Reiki, het Usui system of natural healing

Leerboek Reiki    " Derde Graad "

Deel 3 Master – in ReikiIn de traditionele Usui Shiki Ryoho bestaan drie graden.
Dat zijn de eerste, de tweede en de derde graad.
In de eerste graad ligt het accent op zelfheling.
Er is je een volmacht gegeven om je te helpen herinneren dat je Reiki bent en altijd bent geweest.
De vijf principes zijn je geleerd (Alleen vandaag: maak je niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees dankbaar en bescheiden.
Doe je werk in dankbaarheid.
Wees vriendelijk naar alle wezens) om je te helpen indachtig te zijn en de intentie vast te houden.
Je hebt handposities geleerd zodat je jezelf en anderen kunt behandelen.
In de tweede graad zijn je de 2 Reikisymbolen geleerd, emotionele heling, heling op afstand en je hebt een volgende afstemming ontvangen.
In de derde graad is je het Reiki master symbool geleerd (Dai Ko Mio), wat het betekent, een derde initatie afstemming gegeven en geleerd anderen af te stemmen.

Sommigen zien de derde graad als de completering van hun Reiki opleiding.
In werkelijkheid is er niets te completeren, niets te bereiken, en het geeft je niets dat je niet reeds had.
Het is geen eind, maar een nieuw begin.
Het is een terugkeer naar de eenvoud die we hadden toen we Reiki I leerden en geen symbolen hadden maar slechts de energie.
Het is de grootste gift in staat te zijn Reiki met anderen te delen en het is iets heel plezierigs afstemmingen te doen en er in te delen.

Het symbool van de derde graad in Reiki is de Dai Ko Mio, dat “immens stralend licht” betekent.
Het doel van derde graads Reiki is te leren altijd in het licht te leven, het licht te “zijn”.

Deze handleiding bevat de traditionele Usui symbolen, afstemmingen en de kennis ze over te dragen.
Zij die ook de Usui/Tibetaanse symbolen en het systeem willen leren, kunnen de Usui/Tibetaanse pagina’s bezoeken.
De Reiki Master-, of derde graad, bestaat uit het leren van het master symbool, het ontvangen van de initatie afstemming en het leren van de afstemmingsprocedure.
Zij die de “Tibetaanse” symbolen Vuurslang, Dumo en Raku willen leren, bezoek de Usui/Tibetaanse Graad IIIb sectie van deze handleiding.

Deel twee - Het Reiki master symbool leren en gebruikenHet Usui Master Symbool    Dai-Ko-Myo
( De traditionele versie )
  
  Dai-Ko-Myo
( De nieuwe variant )
  


Dai-Ko-Myo of Dai-Ki-Myo is een symbool met een traditionele en een moderne uitvoering.
Hieronder staat een voorbeeld van het traditionele Dai-Ko-Myo, maar er bestaan meerdere uitvoeringen van.

Er zijn twee versies van dit symbool.
Het traditionele (linksboven) en het moderne (rechtsboven), welk sterk lijkt op Motor-Zanon.
Van het traditionele Dai-Ko-Myo symbool zijn weer verschillende versies (zie beneden).
Het beste is dat symbool te gebruiken die je van je master hebt gekregen en waarmee je ingewijd bent.
Voelt dit niet goed, ga dan andere versies testen.
Maar gebruik uiteindelijk één Dai-Ko-Myo symbool.
Het Dai-Ko-Myo symbool wordt voornamelijk gebruikt bij de initiaties.
Het is een symbool dat de verbinding legt tussen jouw Boeddha-natuur en de Kosmische Boeddha-natuur, tussen je ziel en God, of hoe je het wilt noemen.
Het opent je kruin-Chakra en zorgt ervoor dat je een open kanaal bent.
Daarnaast kan je het symbool in je behandelingen gebruiken, vooral als je op zielsniveau.
Dit vraagt erg veel van je gevoel voor intuïtie en je moet jet symbool niet te pas en te onpas zetten.
Het heeft ook geen zin om hierover verder te vertellen, juist omdat het intuïtief moet geschieden.
Het Raku
Usui Master Symbool
   Raku
( De traditionele versie )
  
  Raku
( De nieuwe variant )
  

Raku
Niet alle Reikimasters maken gebruik van het Raku symbool.
Mevrouw Takata heeft het zelf nooit gebruikt, net als vele van haar volgelingen (waaronder de Alliancie).
Het symbool opent de Aura waarna je symbolen in kunt tekenen of blazen.
In een behandeling kan je een aura of Chakra openen om er te helen met bijvoorbeeld Sei-He-Ki en Cho-Ku-Rei.

Je tekent de Raku altijd 2 maal !
Bij het openen en bij het sluiten.
Tussen het openen en sluiten kan je een techniek plaatsen (schoonmaken van een Chakra) of een serie symbolen.
Vergeet je de Raku te sluiten, dan blijft iemand energetisch open staan.
Bij het openen van Raku teken je Raku van boven naar beneden, bij het sluiten van beneden naar boven.

Zowel Dai-Ko-Myo als Raku zijn symbolen op spiritueel gebied.
Het is belangrijk je eigen weg hierin te vinden.
Experimenteer en ervaar is in deze belangrijker dan wel advies dan ookHet Usui Master Symbool heeft verschillende betekenissen.
De meest gebruikte is "Het Immens Stralend Licht".
Een andere vertaling zou kunnen zijn: “Groot Wezen van het Universum, Schijn op Mij”.
In de Zen praktijk heb ik het gezien als “Schatkamer van het Groot Schitterend Licht” en het staat symbool voor een van de Boeddha Wezens en van de staat van verlichting.

Usui ontwikkelde Reiki vanuit zijn ervaring op de Karuna.
Hij beleefde satori, een moment van eenheid, een ontwaken in zijn ware natuur.
In die eenheid kwamen zijn voorgaande trainingen zodanig bij elkaar voor hem dat hij Reiki ontwikkelde.

De definitie van Reiki kan worden gelezen als “Universele Levensenergie”.
Dit is de meest gangbare definitie tegenwoordig in de Westerse wereld.
De kanji kan ook gelezen worden als “De universele levensenergie/-geest die met ons samenkomt”.
In die betekenis staat het voor onze eenheid met alles.
Dit is Reiki.
In Reiki graad III leren we het Dai Ko Mio symbool.
We zijn één met het immens stralend licht, de universele levensenergie opgaand in onze eigen.
Dit gebeurt niet door een afstemming, noch door een certificaat, maar door realisatie.
Er is niets te bereiken, er is geen doel om naar te streven.

De DKM zou de Amida Sanzon uitdrukken, een triangel van liefde, licht en harmonie.
Deze drie geven de ultieme bron weer op dezelfde wijze als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De DKM is het “Immens Stralend Licht”.
Dit is de bron.
Als je de DKM eenmaal kent, kun je het voor elke Reiki-toepassing gebruiken, zelfs in plaats van de andere symbolen.
Dit komt aan de ene kant omdat het symbool de andere drie omvat, maar ook omdat het de eerste stap is van afhankelijkheid van symbolen naar simpelweg gebruiken van de energie.
Gebruik het overal en altijd waar je de anderen zou gebruiken.
Gebruik zijn naam als een mantra bij het mediteren, je concentrerend op de ultieme bron van alles, het immens stralend licht, en laat het je verlichten.
Misschien zul je je dan realiseren dat je het bent.

De Dai Ko Mio is een terugkeer naar de eenvoud.
De drie andere symbolen samen in één.
De eerste graad was de eenvoud van Reiki, vertrouwen op de bron, en het eenvoudigweg doen.
De tweede graad ging om het leren van de manieren waarop de bron zich manifesteert en het vergroten van onze beeldvorming van wat de bron kan doen.
De derde graad, met de Dai Ko Mio, voert ons terug naar de eenvoud en de eenheid.
Reiki is in het doen en het Zijn.
Het besef is dat er geen verleden en geen toekomst bestaat.
Met open handen, een open geest en een open hart onze volledige gerichtheid en aandacht op het nu.
In dit bewustzijn is liefdevolle gevoeligheid en mededogen de uiting van ons bewustzijn.
We helen.
Het besef is dat we het immens stralend licht zijn, NU, op dit moment, in elke ademtocht, uitstralend naar alles.
Helen is.

Sommigen zullen dit wat esoterisch vinden, of filosofisch, of mystiek.
Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het kan niet beredeneerd worden, je kunt het niet zoeken, het kan niet gevonden worden.
Het is eenvoudigweg.
Reiki is.
In bewustzijn is er slechts nu.
Het is eenvoudig, wees Reiki.
Op elke ademtocht, in bewustzijn, nu.
Je hebt het allemaal gevoeld.
In afstemmingen, op dat ogenblik weet je het, ben je het.
Wees het.
In elke ademhaling.

Deel drie - Reiki leven, Reiki zijn


Het is vrijwel algemene ervaring dat we Reiki als spiritueel beschouwen.
Velen omarmden Reiki als deel van hun ‘spiritualiteit’.
Sommigen geloven dat het hen verlichting zal brengen.
Velen van ons zien zichzelf als ‘zoekers’.
We ‘zoeken’, we jagen deze denkbeeldige wervelwind na, denkend dat ‘iets’ een lering, een Messias, een leraar ons dat ontbrekende stukje zal aanreiken dat ons uiteindelijk verlichting laat bereiken.

Velen van ons zoekers zijn ervaringenjunkies, we zoeken ervaringen, we zoeken het ene spirituele ‘hoogtepunt’ na het andere.
We spreken over ons ‘pad’, we zoeken verlichting.
Dit is een val, want al deze zoektochten brengen ons weg van onszelf, of leggen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van ons ware zelf in de handen van anderen of buiten onszelf.
Je kunt nooit iets vinden dat je buiten jezelf zoekt.
Verlichting is waar je bent, waar anders zou het kunnen zijn?
Je zoekt naar wat je al bent.

Je aandacht bepaalt je realiteit.
Waar je bewustzijn is, daar zul jij zijn.
Reiki graad III is Reiki leven, Reiki zijn.
We zijn Reiki.
Als je Reiki ziet als gescheiden, als iets buiten jezelf, zie je een illusie.
Als je bewustzijn Reiki is, dan ben je Reiki.
Wees betrokken bij dit moment, wees Reiki, wees alleen maar.

Je zult het niet vinden in concepten, herinneringen, fantasieën, plaatjes, zoeken, en projecties.
Je zult het niet vinden in meer symbolen, systemen, handelsmerken, aangelegenheden, discussies over wiens systeem ‘beter’ is, ‘sterker’, ‘sneller helend’ of onderwezen wordt door ‘de beste leraar’.
Als je zoekt naar Reiki als handel, naar spirituele gidsen, meer symbolen, snellere heling, geheime symbolen, verborgen leringen, energie-uitwisselingen, kristallen, discussies over wie er ‘gelijk’ heeft en wiens weg ‘beter’ is, zul je ze hier niet vinden.
Dit zijn eisen, dualiteiten, dingen.

Reiki is een van de vele, vele, wegen de waarheid te zoeken, en dat is helend.
Dit is Reiki.
Dit is waarom het werkt.
Maar verwacht niet dat Reiki het werk doet van het weghalen van voorwaarden die je ontwaken verhinderen.
Afstemmingen zijn niet gelijk aan verlichting.
Hou vast dat Reiki ligt in het doen en in het zijn.
Als dat wat je doet niet in eenheid is met Reiki, maar meer richten op je voorwaarden, op bedoelingen betreffende de uitkomst, verlangens en ego, dan raad ik je aan dat je je herbezint op simpelweg zijn met Reiki en het laten zijn zoals het is.

Mensen nemen vele paden.
Neem geen pad, wees het pad.
Je bent Reiki.
In dit moment, besef het en druk het dan uit.
Wat je ook doet, doe het als een uitdrukking hiervan.
Als je werkt, als je speelt, als je zit, en staat, je bent bewustzijn, je bent Reiki, je bent heling.
Hierin zal je liefdevolle, vredelievende en ware natuur zich mengen.
Je heelt.
Doe dit niet om een doel te bereiken, maar alleen om het pure plezier er van.
Wees Reiki omdat je er van houdt Reiki te zijn.
Wees Reiki als een uitdrukking van je zijn, je bewustzijn.

Dit is voor mij Reiki in mijn praktijk, in mijn zijn.
Het is Reiki leven, Reiki zijn.
Het is onwaarschijnlijk dat je dat wat hierboven is geschreven elders in Reiki III onderwezen zult zien.
Anderen hebben andere ervaringen, andere oefeningen.
Als je een zoeker bent: stop met zoeken, wees indachtig en wees waar je bent.
In de zoektocht zoek je naar waar je denkt iets van te weten en daarom zie je niet wat is, wat er pal voor je neus staat, wat je altijd al was.
Maak alles wat je doet tot een uitdrukking van Reiki, van mededogen, van je bewustzijn in elk moment, van moment tot moment.
Doe dit niet omdat er iets valt te bereiken, iets valt te zoeken, iets valt te weten, maar omdat je het fijn vind, voor het pure plezier, als een uitdrukking van de eenheid, het bewustzijn, het ontwaken in je zijn.
Reiki met elke ademhaling.

Deel vier - Over afstemmingen


In staat zijn Reiki te onderwijzen en de afstemmingen te doen, is een belangrijk onderdeel van Reiki III zoals het hier in het Westen wordt onderwezen.
In dit deel zullen we het over afstemmingen hebben, en dan overgaan op de procedure van uitvoering er van.
De instructies zijn weergegeven op een stap-voor-stap, kookboekmanier.
Er bestaan veel afstemmingsmethoden.
De Usui afstemmingen zijn aangepast door vele mensen die er, bedoeld of door de beperkingen van het geheugen, symbolen aan toegevoegd hebben, delen weggehaald, delen toegevoegd alsmede allerhande andere zaken.
De adder onder het gras van Reiki is dat elke afstemming werkt.
Er zijn kruin-naar-kruin varianten, korte manieren, lange manieren, traditionele manieren, enkelvoudige master-afstemmingen en vele, vele andere. Ze zijn allemaal Reiki en ze werken allemaal.
Ze wekken allemaal dat wat we vergeten waren.

Ik heb mensen gezien die helemaal in de afstemming met toeters en bellen zijn.
Ze branden wierook, draaien muziek, hebben speciale verlichting, kaarsen, voeren rituelen uit voor de godin, katholieke rituelen, kabbala…..
Dat alles is leuk, en mag de ontvanger voorzien van groot ceremonieel, maar onthoud dat het niet nodig is.
Mijn voorkeur is EENVOUD.
Ik draai geen muziek, Ik brand geen wierook. volgens mij is het hoe eenvoudiger hoe beter, al het andere leidt af van de ervaring van het afstemmen en de verbondenheid met de Reiki Energie.
Als in alle zaken beslis jij hoe je het wilt doen.

De enige echt belangrijke zaken in de afstemming zijn indachtigheid en intentie.
Indachtig blijven betekent gericht blijven op gewoonweg de afstemming doen.
Het betekent de intentie zuiver houden, vrij van bijbedoelingen in uitkomst, vrij van verwachtingen, zorgen, behoeften, afscheiding.
Het is slechts Reiki Zijn, het delen, en in die eenheid verdwijnt de illusie van gesplitst zijn.
Er wordt gezegd dat de afstemming gedaan kan worden met slechts de intentie, als de intentie helder is.

Deel vijf – Een Reiki afstemmingsmethode


Er zijn vele afstemmingsmethodes.
Sommige veranderingen onstonden door mensen die zich de procedure anders herinneren.
Andere veranderingen onstonden doordat mensen het ritueel veranderden of aanpasten om te voorzien in hun eigen behoeften of die van hun studenten.
Ik heb zelf de beschikking over een dozijn “Usui” afstemmingen, minstens drie traditionele afstemmingen (alledrie anders), Usui/Tibetaanse afstemmingen, Tibetaans/Usui afstemmingen, korte methodes en andere.

Nu volgt een afstemmingsmethode die ik heb ontwikkeld.
Deze afstemming is een samensmelting van de verschillende afstemmingen die ik ken.
Deze methode leek zich op een voor mij natuurlijke wijze te ontwikkelen, en als vanzelf leek hij makkelijk te ensceneren en eenvoudig uit te voeren.
Het is een standaard manier voor alledrie de graden.
Hij wordt je hier aangeboden om mee te trainen.
Zoals met alles, gebruik de afstemming welke het beste klikt.

Als je afstemmingen wilt leren geven, is het belangrijk te oefenen.
Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor.
Een is om iemand te hebben waar je op kunt oefenen.
Als je een vriend hebt die Reiki heeft gedaan zou dat een goede kandidaat kunnen zijn.
Je kunt hem afstemmen tot de graad die hij heeft om te oefenen.
Je kunt ook zelfafstemmingen doen.
Je kunt hiervoor een vervanging nemen, zoals een teddybeer, of je kunt ze simpelweg uitvoeren terwijl je jezelf visualiseert als ontvanger.
Neem de tijd en leer de stappen.
Sommigen vinden het prettig de afstemmingsprocedure op papier voor zich te hebben als ze de afstemming doen

Usui Reiki afstemming


Dit is een afstemmingsprocedure die ik heb ontwikkeld.
Het is in de Usui traditie.
Deze afstemming wordt gebruikt voor alledrie de graden, met aanpassingen voor de tweede en derde graad tussen haakjes.
Deze afstemming is een synthese van elementen van vele andere afstemmingsmethodes die ik heb gedaan en in de loop der tijd heb laten groeien tijdens mijn praktijkervaring.
Het is makkelijk te doen, het stroomt goed en is makkelijk te leren en te onthouden.

De eerste graads afstemming moet 4 keer herhaald worden, met een minimum van 1 uur tussen de afstemmingen.
Afstemmingen kunnen net zo vaak herhaald worden als iemand wil.
Ze zijn altijd aangenaam om te ontvangen.
Reiki deelt en ontmoetingen met andere beoefenaars zijn een goede plek voor de beginnende Reiki leraar om te oefenen.

Het Begin


Begin met de principes te zeggen.
“Alleen vandaag: wees niet kwaad, wees niet bezorgd. Wees bescheiden, en werk aan jezelf in dankbaarheid. Heb mededogen.”
Plaats de handen in Gassho, buig en maakt contact met de Reiki bron.
Wees Reiki.
Jij bent het immens stralend licht, wees het, resoneer het.
Wees indachtig en blijf gericht op Reiki zijn en op delen met deze persoon.

Voor sommigen geldt dat het tekenen van het Krachtsymbool op de handpalmen, kruin- en hartchakra’s, met de bedoeling ze te openen voor de Reikibron en licht, ze helpt om contact te maken met Reiki.
Reinig het vertrek door de vier Usui Reiki Symbolen voor je in de lucht te tekenen.
Dit reinigt niet alleen de ruimte, maar het helpt je ook je te richten en het zet de toon voor de start van een gewijde gebeurtenis.

Stap Een


Teken aan de achterkant de Cho Ku Rei van net boven het hoofd en langs de rug van de student, tot aan de basis van de ruggengraat.
Plaats je beide handen op het hoofd van de student om een energetische verstandhouding met de student te krijgen.

Adem in terwijl je de Dai Ko Mio visualiseert.
Adem de teug uit in de Kruinchakra, terwijl je de Dai Ko Mio in goud in de Kruinchakra blaast, en stuur het door het midden van het hoofd van de student en in de schedelbasis.
Je kunt leiden met je hand.

Teken het Usui Master Symbool boven het hoofd en herhaal drie keer “Dai Ko Mio”.
Visualiseer opnieuw hoe het symbool de Kruinchakra in gaat, door het hoofd en in de schedelbasis, hem leidend met je hand.

Wijs de student er nu op zijn handen boven het hoofd tegen elkaar te plaatsen met de vingers omhoog (bidpositie). Teken het Krachtsymbool in de lucht boven de handen.
Stel je dan voor hoe het symbool de handen in gaat, dan in de Kruinchakra, door het hoofd en in de schedelbasis, terwijl je de naam van het symbool drie keer uitspreekt en het leidt met je hand.
(Herhaal dit met de Sei He Ki en Hon Sha Ze Sho Nen voor de tweede graad, en met de Dai Ko Mio voor de derde graad)

Stap Twee


Ga naar de voorkant en plaats zijn nog in bidpositie gehouden handen naar het hart.
Teken het Krachtsymbool in de lucht voor het midden van het voorhoofd (Voorhoofd- of Derde-oogchakra).
Visualiseer hoe het symbool de Voorhoofdchakra in gaat.
Leid het met je hand als je wilt.
Zeg de naam van het Krachtsymbool drie keer.
(Voor de tweede graad doe je hetzelfde met het Mentaal-/Emotionele symbool en het Afstandssymbool.
Voor de mastergraad gebruik je alle vier de symbolen, vergeet niet de naam van elk symbool drie keer te noemen.)

Teken het Krachtsymbool in de lucht, voor de Hartchakra.
Visualiseer hoe het symbool de Hartchakra in gaat.
Zeg de naam van het Krachtsymbool drie keer.
(Voor de tweede graad doe je hetzelfde met het Mentaal-/Emotionele symbool en het Afstandssymbool.
Voor de mastergraad gebruik je alle vier de symbolen.)

Open dan de handen van de student, alsof het een boek is.
Dus tegen elkaar met de handpalmen omhoog.
Plaats je linkerhand onder deze handen en teken met je rechterhand het Krachtsymbool op de palmen.
Zeg de naam van het Krachtsymbool drie keer.
Leg dan je eigen handen op die van de student en laat de energie stromen.
(Voor de tweede graad doe je hetzelfde met het Mentaal-/Emotionele symbool en het Afstandssymbool.
Voor de mastergraad gebruik je alle vier de symbolen.)

Breng de handen van de student bij elkaar in Gassho, en beweeg ze terug tot voor zijn hart.
Blaas over de handen, omlaag naar de Plexus Solarus, dan omhoog naar het Derde oog en de Kruin en terug over de handen.

Stap Drie


Ga achter de student staan.
Plaats je handen op zijn hoofd.
Gebruik een positieve affirmatie en herhaal deze drie keer voor jezelf, met de bedoeling dat de student deze accepteert.
(Bijvoorbeeld:
“Je bent een perfect afgestemde”, “Je bent een bevoegd Reiki heler”, of “”Je bent vervuld van Goddelijke liefde en wijsheid”, of elke andere affirmatie die voor jou en voor de student betekenis heeft.
Je kunt hem hardop uitspreken, als je dat prettiger vind.

Plaats je handen tegen elkaar met de wijsvingers en de duimen, beide handen zijn open, palmen omlaag, de vingers wijzen naar de ontvanger.
Laat de Reiki stromen en stromen.
Wees Reiki.
Blijf dit ongeveer een minuut doen, ervaar het ogenblik met de student.

Beweeg je handen naar de nek van de student en plaats dan je rechterhand bovenop zijn hoofd en de linker tegen de schedelbasis. Visualiseer een deur en teken het Krachtsymbool er op, zie vervolgens de deur gesloten worden. Zeg tegen jezelf: “Ik verzegel deze afstemming met Goddelijke liefde en wijsheid”. Ga er van uit dat de procedure nu verzegeld en volbracht is en dat de student nu voor altijd direct is verbonden met de Reikibron. Je kunt nog zeggen: “Je bent nu voor altijd verbonden met de Reikibron”. Je kunt eventueel nog zeggen: “We zijn beiden gezegend door deze afstemming”.

Stap Vier


Ga terug naar de voorkant van de student.
Houd je palmen naar hem toe. Visualiseer een witte mist die je omhult.
Adem in en vervul jezelf met deze lichte, witte Reikimist.
Blaas de mist naar de student, de mogelijkheid creërend voor de laatste energie van de afstemming de student te zegenen.

Volgens sommigen zou je na afloop de handen moeten wassen om zeker te stellen dat de energetische band met de student is verbroken.

Deel zes – Afstemmingen op afstand


Afstemming op afstand


Er zijn momenten waarop we als Reiki master Reiki willen delen met iemand (een vriend, familielid, geliefde), maar de afstand verhindert ons bij hen te zijn.
Afstemming op afstand is een manier deze kloof te overbruggen en een mogelijkheid ons in staat te stellen dit geweldige geschenk met anderen te delen.
Begrijp goed dat afstand-afstemming geen deel is van Usui’s, Hayashi’s of Takata’s onderricht.
Afstand-afstemming is een niet-traditionele techniek die een logisch uitvloeisel is van heling op afstand en het Afstandsymbool.

Afstand-afstemming is net zo mogelijk en adequaat en net zo perfect als de evenknie met handoplegging.
Het gebeurt met behulp van het Afstandsymbool, visualisatie en intentie.
De master/leraar visualiseert, de symbolen binnentredend in de Kruinchakra van de ontvanger en glijdend door de aura.
Hij kan elke afstemmingsstap visualiseren, en ze voelen en zien gebeuren.
Je kunt een foto van de persoon gebruiken of een teddybeer of een andere plaatsvervanger wat je helpt het te volvoeren.

Afstemming op afstand is makkelijk te doen als je bekend bent met de “hands-on” afstemmingsprocedure.
Er hoeft geen speciale procedure uitgevoerd te worden, slechts enkele kleine aanpassingen op de normale afstemmingsmethode waar je bekend mee bent en je prettig bij voelt.
De aanpassingen worden hieronder beschreven.

Sommigen hebben moeite met het concept van afstemming op afstand en vraagtekens bij de procedure.
Dit wordt bediscussieerd in mijn artikel op deze website onder “Distant Attunements”.

Afstandafstemmingsprocedures


1. Gebruik je normale afstemmingsmethode waarbij je je zeker en prettig voelt

2. Het is het beste om ofwel een tijdstip af te spreken met de persoon in kwestie, of om aan de telefoon of on-line met hem te zijn.

3. Zorg dat ze mediteren, bidden of iets anders doen om de geest leeg te maken en zich voor te bereiden vanaf zo’n twintig minuten voor het afgesproken tijdstip.

4. Je moet beiden duidelijk verklaren dat je de intentie hebt af te willen stemmen

5. Begin de afstemming net als anders.
Verklaar duidelijk dat je de persoon wilt afstemmen.
Teken de Hon Sha Ze Sho Nen in de lucht en verklaar dat je dit doet om volledig geautoriseerd te zijn voor de persoon.

6. Sommige mensen gebruiken een teddybeer, foto of andere stand-in om een energetische verstandhouding met de af te stemmen persoon te krijgen.
Dit kan helpen.
Je kunt ook simpelweg hun aanwezigheid “voelen” en het doen.
Dit zijn wel leuke manieren om de verbinding te “voelen”, maar heb nu eens simpelweg de bedoeling de afstemming te laten plaatsvinden en voer hem uit.
Vertrouw op de Goddelijke bron en de Reiki afstemming zal gebeuren.

7. Voer de afstemming uit.
Visualiseer dat je het doet.
Zie de symbolen, en teken ze als anders.

Het volgen van deze stappen zorgt er voor dat iemand op afstand volledig wordt afgestemd op Reiki.


Deel zeven – Aandachtspunten rondom afstemming


Hier zijn een paar aantekeningen omtrent afstemming in onwillekeurige volgorde.
Het zijn zaken die je kunt doen bij afstemmingen als het zo uitkomt, of aandachtspunten aangaande het proces.


1. Spreek de principes uit alvorens te beginnen.
Spreek ze meerdere keren uit.
Laat de persoon in kwestie ze met jou uitspreken.
Ze herinneren ons er aan ons “niet bezorgd” te maken, aan onszelf te werken in dankbaarheid, bescheiden te zijn.
Het is een erg goede manier om te starten.

2. Alle afstemmingen zijn uniek.
Ze zijn individueel. Soms zul je het gevoel krijgen het een of ander te moeten doen wat niet in het script staat.
Vertrouw op je intuïtie en doe het.

3. Je deelt de energie.
De symbolen Helpen je te richten en indachtig te zijn.

4. Enkele leraren onderwijzen je dat als je blokkades voelt of als je handen niet warm worden, je de vingertoppen van de persoon tegen je handpalm moet plaatsen en de energie naar het hart kunt sturen, of blaas van de palm naar het hart om het kanaal te openen.

5. Sommigen gebruiken graag het Rakusymbool na de afstemmingen om los te komen van de andere persoon. of verzeker je ervan dat je mentaal loskomt door je intentie.

6. Bedenk dat Intentie de sleutel is voor een “perfecte afstemming”.
Jij bent slechts een kanaal, dat de eenheid van Reiki met de ontvanger deelt.
Je kunt het niet verpesten!
Een stap of activiteit vergeten maakt niets uit.
De Reiki bron zorgt er voor dat alles goed gaat, vertrouw er op dat dat zo is.

7. Als je klaar bent met een afstemming is het normaal dat je je opgeladen voelt.
Je zou je niet leeggelopen moeten voelen.
Zorg er voor dat je je losmaakt van allerlei verwachtingen.
Doe de afstemming met de intentie dat de persoon in kwestie perfect wordt afgestemd op Reiki.
Laat Reiki het werk doen.
Leg geen druk op, probeer niet je eigen energie in het proces te stoppen, laat Reiki het werk doen.
Mijn ervaring is dat als mensen voor eerste keer afstemmingen doen, ze de neiging hebben zich zorgen te maken of ze het wel “goed” doen of dat het niet zal werken.
Sommigen willen graag bewijzen dat het werkt als ze voor het eerst anderen afstemmen.
Mijn raad is je intentie zuiver te houden.
Het is ook mijn ervaring dat als mensen proberen te zorgen dat het werkt, ze de neiging hebben te gaan drukken en zodoende hun eigen energie inbrengen.
Blijf in dit ogenblik, hou je aandacht bij de afstemming.
De symbolen helpen je indachtig te blijven.

8. De makkelijkste manier voor de studenten om een afstemming te doen, is op een stoel te zitten met de voeten op de grond.
Laat de studenten de handen op borsthoogte houden met de palmen tegen elkaar (namaste-, of Gassho positie), en vertel en toon hen waar je ze zult aanraken en wat je gaat doen met hun handen.

9. Je kunt de afstemmingen uitvoeren zonder de symbolen.
Probeer dit alleen als je voldoende ervaring hebt met de energie en met afstemmingen.
De autorisatie die Usui gebruikte heette Reiju en was een symboolloze afstemming.
De eerstegraads afstemming die ik geleerd heb van de Alliantie wordt gedaan zonder symbolen.
Usui’s reiju werd gedaan zonder symbolen.

10. Gebruik je eigen energie niet.
We doen dit als we gehecht zijn aan een uitkomst.
Als we bezorgd zijn of we het “goed” doen, als we tobben over dat het misschien niet werkt, dat mensen teleurgesteld zijn in het resultaat, dan zijn we gehecht aan de uitkomst.
Mensen die zich er van willen verzekeren dat de afstemming “werkt” gaan makkelijk pushen.
Deze push is geen Reiki, het is je eigen energie.
Je kunt jezelf uitputten als je dit doet.
Je onthechten van de uitkomst betekent de afstemming willen doen verder de juiste indachtigheid vasthouden als je het doet.
Blijf volledig gericht op wat je doet, van moment tot moment.


Tenslotte


Dit is het eind van dit hoofdstuk van het Leerboek Reiki.
Ik hoop dat het mensen Reiki helpt begrijpen, en bovendien dat het mensen er toe brengt Reiki te gaan studeren.
Als Reiki nieuw voor je is zou ik je willen aanmoedigen goede opleiding en oefening te zoeken nadat je de afstemmingen hebt ontvangen.

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki.
  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina