Reiki, het Usui system of natural healing

Leerboek Reiki    " Tweede Graad "

Deel 2 – in ReikiReiki II is de graad waar leerlingen drie symbolen leren (kracht, afstand en emotioneel/mentaal).
Hiermee komt de bekwaamheid de heling te richten op mentale en emotionele problemen, en de afstandsheling voor hen die niet aanwezig zijn.
Dit zijn de belangrijkste punten in de tweede graad. Reiki II is de volgende opwindende stap in leren gebruiken van Reiki.
Meestal wordt gezegd dat Reiki II een versterking van de Reiki-energie brengt.
Mensen claimen tot 100% toename van de kracht van de Reiki-energie en allerhande andere zaken.
Nuchter gezien reageren mensen op Reiki II net zoals ze deden op Reiki I, en dat verschilt van persoon tot persoon.
De tweede graads afstemmingen zorgen er voor dat je kanaal, of je vermogen de Reiki energie te hanteren en te laten stromen, wordt vergroot.

Dit niveau wordt tweede graads Reiki, Reiki graad II of slechts Reiki II genoemd.
Op dit niveau worden de eerste drie Reiki symbolen en hun gebruik onderwezen en de leerling ontvangt een nieuwe afstemming.
Deze afstemming zijn 2 initiaties die het iemand mogelijk maakt de tweede graads symbolen te gebruiken.
In de tweede graad leren de deelnemers hoe ze de drie symbolen moeten aanwenden voor mentale heling en voor het sturen van Reiki op afstand.

De symbolen staan niet voor verschillende energieën, maar helpen je te focussen op een specifiek aspect van de Reiki-energie.
De symbolen maken een praktische manier van focussen mogelijk.
De Hon Sha Ze Sho Nen is een gereedschap om te focussen op helen op afstand, en het Mentaal/Emotionele symbool is een methode voor harmonie.
Je richt niet zozeer de energie zelf, maar je focust op een deel er van voor het welzijn van de ontvanger.

Deel twee – Leef de principes
  De geheime methode van het uitnodigen van zegeningen.
  Het geestelijk medicijn voor vele aandoeningen.
  Alleen vandaag: wees niet kwaad, wees niet bezorgd.
  Wees dankbaar en
  doe je werk (geestelijke bewustwording) met erkentelijkheid.
  Wees vriendelijk naar alle levende wezens.
  ‘s Morgens en ‘s Avonds,
  met je handen gevouwen,
  bedenk dit in je geest,
  spreek het uit met je mond.
  De Usui Reiki Methodiek om je geest en lichaam ten goede te veranderen.


We beginnen opnieuw met de principes, de geestelijke basis van de Usui Reiki methodiek.
In de eerste graad zijn de vijf principes in Usui opnam in zijn Reiki methodiek.
Deze principes moesten ’s morgens en ’s avonds opgezegd worden, om je te kunnen richten op het meer synchroon maken van je leven met de Universele Bron van Licht, Liefde en Harmonie, die Reiki is.

Als je de principes dagelijks ’s morgens en ’s avonds opzegt, zul je merken dat ze iets met je doen.
Als ze vaak gezegd worden, hebben ze het effect de geest te transformeren, weg van op ego gebaseerde angst, woede en zorgen en naar een ruimere blik op je doel in het leven, ontwaken, dankbaarheid en mededogen met alles.

De meeste mensen gaan een patroon zien.
In het begin zul je reageren zoals je altijd al hebt gedaan, uitgaande van je ego en zijn conditioneringen.
Als je de principes blijft oefenen, zullen ze meer en meer een deel van je bewustzijn worden.
Als er dan iets vervelends gebeurt, zul je nog steeds reageren, maar je achteraf de principes herinneren en je zelfbeheersing terugkrijgen.
Later zul je merken dat je je tijdens je reactie de principes al zult herinneren en je reactie zult stoppen.
Na verloop van tijd word je je steeds eerder bewust van de patronen en hun oorzaken en zul je je reactie steeds eerder in de cyclus stoppen.
Tenslotte zul je vrij zijn van je conditioneringen en vrij zijn op elke situatie te reageren met vriendelijkheid.

Dit is de basis van de principes en hoe ze werken.
Zeg ze dagelijks, en oefen, oefen, oefen!

Deel drie – Tweede graads ethiek

Een belangrijk deel van tweedegraads Reiki is heling op afstand.
Dit behelst het gebruik van een aantal methodes en van het Reiki afstandsymbool, om de energie te sturen naar iemand die niet vlakbij je is.
Die kan overal ter wereld zijn.

Als je iemand Reiki geeft, vraag je in het algemeen altijd toestemming van die persoon om Reiki te mogen geven.
Met afstandsheling is het mogelijk iemand ongevraagd Reiki te sturen.
Er zijn momenten dat iemand niet in staat is zelf expliciet om heling te vragen.
Soms krijg je de vraag iemand te helen via een vriend of familielid (b.v. “Een vriend van me heeft kanker, wil je hem asjeblieft Reiki sturen?).
Er wordt verschillend aangekeken tegen het zenden van deze energie zonder toestemming.

Sommige masters stellen dat het altijd gepast is te versturen, als een daad van mededogen.
Zij vinden dat als het niet mogelijk is toestemming van de persoon te krijgen, je die toestemming kunt vragen aan het “Hogere Zelf” van die persoon.
Je kunt je afvragen wat dat betekent.
Mensen spreken van contact leggen met andermans hogere zelf en dat ze op een of andere manier weten wat dat hogere zelf van die persoon zou willen.
Ik kan hier niet zoveel over zeggen.

Anderen menen dat de vrije wil van elk individu gerespecteerd moet worden en het zenden zonder toestemming ontneemt ze de keuze of ze willen ontvangen en de keuze of ze willen helen.
Zij geloven dat als Reiki zonder toestemming gestuurd wordt, je iemand het recht ontneemt te kiezen zijn eigen lijden te stoppen en de belangrijke lessen die hij moet leren om een einde aan zijn lijden te maken.
Ik heb zelf aan beide einden van de discussie gestaan, en op verschillende momenten op punten er tussenin.
Eerst geloofde ik dat het altijd geoorloofd was om, mededogend, te sturen zonder toestemming.
Later vond ik dat je nooit zonder toestemming kon sturen.
Tegenwoordig heb ik er niet meer zo’n uitgesproken mening over.
Reiki zit hem in het zijn en doen ervan.
De aard van de energie is intuïtief, berokkent geen schade en stroomt naar oorzaken.
In werkelijkheid zijn alle argumentaties en discussies hieromtrent een vorm van slaap.
Hierin zijn we niet meer dan een groep geblinddoekten, gooiend met de staart en hopend de ezel te raken.
“Hoger zelf”, “Hoogste goed”, het zijn allemaal bedachte concepten, die we gebruiken om iets weg te verklaren.
Er is geen juiste manier, er is alleen wat ik doe, of wat ik niet doe.
Ik kan alleen Reiki zijn, en in dat moment reageren op wat dat moment brengt.
De rest is geloof, slaap, concepten en speculatie.

Weet wat je eigen aandachtspunten zijn en wees ze bewust.
Als je de behoefte voelt Reiki te sturen naar hen die geen toestemming hebben gegeven, vraag jezelf dan af wat het is in deze situatie dat bij jou snaren doet trillen.
Waarom die behoefte te sturen en in te grijpen, redden, bevrijden…Velen proberen de wereld te redden in een poging zichzelf te redden.
Als je dat eenmaal weet heb je een waardevolle les geleerd.
Misschien zou je in dit soort situaties, ongeacht wat je besluit, ook kunnen overwegen jezelf Reiki te sturen.

Het lijkt er op dat velen het zichzelf flink moeilijk maken in hun pogingen regels en overtuigingen voor zichzelf op te stellen.
Is het niet genoeg om simpel Reiki te zijn en te doen wat je doet, nu, in dit moment?
Al dit gepraat over mogen sturen, niet mogen sturen, lagere zelven, hogere zelven, wie heelt wie, maken een mens duizelig.
Ik heb de paden van het intellectualisme en van geestelijke masturbatie bewandeld en terwijl ik dat deed was ik mijlenver weg van het moment, van wat is, en was ik in een of ander land waar ik probeerde mijn overtuigingen en hinkende persoonlijke waarheid op te leggen aan de intieme, prachtige realiteit van “wat is”.

Als we spreken over een “hoger zelf”, dan betekent dat automatisch dat er ook een “lager zelf” moet bestaan.
Als we in deze dualiteit van “hogere” en “lagere” zelven geloven, koesteren we een illusie van iets dat gezien kan worden als apart en gescheiden van onszelf of de andere persoon.
Maar dat wat we zijn, de essentie van wie we zijn is nu, is in dit directe moment en is niet apart.
Er is geen “hoger zelf” in de ander, gescheiden van wie ze zijn en wat ze zijn, nu, op dit moment.

Ideeën en overtuigingen en hogere en lagere zelven, net als alle overtuigingen waaraan we ons vastklampen, komen op in ons bewustzijn en verdwijnen weer.
Kijk naar wie het is die in hogere zelven gelooft en kijk wie jij bent… het is niet gescheiden, niet lager, niet hoger, slechts wie je bent, in de intimiteit met wat is, in bewustzijn nu in dit bestaande moment.

Ik raad iedereen aan die zichzelf verstrikt in intellectuele knopen, trachtende de hogere en lagere zelven te peilen en alles dat dat met zich meebrengt, eenvoudigweg Reiki te zijn.
Wees indachtig, wees bewust,
DOE slechts Reiki.
Het goed of fout van wat dan ook is gebaseerd op de overtuigingen waar we aan vasthouden.
Wees slechts open, doe wat je moet doen, indachtig, en wees Reiki, vrij van denkbeelden, uitrusting, overtuigingen, technieken en opeens doet niets van dit alles er meer toe.

Deel vier – De Reiki symbolen

 
SYMBOOL UITSPRAAK BETEKENIS
CHO KU REI

KRACHTSYMBOOL
"De Lichtknop"

Het symbool verbindt ons met de Universele Energie.
Het draait de energie hoog en opent ons als kanalen van de Reiki energie.
SEI HE KI

"Mentaal/emotionele symbool"
"harmoniesymbool"

Het wordt gebruikt om mentale en emotionele gewoonten te helen die niet langer werkzaam zijn voor je, en emotionele en mentale nood.
HON SHA ZE SHO NEN

"Mentale en Afstands Healing"
"De Brug"; of "Bewustzijnssymbool"

Het meest ingewikkelde, maar ook het krachtigste reiki symbool.
Dit symbool laat de reiki energie vloeien over de grenzen van afstand, tijd en ruimte heen.
DAI KO MYO
"Usui Master Symbool"

"Het Immens Stralend Licht"

"Schatkamer van het Groot Schitterend Licht"
en het staat symbool voor een van de Boeddha Wezens en van de staat van Verlichting.Het traditionele verhaal wil dat Usui de symbolen zag in “een bol van licht”.
De symbolen die gebruikt worden in de Usui heling methodiek zijn een onderdeel van de Taoïstische en Boeddhistische praktijk.
Aangenomen wordt dat Usui, die een Boeddhistische achtergrond had, simpelweg gewone Boeddhistische en andere cultureel/religieuze symbolen heeft overgenomen om in zijn methodiek te gebruiken.

Ik geloof zelf niet dat de symbolen geheim zijn, hoewel sommige masters dat wel geloven.
Met name zij die zich “traditioneel” Reiki master noemen, zullen over het algemeen de symbolen van de tweede graad niet tonen aan hen die geen tweede graads afstemming hebben ontvangen.
Dit is een belangrijk punt voor sommigen in Reiki.
Takata onderwees dat de symbolen niet openlijk getoond moesten worden.
Er wordt beweerd dat ze de aantekeningen, die haar leerlingen tijdens de lessen maakten, na afloop innam en verbrandde.
Ze hadden er grote eerbied voor.
De symbolen werden voor het eerst vrijgegeven in een boek in Australië.
Daarna werden ze getoond in Diane Stein’s boek “Essential Reiki”.
De beslissing ze al dan niet te tonen is een individuele beslissing en er zijn goede argumenten aan te voeren voor beide kanten van de discussie.
Hierover redetwisten heeft niet zoveel zin, omdat je discussieert vanuit posities van overtuigingen en vooroordelen.
Wat in dit deel volgt is informatie aangaande de symbolen, hun rol in Usui’s methodiek en informatie over hoe ze tegenwoordig in Japan gezien worden.

In de Westerse “traditionele” systemen zijn de symbolen “geheim” en “gewijd”.
In de Westerse “niet-traditionele” systemen is het niet ongebruikelijk dat ze openlijk getoond worden.
In Japan zijn de symbolen vrij algemeen en ze worden op allerlei plekken in het openbaar aangetroffen.
Ze zijn ook een onderdeel van Boeddhistische tradities en bekend bij hen die die tradities kennen.
Er wordt gezegd dat in Usui’s groep, de “Usui Reiki Ryoho Gakkai”, de symbolen wel bekend zijn, maar niet gebruikt worden.
Het blijkt in elk geval dat er een veelheid van gebruiken en denkbeelden aangaande de symbolen zijn, en verschillende lijnen in de Reiki methodiek lijken hun eigen ideeën hieromtrent gevormd te hebben.

Sommige masters vertellen dat de symbolen hun eigen kracht hebben, dat ze concrete manifestaties zijn van de bron en allerlei andere overtuigingen.
Sommigen beweren dat als je de symbolen ziet voordat je afgestemd bent, het onmogelijk is alsnog afgestemd te worden.
Er zijn ook mensen die bang zijn dat als ze vrijgegeven worden ze hun kracht verliezen of dat ze gebruikt kunnen worden om kwaad te doen of dat ze ontwijd worden.
De symbolen bevatten geen “geheime kracht” en hebben zelf geen kracht.
Ze zijn een handige verbinding met de energie.
De symbolen zijn een gereedschap om de Reiki energie te richten.
Om deze symbolen te kunnen laten werken moet je er op afgestemd zijn.
Wat er gebeurt tijdens de afstemming is dat de verbinding met de energie word gemaakt via hen en ze worden een mentale representatie die je helpt door middel van hen te focussen.
Hoe dan ook: Reiki kan niet gebruikt worden om kwaad te doen.
De symbolen zien voordat je afgestemd bent doet er niet toe.
Velen hebben ze gezien en zijn daarna probleemloos afgestemd.
De symbolen kunnen niet gebruikt worden om schade aan te richten.
De symbolen hebben slechts de kracht die jij ze geeft.
Als je ze belichaamt met jouw kracht en overtuiging, dan bezitten ze ook welke kracht dan ook die jij ze toeschrijft.

In de Amerikaanse Reikipraktijk was de overlevering een orale overlevering, waarbij de symbolen nooit getoond werden en nooit opgeschreven.
Ik heb verhalen gehoord van masters die leerlingen lieten oefenen met de symbolen in een Reiki II cursus, om na afloop alle papieren te verzamelen en ze te verscheuren en verbranden.
Ik heb gehoord dat het tonen ervan ze hun “kracht” laat verliezen.
Ik heb gehoord dat ze zien voordat je afgestemd bent de afstemming later bemoeilijkt en allerlei andere overtuigingen.
Symbolen zijn een uitbeelding van iets en niet dat iets zelf.
Ze mogen dan de verbinding met de Reiki energie voorstellen, ze zijn niet de bron van die energie.

De Reiki symbolen waren in het begin geen deel van de lessen van Usui, maar ze zijn opgenomen in de methodiek even voordat die werd onderwezen aan Hayashi.
Er werd oorspronkelijk verwezen naar de symbolen als Symbool 1, Symbool 2, Symbool 3 en Symbool 4 en de namen waren de mantra’s die met hen verbonden waren.
De symbolen kwamen er om hen te helpen die weinig of geen ervaring hadden met de energie, zodat ze makkelijker verbinding konden maken en de methodiek gebruiken.
De symbolen waren een soort Reiki “zijwieltjes” en zodra ze eenmaal een sterke verbinding met de energie hadden waren ze niet meer nodig.

In de Westerse Usui Shiki Ryoho van de Takata lijn, zijn de symbolen de primaire basis van de methodiek.
Ze worden er meestal als geheim en gewijd beschouwd.
Pas onlangs hebben enkele onafhankelijke masters toegestaan dat de symbolen algemeen bekeken mochten worden.

Ik geloof dat er heel veel verwarring is omtrent wat symbolen zijn, waar ze goed voor zijn en waarom ze gebruikt worden. Menigeen wordt gegrepen door de buitenkant, ofwel het tekenen, welk symbool ziet er correct uit, etc.
Er bestaat een veel gehoorde mythe dat mw. Takata de symbolen op een verschillende wijze aan verschillende masters onderwees.
Een interessante mythe.
Echter, ik denk dat het waarschijnlijker is dat ze ze op verschillende manieren herinneren.
Mw. Takata eiste de orale traditie.
Takata nam de tekeningen die in de lessen gemaakt werden in en verbrandde ze.
Dit waren Amerikanen die Japanse Kanji-symbolen uit hun hoofd moesten leren, dus ik denk dat de verschillen die in de symbolen zijn gekropen meer te maken hebben met de menselijke herinnering en zijn grenzen dan dat ze op verschillende manieren onderwezen zijn.
Hoe dan ook, de uiterlijke verschillen doen er niet toe, en ze werken toch wel.
Probeer asjeblieft symbolen goed te begrijpen, wat ze zijn, waarvoor ze zijn en waarom ze gebruikt worden.
Als je je teveel met de uiterlijke vorm bezighoudt wordt je afgeleid van de innerlijke transformatie die ze bewerkstelligen.

Op hun meest eenvoudige niveau zijn ze een stimulus-respons gereedschap.
De pure handeling van het tekenen of visualiseren van hen (stimulus) leidt tot verbinding met de energie (respons).
Er wordt beweerd dat Usui ze opnam voor hen die de energie niet voldoende konden voelen om er direct mee te werken.
Maar ook dit moet in zijn context worden gezien.
In de Usui Ryoho Gakkai kwamen de leerlingen frequent bij elkaar (misschien wekelijks).
Ze lazen de poëzie van de Meiji keizer voor. Ze reciteerden de vijf principes.
Ze deden de Hatsurei Ho meditatie om het kanaal te versterken en de sensitiviteit te vergroten.
Dan ontvingen ze een bekrachtiging/afstemming, die reiju genoemd werd.
Ze oefenden heling.
Uit deze beschrijving kun je opmaken dat zo de sensitiviteit relatief snel ontwikkeld kon worden en de herhaalde afstemmingen, Hatsurei Ho en andere oefeningen leidden tot grotere vertrouwdheid met de energie.
Hayashi veranderde dit model in een waarin mensen sneller leerden.
Bekrachtigingen werden afstemmingen.
Je deed er vier in de eerste graad, waarschijnlijk om de vele die Usui deed weer te geven, en je werkte in zijn kliniek om ervaring op te doen.
De symbolen werden belangrijker omdat de ondersteuning uit de gemeenschap en groepswerk en bekrachtigingen niet hetzelfde waren.

In het Westen krijg je niet zo’n collectieve ervaring.

Er is al eerder gezegd dat de symbolen Reiki zijwieltjes zijn.
Dat houdt in dat ze gebruikt worden zolang ze nodig zijn en dan losgelaten, net als alle conditioneringen.
Maar ondanks dat, de symbolen werden niet willekeurig gekozen.
Usui heeft klaarblijkelijk gekozen voor symbolen uit zijn leefwereld die mening hadden voor hemzelf en voor zijn naaste omgeving.
Een deel van die betekenis is cultureel bepaald.

Hier volgt een samenvatting van het hoofdstuk “Reiki en Spiritualiteit”, waarvan ik geloof dat het waard is herhaald te worden:

“…Toen Usui opgroeide, studeerde hij Tendai Boeddhisme (Voor meer informatie over Tendai Boeddhisme (T’ien Tai in het Chinees) kun je kijken in het Reiki Ryoho Plain and Simple e-book).
Dit is terug te vinden in bepaalde ideeën omtrent de wereld, die ook onderdeel zijn van zijn methodiek.
Reiki is een illustratie van het principe van “wei wu wei”, doen door niet-doen.
Door niet te doen is alles gedaan.
Reiki is eenvoudig te doen.
We plaatsen onze handen op iemand en door niet te doen (geen sturing, geen beheersing, alleen ZIJN) is alles gedaan.
De principes leren je in het nu te blijven, en bewust te zijn.
Het vereist indachtig zijn je “niet kwaad” en je “geen zorgen” te maken.
Het vereist indachtig zijn “dankbaar” te zijn en “vriendelijk naar elk wezen”.

Kijken naar welke symbolen hij koos voor gebruik in zijn onderwijssysteem, is tevens een sleutel tot dit systeem.
Laten we deze symbolen en hun mogelijke invloed eens bekijken.
Heel anders dan de meeste systemen die in het Westen na mw. Takata’s dood zijn ontwikkeld, had het Usui systeem slechts vier symbolen.
En het is vrij duidelijk dat zij tamelijk laat in de ontwikkeling van het systeem zijn toegevoegd.
Zij zijn waarschijnlijk toegevoegd als hulpmiddel voor hen die moeite hadden direct contact te leggen met de energie.

Het eerste symbool is “Cho Ku Rei”, het zogenaamde “Krachtsymbool”, ook wel “De Focus” genoemd.
Het zegt: “Plaats de energie hier”.
Het zegt je dat te doen, maar het betekent nog meer.
Het zegt je ook “wakker te worden”.
In de eenheid die je bent en die je altijd bent geweest, verbonden met al het andere.
Het is een uitnodiging te ontwaken, te herinneren, door alles los te laten dat ons verblindt voor onze ware natuur.

Het tweede symbool is “Sei He Ki”, of het zogenaamde “Mentaal/Emotionele symbool”.
Het is de ene geest, de Boeddha geest.
Het is de geest van mededogen.
Het is de focus in het nu, waarin we elk moment een nieuwe schepping zijn.
Het is het Harmoniesymbool. In de eenheid die Cho Ku Rei is, heelt Sei He Ki lichaam, geest en ziel.
Het reinigt en heelt door ons te helpen de gehechtheid die ons lijden en daarmee onze ziekten veroorzaakt, weg te nemen.

Het derde symbool is “Hon Sha Ze Sho Nen”, vaak het “Afstandsymbool” genoemd, maar ook wel het “Contactsymbool”.
Het komt van een Boeddhistische mantra, die betekent: “Correct bewustzijn is de wortel van alles”, of: “Een rechtschapen mens zou alle gedachten kunnen rechtzetten”, of: :Handelen in het Realiseren van Absoluut Zijn”.
Maar wat mag dat betekenen, “correct bewustzijn”?
Dit is duidelijk een Boeddhistisch denkbeeld.
Correct bewustzijn is volledig in het moment zijn, volledig in het nu.
Het is handelen, niet reageren.
Dit is een belangrijk onderscheid. Reageren is gebaseerd op ons ego, onze conditioneringen.
Onze conditioneringen zijn de oorzaak van ons lijden en onze ziekten.
Alleen door onze conditioneringen weg te halen en los te laten, kunnen we vrij zijn in het moment te zijn, te antwoorden en uiteindelijk te helen.

Het laatste symbool is “Dai Ko Mio”, of het zogenaamde “Mastersymbool”.
Het symbool is het Immens Stralend Licht.
Het doel is Reiho, is te leven in het immens stralend licht.
De voorgaande drie symbolen zijn de sleutel, de laatste is de realisatie.

Misschien helpt het ze allemaal in een zin te vangen.
We zijn een met alles, in die eenheid helen we lichaam, geest en ziel.
In correct bewustzijn laten we gehechtheid en conditioneringen los, zodat we leven in het moment van het immens stralend licht.

De symbolen zijn een hulpmiddel.
Ze zijn een landkaart.
Ze zijn zijwieltjes aan een fiets, die gebruikt worden zolang als dat nodig is en (zoals alle conditioneringen) verwijderd wanneer niet langer noodzakelijk.
Verwar de landkaart niet met de reis, of met de bestemming.

Deel vijf - Het krachtsymboolHet eerste symbool wordt het Krachtsymbool genoemd, Cho Ku Rei.
Het symbool heeft ook de bijnaam “De Lichtknop”, omdat het ons met de energie verbindt als een lichtknop de omgedraaid wordt.
Het draait de energie hoog en opent ons als kanalen van de Reiki energie.

Het Cho Ku Rei symbool kan helpen de Reiki te laten beginnen met stromen, en de meeste practitioners gebruiken het aan het begin van een sessie door het op de handpalmen te tekenen.
Het kan helpen negatieve weerstandspatronen te overwinnen.
Als je het op een bepaald gebied gebruikt kan het pijn verminderen.
Het wordt ook gebruikt bij reinigen van ruimtes.

Om een ruimte te reinigen teken je het in de hoeken van die ruimte met de intentie hem te reinigen.
Teken het op objecten in je omgeving met de intentie ze te reinigen en ze te laten handelen voor jouw hoogste goed.
Teken het op objecten en stuur er Reiki in om ze te bekrachtigen met Reiki.

De Cho Ku Rei heeft net zoveel mogelijkheden als jij er kunt bedenken!
Je kunt de Cho Ku Rei gebruiken bij de start van een helingsessie om de energetische verbinding met de Reikibron te voelen.
Je kunt het gebruiken om energie te richten op iedere handpositie en op elk probleemgebied.
Teken het over een persoon aan het eind van een sessie om de helende energie te verzegelen.
Het kan gebruikt worden om een kamer van negatieve energieën te ontdoen.
Om dit te doen moet je hem in alle hoeken van de kamer tekenen, met de intentie dat hij met licht gevuld wordt.
Het kan ook voor bescherming worden gebruikt.
Voor bescherming teken je het op een papiertje en plaats je dit onder of op dingen die je met Reiki gevuld wilt hebben.
Teken het op voedsel en water voordat je ze eet en drinkt, zodat ze gevuld worden met de liefde die Reiki is.
Je kunt het ook boven je hoofd tekenen bij een meditatie en mediteer op de symbolen zelf.
Teken de Cho Ku Rei op de douchekop voordat je een douche neemt zodat het water gevuld is met Reiki als het je schoonspoelt!
Experimenteer, maar vooral: veel plezier!

Deel zes - Het mentaal/emotionele symboolHet tweede symbool heet Sei He Ki.
Dit symbool staat bekend als het /mentaal/emotionele symbool, maar ook als het harmoniesymbool.
Het wordt gebruikt om mentale en emotionele gewoonten te helen die niet langer werkzaam zijn voor je, en emotionele en mentale nood.
Het wordt ook gebruikt om emotionele oorzaken die ten grondslag liggen aan fysieke problemen naar boven te halen en te helen.
Het helpt positieve gedragsveranderingen te bekrachtigen en te ondersteunen.

Het wordt ook gebruikt om te helpen de negatieve gewoontes die vastzitten aan ervaringen uit het verleden los te laten, door reageren om te zetten in antwoorden.
Boeddhisten geloven dat ego gewoontevorming is.
De Zen meesters wisten dat om vrij te worden van lijden
je verlangen moest beëindigen.
Men kon uitsluitend vrij worden en harmonie en eenheid ervaren door de gewoontes van het leven (ego) weg te nemen.
Dit symbool is voor heling en loslaten van die gevoelens, verlangens en gewoontes.
Helen met de Sei He Ki hoeft niet ingewikkelder te zijn dan het symbool gebruiken tijdens een heling waarbij de normale handposities gebruikt worden.
Het kan ook worden gebruikt als deel van een emotionele meditatie om te helpen de gewoontes en patronen die ten grondslag liggen aan problemen, te helen en weg te nemen.

Reiki emotionele heling meditatie


Er zijn verschillende manieren het Mentaal/Emotionele symbool te gebruiken voor emotionele heling.
Deze meditatie werkt op de oorzaken achter fysieke problemen.
Het kan helpen ze bewust te maken zodat ze gehanteerd kunnen worden en geheeld.
Hieronder staat een methode die ik gebruik als een emotionele heling meditatie.
Experimenteer er gerust mee en snij hem op maat naar je eigen specifieke behoeften of naar die van je Reiki cliënten.

Om te beginnen, maak het je gemakkelijk, ga in een makkelijke stoel zitten en ontspan.
Doe een of andere systematische spierontspanningsoefening om je ontspanning te vergroten.
Eentje die ik gebruik is:

Sta de ontspanning toe tegelijkertijd in de voetzolen van je beide voeten te stromen.
Voel je voeten ontspannen.
Laat het ontspannen gevoel opstijgen naar je enkels, terwijl het de spieren en botten ontspant.
De ontspannende energie stijgt op in je benen naar je kuiten, ontspant ze, en dan omhoog door de knieën en in de dijen.
Sta je benen toe volledig te ontspannen en laat de energie dan in de heupen stromen, de heupen ontspannend.
Je benen en heupen zijn nu volkomen ontspannen.
Laat nu de ontspannende kracht door je rugwervels omhoog bewegen, en een warm gevoel van energie stroomt omhoog door je ruggenwervels en ontspant de spieren in je rug.
De energie stroomt in je schouders en je staat je schouders toe te ontspannen.
De energie stroomt nu door je armen in je handen, ontspant je bovenarmen, onderarmen en handen.
Nu stroomt de energie omhoog door je nek en ontspant je nekspieren, verder over je hoofd, in je kruin en je hoofd en kruin zijn ontspannen.
De energie stroomt naar voren over je voorhoofd en in je kaken.
Je bent nu volledig ontspannen en klaar om het emotionele programma te beginnen.


(De te gebruiken symbolen zijn Cho Ku Rei, Hon Sha Ze Sho Nen en Sei He Ki.
Als je ze nog niet kunt onthouden, neem dan een plaatje van alledrie samen).

Probeer de emotionele kwesties waar je aan wilt werken in je bewustzijn te krijgen.
Als je hier niet goed grip op kunt krijgen, probeer je dan te concentreren op de gevoelens die je hierover hebt.
Teken de Cho Ku Rei voor je en in je handpalmen en boven je kruin.
Doe hetzelfde met de Hon Sha Ze Sho Nen.

Teken de Sei He Ki voor je.
Maak weer contact met de kwestie of de gevoelens of creëer een visueel beeld er van in je geest.
Teken de Sei He Ki en visualiseer het over het probleem.
Mediteer op het symbool en voel hoe het heling in je brengt.
Weet dat het werkt voor je hoogste goed, heling brengend naar je emoties.

Teken dan opnieuw de Cho Ku Rei, de Hon Sha Ze Sho Nen en de Sei He Ki en maak contact met de kwestie.
Concentreer je op het sturen van emotionele heling naar jezelf op het punt dat het probleem optrad, het verleden in je helend dat de kwestie nog steeds vasthoudt en blijft creëren.
Gebruik een affirmatie. “Ik ben geheeld en heel”, “Ik laat dit los voor mijn hoogste goed”, of wat dan ook waarvan je denkt dat het je kan helpen met je helingsproces.
Herhaal de affirmatie drie keer.

Mediteer op de harmonie en universele liefde waar de Sei He Ki een uiting van is.
Sta het symbool toe een deel van je bewustzijn te worden en laat het over je heen stromen.
Als je klaar bent, teken dan de Cho Ku Rei voor je.

Doe dit elke dag, een week lang en let op de veranderingen die plaatsvinden in je leven.

Alternatieve emotionele helings methodeDe methode hierboven is een heel bruikbare.
Een andere is om een behandeling te geven met gebruik van alle handposities, en de Sei He Ki op elke positie te tekenen, terwijl je vraagt of alle patronen en gewoontes waaraan wordt vastgehouden, losgelaten kunnen worden.
Nogmaals, wees creatief, gebruik je intuïtie en experimenteer!Deel zeven – Afstandsheling

Afwezigheid, of afstandsheling, is een ander aspect van Reiki II.
Er zijn net zoveel manieren om afstandsheling uit te voeren als er helers zijn.
Reiki is uniek binnen helingmethodieken, omdat het niet de energie van de heler gebruikt, en de symbolen zijn een unieke verbinding met de bron van alles.Het Reiki afstandshelingsymbool heet Hon Sha Ze Sho Nen.
Dit symbool maakt het ons mogelijk helingenergie naar anderen op een afstand te sturen.
Het kan gebruikt worden om Reiki naar de overkant van de straat of naar de andere kant van de wereld te sturen.
Het kan gebruikt worden als handoplegging niet wenselijk is (bij een patiënt met brandwonden of met een verleden van sexueel misbruik).
In deze gevallen kan Reiki op afstand gestuurd worden vanaf de andere kant van de kamer.
Dergelijk gebruik van het symbool binnen het gezichtsveld, wordt "beaming" of “stralen” genoemd.
Dit symbool is ook het symbool van loslaten van karma.
Het maakt het ons mogelijk Reiki buiten tijd en ruimte te sturen.
De Hon Sha Ze Sho Nen is opgebouwd uit vijf verschillende elementen.
Een mogelijke betekenis is “geen verleden, geen heden, geen toekomst”.
Bij afstandsheling kan Reiki duizenden kilometers ver weg worden gestuurd, of naar de andere kant van de kamer.
Met afstandsheling is er geen verleden, geen heden en geen toekomst.
Er is alleen het nu.
Er is alleen dit moment.

Er zijn mensen die de “geen verleden, geen heden, geen toekomst” definitie zodanig hebben begrepen, dat Reiki naar het verleden of de toekomst gestuurd kan worden en deze veranderen.
Ik geloof dat dit een verkeerd begrip is van de betekenis van dit symbool.
Soms is het handig ergens naar te kijken in zijn culturele en linguïstische context om te kunnen begrijpen wat het betekende voor degenen die het ontwikkelden.
De geschiedenis teruglezen met gebruik van Westerse ideeën en een Westerse culturele denkwijze creëert misverstanden en verwarring.
Net zoals het hiernaar kijken met onze Westerse new-age ideeën ook voor verwarring zorgt.

Een voorbeeld dat laat zien hoe we onze culturele conditionering en denkwijze ons denken laten beïnvloeden, is de manier waarop we als vanzelfsprekend woorden gebruiken die acties en ideeën uitdrukken die niet makkelijk te vertalen blijken te zijn voor andere mensen in andere culturen.
Als Amerikanen wisselen we bepaalde concepten zonder nadere uitleg uit met andere Amerikanen.
Als ik zeg dat ik een “Xerox” ga maken, begrijpen anderen dat ik ga kopiëren, als ik om een “Kleenex” vraag, weten ze dat ik een zakdoek nodig heb. Xerox en Kleenex zijn bedrijven, waarvan de namen synoniem zijn geworden met producten die ze produceren.
Als ik het over “The American dream” heb, is dat een cultureel beginsel dat refereert aan het hebben van een goede baan, vooruit komen, een huis bezitten, een auto, luxe dingen, etc.
Het is iets met een culturele basis dat niet eenvoudig te vertalen is voor hen wier denkwijze en taal zich ontwikkeld hebben op een andere plaats en tijd.

Op dezelfde manier moet HSZSN begrepen worden in de context, cultuur en taal waar het uit komt.
De meesten hebben naar de “Geen verleden, geen heden, geen toekomst” vertaling gegrepen, die dus het meest gangbaar werd.
“Geen verleden, geen heden, geen toekomst”, is een bruikbare definitie om uit te leggen dat de energie zich overal naartoe kan bewegen en gestuurd kan worden, om anderen op afstand te helen.
Het is een minder bruikbare definitie om ideeën omtrent het veranderen van het verleden en het zenden naar het verleden en de toekomst te bespreken.
Laten we deze definitie even laten voor wat hij is en kijken naar waar dit symbool vandaan kwam.

Ik heb verschillende discussies ten aanzien van HSZSN gehad met Chinese en Japanse native speakers.
Ik besloot dit te gaan doen nadat ik Gabriel Shivers website had gelezen waar hij exact hetzelfde had gedaan.
Net als Gabriel was mij verteld dat het moeilijk uit te leggen was aan iemand die geen Boeddhist is.
Wat volgde was een discussie over Boeddhistisch gedachtegoed, waarmee ik bekend was, maar wat ik niet noodzakelijkerwijs begreep.
De betekenis is niet “Geen verleden, geen heden, geen toekomst”, maar meer iets als “Correct bewustzijn is de basis van alles”, of “Een rechtschapen mens kan alle gedachten rechttrekken”.
De twee thematische elementen die hier overeen komen zijn Correct bewustzijn en basisgedachten of ze rechttrekken.

De opgroeiende Usui was een Tendai Boeddhist. Tendai leert meditatie, indachtig zijn, berouw, de Lotus Sutra en Mikkyo (esoterisch Boeddhisme).
In het moment leven met aandacht en bewustzijn is essentieel.
Usui zou Satori of verlichting hebben bereikt op de Karuna en naderhand hebben ontdekt dat hij kon helen.
Als je niet bekend bent met Tendai, of met iets van de onderliggende ideeën en waar de navolgers naartoe werken, kijk dan eens op Reiki Ryoho Plain and Simple en surf naar de verschillende links op de linkerkant van de pagina.

In Boeddhisme is correct bewustzijn of correct denken ingebed in het achtvoudig pad.
Ik kan er met geen mogelijkheid recht aan doen door te proberen dit uit te leggen in dit korte bestek en ik zou het geen dienst bewijzen, maar een boek als “Buddhism Plain and Simple” door Steven Hagen is een excellente plek om te starten.
Het hele doel van dit alles is om zo gericht te zijn op het nu, de huidige ervaring, dat we in onze onmiddellijke ervaring leven, van moment naar moment.
Hierin zien we de wortel van de gedachte komen en gaan en zijn we zo bewust geworden van onze conditioneringen dat we ze hebben afgedankt, dat we correct bewustzijn ervaren en de feitelijke ervaring van de realiteit zien.
Usui’s systeem was een seculier verlichtingssysteem dat je in staat stelde jezelf en anderen te helen.

Voor een Zen Boeddhist bestaat het verleden niet.
Het is gebeurd.
Het kan niet ongedaan gemaakt worden.
Een Zen Boeddhist zou jouw vastgrijpen aan het verleden en dat stevig vasthouden, zien als het vastgrijpen van je geest aan een conditionering en dat gehechtheid je zou binden aan dukkha, of lijden.
Als je vasthoudt aan deze conditioneringen en niet in het heden blijft, weerhoud je jezelf van het volledig ervaren van het huidige moment.
Als je vasthoudt aan het verleden herschep je het, niet zoals het was, maar zoals je het nu nodig hebt te zijn, gebaseerd op alle conditioneringen die je hebt.
Als je je kwaad maakt over iets dat in het verleden gebeurde, herleef je je woede niet, maar je herschept het voor jezelf in het heden.
Op dezelfde manier kunnen we de toekomst scheppen, inderdaad een veelheid er van met verbeelding en verlangen en begeren.
We kunnen energie in die toekomst stoppen en zelfs emotionele respons op die toekomst voelen.
We stoppen ons ego, onze verlangens en wensen in deze mogelijke toekomst en als we dat doen conditioneren we onszelf en onze reacties en beperken we onze mogelijkheden in het nu te zijn en spontaan en echt.
We weerhouden onszelf er ook van om te reageren in het moment als we in die toekomst aankomen.
Dus als we iets naar het verleden en de toekomst, sturen we naar onszelf in het Nu, dat wat we met ons meedragen helend.
Als we vasthouden aan het verleden, helen we niet alleen niet, maar bestendigen we ons lijden in het heden.
Door vast te houden aan het verleden of toekomst, helen we niet en creëren we meer lijden voor onszelf door niet volledig in het heden te zijn.
Als we HSZSN lezen, “Een rechtschapen mens kan alle gedachten rechtzetten”, kunnen we gaan inzien dat het door heling is dat we niet kwaad zijn, geen zorgen maken, en zodoende waarachtig helen.

Deel acht - Afstandsbehandelingen

Deze methodes zijn handig voor het sturen van afstandsbehandelingen.
Na verloop van tijd zul je merken dat je het afstandssymbool steeds minder nodig hebt, en dat je ook de gestructureerde methoden steeds minder hoeft te gebruiken.
Zo zou het moeten zijn.
Je zult vanzelf merken dat je, naarmate je vertrouwder wordt met de energie, de symbolen net als alle hulpmiddelen aan de kant kunt leggen waneer je ze niet langer nodig hebt.
Echter, je moet er voorzichtig mee zijn hier te snel mee te willen beginnen.
Neem je tijd en laat de connectie met de energie sterker worden en groeien.
Dit zijn een paar mogelijke methodes om afstandsreiki te sturen.
Er zijn er heel veel van, net zoveel als er practitioners zijn.
Gebruik er een of ontwikkel je eigen.

Onafhankelijk van welke techniek je gebruikt om afstandsheling te sturen, is het belangrijk om indachtig te zijn bij wat je doet en in het moment te blijven.
Hecht je niet aan het resultaat, maar laat Reiki eenvoudig doen wat het wil.

A. De Fototechniek


De eenvoudigste techniek om Reiki te sturen naar mensen op afstand, is een foto van hen te gebruiken.
Deze techniek is door Hayashi aan Takata geleerd.
Teken de drie symbolen met je vinger op de foto en zeg de namen drie keer, terwijl je ze tekent.
Heb de bedoeling dat de persoon wordt gevuld met Reiki.
Plaats de foto dan tussen je handen en stuur de Reiki.
Je kunt ook een zelfbehandeling doen door een foto van jezelf in handen te nemen en de intentie te hebben dat de persoon op de foto de behandeling ontvangt.

B. De Volmachtmethode


(Kniemethode – Kussenmethode – Teddybeermethode) Volmachtmethodes zijn het gebruik van iets niet iets anders vertegenwoordigt.
Mensen gebruiken deze methodes om een energetische verstandhouding met de te behandelen persoon te krijgen.
Veel mensen hebben er moeite mee te accepteren dat Reiki onafhankelijk is van tijd en ruimte, en de volmacht geeft hun geest iets om aan vast te houden zodat de beperking van de geest omzeild kan worden.
Alles kan als volmacht gebruikt worden.
Strikt genomen is de fototechniek van hierboven ook een volmachtmethode, waarbij de foto als volmacht dient om de persoon te vertegenwoordigen.

De basis van de volmachtmethode is dat we de intentie hebben dat het object de persoon vertegenwoordigt.
Als je een kussen gebruikt, zou je kunnen willen dat de top het hoofd vertegenwoordigt, het middenstuk de romp en de onderkant de voeten.
Een teddybeer is makkelijk, de kop vertegenwoordigt het hoofd, enz.
Bij de kniemethode kun je de rechterknie en -dij de achterkant laten zijn, en de linkerknie en –dij de voorkant van de persoon die je wilt behandelen.
De knie correspondeert met het hoofd en het begin van de dij met de voeten.

Welke methode je ook gebruikt, begin met het tekenen van de drie symbolen op het object dat je gebruikt om de persoon te vertegenwoordigen.
Behandel vervolgens de volmacht met de intentie dat je de persoon behandelt.

Sommige masters gebruiken zinnen als: “Bij de wet van de correspondentie, mijn rechterknie vertegenwoordigt de hoofdposities”.
Het lijkt me dat dit soort zinnen als “Bij de wet van de correspondentie” afkomstig zijn uit Wiccagebruiken, of uit Westerse Hermetische Magie.
In Reiki is geen geformaliseerd ritueel noodzakelijk, noch trouw aan Wicca of andere magische praktijken.
Intentie is de sleutel tot het gebruik van de intelligente energie van Reiki.
Besluit eenvoudigweg de persoon te helen en stuur het, Reiki doet de rest.

C. De Vingermethode


De vingermethode is een andere manier om via vertegenwoordiging van de persoon Reiki te sturen.
Het is handig als je maar een hand vrij hebt of als je op een plek bent waar je afstandsreiki wilt sturen, maar waar je geen aandacht wilt trekken.
Het komt er bij deze methode op neer dat een van de vingers van een hand een persoon of situatie vertegenwoordigt waar je ernaartoe wilt sturen.
Sluit de vingers van de ene hand om de vinger die je als je vertegenwoordiging gebruikt.
Besluit Reiki te sturen naar die persoon of situatie.
Je kunt het hardop uitspreken als je dat prettig vindt.
Terwijl je je vinger Reiki geeft, geef je Reiki aan de persoon.

D. De Visualisatietechniek


Een andere methode is je voor te stellen dat je bij degene bent die de heling zal ontvangen, en dat je de heling doet alsof je er bent.
De truc is in staat te zijn het plaatje in je hoofd te houden terwijl je de heling doet.
Het vereist een sterke visualiseringvaardigheid en sterke intentie.

E. De Straaltechniek


Er zijn twee verschillende straaltechnieken.
Deze zijn stralen op afstand en stralen naar iemand in je nabijheid (ofwel, je kunt hem zien.).

Om te stralen op afstand, teken je alledrie de symbolen in de lucht.
Spreek de naam van de persoon die je wilt behandelen uit, en alle details die jij nodig denkt te hebben om verbinding met die persoon te maken.
Neem je voor dat de persoon de Reiki ontvangt terwijl jij stuurt.
Houdt een of beide handen op borsthoogte, de palmen van je af wijzend (als je slechts een hand gebruikt, leg de andere dan gemakkelijk in je schoot).
Stuur dan eenvoudigweg de Reiki.
Je zult het door je handen voelen stromen.
Terwijl jij stuurt zal de ander de Reiki ontvangen.

Beaming is afstandsreiki, maar dan uitgevoerd terwijl je bij de persoon bent.
Het is iets dat je kunt doen als je Reiki wilt sturen naar iemand die je kunt zien.
Het is handig voor mensen die moeite hebben met aanraking, of voor mensen bij wie aanraking niet kan, zoals brandslachtoffers of mensen met besmettelijke aandoeningen.
Om te stralen richt je je handpalmen op de persoon en gebruik je het symbool en de naam voor afstandsheling.
Het verschil met dit en afstandsheling is dat je de persoon kunt zien.
Je kunt ook vanuit je lichaam stralen, uitgaand vanuit elke cel.
Je kunt ook stralen vanuit je ogen, of overal vanuit wat je maar wilt.

F. Reiki sturen naar een lijst van ontvangers


In deze methode stuur je Reiki naar een hele lijst mensen, met de intentie dat elk van hen een complete Reiki behandeling ontvangt.
Dit is een handige techniek wanner er een heleboel mensen zijn die Reiki op afstand willen ontvangen, maar je hebt geen tijd om afstandsheling voor elk van hen te sturen.
Maak een lijst van hen die een afstandsbehandeling van je willen.
Op de lijst kun je zaken zetten als hun namen, leeftijden, locaties en plekken die ze behandeld willen hebben.
Zorg dat je hun toestemming krijgt.
Zogauw je de lijst hebt, bekrachtig je het papier met de intentie dat het vervuld wordt van een Reikibehandeling voor ieder van hen.
Daarna geef je simpelweg Reiki aan de lijst.
Leg je handen op het papier en ofwel je stuurt slechts Reiki, ofwel je visualiseert de mensen dat ze een behandeling ontvangen.
Normaal gesproken is een tijdsduur van 15 – 20 minuten een mooie tijd voor een afstandsbehandeling.

Deel negen – Scanning

Scanning is een handige techniek om te kennen.
Het is nu duidelijk dat Usui ook een scanningtechniek onderwees.
Scanning is het plaatsen van je handen in iemands energieveld, om te voelen of je fluctuaties binnen het energieveld kunt waarnemen.
Eigenlijk ben je aan het zoeken naar elk mogelijk verschil.
Laat de te scannen persoon gaan liggen en begin bij de kruin.
Beweeg de handen tussen de 5 en 15 cm. boven het lichaam.
Beweeg je handen van de kruin naar de voeten en weer terug.
Het zou kunnen dat je vaker heen en weer moet gaan.
Voel of het warm lijkt, of koud, of je wervelingen voelt, snel of langzaam, chaotisch, etc.
Dit is een techniek die heel veel oefenen vergt om er vertrouwd mee te raken en bekwaam in te worden.
Ten overvloede: bedenk dat je nooit een diagnose mag stellen!
Deze techniek kan handig zijn om plekken te vinden die tijdens een behandeling extra aandacht behoeven.
(Aan de andere kant: omdat Reiki zelf heelt, en handelt voor het hoogste goed van de persoon, zou het heel goed zo kunnen zijn dat we helemaal niet in staat zijn de heling met Reiki op deze manier te beïnvloeden).

Deel tien – Groeps afstand heling


Groeps Heling is een aantal Reiki (of andere) helers, die samenwerken om iemand anders te helen.
Dit kan rechtstreeks worden gedaan of op afstand.
Er zijn vele manieren om dit te doen.

Op de eerste manier zitten de Reiki practitioners in een cirkel.
Iedereen kijkt tegen de rug van degene voor hem aan.
Laat iedereen de symbolen tekenen en contact maken met de Reiki energie.
De naam, leeftijd en andere informatie omtrent de te behandelen persoon is duidelijk gemaakt, en dan stuurt iedereen Reiki naar de persoon die voor hem zit.
De laatste stuurt de energie van alle practitioners naar de te behandelen persoon.

Op de tweede manier zitten de practitioners in een cirkel en kijken naar elkaar.
Laat iedereen de symbolen tekenen en contact maken met de Reiki energie.
De naam, leeftijd en andere informatie omtrent de te behandelen persoon is duidelijk gemaakt, en dan stuurt iedereen Reiki naar de persoon die wordt gevisualiseerd in het middelpunt van de cirkel.

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki.
  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 1 Eerste Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina