Gerard Lenting
Het Orakel der Runenstenen

Odin de Wereldboom ondekt de Runen De Rede van de Verhevene

Ik weet dat ik hing
aan de door wind geteisterde boom,
negen lange nachten,
verwond door mijn eigen speer,
gewijd aan Odin,
mezelf offerend aan mezelf,
gebonden aan de boom,
waarvan niemand kent,
de wortels waaruit hij groeit,
Niemand gaf mij brood,
niemand gaf mij drank;
ik keek neer in de diepste diepten,
waar ik de Runen ontdekte,
met een luide kreet bemachtigde ik ze;
waarna ik duizelig en bezwijmd neerviel.
Al diende won ik aan wijsheid;
woord voor woord
werd ik naar het woord geleid,
van daad tot daad.

Slechts weinig mensen hebben heden ten dage van het woord Runen gehoord.
Mensen, die van skandinavische oorsprong zijn of de werken van Tolkien gelezen hebben
(in de ban van de ring) gaat misschien een lichtje op.
Verder gaat de bekendheid van de Runen niet.
Als oud alfabetisch schrift, waarvan elke letter zowel betekenisvol was als een belangwekkende klank had, werden Runen gebruikt in gedichten, opschriften, en voorspellingen.
Het is echter nooit een gesproken taal geworden.
Over de Runen als Orakel in zijn tijd, werd zo goed als niets geschreven.
Zowel de alfabetische indeling als de letterinterpretatie die wordt gebruikt het Orakel der Runen zijn niet conventioneel.
De interpretaties van de Runen die gebruikt werden bij voorspellingen in Oude Tijden,is voor ons verloren gegaan.
Terwijl het voortbestaan van het geheime weten door inwijding, onder de oude Rune Meesters zonder twijfel gepraktiseerd werd, werden hun geheimen niet doorgegeven of, indien zij werden doorgegeven, bestaan ze nu niet meer.
De Runen en hun symbolen werden gebruikt door strijders die zich met overwinningskwesties bezighielden.

Hier onder alle vierentwintig Runenstenen,
plus een later toegevoegde Lege Runensteen
Mannaz

Het Zelf
Gebo

Partnerschap
Een Geschenk
Ansuz
Signalen
Berichtenrune
De God Loki
Othila
Scheiding
terugtrekken
Erfenis
Uruz
Kracht
Mannelijkheid
Vrouwelijkheid
een Wilde Stier
Perth
Initiatie
Iets verborgens
een Geheime Zaak
Nauthiz

Dwang
Noodzaak
Pijn
Inguz

Vruchtbaarheid
Nieuwe Begin
Ing,de God-held
Eihwaz
Verdediging
Afwerende krachten
Taxisboom
Algiz

Bescherming
Riet of Biezen
Een Eland
Fehu

Bezit
Voeding
Vee
Wunjo

Vreugde
Licht
Jera
Oogst
Vruchtbaar Seizoen
een Jaar
kano

Opening
Vuur
Fakkel
Teiwaz

Strijders Energie
De God Tiu
Berkana

Groei
Wedergeboorte
Berkeboom
Ehwaz

Beweging
Voortuitgang
Paard
Laguz
Stromen
Water
De Drijvende Kracht
Hagalaz
Verstorende Natuur
krachten
Elementaire Krachten
Raido

Communicatie
Vereniging,Hereniging
Een Reis
Thurisaz

Poort
Plaats van Nietsdoen
Dagaz
Doorbraak
Transformatie
Isa
Stilstand
Dat wat belemmert
Ijs
>Sowelu
Volledigheid Heelheid
Levenskrachten
De Energie van de Zon
De Lege Rune

Het Onbekende
De God Odinrune2.gif
Klik hier voor een
Runen Voorspellingen


bannertje-nl