Aartsengelen


Er zijn een aantal aartsengelen bekend en ik zal deze hieronder toelichten.

Aartsengel Gabriel:

Aartsengel Gabriel is belast met het leiden van de engelen krijgsmacht gedurende ongeregeldheden.
Gabriel voert opdrachten uit conform Gods wil en is de engel van de oorlog en de overwinning.


Aartsengel Gabriel


Aartsengel Michael:

Aartsengel Michael is belast met de natuur, zoals de regen en de plantengroei.
Hij ziet erop toe dat er ekologisch evenwicht is en tracht zorg te dragen voor voedsel voor alle mensen.
Er zijn boeken geschreven over Michael omdat vele mensen beweren hem gezien te hebben.

Aartsengel Michael


Azra'il:

Azra'il is de engel des doods.


Met zijn helpers draagt hij de verantwoording voor het grijpen van zielen die overleden zijn om ze daarna door engelen te laten begeleiden naar de hemelpoort.


Israfil:

Samen met zijn helpers is Israfil belast met "de dag van het laatste oordeel".
Op een dag zal deze aartsengel op bevel van God het "Boek des levens" openen.

Terug naar de engelen   Naar Engelen-rangen   Naar Beschermengelen