Reiki, het Usui system of natural healing

 

Wat is Reiki?   "HET ZIJN"

Lang geleden, toen je voor het eerst met lezen in aanraking kwam, gaven je leerkrachten je boekjes en lessen die het begin van leren voor je betekenden.
Dit waren de fundamenten.
Deze materialen werden (in Amerika-noot
vertaler) “primer” genoemd, “grondverf”, en ze bereidden je voor op het latere leren.
Dit deel van Inleiding Reiki is bedoeld voor de absolute beginners in Reiki, als ze hun reis in Reiki beginnen, in essentie dus een “Reiki grondverf”.
In dit hoofdstuk vind je een globaal begrip van Reiki, wat het is, hoe het werkt en wat je nodig hebt om er mee te beginnen.

Reiki is een spiritueel onderwijssysteem en een helingmethode.
De een richt zich meer op het ene aspect en de ander op het andere.
Dat wil zeggen dat sommigen Reiki slechts als een helingmethodiek onderwijzen terwijl anderen het onderwijzen als een spirituele methodiek.
Reiki is beide. Reiki wordt in het Westen (USA, Europa, Australië) voornamelijk als helingmethodiek gebruikt.

De Reikimethode is bedacht en ontwikkeld door een man, genaamd Mikao Usui in het eerste begin van de twintigste eeuw.
Reiki wordt meestal vertaald als “Universele Levensenergie”, maar kan ook “onderwijs”, of “de samenkomst van de universele geest van creatie met de onze” betekenen.

Mikao Usui leidde een aantal leraren op in deze methodiek.
Vele van deze leraren leidden zelf studenten op.
Er worden in Japan vele lijnen van Reiki beoefend die afkomstig zijn van deze leraren.
Usui stichtte een school waarvan beweerd wordt dat deze zijn oorspronkelijke onderricht in stand houdt.
Deze school heet de Usui Reiki Ryoho Gakkai.
Het is over het algemeen een gesloten club en ze delen geen informatie met buitenstaanders.

Reiki, zoals dat in het Westen wordt onderwezen, komt van mw. Hawayo Takata.
Mw. Takata was een leerling van Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier en leerling van Mikao Usui.
De meeste Westerse Reikimethodieken stammen uit het onderricht van mw. Takata.

Op het meest basale niveau is Reiki een set van vijf levensprincipes, een verzameling handposities voor de behandeling van jezelf en anderen, en de ontvangst van een afstemming met de Reiki-energie.
Een afstemming (of bekrachtiging) is een eenvoudige ceremonie die je helpt opnieuw contact te leggen met de energie die Reiki is, uitgevoerd door een Reiki leraar of “master”…

Er zijn drie graden in Reiki.

In de eerste graad leer je de Reiki principes en de handposities en vervolgens ontvang je een afstemming.
In de tweede graad leer je drie Reikisymbolen, afstandsheling en je ontvangt een nieuwe afstemming.
In de derde graad leer je het Reiki mastersymbool, de afstemmingsprocedure en hoe te onderwijzen, en je ontvangt de master afstemming.

Reiki werkt door eenvoudig je handen op te leggen en je te richten.
Het helpt om weer in harmonie te raken met de universele levensenergie.
Dit is vaak helend.

In Reiki gebruik je niet je eigen energie, maar je laat de liefdevolle universele levensenergie door je heen stromen naar anderen.
Mensen die Reiki doen worden vaak “Reiki kanalen” genoemd, of er wordt gezegd dat iemand Reiki kanaliseert.
Dit woord, “kanaal”, heeft verschillende betekenissen in de new-age gemeenschap en betekent vaak “kanaal” in samenhang met geesten.
Ik wil er duidelijk in zijn dat Reiki niet over kanalen en geesten gaat.
Het woord “kanaal” in relatie met Reiki, betekent eenvoudig dat we afgestemd zijn op deze universele levensenergie en hem laten stromen.

Menigeen heeft sinds 1980 materiaal toegevoegd in het Westen.
Sommigen hebben Reiki “gidsen” toegevoegd, kristallen, pendels, Reiki ”stralen”, psychische chirurgie, en allerlei andere praktijken, die samen met Reiki onderwezen worden, maar geen deel uitmaken van Reiki.

De mogelijkheid Reiki te doen kan niet uit boeken geleerd worden.
Om Reiki te doen heb je een afstemming nodig door een Reiki leraar.
Dit kan persoonlijk, of op afstand gedaan worden.

Dit is Reiki.
Mocht je, hier aangekomen, meer informatie willen, lees dan verder in het


Leerboek Reiki I Eerste Graad


Reiki   "HET ZIJN"

Je zult misschien merken dat in dit boek geprobeerd wordt een onderscheid te maken tussen aan de ene kant dat wat uit de Hayashi en Takata traditie van Usui Shiki Ryoho komt, met aan de andere kant materiaal dat later is toegevoegd.
Begrijp wel dat de nadruk hier niet ligt op onderscheid, maar op duidelijkheid.
Mensen zullen steeds weer zelf een graad van complexiteit ontwikkelen die ze nodig hebben; voor wat zij beschouwen als hun "waarheid".

Menigeen ontdekt Reiki tijdens zijn “spirituele zoektocht”.
We rennen er achteraan, we zijn “zoekers”.
We zoeken eenheid met de god die we ons geschapen hebben zodat hij ons kan redden, we zoeken ervaringen, we zoeken hoogtepunt na hoogtepunt, we zoeken ons “pad”, we zoeken verlichting.
We vervolgen het in kristallen en meditaties, goeroes, helingmethodes als Reiki, Karuna en Seichim, filosofieën, theorieën, “superieure meesters”, “gidsen”, “channeling”.
Maar dit is een val, je zult nooit vinden wat je buiten jezelf zoekt.
Verlichting is daar waar je bent, waar anders zou het moeten zijn?
Usui’s Reiki was een van de vele, vele manieren om de waarheid te zien, en dat is heling.
Reiki kan helen, kan pijn verlichten, maar verwacht niet dat Reiki het werk opknapt van het wegnemen van de conditioneringen die het wakker worden verhinderen.
Afstemmingen zijn niet gelijk aan verlichting.
Het wegnemen van je pijn is aan jezelf.

Jouw Reiki zal een expressie zijn van jou, van jouw leven, jouw ZIJN en de eenheid weerspiegelen en de verbinding met alles dat je bent.
Hoe meer ego er is, hoe minder er weerspiegeld zal worden.
Er is wel gezegd dat Reiki meer verschijnt waar ego meer verdwijnt.
Er is gezegd dat je een kanaal moet zijn waardoorheen Reiki vrij kan stromen.
Usui deelde Reiki met ons.
Hij liet een set gereedschappen na om mee te helen.
Laat deze gereedschappen, symbolen en technieken geen struikelblok voor je worden.
Hechting aan deze symbolen, gereedschappen of systemen als zijnde een concept of een geloofsysteem is net zo scheidend en beperkend als elk geloofsysteem.
Reiki ZIJN is het transcenderen van deze zaken tot de essentie die heling IS.
Als je Reiki bent heb je deze dingen of systemen niet meer nodig, het is jouw ZIJN.

Probeer niet te begrijpen hoe Reiki werkt.
De uitleg zal je als zand door je vingers glippen.
Wees slechts Reiki.

Ik hou van ezelsbruggetjes.
Ze helpen me zaken makkelijk te onthouden.

Een van de leukste ezelsbruggetjes is:   “when ego flows, Reiki grows”.

Een simpel zinnetje voor een simpel inzicht.
Reiki IS en in dat ogenblik gebeuren wonderen.
Sta die niet in de weg.


Het is al vaak gezegd dat Reiki wordt gestuurd door intentie.
In Reiki ZIJN is onze intentie puur.
Dat betekent dat het onbezoedeld is met doelen, Reikigraden, hechten aan de uitkomst, de behoefte te bewijzen dat het werkt, de behoefte een ander te helen.
Een prachtige zin die ik hoorde beschrijft het het beste: “Geweldige inspanning, geen doel”.
Hierin is onze uitoefening zuiver, hierin zijn we in dit ogenblik, in het nu, zonder oordeel, vergelijken, hechten aan de uitkomst of het meten van onze “prestaties” in het helen.
Onze intentie is zuiver, vrij van hechten aan het proces, aan de uitkomst, de techniek, of aan symbolen.
WEES slechts Reiki, in dit ogenblik. Wei wu wei, doen door niet-doen.
Als je hangt aan Reiki als een concept, een denkbeeld, is het net zo scheidend en beperkend als elk geloofsysteem.
Uiteindelijk zul je zien dat er geen heler is, geen geheelde en niets te helen.

De Reiki principes zijn instructies indachtig te zijn, te “ZIJN”.
Ze helen, net zoals de energie.
Er is geen beheersing, geen ego in.
Er is geen hechting en verlangen in.
“Alleen vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees dankbaar en bescheiden.
Doe je werk met dankbaarheid.
Wees vriendelijk voor alle wezens.”


Sommigen vragen mij wat ik van de zogenaamde “toegevoegde” technieken vind.
Er is geen juiste of verkeerde manier, er is alleen wat jij doet, of niet doet.
Je kunt werkelijk alleen Reiki ZIJN, en in dat ogenblik reageren op wat er in dat ogenblik is.
De rest is ego, conditioneringen, slaap, denkbeelden en speculatie.
Waarom zou je hier zo in verweven raken dat je gaat redeneren?
Hou in je gedachten dat Reiki is Reiki ZIJN.
Als je je richt op voorwaarden, hechten aan resultaten, meningen, verlangens en ego, zou ik je willen aanraden dat je je herbezint op eenvoudigweg
Reiki ZIJN, en het dan te laten voor wat het is, in dat ogenblik.
Reageer in het moment, moment voor moment in het gebruik van Reiki.

Reiki heelt.
Probeer je niet dusdanig te verliezen in meningen dat je dat vergeet.


Trap niet in de val te denken dat meer ook beter is.
In de zoektocht, het pad, gaan zovelen van het ene helingsysteem naar het andere.
Reiki werd omarmd en het herstelde ons niet even.
Usui/Tibetaanse Reiki werd omarmd.
Dat herstelde ons eveneens niet even.
Toen werden Karuna Reiki of Karuna Ki omarmd.
Nog altijd werden we niet gerepareerd.
Daarna Seichim, SKHM, Rebirthing, Pranic healing,
Polariteits Therapie en Therapeutic Touch geprobeerd en nog steeds geen herstel.
Realiseer je dat meer niet beter is.
Ze voegen allemaal een ander geloofsysteem toe, een conditionering die je ogen bedekt en je blind maakt voor de waarheid.
Niet mijn “waarheid”, niet jouw “waarheid”, geen enkele relatieve waarheid.
Slechts de simpele waarheid van “wat is, is”.
Het is de zoektocht zelf die je verhindert het te zien.
Zolang je zoekt, zul je niet vinden.

Zeg eens eerlijk, zal een extra symbool, techniek of verborgen leer je ooit geven wat je denkt te missen?
Niets buiten je zal dat ooit kunnen.
Waar is deze zoeker en wat is het gezochte?
Je hebt gezocht naar dat wat je dacht te vinden en wanneer je het gevonden had bleek het het niet te zijn.
Je pad zou je er toe kunnen verleiden te denken dat je ergens naartoe op weg bent, naar betere seks, of geld, naar de zaken in de hand hebben, naar een beter “zelf”, naar een betere heler, naar verlichting.
Maar dat alles is een illusie.
Reiki gebruiken om zaken te manifesteren die je verlangt is een illusie.
Je bent nergens naartoe onderweg, en er is geen elders om te zijn.
Alles wat je hebt is dit ogenblik, het enige moment dat je iets kunt doen of zijn.
Wees Reiki.
Wees mededogen.
Wees liefdevolle vriendelijkheid.
Op deze ademtocht, in dit ogenblik.

Probeer niet te denken in termen van goed of fout.
Reiki is in het ZIJN.
Er zijn er velen, mijzelf inbegrepen, die hebben gezocht en gezocht.
Er zijn ontelbaar veel mensen die
Reiki tot zich nemen als slechts iets nieuws op hun zoektocht.
We hebben massa’s cursussen gevolgd in vele verschillende systemen, hoppend van het een naar het ander als een bij van bloem naar bloem.
Hierin zijn we de blinde die de blinde volgt, de blinde leert, de blinde leidt.
Er wordt gezegd dat Reiki tot Usui kwam na een Satori.
Hij zag hoe al zijn ervaringen en helingstradities in elkaar pasten en onderwees een systeem dat eenvoudig te volgen is voor anderen.

Ik heb nog nooit iemand in het Westen ontmoet die is verlicht door Reiki te leren, en toch zijn er tallozen die van alles en nog wat toevoegen aan het systeem.
Overdenk dit eens even rustig. Kijk eens naar wat jij verwacht van Reiki.
Zal het leren van weer een nieuw symbool je geven wat je wilt?
Zal het leren van een nieuw systeem het je geven?
Wat als ze je vooruitgang beloven, kosmische heling, het ontmoeten van je Reiki gidsen, het geheime verloren symbool, de verloren leringen, geheim doorgegeven materiaal van de verheven meesters?
Zul je dan compleet zijn?
Zul je dan hebben wat je wilt?
Zul je eindelijk gelukkig zijn?
Wat zoek je?
Zal iets van deze zaken je geven wat je zoekt? Of zijn het eenvoudig toegevoegde zaken die je in slaap houden, meer conditioneringen, meer doodlopende paden waarvan anderen je overtuigd hebben dat je ze nodig had om heel te worden.
Vrienden, er is niets buiten je dat je kan geven wat je wilt.
Reiki is een hulpmiddel, een wegwijzer. Gebruik het of niet.
Maar verwacht niet dat Reiki het werk voor je doet, niemand kan jou helen behalve jijzelf.

Reiki is in de eenvoud.
Reiki is niet zozeer iets dat we doen, het is iets dat we zijn.
In het ogenblik, als de uitdrukking van wat is, als liefde, mededogen en vriendelijkheid reiken we uit, we raken aan, we helen.
In het moment dat jij je hand uitsteekt om te helen waar geen zelf is en geen ander, daar BEN je Reiki.

We kunnen onze geest verduisteren met hechtingen, dingen, technieken, eindeloze debatten over wat goed of fout is, maar we zijn allemaal die weg al eens af geweest.
We weten exact waar hij naartoe leidt.

En zo, afsluitend, laat ik jullie met het volgende.
Plaats je handen in Gassho bij elkaar en spreek deze woorden: “Slechts vandaag, maak je niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees dankbaar en bescheiden.
Wees vriendelijk naar alles.”
Wees indachtig en leef deze regels.
Plaats je handen op jezelf of iemand anders en laat gaan.
Laat gaan zonder verwachting, zorgen, voorwaarden, behoeften, en WEES simpelweg.
De rest zorgt voor zichzelf.

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina