Gerard Lenting
Het Orakel der Runenstenen

runensteen Runen
Voorspellingen

Odin de Wereldboom ondekt de Runen De Rede van de Verhevene

Ik weet dat ik hing
aan de door wind geteisterde boom,
negen lange nachten,
verwond door mijn eigen speer,
gewijd aan Odin,
mezelf offerend aan mezelf,
gebonden aan de boom,
waarvan niemand kent,
de wortels waaruit hij groeit,
Niemand gaf mij brood,
niemand gaf mij drank;
ik keek neer in de diepste diepten,
waar ik de Runen ontdekte,
met een luide kreet bemachtigde ik ze;
waarna ik duizelig en bezwijmd neerviel.
Al diende won ik aan wijsheid;
woord voor woord
werd ik naar het woord geleid,
van daad tot daad.

De Runen:
De lettertekens die omstreeks het begin van onze jaartelling in de Skandinavische landen gebruikt werden.
Deze tekens zouden een magische kracht hebben.
De Germaanse God Odin hing zichzelf 9 dagen lang in een leren zak aan de wereldboom waarna hij de Runen ontving.
Hij kreeg zo de macht over de Runentekens en hun afzonderlijke betekenis.

Runen kunnen ook gebruikt worden om voorspellingen te doen.
Men werp dan met de stenen waarop een Runenteken staat afgebeeld.
De combinaties die bij het werpen ontstaan, zeggen iets over degene die de Runen hanteert.

Odin was de ontdekker van de Runen.
Hij hing zich, met een speer doorstoken, 9dagen aan een boom.
Aan het eind van de 9 dagen kende hij de Runen.
Volgens een overlevering zag Odin ze liggen in het vocht, dat uit de schedel was gedropen van een reus die onder de boom had geslapen.

De herkomst blijft onzeker.
Odin zong ze in symbolische verzen en gaf elk vers een teken.
Nadat hij ze gezongen had, viel hij van de boom op de grond, en was de beproeving ten einde.
Odin gaf de Runen door aan zijn priesters.

Wanneer je nu klikt op de Runenstenen

Krijg je de voorspelling van de Runenstenen.

Deze Runen voorspelling wordt mogelijk gemaakt door Gerard Lenting