serpent2

Gerard Lenting
Een Astrologisch verhaal,
God sprak tot zijn leerlingen...

………..En het was morgen toen God voor zijn twaalf kinderen stond en in ieder van hen het zaad van menselijk leven plantte. Eén voor één traden de kinderen naar voren om hun toegewezen geschenk te ontvangen.

"Aan u Ram", geef ik als eerste mijn zaad, zodat gij de eer hebt het te planten. Voor ieder zaadje dat gij plant, zal een miljoen nieuwe zaden ontstaan in uw hand.
Gij zult niet de tijd hebben het zaad te zien groeien.
Uit alles wat gij zaait zal meer ontstaan dan wat gezaaid dient te worden. Gij zult de eerste zijn die de aarde van de menselijke geest doordrenkt met Mijn Geest.
Uw leven bestaat uit actie en de enige actie die ik aan u toeschrijf is, te beginnen met de mens zich bewust te laten worden van Mijn Schepping. Voor uw goede werk schenk ik u de deugd van ZELFKENNIS.
Rustig trad de Ram terug.

"Aan u Stier", geef ik de kracht het zaad te laten groeien. Uw taak is omvangrijk en verlangt geduld, u dient datgene te beëindigen waar een begin mee is gemaakt, daar anders het zaad door de wind verloren gaat. U mag noch vragen stellen,noch halverwege van mening veranderen, noch voor datgene wat ik u vraag te steunen op anderen.
Derhalve schenk ik u KRACHT.
Maak er wijs gebruik van.
En de Stier trad terug.

"Aan u Tweeling", geef ik de vragen zonder antwoorden, zodat u aan allen het begrip kunt brengen van wat de mens om zich heen ziet. Gij zult nooit weten, waarom de mens spreekt of luistert, maar in uw zoeken naar het antwoord zult gij mijn geschenk,
DE KENNIS vinden.
En de Tweeling trad terug.

"Aan u Kreeft", draag ik de taak op de mens vertrouwd te maken met zijn emoties. Ik stel mij voor, dat gij de mens laat lachen en huilen, zodat alles wat hij ziet en denkt, bijdraagt tot ontwikkeling van rijpheid van binnenuit.
Derhalve schenk ik u FAMILIARITEIT, zodat uw rijpheid uit moge groeien. En de Kreeft trad terug.

"Aan u Leeuw", geef ik de opdracht mijn schepping in al zijn briljantheid aan de wereld te tonen. Hoedt u echter voor trots en denk er steeds aan, dat het Mijn Schepping is, niet de uwe, want als u dit vergeet zal de mens u honen. Gij zult veel plezier in uw taak hebben, indien u hem goed vervult.
Daarvoor schenk ik u DE EER.
En de Leeuw trad terug.

"Aan u Maagd", vraag ik te onderzoeken wat de mens met mijn schepping gedaan heeft. Gij dient zijn doen en laten kritisch te onderzoeken en hem aan zijn fouten te herinneren, zodat u door mijn schepping vervolmaakt kunt worden. Daarvoor schenk ik u DE PUURHEID VAN DE GEDACHTE. En de Maagd trad terug.

Mensen ... blijft - mens of blijven onvermogen of vermogen ?? schen + k "Aan u Weegschaal", draag ik op te dienen, zodat mensen steeds doordrongen blijven van zijn plichten tegenover anderen. Dat hij zowel samenwerking leert als het vermogen na te denken over de andere zijde van zijn daden. Ik zend u daarheen waar tweedracht is en voor uw inspanningen schenk ik u LIEFDE.
En de Weegschaal trad terug.

"Aan u Schorpioen", u krijgt een moeilijke taak.
Gij zult het vermogen hebben om de geest van de mens te kennen, ik verbied u echter te spreken over datgene wat gij verneemt. Vele malen zult gij lijden door wat gij ziet en gij zult u van mij afkeren en vergeten, dat ik niet de oorzaak ben van uw lijden, maar de perversiteit van Mijn Geest. Gij zult zoveel van de mens zien, dat gij hem zult leren kennen als een dier en gij zult zo dikwijls met zijn dierlijke instincten in u zelf moeten vechten, dat gij de weg zult kwijt raken; maar als gij uiteindelijk bij mij terug zult komen, ontvangt u het opperste geschenk HET DOEL. En de Schorpioen trad terug.

"Aan u Boogschutter", draag ik op de mens te laten lachen, want door het feit, dat hij Mijn Geest niet begrijpt, wordt hij verbitterd. Door de lach geeft gij de mens hoop en door de hoop zal hij zijn blik weer op mij richten. Vele levens, zult u slechts een ogenblik beroeren en u zult de rusteloosheid in elk leven, dat u beroert, leren kennen. U Boogschutter, schenk ik ONEINDIGE OVERVLOED, die gij wijs genoeg zult verbreiden om in iedere donkere hoek te komen en licht te brengen. En de Boogschutter trad terug.

"Van u Steenbok", verlang ik uiterste inspanning, daar het uw taak is de mens te leren werken. Uw taak is verre van eenvoudig, daar u de last van alle werken van ieder mens dient te dragen, leg ik de VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS in uw handen. En de Steenbok trad terug.

"Aan u Waterman", geef ik het concept voor de toekomst, zodat de mens andere mogelijkheden kan zien. Gij zult het leed van de eenzaamheid dragen, want ik verbied u Mijn Liefde uit te beelden. Maar teneinde de blik van de mens op nieuwe mogelijkheden te richten schenk ik u VRIJHEID, zodat gij in uw vrijheid door moge gaan met het dienen van de mens, wanneer hij u nodig heeft. En de Waterman trad terug.

"Aan u Vissen", draag ik de moeilijkste taak op van allen. Ik vraag u al het verdriet van de mens te verzamelen en bij mij te brengen. Uw tranen zullen uiteindelijk mijn tranen zijn. Het verdriet dat gij zult opnemen is het gevolg van 's mens onbegrip voor mijn Geest. Gij dient echter medelijden te tonen, zodat hij het opnieuw moge proberen. Hiervoor, voor de moeilijkste taak van allen, geef ik het grootste geschenk van allemaal. Gij zult de enige van mijn twaalf kinderen zijn die mij zal begrijpen. Maar dit geschenk, BEGRIP, is voor u, Vissen,want indien gij poogt het onder de mensen te verbreiden, zullen zij niet luisteren.
En de Vissen trad terug.

…………..Toen zei God:"Ieder van u heeft een deel van mijn Geest. Gij mag dit deel niet voor de hele Geest houden, noch moogt gij het verlangen hebben de delen onder elkaar te ruilen. Want ieder van u is volmaakt, gij zult dit echter pas weten indien gij alle twaalf Eén zijt, dan eerst zal mijn hele Geest aan elk van u geopenbaard worden".

En de kinderen gingen op weg, ieder van hen vastbesloten zijn taak naar zijn beste kunnen te volvoeren, teneinde zijn geschenk te ontvangen. Maar geen van hen begreep zijn taak of zijn geschenk volledig en toen zij verward terugkeerden sprak God:" Ieder van u gelooft, dat de andere geschenken beter zijn. Ik geef u dan ook toestemming te ruilen". Op dat moment was elk van de kinderen verheugd over de mogelijkheden van zijn nieuwe missie….. God echter glimlachte en sprak:" Vele malen zult gij bij mij terugkeren om te vragen van uw taak ontheven te worden en telkens zal ik aan uw wens gehoor geven. Gij zult ontelbare gedaantewisselingen ondergaan alvorens gij de oorspronkelijke taak, zoals ik die voor u omschreven heb, volvoerd zult hebben. Ik geef u oneindig de tijd daarvoor, maar pas als het uitgevoerd is, kunt gij bij mij zijn………………..

Huizen met hun hoedanigheden:

Huis 1 Ram: Persoonlijkheid - Ik
Huis 2 Stier: Bezit - Inkomsten - Wereldzaken
Huis 3 Tweelingen: Familiebanden - Opvoeding - Kleine reisjes
Huis 4 Kreeft: Thuis - Familiebetrekkingen, gezin - Verhuizingen - Geboorte dood
Huis 5 Leeuw: Kinderen - Liefdes affaires - Creativiteit
Huis 6 Maagd: Persoonlijk welzijn - gezondheid - Werk en hobbies
Huis 7 Weegschaal: Gevoelsleven - Compagnonschap - Huwelijk Openlijke vijanden
Huis 8 Schorpioen: Erfenissen - Verzekeringen - Levensdrang dood en Sexualiteit
Huis 9 Boogschutter: Ontwikkeling - Grote reizen - Talen
Huis 10 Steenbok: Carrière - Sociale positie - persoonlijkheid
Huis 11 Waterman: Vereniging - Vrienden - Intellectuele genoegens
Huis 12 Vissen: Dienstbaarheid - Ontvluchten - Onderbewuste

Menu van de homepage van Gerard Lenting ©2001

Hoofdmenu 

bannertje-nl

Naar de top van deze pagina