelft en de erfelijke disposities van vaderszijde zichtbaar kunnen zijn.

Chiropractie
Deze vorm van manuele geneeskunde, die al ten tijde van Hippocrates bekend was, werd door Palmer (1895) als beroepsuitoefening heringevoerd.
De chiropractor houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van de wervelkolom en aangrenzende gewrichten met als doel velerlei ziekten te genezen.
Afwijkingen in de wervelkolom worden als basis van vrijwel alle ziekten gezien.

Christian Science
Christian Science werd door Mary Baker-Eddy in 1879 opgericht.
Christian Science is het genezen van ziekten met behulp van geestelijke middelen.
Via gebed wordt de zieke tot het inzicht gebracht dat hij volmaakt naar Gods beeld werd geschapen en daarom niet ziek kan zijn.
Men beschouwt ziekte als inbeelding van de geest.
Het foutieve mensbeeld dat de patiënt heeft, dient vervangen te worden door denkbeelden die het geestelijke in de mens benadrukken.
De patiënt zal hierdoor genezen worden.

Co-counselen
Zelfhulp-therapie ontwikkeld door Harvey Jackins, waarbij geleerd wordt gevoelens te uiten en emotionele trauma's te verwerken.
Co-counseling heeft de vorm van een soort rollenspel.
De spelers helpen elkaar zonder hulp van eentherapeut.

Naar de top
van deze pagina
D

Danstherapie
Non-verbale groepstherapie waarbij men met behulp van dans gevoelens leert ervaren en uiten.

Do-in
Japanse zelfmassage die verwantschap heeft met shiatsu en acupunctuur.
Een stoornis in een orgaan manifesteert zich doordat bepaalde punten op een meridiaan pijnlijk zijn.
Als therapie moeten dagelijks deze punten gemasseerd en andere oefeningen gedaan worden.

Naar de top
van deze pagina
E

Edelsteentherapie
De basisgedachte is dat edelstenen net als alle materie in de levende organismen, bepaalde trillingen of stralingen uitzenden.
De medische astrologie zegt dat de trillingstoestand en uitstraling die zich in een bepaalde edelsteen bevindt, analoog is met de kosmische trilling die door een bepaalde planeet wordt uitgezonden.
Door nu dezelfde trillingstoestand te herkennen in een planeet, een mens en een edelsteen, weet men welke steen bij een patiënt past om ziekten te voorkomen of te genezen.
Als geneesmiddel wordt de edelsteen meestal op het lichaam gedragen in de buurt van het zieke orgaan.
Het kan ook als homeopathische verdunning worden ingenomen.

Eckankar
Levensbeschouwing gebaseerd op de ideeën van Paul Twitchell die het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau centraal stelt.

Elektro-acupunctuur
De electro-acupunctuur maakt in haar diagnostiek en therapie gebruik van een aantal waarnemingen.
Door huidweerstandsmetingen zijn punten met een verlaagde electrische weerstand op het lichaam gevonden die overeenkomen met de in de acupunctuur bekende punten.
De diagnostiek maakt gebruik van het feit dat er een verband bestaat tussen de acupunctuurpunten en de verschillende organen.
Door toevoer of afvoer van de electrische impulsen op desbetreffende punten zou de vitaliteit van een bepaald lichaamsdeel, orgaan of proces kunnen worden geoptimaliseerd.

Emotioneel lichaamswerk
Samenvoeging van een aantal, veelal lichaamsgerichte, therapeutische technieken zoals bio-energetica, rebirthing, Reichiaans lichaamswerk, gestalt, encounter en primal.
De methode heeft ten doel lichaam en geest in optimale conditie te brengen en te houden voor persoonlijke groei en het herontdekken van eigenschappen als voelen, uiten van emoties, ervaren van levenslust en creativiteit.

Enzym-therapie
Enzymen zijn eiwitten die als biologische catalysatoren van chemische processen functioneren.
Ze geven richting en snelheid aan deze processen zonder daarbij verbruikt of veranderd te worden.
Het functioneren van het gehele organisme is afhankelijk van een goed gereguleerde productie van enzymen.
Vele stoornissen berusten op een gebrekkige aanmaak of slecht functioneren van de enzymen.
De enzym-therapie bestaat uit het toedienen van die enzympreparaten.
De enzymen worden in het lichaam gespoten.

Euritmie
Ontwikkeld door Rudolph Steiner.
(Heil-)euritmie bestaat uit ritmische bewegingen van de ledematen, die geïnspireerd zijn op taal, muziek en kleuren.
De bewegingsvormen corresponderen met processen in het lichaam en kunnen daardoor genezing bewerkstelligen.
Steiner noemde de therapie 'zichtbare spraak'.

Naar de top
van deze pagina
F

Feldenkrais
Methode om betere lichaams-houding en lichaamsbewegingen aan te leren, ontwikkeld door Moshe Feldenkrais.

Feng Shui
Feng Shui is een Chinese leer, en betekent letterlijk Meesters van wind en water.
Een Feng Shui-consulent helpt cliënten bewust te worden van hun interactie met de woon-/werkomgeving, en adviseert daarbij.

Fyto-therapie
Kruidengeneeskunde (ook fyto-therapie genoemd) is iets anders dan homeopathie.
Beide maken wel gebruik van producten uit de natuur, maar de bereidingswijze is geheel verschillend.
Homeopathische middelen worden op een speciale manier verdund, deze verdunning (potentiëring) zou de werkzaamheid van homeopathische middelen bepalen.
Geneeskruiden worden meestal toegepast in de vorm van een aftreksel (thee).
Natuurartsen en natuurgenezers maken vanuit hun visie op gezondheid en ziekte veelvuldig gebruik van geneeskrachtige kruiden.

Naar de top
van deze pagina
G

Gebedsgenezing
Bij gebedsgenezing wordt tot God gebeden om de genezing van een zieke tot stand te brengen.
Daarnaast kunnen andere geestelijke middelen, zoals het opleggen van de handen, het zalven met olie, het gebruik van gezegende voorwerpen of bedevaarten gebruikt worden om genezing te bewerkstelligen.

Gemmo-therapie
Bij deze therapie worden plantaardige extracten gebruikt die gemaakt worden van plantenweefsels in de groeifase.
Zo worden knoppen, jonge worteltoppen en jonge loten vers verwerkt en geprepareerd.
Vaak lijken deze preparaten effectiever te zijn dan de overeenkomende fyto-therapeutische preparaten van de gehele plant.

Gestalttherapie
Vorm van psychotherapie ontwikkeld door Fritz Perls.
Hij gebruikte de concepten van Max Wertheimer over de zinvolle gehelen (Gestalte) in zijn psychotherapie.
De Gestalttherapie gaat uit van de idee dat de mens een organisme is waarin alles met alles verbonden is.
Bij Gestalt is niet het persoonlijke verhaal belangrijk, maar wel het proces.
Binnen Gestalttherapie zijn veel benaderingen mogelijk.

Naar de top
van deze pagina
H

Handlijnkunde
Methode die aan de hand van lijnen en vorm van de hand uitspraken doet over karakter, gezondheid en toekomst van een persoon.

Haptonomie
Haptonomie is de leer der tastzin, het gevoel en het gevoels leven.
Door gebruik te maken van alle aspecten van de tastzin kan de haptonomie een fundamentele bijdrage leveren aan de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de mens.
Via de haptonomische methode, waarbij de aanraking een centrale rol speelt, tracht men de mens tot zelfhulp aan te zetten, zodat hij zichzelf weer als goed ervaart en dat bevestigd weet.

Healing
Engelse uitdrukking voor genezing.
Meestal wordt er een genezingspraktijk mee bedoeld waarin een mediamiek begaafd persoon krachten uit andere dimensies doorgeeft.
Via handoplegging wordt contact gemaakt met de energie van de cliënt.
De vrijgekomen energie is de basis van de genezing.
Cliënten doen zelf ook oefeningen.

Heilpedagogie
Zorg voor geestelijk gehandicapten, op antroposofische grondslag.
Er wordt gebruik gemaakt van kunstzinnige vorming, arbeids- en bewegingstherapie.

Homeopathie
Homeopathie is een geneeswijze waarbij men een ziekte bestrijdt met een middel dat bij de gezonde mens verschijnselen veroorzaakt die op de ziekte lijken.
Het lichaam wordt aangespoord om zich tegen de ziekte te weer te stellen.
In Nederland wordt de therapie zowel door artsen als door niet-artsen gegeven.
Daarnaast zijn er bij de apotheek, drogist en reformwinkel een aantal homeopathische middelen te koop tegen bijvoorbeeld verkoudheid.
Deze horen echter niet bij de klassieke homeopathie en vallen soms eigenlijk onder kruidengeneeskunde.
Homeopathische middelen zijn zonder recept verkrijgbaar.
Bij homeopathie onderscheidt men klassieke homeopathie, klinische en complex-homeopathie.
De klassieke homeopathie is de beoefening van de homeo pathie zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld is, met de in achtneming van de kenmerkende principes:

In de klinische homeopathie geeft men homeopathische middelen voor afzonderlijke klachten.
Middelen worden niet voorgeschreven op grond van het totale symptomenbeeld.
In de complex-homeopathie worden verschillende homeopathische middelen met affiniteit tot bepaalde klachten samengevoegd.

Hydrotherapie
Hydrotherapie (ook wel balneotherapie genoemd) is het therapeutisch gebruik van water ter voorkoming en behandeling van ziekte.
Bij de hydrotherapie zijn veel variaties mogelijk: watertemperatuur, hydrostatische druk, begietingen, zweetbaden, Turkse baden, gebruik van wikkels, pakkingen en compressen.

Hypnose
Hypnose wordt gedefinieerd als het teweegbrengen van een veranderde, op slaap gelijkende, bewustzijnstoestand, waarin de gehypnotiseerde persoon een sterk verhoogde ontvankelijkheid vertoont suggesties te accepteren.
Het resultaat van hypnose is afhankelijk van wat de patiënt wil en kan doen.

Naar de top
van deze pagina
I

Iriscopie/Irisdiagnostiek
Iriscopie is een vorm van diagnostiek die het mogelijk maakt stoornissen in het lichaam te herkennen door middel van abnormale vlekken, lijnen, verklaringen in het regenboogvlies (iris).
Het is dus geen geneeswijze maar een mogelijkheid om ziekten op te sporen.
Iriscopie wordt vaak toegepast door therapeuten die daarnaast kruiden of homeopathische middelen voorschrijven.
Er zijn in Nederland circa 300 iriscopisten, onder hen een tiental artsen.
De overigen hebben geen officiële status binnen de geneeskunde.
De officiële geneeskunde kent geen waarde aan de iriscopie.

Integrale massage
Combinatie van klassieke en energetische massage, reflexologie en meridiaanmassage.

Intuïtieve massage
Massage waarbij de masseur zich laat leiden door de eigen intuïtie.

Intuïtieve ontwikkeling
Het ontwikkelen van het vermogen om zonder denken of redeneren inzicht te krijgen in situaties.

Naar de top
van deze pagina
J

De J is in behandeling voor invulling

Naar de top
van deze pagina
K

Kinesiologie
Een genezingsmethode waarbij diverse vormen van massage worden toegepast.
Achterliggende gedachte is dat spieren in relatie staan tot bepaalde organen en meridianen.
Grondlegger in de jaren zestig was de Amerikaanse chiropractor George Goodheart.
Zie ook:
Toegepaste kinesiologie en Touch for health

Kirlian fotografie
Het Russische echtpaar Kirlian maakte in de jaren dertig stralingsvelden zichtbaar rondom lichaamsdelen en plantendelen.
Door het opwekken van een hoge elektrische potentiaal tussen object en geïsoleerde elektrode ontstaat een interactiepatroon tussen vrije elektronen uit het object en een fotografische film.
Met behulp van deze fotografie werd gedacht dat de menselijke aura fotografisch kan worden vastgelegd.
Ook ziekten zouden in de aura afleesbaar zijn.

Kleurentherapie
Bij deze therapievorm is de basisgedachte dat het gebruik van kleuren (met name gekleurd licht en gekleurde ruimten) als genezende of heilzame kracht aangewend kan worden.
Kleuren zouden de mens op vele manieren kunnen beïnvloeden.
Men neemt op zowel lichamelijk als op psychisch niveau het effect van kleuren waar.
Er zijn gegevens die erop wijzen dat kleuren bepaalde lichaamsprocessen kunnen beïnvloeden.

Kruiden geneeskunde
Zie: fytotherapie.

Kum Nye
Methode voor ontspanning en verdieping bestaande uit meditatie en zelfmassage, afkomstig uit de Tibetaanse medisch meditatieve traditie.

Kunsttherapie
Kunsttherapie (ook wel creatieve therapie genoemd) is te verdelen in een diagnostisch en een therapeutisch aspect.
Bij psychiatrische patiënten wordt de kunsttherapie gebruikt om met behulp van een analyse van de expressie inzicht te krijgen in de gesteldheid van de patiënt.
Daarnaast omvat de kunsttherapie een scheppende daad, een verwezenlijking van een idee, het van zich af schilderen of boetseren.
Dit zou een versterking van de eigen persoonlijkheid kunnen bewerkstelligen.
Een eigen richting is de kunstzinnige (beeldend en muziek) therapie op antroposofische basis.

Kuuroordtherapie
Kuuroordtherapie omvat een groot aantal verschillende therapievormen rond de behandeling met baden die gericht zijn op zowel het herstel als de preventie van ziekten en aandoeningen.
Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van natuurlijk mineraalwater door er in te baden, het te drinken en er de dampen van in te ademen.
Daarnaast kan men binnen het kuuroord gebruik maken van fysiotherapie, bewegingstherapie, licht- en luchttherapie, ademhalingstherapie, diëtetiek en psychotherapie.

Naar de top
van deze pagina
L

Lachmeditatie
Methode om te lachen 'zonder reden' die bevrijdend en gene zend kan werken.
Een variant van deze de lachmeditatie, ontwikkeld door Bhagwan, is in Nederland geïntroduceerd door Swami Prem Dhyana (E. Soturius).

Lichaamswerk
Systeem van fysieke oefeningen en massage waarbij het lichaam gebruikt wordt om emotionele problemen op te sporen en op te lossen.

Lymfedrainage
Bij deze massagemethode wordt de lymfecirculatie gestimu leerd door monotone en langzame en spiraalvormige pompbewegingen met de duimen op de lymfebanen.
Omdat een goed werkend lymfesysteem de gezondheid mede bepaalt (het is essentieel bij de afweer en bij de stofwisseling) dient men het lymfesysteem te activeren.

Naar de top
van deze pagina
M

Macrobiotiek
Grondlegger van de macrobiotiek is George Oshawa (1892- 1966).
Het is een voedingssysteem dat gebaseerd is op de Yin-Yang filosofie.
Afhankelijk van de lichamelijke toestand dient men een bepaald evenwichtig dieet te volgen dat voornamelijk is opgebouwd uit producten van het seizoen, verkregen uit het gebied waar men woont.

Magnetiseren
Genezingsmethode die stelt dat het dierlijk of menselijk magnetisme van de één, een gezond makende invloed heeft op de ziekte of aandoening van de ander.
De magnetiseur strijkt meestal met zijn handen boven (niet op) het zieke lichaamsdeel van zijn patiënt.
Grondlegger is de Duitse arts F.A. Mesmer (1734-1815).

Manuele therapie
Manuele therapie of manuele geneeskunde wordt ook wel 'bottenkraken' genoemd.
Dat komt omdat er bij manuele therapie vaak een krakend geluid te horen is.
Door het toepassen van bepaalde handgrepen probeert de manueel therapeut een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen.
De nadruk ligt daarbij op de gewrichten van de wervelkolom.

Massages
Onder massage wordt verstaan, het toepassen van handgre pen op het doorgaans blote en ontspannen lichaam met als doel de lichaamsfuncties te onderhouden of te verbeteren.
De massage krijgt in toenemende mate aandacht in onze samenleving.
Dit geldt zowel binnen de fysiotherapie als bij niet-beroepsmatige toepassing van de massage.
Een groot aantal nieuwe massagetechnieken is de afgelopen tien jaar geïntroduceerd.
Een deel van deze technieken wordt door fysiotherapeuten uitgevoerd, een ander deel behoort tot het gebied van de alternatieve geneeswijzen.

Mazdaznan
Mazdaznan is een levensbeschouwing, afkomstig uit Perzië, waarin de geneeskunde een belangrijke rol speelt.
Het is gebaseerd op lichamelijke en geestelijke gezondheid en betekent zoveel als 'de goede gedachte die alles beheerst'.
De Mazdaznan streeft naar volmaaktheid van lichaam, ziel en geest, waarbij een optimale gezondheid noodzakelijk is.
Het biedt een breed scala van therapiemogelijkheden om dit te bereiken.

Medische astrologie
Deze tak van astrologie gaat ervan uit dat het kosmische patroon een beslissende invloed heeft op gezondheid en ziekte.
Uit de geboortehoroscoop is op te maken voor welke ziekten men in principe gevoelig is, welke organen een zwakke schakel kunnen vormen.
Tevens is te zien welke soort therapieën op de patiënt het meest effectief zouden werken.
De astrologie gaat ervan uit dat het kosmisch patroon horend bij een bepaald individu zich uitdrukt in de ziel, in het lichaam, en in zijn omstandigheden.

Meditatie
Het verzinken in een toestand van diepe ontspanning.

Meridiaanmassage
Hierbij wordt de energiestroom door de in de acupunctuur bekende meridianen met behulp van massage beïnvloed.
Een activering wordt bereikt door in de richting van de energiestroom te masseren, terwijl een sedering tot stand komt door tegen de stroom in te masseren.

Metamorfose-massage
De basisgedachte van deze therapievorm is dat door massage van een bepaalde lijn aan de binnenzijde van de voet men disharmonische ervaringen, opgedaan voor de geboorte, kan verwerken en oplossen.
Door met de duim langzaam ronddraaiende bewegingen over de lijn te maken kan een ervaren masseur nagaan waar mogelijke blokkades zitten.

Mesologie
Concept van geneeskunde waarin reguliere medische kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen.

Moerman-dieet
De Vlaardingse arts C. Moerman ontwikkelde een eigen dieettherapie tegen kanker.
Moerman ziet gezondheid als een evenwicht tussen twee polen: vitaliteit en mortaliteit.
Zolang de vitaliteit zich door assimilatie kan handhaven, wordt de mortaliteit teruggedrongen en onderdrukt.
Zijn onderzoek richtte zich op de stoffen die in staat zijn de vitaliteitspool in optimale staat te brengen.
Hij stelde een zorgvuldig samengesteld dieet samen dat werd aangevuld met een achttal essentiële stoffen: jodium, citroenzuur, gist (vitame B-complex), ijzer, selenium, vitamine A, vitamine E en D.

Mora-therapie
Deze therapievorm stelt dat alle materie trilling is.
Het frequentiepatroon van de mens zou afhankelijk zijn van ziekte en gezondheid.
In de Mora-therapie dient het 'patiënt-eigen frequentiepatroon' als uitgangspunt voor de therapie.
Volgens de onderliggende theorie wordt een frequentiepatroon, dat uniek is voor iedere persoon en iedere ziekte in twee componenten onderverdeeld: een pathologisch-disharmonische en een fysiologisch harmonische component.
In de apparatuur die is ontwikkeld door Morelle en Rasche wordt de harmonische component gescheiden van het pathologische frequentiepatroon.
Het harmonische patroon wordt nu weer teruggevoerd naar de patiënt, terwijl de pathologische, disharmonische component met behulp van een omkeerschakeling omgepoold wordt en dan weer naar de patiënt wordt teruggevoerd.

Muziek-therapie
Bij de oefening van deze therapie gaat men uit van de gedachte dat door het zingen van passende gezangen, bijvoorbeeld tijdens lichamelijke arbeid, of door het luisteren naar bepaalde muziek, klieren en spieren worden geactiveerd of in hun activiteit worden gereguleerd.

Naar de top
van deze pagina
N

Natuurgeneeskunde
Vaak wordt de term 'natuurgeneeskunde' gebruikt als verzamelnaam voor alle alternatieve therapieën.
Dat is niet helemaal juist.
Onder natuurgeneeskunde vallen alleen die natuurlijke behandelmethoden die uitgaan van het bestaan van een zelfgenezende kracht bij mensen.
De natuurgeneeskunde ondersteunt en vergroot deze kracht en probeert op die manier aandoeningen te voorkomen of te genezen.
In de natuurgeneeskunde zijn verschillende 'scholen' en er wordt gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende therapeutische methoden.

Neuraaltherapie
Bij de neuraaltherapie worden procaïne of daaraan verwante lokaal-anesthetica op bepaalde plaatsen van het lichaam geïnjecteerd.
De neuraaltherapeutische behandeling gaat er van uit dat neurovegetatieve functiestoornissen of orgaanziekten via het zenuwstelsel te beïnvloeden zijn.
De neuraaltherapeut ziet een stoorveld, dat op iedere plaats in het lichaam kan ontstaan (oude littekens, ontstoken tanden, vullingen van kiezen, amandelen enz.) als oorzaak van ziekte.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.
Psychotherapie is een van de toepassingsgebieden.
Bij de NLP-therapie krijgt de cliënt de instructie om van buitenaf naar zijn/haar probleem te kijken.
De cliënt hoeft het probleem zelf niet weer te geven.

Neuro Reflex Therapie
Therapie die uitgaat van de 'axonreflex' waardoor het autonome zenuwstelsel geactiveerd wordt.
Bij de methode wordt het hele lichaam behandeld; elk deel van de huid wordt zo lang bewerkt tot dit met een reflex reageert.

Nosodentherapie
Een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van preparaten die uit 'ziekteproducten' gemaakt zijn.
Potentiëring van deze 'ziekteproducten' volgens de homeopathische regels gaat veelal aan de toepassing ervan vooraf.

Naar de top
van deze pagina
O

Oerdans

Dansvorm die gebruik maakt van simpele, steeds herhaalde dansbewegingen en die de innerlijke beleving van het dansen benadrukt.

Orthomoleculaire geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde wordt gedefinieerd als: 'het behoud van een goede gezondheid en de behandeling van ziekten door veranderingen aan te brengen in de concentratie van normaal in het lichaam voorkomende stoffen die onmisbaar zijn voor de gezondheid'.
Er wordt gewerkt met voedingssupplementen.

Ozontherapie
Inspuiting van zuivere zuurstof vermengd met ozon (in een ader, slagader, intramusculair of subcutaan) heeft als doel het celmetabolisme te bevorderen en de oxidatieprocessen te stimuleren.

Naar de top
van deze pagina
P

Paranormale geneeskunde
Paranormale geneeskunst is geneeskunst uitgeoefend door mensen die menen paranormale (naast het normale staande, bovenzinnelijke) gaven te hebben.
Zij bezitten -wetenschappelijk nog niet vast te stellen- krachten, die aangewend kunnen worden voor het verkrijgen van kennis en voor het toepassen van een genezende behandeling.
Mensen die deze gave(n) hebben en gebruiken om patiënten te behandelen worden paranormale genezers, magnetiseurs of strijkers genoemd.

Podokinesiologie
De wetenschap die zich bezighoudt met de methode om de menselijke statiek en dynamiek te beïnvloeden door middel van het aanbrengen van hoogtevariaties van enkele millimeters op specifieke plekken van het standvlak der voeten.
De promotor van deze methode is de Franse neuroloog R. Bourdol.

Podosegmentale reflexologie
De methode is gebaseerd op embryologie, neurologie en segmentale verschijnselen.
Zij wordt in combinatie met der masegmentale reflexologie (huidsegmenten) toegepast.
Dit betekent dat men eerst de spanningsgebieden op de huid, in het spierweefsel en bindweefsel en zelfs in het bot behandelt eer de voetsegmenten behandeld worden.

Polariteits-massage
Methode ontwikkeld door Randolph Stone, waarbij door middel van fysieke aanrakingen het verstoorde evenwicht tussen twee plaatsen van het lichaam hersteld wordt.

Polariteits-therapie
Deze vorm van therapie probeert het evenwicht van geestelijke, emotionele en lichamelijke energie te herstellen of te behouden.
Gezondheid wordt gedefinieerd als de toestand waarbij het organisme in een staat van neutrale polariteit verkeert.
Door negatieve gedachten, emoties en behandelingen ontstaan blokkades in de energiestroom, die ten grondslag kunnen liggen aan acute chronische aandoeningen.
De polariteitstherapie is nu gericht op het oplossen van de obstructie, waarbij een positieve instelling energie aantrekt.

Postural integration
Variant op Rolfing en een houdingsleer.
De Amerikaan Jack Painter voegde aan integration de door Ida Rolf ontwikkelde Rolfingtechnieken aspecten toe uit de humanistische psychologie.

Psychoperistaltiek
Filosofie dat de darmen niet alleen voedsel, maar ook spanningsresten verteren.

Naar de top
van deze pagina
Q

De Q is in behandeling voor invulling

Naar de top
van deze pagina
R

Radiësthesie
Binnen de radiësthesie worden wichelroede, pendel of rada mater gebruikt om fysiologische verstoringen te diagnostiseren.
Met behulp van deze instrumenten zou de toestand van het 'etherische lichaam' van de mens kunnen worden vastgesteld.
Tevens worden deze hulpmiddelen gebruikt om het juiste geneesmiddel vast te stellen.

Radionica
Elektronische methode van radiësthesie.
Met gebruik van apparatuur (weerstandsmeter, Delawarr apparaat) worden diagnoses gesteld.
Deze diagnosemethode maakt onder andere gebruik van de waarneming dat een stukje ziek weefsel of een opgedroogde druppel bloed van een patiënt, dat in contact gebracht wordt met een gezond persoon, een diagnose oplevert van de aangeboden ziekte.

Reading
Engelse uitdrukking van een overzichtsbeeld dat iemand van zichzelf heeft.
Kernvraag daarbij is of men contact heeft met de inspiratiebronnen en hoe men dat kan uitdrukken in het dagelijkse leven.
Aura reading door een helderziende kan een beeld opleveren over ziekte en gezondheid.

Rebalancing
Systeem van massage, ademtechnieken en lichaamsoefeningen om spanningen en verkrampingen op te heffen.

Rebirthing
Vorm van oertherapie, ontwikkeld door L. Orr.
Rebirthing is gericht op de eerste ademhaling na de geboorte.
De patiënt leert dat ademhaling (leven) niet pijnlijk is maar plezierig.
Hij/zij moet bewust gaan ademen als heftige emoties en trauma's boven komen in plaats van de adem in te houden.
Hierdoor ervaart de patiënt in alle opzichten meer ruimte.

Reflexzone-therapie
Een Oosters diagnostisch en therapeutisch systeem, waarbij met name de voetzolen, maar ook de handpalmen gebruikt worden om ziekten in de rest van het lichaam te onderkennen en te behandelen.
De inwendige organen lijken op verschillende plaatsen op het lichaamsoppervlak geprojecteerd te zijn (oor, iris, hand, voet, buik enz.).
Door drukuitoefening of massage van deze projectieplaatsen beoogt men de invloed uit te oefenen op de activiteit van inwendige organen.

Regressie
Het in de verbeelding teruggaan naar eerdere ervaringen in het huidige of vorige levens.
Zie ook: reïncarnatietherapie.

Reich-therapie
Wijze van massage waarbij intensief bepaalde sleutelgebie den aangeraakt worden.

Wilhelm Reich (1896-1957) was van mening dat mensen onbewust hun spieren spannen als bescherming tegen angsten en neurosen.
Reiki

Methode waarbij men probeert te genezen door middel van 'universele levensenergie'.
Reïncarnatie-therapie

Psychotherapie waarbij de patiënt onder hypnose terug gaat naar vorige levens.
Traumatische situaties in vorige levens kunnen aan de basis staan van actuele psychische problemen.
Deze therapie wordt ook wel regressietherapie genoemd.

Reuktherapie
Met de smaak van voedselbestanddelen kan men volgens de medische astrologie een therapeutische werking verkrijgen.
Hiertoe zijn associatietabellen van smaken en planeten opgesteld.
Ook met de reuk van etherische oliën, die van plantaardige oorsprong zijn, probeert men volgens deze associatieschema's een harmoniserende werking bij de zieke mens te bereiken.

Rolfing
Vorm van massage ontwikkeld door Ida Rolf.
Volgens haar is de optimale houding van de mens die welke in balans is met het zwaartekrachtveld van de aarde.
De therapie is gericht op de rechtopstaande mens waarin een denkbeeldige rechte lijn door bepaalde lichaamsdelen te trekken is.
Tijdens de massage wordt krachtige druk uitgeoefend.

Naar de top
van deze pagina
S

Sacred Dance
Letterlijk heilige (helende, holistische) dans.
Dansvorm met de aandacht voor de mythologische en magische betekenis van de dans waarbij de mens zichzelf tot uiting kan brengen.
Het is een combinatie van meditatief dansen en volksdansen waarbij in principe alle muziek gebruikt kan worden.

Shiatsu
Drukpuntmassage en shiatsu zijn in oorsprong enigszins verschillende massagesystemen.
Shiatsu gebruikt oude massagetechnieken en prikkeltechnieken, ontleend aan judo.
Drukpuntmassage en shiatsu zijn echter in de praktijk, zeker in Nederland en België, weinig verschillend.
De pijnpunten waarop gedrukt wordt komen vaak overeen met de acupunctuurpunten.

Silva Mind Control
Systeem van oefeningen ontwikkeld door José Silva om de geestelijke vermogens (intuïtie en buitenzinnelijke waarneming) te ontplooien en lichamelijke en psychische functies te leren beheersen.
Dit leidt tot meer ontspanning.
Zie ook:
alpha-training.

Sjamanisme
Oude vorm van geneeskunst waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. rituelen en kruiden.
Een sjamaan is een medicijnman/geestenbezweerder bij natuurvolken.

Soefisme
Uit de Islam afkomstige geneeswijze waarbij de nadruk ligt op mystiek en esoterie.
Door gebedsmeditatie kan een patiënt tot genezing komen.

Speyer-therapie
De kern van de behandeling omhelst het afreageren en uit werken van trauma's die de patiënt in zijn jeugd heeft opgelopen.
De herbeleving van deze onverwerkte conflicten wordt net zo lang herhaald tot de patiënt 'leeg' is.
Dit geschiedt binnen twee weken, met een daaropvolgende verwerkingsperiode van drie maanden.

Symbionten-therapie
Deze therapie richt zich op het herstel van de symbiose (samenleving) tussen mens en bacterie.
Een verstoorde bacteriehuishouding vermindert de stofwisseling en reduceert de afweer.
De symbionten worden in laboratoria gekweekt en gedurende een vrij lange periode aan de patiënt toegediend.

Naar de top
van deze pagina
T

Tai-Ch'i Chuan
Dit is een oeroude Chinese bewegingstherapie en bewegingskunst, die volgens het Yin-Yang principe de coördinatie en harmonisatie tussen lichaam en geest bevordert en de lichaamskracht en energie weer met elkaar in evenwicht brengt.

Tarot
Kaartspel dat gebruikt wordt om de toekomst te voorspellen en om meer inzicht te krijgen in onderliggende levenspatronen.

Therapeutische aanraking
Therapeutische aanraking (Therapeutic Touch) is een ondersteunende behandeling die geen therapeutische expertise vereist.
De aanraker/zender tast het lichaam van de patiënt (ontvanger) op een afstand van 5 cm af en ontdekt hierbij warmteverschillen en energiebronnen.
De zender maakt daarna strijkende bewegingen op plaatsen die dat aangeven door tintelingen in de handen van de zender.

Toegepaste kinesiologie
De toegepaste kinesiologie, ook wel 'Touch for health' genoemd, heeft als uitgangspunt, dat iedere spiergroep overeenkomt met een bepaald orgaan.
Door de relatieve spierkracht en -spanning te meten zou men iets over het energie-evenwicht van de organen kunnen zeggen.
Een zwakke spierspanning zou in dit geval wijzen op bijvoorbeeld darmproblemen en obstipatie.
Daarnaast bleek dat er een verband bestaat tussen bepaalde groepen spieren en acupunctuurmeridianen.
De therapeutische behandeling kan een massage van acupunctuurpunten, massage van meridianen of van zenuwlymfvatpunten inhouden.
Ook kunnen de aanhechtingspunten van de zwakke spier worden gemasseerd.
Zie ook:
Kinesiologie en Touch for Health.

Touch for Health
Traditionele Chinese geneeswijze.
Lichaamsdiagnostiek en - therapie waarbij bepaalde plaatsen van het lichaam worden aangeraakt en gemasseerd om blokkades op te heffen.
Zie ook:
Toegepaste kinesiologie.

Transcedente meditatie
De door Maharishi Mahesh Yogi ontwikkelde techniek poogt meditatieeen evenwichtiger houding in gedachten en handelen te bereiken.
Een harmonieuze emotionele houding en een ontspannen mentale toestand hebben tevens een verbeterde fysische gezondheid tot gevolg.
Meditatie in het algemeen wordt gezien als middel om zich te ontspannen, zich te bevrijden van spanningen.

Transpersoonlijke psychotherapie
Psychotherapie met uitwerkingen in de mystiek-psychische en spirituele sfeer.
Religieuze en mystieke tradities uit Oost en West worden gerelateerd aan de persoonlijke groei.
Grondleggers zijn Jung en Assagioli.

Tui-na
Chinese massage en manuele therapie.

Naar de top
van deze pagina
U

Unitieve psychotherapie
Gericht om dualiteit om te zetten in een dynamische wisselwerking van polariteiten.
De gebruikte methoden en technieken komen voort uit een synthese van neo-reichiaans lichaamswerk, psychodynamische psychotherapie, imaginatie-therapieën, Gestalttherapie, Rogeriaanse psychotherapie, existentiële psychotherapie, groepsdynamica en transpersoonlijke psychotherapie.

Naar de top
van deze pagina
V

Voetzool-diagnostiek
Bij de voetzoolmassage wordt ervan uitgegaan dat alle delen van het lichaam op de voetzool zijn geprojecteerd.
Storingen in een bepaald orgaan komen tot uiting doordat het daarmee corresponderende deel op de voet pijnlijk is bij druk. Intensieve massage van dit gebied met de duimen kan het getroffen orgaan gunstig beïnvloeden.

Voice dialogue
Therapievorm waarbij het met elkaar in contact brengen van de verschillende 'stemmen' (subpersoonlijkheden) van een persoon centraal staat.

Volksgeneeskunst
Alles wat het volk op grond van mondelinge of schriftelijke overlevering op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid aanwendt om ziekten of verwondingen te verklaren en/of te genezen zonder daarbij hulp of voorlichting van de officiële geneeskunde in te roepen.

Naar de top
van deze pagina
W

Winti
Winti is een Surinaamse cultuur met sterke magie-elementen.
Binnen deze cultuur staat een godsdienst centraal waarin ruimte is voor bovennatuurlijke wezens die zich kunnen manifesteren bij mensen in trance.
Deze wezens/mensen kunnen de toekomst voorspellen en ziekten genezen. Een winti-therapie wordt gekenmerkt door rituelen, trance, kruidengeneeskunde en muziek.

Naar de top
van deze pagina
X

De X is in behandeling voor invulling

Naar de top
van deze pagina
Y

Yoga
Yoga is in de eerste plaats een levenstechniek die leidt tot een evenwichtige levensopbouw en in de tweede plaats een vorm van therapie.
Yoga wordt in onze samenleving dan ook vooral toegepast ter voorkoming van ziekten.
In de praktijk blijkt het echter mogelijk bij bepaalde aandoeningen yoga als therapeutische behandeling aan te wenden.

Naar de top
van deze pagina
Z

De Z is in behandeling voor invulling

Menu van de homepage van Gerard Lenting ©2001

Hoofdmenu 

bannertje-nl

Naar de top van deze pagina