Reiki, het Usui system of natural healing

 

Reiki is rond 1900 herontdektdoor Dr. Mikao Usui in Kioto, Japan.
Na langdurig onderzoek in het Christendom en in Boeddhistische Sankriet geschriften werden hem uiteindelijk, na eenmeditatie en een vasten periode van 21 dagen in een visioen de Reiki genezings Symbolen geopenbaard.
Hij genas veel mensen van allerlei kwalen en leerde anderen om ook zelf genezing door te geven, d.m.v. een vijftal initiaties, waarbij hij de natuurlijke genezingskanalen van ieder mens weer herstelde.

Voor zijn overlijden wijdde hij zijn opvolger Dr. Hayashi in tot Reiki-Master.
Hij ontdekte dat Reiki een intelligente energievorm is en na handoplegging zelf zijn weg zoekt naar de plaats waar het nodig is in het lichaam.
Dr. Hayashi stierf vlak voor de tweede wereldoorlog.
Hij wijdde voor zijn dood Mw. Hawayo Takata in tot Reiki-Master.
Zij bracht Reiki tot bloei en grote bekendheid.
Zij wijdde haar kleindochter Phylis Lei Furomoto in tot Reiki-Master, de huidige Grandmaster van het Usui system of natural healing.

Rei betekent Universeel en Ki betekent Kracht.
Reiki = Universele Kracht.
Reiki werkt als een katalysator en versnelt zonder bijwerkingen lichamelijke, geestelijke en spirituele processen
Het is mens en milieu vriendelijk.
Reiki is geen geloof, religie of sekte,integendeel, het respecteert de integriteit van mensen.
Reiki heelt, verzacht, ondersteunt is rustgevend, ontspannend en ook weldadig als je niet ziek bent.
Reiki is supereenvoudig te leren en te hanteren.
Het wordt eenvoudig doorgegeven door handoplegging.

Reiki versterkt positieve intenties en wensen en bewerken een herstel van uw natuurlijke genezingskanalen van vlak voor uw geboorte.
U gaat weer beter en optimaler functioneren.

Emoties, ook chronische, worden losgeweekt en verwerkt.
Uw intuïtie gaat zich meer ontwikkelen.
Uw leven krijgt een dimensie van volheid: u zult zich meer een voltooid mens gaan voelen, vol van harmonie.
Reiki is niet strijdig met welke therapie dan ook en kan prima in combinatie met andere therapieën gehanteerd worden.

Reiki is een natuurlijke levensenergie die voor iedereen toegankelijk is.
Dus ook voor u.
Met Reiki geeft u uw leven een andere inhoud, sterker nog u begint weer intens te leven.


HandopleggingEen Reiki behandeling is in feite niet moeilijk.
De Reiki Handopleggings behandelaar legt zijn handen op het lichaam.
De energie gaat via de handen naar de plaats in het lichaam die energie nodig heeft.
De Reiki Handopleggings behandelaar dient alleen maar als doorgever waardoor de energie naar het lichaam stroomt.
De Reiki energie zal haar werk afhankelijk van de bereidheid van degene die de behandeling ondergaat doen.

Het is geen kwestie van geloof maar je er aan overgeven.
Laat het toe!

Handpositie'sDie bij Reiki gebruikt worden.
      De 14 handposities


Reiki symbolenOoit hebben er 300 Reiki symbolen bestaan, waarvan er 22 veel werden gebruikt.
In Reiki 2 en 3 zijn er nog 5 overgebleven.
Deze symbolen vormen de sleutel tot het gebruik, en het doorgeven, van dit systeem van genezen.
Men beschouwd ze dan ook als heilige symbolen.
Bij Reiki 2 maken we gebruik van een drietal symbolen (moedra’s) met bijbehorende woorden (mantra’s).
Na een inwijding worden de symbolen een deel van jezelf, en ben je in staat ze te gebruiken waar en wanneer je maar wil.
Het eerste symbool, het Hon-Sha-Ze-Sho-Nen-symbool, ook wel ‘de brug’ genaamd, geeft je toegang tot het Akasha-archief.
Hierin liggen de levensdossiers van iedere ziel opgeslagen.
In dit archief staan de karmadoelstellingen; schulden, contracten en levensdoelstellingen, van de vele incarnaties van alle zielen vermeld, met inbegrip van die van het huidige leven.
Het Hon-Sha-Ze-Sho-Nen-symbool kun je dus gebruiken om het karma te herstellen.
Door dit symbool te gebruiken bij een healing kunnen, bijvoorbeeld, trauma’s in dit leven opnieuw worden geprogrammeerd, waardoor de toekomst letterlijk wordt veranderd.
Het tweede symbool is het Sei-He-Ki-symbool, dit symbool wordt gebruikt voor emotioneel helen.
Het Sei-He-Ki-symbool brengt de bovenste chakra’s op één lijn.
Eigenlijk kan dit symbool ervoor zorgen dat, bijvoorbeeld, ogenschijnlijk lichamelijke problemen op emotioneel niveau worden geheeld.
Tevens kun je dit symbool gebruiken als bescherming of om te zuiveren.
Bijvoorbeeld een ruimte vrij te waren van negatieve emoties, ziekte of wezens.
Maar met dit symbool kun je bijvoorbeeld ook stenen een zelfreinigend vermogen te geven.
Het derde symbool is het Cho-Ku-Rei-symbool, dit symbool is de bekrachtiging.
Het Cho-Ku-Rei-symbool vergroot de kracht om de energie door te voeren.
Dit symbool is niet alleen een bekrachtiging, maar ook een beschermingsteken.
Kort samengevat kunnen we de symbolen gebruiken voor:

 een behandeling, en om bepaalde plaatsen iets extra’s mee te geven.

 situaties

 een zuivering of reiniging

 het opleggen van een bescherming

 een versterking of bekrachtiging


Hieronder volgen de symbolen, en de wijze waarop ze getekend zouden moeten worden.

Het is het beste om ze uit je hoofd te leren,
zodat je ze, ten alle tijde ter beschikking hebt.Symbolen


Zeg bij het tekenen van de symbolen altijd in gedachte de bijbehorende mantra!

Man in mantra betekent in het Sanskriet "denken".

( bijv. Jan of Koos, Neeltje of Alie alhoewel het ook een dier kan zijn! ).


Hierbij schenk ik je dit teken
( Wat je dan tekent met je handen op een foto of voorwerp )
Noem dan de ( Naam van de persoon of dier )
hardop of ingedachten en zeg daarbij.


Liefde-vol geef en stuur ik jou via de Godelijke spirituele weg,
extra levens energie en kracht welke jou bevrijdt en beschermt!


Tra komt van 'trai' en kan betekenen "bescherming tegen" of "bevrijding".
Mantra betekent dus zoveel als "het denken dat bevrijdt en beschermt".

Je kan bijvoorbeeld in je gedachten zeggen als je reiki wilt sturen naar iemand
Hieronder vind je de vijf leefregels van Reiki.
Het lijkt allemaal zo simpel
maar ga maar eens bij jezelf nahoe moeilijk simpel soms is!1. Erger je juist vandaag nergens aan.

2. Maak je juist vandaag geen zorgen.

3. Verdien je brood op een eerlijke manier.

4. Probeer liefdevol met de wezens in je omgeving om te gaan.

5. Wees dankbaar voor de vele zegeningen.

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki Inleiding
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.
  *.  Reiki info.

Naar de top van deze pagina