Reiki, het Usui system of natural healing

Reiki en Spiritualiteit

“…Vroeg of laat zul je je realiseren, net als ik, dat er een verschil zit tussen het pad kennen en het pad bewandelen…”
- Morpheus, in de film “The Matrix”

Het maakt niet uit welke vorm van Reiki iemand beoefent, het blijkt dat vrijwel iedereen het ervaart als een spirituele ervaring.
Er wordt vaak gezegd dat Reiki heel goed samengaat met alle spirituele praktijken, maar het is meestal niet duidelijk wat dat precies betekent.
Dit artikel zal het idee van Reiki en spiritualiteit onderzoeken door te kijken naar wat het systeem beoogde te doen en naar de symbolen.

Reiki RyohoReiki Ryoho, of “Reiho” was de vorm die Usui bedreef.
Deze vorm wordt nog steeds bedreven in Japan, in een ononderbroken lijn sinds Usui, in de Usui Reiki Ryoho Gakkai.
In de afgelopen twee jaar is er informatie betreffende de Gakkai uit Japan komen druppelen.
Dit zijn turbulente tijden geweest voor de Reiki gemeenschap in het Westen omdat het effect was dat van veel mensen de ideeën omtrent Reiki op de proef werden gesteld.
Voor sommigen heeft het geholpen hun bezigheden te heroverwegen en nieuwe technieken aan te leren, terwijl het voor anderen reden was de hakken in het zand te zetten en nog strakker aan hun kennis vast te houden.

Reiho was een simpel systeem.
Het was in de eerste plaats een spiritueel onderwijssysteem, dat je ook leerde helen.
Je heelde jezelf, en dan anderen.
et omvatte Vijf Principes die de kern van de leer waren (Alleen vandaag: maak je niet kwaad, maak je geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf met dankbaarheid en wees vriendelijk naar alles).
De principes leven was een manier om in het moment te blijven en de geest te helen.
Usui voegde ook de Waka gedichten van de Meiji keizer toe.
De gedichten werden gereciteerd voor de meditatie om de geest te helpen vrijmaken en de intentie te richten.
Er was een aantal eenvoudige technieken, te gebruiken voor heling van jezelf of anderen.
Hatsurei Ho was een meditatietechniek die lichaam en geest sterkte en daarnaast de mogelijkheid om Reiki te gebruiken verbeterde.
Reiju was de autorisatie (afstemming) die wekelijks werd ontvangen in een Hatsurei Ho werkgroep die de studenten afstemde op Reiki en hen hielp te groeien.

Tenslotte werden de symbolen toegevoegd om degenen te helpen die het moeilijk vonden direct contact te maken met de energie.

Dit was het Reiki systeem.
Laten we nu beginnen met het onderzoeken van de spirituele en helende aspecten.

OnderrichtsysteemHet is onmogelijk de bedoeling en het ontwerp van deze zaken volledig te begrijpen, zonder te kijken naar de denkwijze en tijdgeest waarin Usui leefde.
Daarvoor moeten we voorbij onze zijnswijzen, onze new age-isms en andere denkbeelden van vandaag, zodat we de geschiedenis niet gaan bekijken met onze hedendaagse ideeën.

Eerst en vooral was Usui ontegenzeggelijk Boeddhist.
et verhaal dat mw. Takata vertelde, met Usui als een christelijke monnik, was een verhaal dat westerlingen, die geen notie hadden van het Japanse Boeddhisme en de cultuur, leerde dat Usui een religieus geïnspireerd zoeker was.
Het was een effectieve leermethode, die helaas tot dogma verheven werd.
Er zijn denkbeelden die bestaan binnen een cultuur en die impliciet zijn en simpelweg worden ‘aangevoeld’.
Een voorbeeld hiervan is de “American Dream” in de VS.
Deze onuitgesproken delen van Japanse culturele denkbeelden zijn moeilijk te delen met hen die niet vertrouwd zijn met die cultuur.
Daarom gebruikte mw. Takata Westerse ideeën om de Reiki Principes te verspreiden.

Usui was een Shingon Boeddhist, die opgroeide en later in zijn leven Tendai Boeddhist werd.
Zodoende zijn er bepaalde ideeën in Reiki die onderdeel zijn van dat systeem.
Reiki is de verduidelijking van het principe van “wei wu wei”, doen door niet-doen.
Door niet te doen is alles gedaan.
Reiki is eenvoudig te doen.
We plaatsen onze handen op iemand en door niet te doen (geen sturing, geen beheersing, alleen ZIJN) is alles gedaan.
De principes onderwijzen het in het nu blijven, en bewust zijn.
Het vereist indachtig zijn je “niet kwaad” en je “geen zorgen” te maken.
Het vereist indachtig zijn “dankbaar” te zijn en “vriendelijk naar alles”.

De symbolen die hij koos te gebruiken zijn ook sleutels op dit onderrichtsysteem.
Laten we deze symbolen en hun mogelijke gevolgen eens onderzoeken.
Anders dan de meeste van de ook in het Westen gebruikte systemen die na de dood van mw. Takata zijn ontwikkeld, had het Usui systeem slechts vier symbolen en het is duidelijk dat deze vrij laat in de ontwikkeling van het systeem zijn toegevoegd.
Ze lijken te zijn toegevoegd als een hulpmiddel voor hen die moeite hadden direct contact te maken met de energie.

Het eerste symbool is “Cho Ku Rei”, het zogenaamde “kracht”symbool, ook wel de Focus genoemd.
Het zegt: “Plaats de energie hier”.
Dat gebeurt dan, maar er wordt nog meer mee bedoeld.
Het is ook een aansporing “wakker te worden” in de eenheid die je bent en altijd bent geweest, verbonden met alles dat er is.
Het is een uitnodiging te ontwaken, te herinneren, door alle zaken die ons afschermen van onze werkelijke natuur los te laten.

Het tweede symbool is “Sei He Ki”, of het zogenaamde “mentaal-emotionele” symbool.
Het is de ene geest, Boeddha Geest. Het is de geest van mededogen.
Het is het richten op het nu, waarin we een nieuwe creatie zijn, elk moment.
Het is het harmoniesymbool.
In de eenheid die Cho Ku Rei is, heelt Sei He Ki lichaam, geest en ziel.
Het reinigt en heelt door ons te helpen onze gehechtheden te verwijderen, die ons lijden en daardoor onze ziektes creëren.

Het derde symbool is ”Hon Sha Ze Sho Nen”, vaak het “afstandssymbool” genoemd, maar ook het “verbindingssymbool”.
Het komt uit een Boeddhistische mantra die “Correct bewustzijn is de wortel van alles”, of “Een integer mens zou alle bespiegelingen kunnen verbeteren”, of “Handelen in het Bewustzijn van Absoluut Zijn” kan betekenen.
Maar wat mag dat wel betekenen, “Correct Bewustzijn”?
Het is duidelijk een Boeddhistisch begrip.
Correct Bewustzijn betekent volledig in het moment zijn, volledig in het nu.
Het betekent handelen, niet reageren.
Dit is een belangrijk onderscheid.
Reageren komt vanuit ons ego, onze conditioneringen.
Onze zijnswijzen zijn de oorzaak van ons lijden en onze ziekten.
Het is slechts door het weghalen en loslaten van onze conditioneringen dat we vrij worden in het moment te zijn, te antwoorden en uiteindelijk te helen.

Het laatste symbool is “Dai Ko Mio”, of het zogenoemde “master” symbool.
Het symbool is het immens stralend licht. Het doel van Reiho is in het immens stralend licht te leven.
De eerste drie symbolen zijn de sleutel, de laatste is de realisatie.

Misschien helpt het ze allemaal in een zin te zetten.
We zijn een met alle dingen, in deze eenheid helen we lichaam geest en ziel.
In correct bewustzijn laten we hechtingen en zijnswijzen los zodat we leven in het ogenblik van het immens stralend licht.

De symbolen zijn gereedschap.
Ze zijn een plattegrond.
Ze zijn de zijwieltjes aan een fiets, die gebruikt worden indien nodig en verwijderd (zoals alle zijnswijzen) als ze niet langer nodig zijn.
Houdt de plattegrond niet voor de reis, of voor de bestemming.

Andere vraagstukken, nieuwe systemen, extra symbolen, Reiki als handelAlles gelezen hebbende, zou je je af kunnen vragen:

Je zou je af kunnen vragen, als Reiki echt zo’n eenvoudig systeem is, waarom hebben anderen dan zoveel nieuwe systemen ontwikkeld?

Je zou je af kunnen vragen, als Reiki echt zo’n eenvoudig systeem is, waarom hebben anderen dan nieuwe symbolen toegevoegd en doen ze dat nog steeds?

Je zou je af kunnen vragen, als Reiki een onderrichtsysteem is dat ons in staat stelt onszelf en anderen te helen, waarom hebben anderen er dan handel van gemaakt?

Vaak krijgen mensen een soort “helder inzicht” in het systeem als ze er enige tijd consistent mee werken.
Sommigen verwarren dit inzicht met een nieuwe opvatting ten aanzien van Reiki en denken zodoende een nieuw systeem ontwikkeld te hebben.

Net zoiets: nieuwe symbolen zien is niets ongewoons.
Gewijde meetkunde is ouder dan Pythagoras en veel gebruikt in veel esoterische en spirituele praktijken.
De meeste van deze symbolen hebben een specifieke betekenis voor degene die ze ziet en vormen geen nieuw systeem.
De meeste van deze “nieuwe” systemen met extra symbolen zijn simpelweg Reiki met extra symbolen, ondanks de claims van de pleitbezorgers van deze systemen.

Desalniettemin zijn er die technieken hebben toegevoegd uit andere zaken, zoals buitenaardsen, oude beschavingen, celestijnse beloften, hekserij, Tibetaanse gebruiken, Verlichte Meesters, etc.

Hoewel deze zaken interessant kunnen zijn, wil ik toch een fundamentele vraag stellen:
Als je je bedenkt dat Reiho een onderrichtsysteem is dat je in staat stelt jezelf en anderen te helen, versterken al die bijkomende zaken dan de mogelijkheden die je hebt, of helpen ze je die weer kwijt te raken?

Bedenk dat de symbolen gereedschappen zijn, te gebruiken om je te helpen verbinding te maken met de energie, je te gidsen voor zolang dat nodig is, net zoals alle hulpmiddelen die je loslaat als je ze niet langer nodig hebt.
Helpt het toevoegen van extra symbolen of staan ze in de weg?
Zijn we er mee geholpen als we Tibetaanse symbolen toevoegen of zijn dit simpelweg extra zaken die ons helpen door te slapen?

Tegenwoordig is Reiki voor velen handel geworden.
Handel die bloeit door voortdurend met nieuwe producten te komen.
Nieuwe symbolen, nieuwe technieken, nieuwe verpakkingen zijn daar allemaal een onderdeel van, net als de steeds verdergaande claims zoals “krachtiger”, “hoger trillingsniveau”, “diepgaander”, “methode om hoger te stijgen”, en ga zo maar door.

Usui weigerde te adverteren, noch leek hij geld te vragen voor Reiki.
Het lijkt er op dat de grondlegger geen zaken deed met Reiki.
Het lijkt er op dat het een spirituele praktijk was.
Tegenwoordig zijn er organisaties en centra die Reiki als een broodwinning onderwijzen.
Ze onderwijzen vaardigheden in zakendoen, hoe een bedrijf op te zetten en allerlei business strategieën.
Dit lijkt tegenstrijdig met de oorspronkelijke ideeën.
Evenzo lijkt het rekenen van exorbitante bedragen voor volgende niveaus meer over geld verdienen te gaan en minder over de spiritualiteit van dit eenvoudige systeem.

Toch worden er nog steeds nieuwe systemen ontwikkeld. “Lightarian Reiki”, “Ascension Reiki”, “Essene Reiki” zijn recente voorbeelden.
Enkelen hiervan gebruiken andere technieken.
In werkelijkheid zijn deze systemen inderdaad anders.
Het lijkt er op dat dat wat ze anders maakt niet zozeer het verschil in energie is, maar ze gedaan hebbende heb je de toestemming deze op een andere manier te gebruiken.
Het is niets dat je niet reeds gedaan hebt, en niets dat je niet reeds had.

SamenvattingUiteindelijk kan niemand je bevrijden van de zijnswijzen die je jouw lijden veroorzaken, behalve jijzelf.
Geen energiesysteem, ongeacht hoeveel verheffing en verlichting het belooft, kan je redden.
Geen goeroe, geen systeem kan je redden en ook niet het toevoegen van meer en meer systemen, symbolen en technieken aan de zienswijzen die je al hebt.
Usui gaf je een sleutel.
Een sleutel in de vorm van 5 eenvoudige principes, een eenvoudige meditatie (Hatsurei Ho), een paar symbolen om je te loodsen en een manier om deze universele onvoorwaardelijke liefde te delen met anderen.
Je bent een instrument van zegening, vertroosting.
In het nu steek je je handen uit, plaatst ze op iemand in een gebaar van onvoorwaardelijke liefde en door niet te doen is alles gedaan.
Verder is er niets nodig.
Het lijkt er echter op dat mensen het nodig hebben zaken steeds opnieuw uit te vinden tot op een complexiteitsniveau die hun geest nodig heeft.

Ik hoop dat deze woorden helpen helderheid te verschaffen en anderen openstelt voor een andere kijk op het systeem van Reiki dat buiten de handel staat die het is geworden.

Zegeningen naar iedereen,

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki.
  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Alphabeth boek.   *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina