De 9 Engel-Rangen"De Engelen van de zuivere aanschouwing"
Zij die regeren over de schepping:


Serafijnen:
Zij staan bovenaan in de hierarchie en zijn de engelen die het dichtste bij de troon van God staan.
Van hen wordt gezegd dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar hen kan kijken.
Zij worden omschreven in "de openbaring" als de vier heilige beesten.
Men beschrijft hen als engelen met vier gezichten en zes vleugels.

Cherubijnen:
Een cherubijn draagt de kennis van God. Van hen wordt gezegd dat ze naar de aarde worden gezonden met grote doelen.
Een cherubijn wordt omschreven als een sphinx-achtige creatuur.
Het zijn de engelen van de Ark des Verbonds en van Salomon's tempel.

Tronen:
Zij worden beschreven met een bizar uiterlijk, namelijk als een groot lichtend wiel met een heleboel ogen.
Zij dienen God door hem bij te staan wanneer hij moet oordelen.
Zij zijn de engelen van de zuivere aanschouwing en misschien dat ze daarom ook zoveel ogen hebben.


"De Engelen van het heelal"
Zij die regeren over de kosmos:


Heerschappijen:
Zij zijn als het waren de middel-managers en hebben dus een bufferfunktie met de engelen die boven hen en die beneden hen staan.
Zij krijgen hun orders van een serafijn of cherubijn en dragen zorg voor de orde in de kosmos.
Slechts in een heel enkel geval zal een Heerschappij zichzelf fysiek manifesteren aan een overledene.

Machten:
Deze engelen hebben twee taken:
- zich bezigen met de aspekten van de natuurlijke wereld:
Zoals de beweging van de planeten en de weersomstandigheden.
- zegens geven aan de materiele wereld:
Zij zijn degene die de orders krijgen van God om wonderen te laten geschieden.

Krachten:
Dit zijn de engelen die de gevaarlijkste taak hebben.
De krachten zijn degene die verantwoordelijk zijn om de grens tussen hemel en aarde te bewaken.
Zij beschermen de hemel tegen aanvallen van demonen en zorgen dat overledenen de hemel veilig kunnen bereiken.
Vanuit deze positie zijn de meeste "gevallen engelen" afkomstig.

"De engelen van de wereld"
Zij die regeren over de hele wereld.


Voornaamsten:
Zij beheren het dodenrijk en beschermen de aarde, niet alleen de steden maar ook de afdeling religie en politiek.
Zij hebben meer vrijheden dan de engelen die onder hen staan.
De voornaamsten zijn de managers van de aartsengelen en engelen.

Aartsengelen:
De titel aartengel wordt gegeven aan deze bijzonder belangrijke engelen om aan te geven dat zij boven de "gewone" engelen staan in de hierarchie.
Deze groep aartsengelen is belast met een aantal belangrijke taken.
Lees hierover meer in het hoofdstuk "aartsengelen".

Engelen:
De laagste in de hierarchie zijn de engelen.
Deze engelen staan dichterbij de overledenen dan de voornaamsten deze engelen houden zich niet bezig met de wereld op macro-nivo maar waken over huishoudens en individuele zielen en beschermen hen tegen aanvallen van demonen.

Zij zijn de boodschappers van God en vervullen een soort koeriersfunktie.Terug naar de engelen   Naar Aartsengelen   Naar Beschermengelen