Reiki, het Usui system of natural healing

Reiki Master worden.

De term "master" komt van een vertaling van het Japanse woord "Sensei", dat geŽerde leraar, of meester betekent.
Menig vechtkunstleraar wordt "Sensei" genoemd, waarmee leraar, eerbiedwaardige, of meester wordt bedoeld.
In het algemeen zijn zij deze titel waard, omdat het talloze uren van oefening, zelfopoffering en het tonen van vaardigheid kost om hem te mogen gebruiken.

In Reiki is dit vaak niet het geval.
Zo lijkt het mij nogal gezocht de term master te gebruiken als je, op zijn best, een paar dagen training hebt gehad.
Het enige echte meesterschap is meesterschap over jezelf.
Waarachtig meesterschap komt via toewij
Het komt via zelfbehandeling en behandeling van anderen.
De eigenlijke bedoeling van de principes was geestelijke verlichting te brengen, leven in vrede, vriendelijkheid naar alles wat leeft, rust in je geest en in je leven.
Ze belichamen mededogen.
Ze belichamen de Bhoeddistische principes van Karuna (mededogen met elk levend wezen) en Metta (liefdevolle vriendelijkheid naar iedereen).
Bescheidenheid, dankbaarheid, geen boosheid, geen zorgen, vriendelijkheid.
In zelfheling, in het doorleven van de principes, vinden we echt meesterschap.
In ego, in heersen, in geld verdienen en zaken doen en in het eindeloos toevoegen van symbolen en technieken vinden we het niet

Vroeger, tot 1980, om redenen die elders in dit boek worden behandeld, ondernamen zeer weinigen de master opleiding.
Gedurende haar leven heeft Takata 22 masters opgeleid, de meesten tussen 1975 en 1980.
Deze opleiding kostte $10.000.
De hoge prijs stond er garant voor dat alleen de meest toegewijden (of de rijksten) de master graad konden behalen.
Van een economisch standpunt uit bezien verminderde de hoge prijs ook de concurrentie omdat daardoor slechts weinigen training konden aanbieden.
Na de dood van Takata achter in 1982 (begin 1983) werd de Reiki Alliantie opgericht, met Phyllis Furumoto aan het hoofd.
Niet alleen handhaafden zij de $10.000 maar ze bestempelden dit zelfs als een dogma en het staat op Phyllis website als ťťn van de negen wezenskenmerken van Takata's leringen/wezenskenmerken van Reiki.
Het blijkt op die site dat om zelfs maar deel te nemen aan een masterworkshop, gegeven door Phyllis Furumoto en Paul Mitchell, je de $10.000 masterbijdrage betaald moet hebben.
Het betalen van $10.000 maakt je niets meer master dan niets betalen.
Ironisch genoeg geeft het ook niet de zekerheid dat het systeem onveranderd blijft, gezien het feit dat de vele veranderingen die in het systeem werden aangebracht na Takata, werden gemaakt door mensen die wel $10.000 hebben betaald.

Misschien was leraar een betere vertaling geweest.
In gewoon spraakgebruik wordt iemand die het Reiki systeem kent en het kan onderwijzen en de afstemmingen kan doorgeven een Reiki "master" genoemd.
De realiteit is dat, ondanks de pogingen Reiki ingewikkeld te maken, het heel, heel eenvoudig is.
Het werkt het beste wanneer onze ego's het minst werken.
Aan de ene kant zijn er inderdaad enkele zeer toegewijde mensen die hard aan het masterschap gewerkt hebben, die de wezenskenmerken belichamen en die goede leraren zijn.
Aan de andere kant zijn er die hun ego oppeppen met de titel "master".
Technisch gezien kan iedereen met de derde graad als "master" worden beschouwd.
Mensen schijnen er uitgesproken denkbeelden op na te houden omtrent wat een master zou moeten zijn.
Binnen de Usui Shiki Ryoho en de Usui/Tibetaanse systemen in het Westen, betekent Reiki "masterschap" geen voortgeschreden spirituele ontwikkeling, verlichting, verheven moreel karakter of inzicht.
Het betekent dat je de derde graad hebt ontvangen, het systeem kent en andere mensen kunt afstemmen.
Niets meer of minder dan dat.

Bedenk heel goed dat in Amerika en het Westen, ondanks de pogingen van sommigen daartoe, Reiki master zijn geen spiritueel masterschap impliceert.
Er zijn spirituele masters die Reiki master zijn, maar dat is uitzondering en geen regel.
Reiki is een prachtige spirituele ervaring.
Dat gezegd hebbend is het belangrijk te kijken naar de originele opzet en bedoeling van de methode, vergeleken met hoe het zich heeft ontwikkeld in het Westen.

Het lijkt er op dat in het Westen master zijn anders is dan in Japan.
In Japan, zegt men, moet je je bekwaamheid tonen voordat je gevraagd wordt volgende graden te doen.
In Amerika is het andersom.
Je doet een graad en hopelijk leer en groei je.
Afstemmingen geven niemand meesterschap.
Onlangs nog zag ik enkele "masters" refereren aan hun studenten als "volgelingen".
Het lijkt mij dat een paar dagen training nemen in de eerste graad, een paar meer voor de tweede graad en nog een paar voor de derde graad, nauwelijks genoeg is om meesterschap te claimen.
Het is nog belachelijker hen die je traint volgelingen te noemen, want dit "meesterschap" is er geen die aanspraak kan maken op volgelingen.

Origineel was Reiki een pad naar verlichting.
De principes waren een manier je spiritueel gefocust te houden.
Hatsurei Ho (een meditatietechniek) beoefenen was een manier om je verbinding met de Reiki energie te versterken, om je geest tot rust te brengen en je Reiki kanalen te ontwikkelen.
Het beoefenen er van hielp om boosheid en zorgen weg te nemen, om je spiritueel aan het werk te krijgen en je mededogen te ontwikkelen.
Er werden wekelijks sessies gehouden om Shuyu-ho in groepsverband te beoefenen en om reiju te ontvangen.
(reiju was de voorloper van de Westerse "inwijdingen").
Het was geen religie, maar een manier om je het doel van je leven en je ziel te doen beseffen en om healing te promoten.
Het was een spirituele oefening en als zodanig vermengde het zich met elke spirituele of religieuze praktijk die je aanhing, en completeerde het mooi.

In het Westen werden, om welke reden dan ook, deze oefeningen verlaten, waardoor alleen het systeem van inwijdingen, symbolen, handposities en de vijf principes overbleven.
Maar het spirituele aspect van Reiki is erg krachtig, en dit verklaart waarschijnlijk waarom mensen zo hard hun best doen hun favoriete New-Age praktijken er aan toe te voegen om zo de leemten op te vullen.

In het Westen is eveneens geen overeenstemming over in hoeveel tijd een master opgeleid zou moeten worden.
Sommigen vinden dat het noodzakelijk is minimaal een jaar in de leer te zijn bij een master.
Sommigen vinden dat een nieuwe master geen cursussen moet geven, totdat hij voldoende ervaring heeft met Reiki.
Anderen doen een mastertraining in een weekend, terwijl weer anderen enkel een inwijding geven in de mastergraad, zonder training.
De vraag werpt zich dus op welke manier juist is.
Antwoord: allemaal. Iedereen ontvangt de Reiki training die voor hem geschikt is (zie je hoe eenvoudig en diplomatiek dit is?).
Als je de masterafstemming initaties ("inwijding") hebt ontvangen, dan ben je normaal gesproken per definitie master.
Het is zo dat als je eenmaal de masterafstemming hebt gehad, je direct kunt beginnen anderen in te wijden.
Zo eenvoudig is Reiki en zo eenvoudig is de inwijdingsprocedure (als ik dit lees hoor ik het mompelen en kreunen al van degenen die vinden dat je een nieuwe master niet moet inwijden binnen drie jaar na je eigen masterinwijding!).
Ik zou dat persoonlijk niet willen adviseren, omdat je tijd nodig hebt de energie te leren gebruiken en de inwijdingsprocedure te oefenen.
Ik zou ook niet willen aanraden iemand Reiki te leren voordat je vertrouwd bent met de energie, het in jezelf en je leven hebt geÔntegreerd en de symbolen en informatie voldoende beheerst om ze te kunnen overdragen aan anderen, maar je zou het kunnen doen.

Voor jezelf is het belangrijk eens goed af te vragen wat je ideeŽn en gevoelens zijn omtrent waarom je een masteropleiding wilt doen.
De antwoorden op je vragen zijn minder belangrijk dan het bewust er mee bezig zijn.

Allereerst moet je begrijpen waarom je master wilt worden.
Dit is een moeilijke vraag en hij moet zorgvuldig beantwoord worden.
Voor mij gold dat vanaf het moment dat ik mijn eerste Reiki cursus had gedaan ik wist dat ik master wilde worden.
Ik hield van het gevoel van Reiki, het ervaren er van.
Ik wilde zo veel als ik kon experimenteren met de Reiki energie en het Reiki systeem.
Ik gebruikte het vele keren per dag bij mezelf en bij anderen.
Ik zat altijd wel met mijn handen ergens op mijn lijf Reiki te geven.
Tegelijkertijd, moet ik bekennen, leek het mij heerlijk "master" genoemd te worden, iets waar ik nu huiverig voor ben.
Ik was meester van niets, wel in het minst van mezelf, en was op zijn best een Reiki "Leraar".

Sommige mensen willen de mastergraad voor zichzelf halen, terwijl anderen het willen om andere mensen te kunnen helpen.
Beide motivaties zijn prima.
In zekere zin is het zo dat je anderen niet waarachtig kunt helpen voordat je jezelf geheeld hebt, dus door dat te doen ben je beter in staat anderen te helpen.
Sommige mensen zien het als een stap op hun spirituele pad.
Hoewel Reiki Heilig is en een gift van God, vergeet nooit dat het een "ding" is.
Reiki kan je innerlijke werk niet overnemen, het neemt niet op magische wijze een leven van slecht karma weg en het neemt niet de noodzakelijkheid van werken aan jezelf weg.
Daarom zijn de Japanse Hatsurei Ho oefeningen zo behulpzaam bij het werk van de Reiki beoefenaar.

Wat ga je doen als je eenmaal Reiki master bent?
Sommigen leren zichzelf en hun familie te helpen, anderen gebruiken het als deel van hun verlangen heler te zijn en heling bij anderen te brengen.
Ben jij van plan Reiki te onderwijzen, of Reiki sessies aan te bieden aan klanten?
Ga je Reiki in rekening brengen of geef je het gratis?
Hier bestaat onenigheid over, wat te maken heeft met de controverse over de plaats van geld in Reiki, maar wat ook te maken heeft met mensen die er hun brood mee verdienen en zij die dat niet doen.
Ik heb masters hun studenten horen vertellen dat ze de mastergraad niet moeten doen, behalve als ze zich willen verbinden aan het helen van de wereld en bereid zijn hun verdiensten uitsluitend uit Reiki te halen.
Persoonlijk heb ik nooit iets met die redenatie gehad, en ik vind dat, hoewel het bewonderenswaardig is te werken en je bestaan op te bouwen als heler, het niet noodzakelijk is dat te doen.

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki.
  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina