Reiki, het Usui system of natural healing

Leerboek Reiki    " Eerste Graad "

Deel 1 – in Reiki

Reiki is een seculier verlichtingssysteem en een helingsysteem.
In het Westen wordt het voornamelijk onderwezen als een helingsysteem.
Het maakt het mogelijk jezelf en anderen te helen door je handen op te leggen.
Het werd ontwikkeld door Mikao Usui, in het begin van de 20e eeuw in Japan.
Reiki is erg gemakkelijk te leren, makkelijk te gebruiken en iedereen kan het doen.
Reiki heling is een proces van contact te hebben met de Reiki energie door 4 initaties of inwijdingen.
Reiki gebruiken is eenvoudigweg een kwestie van bewustzijn van Reiki en de uiting er van is Reiki ZIJN.
De heling gebeurt door handoplegging of met een afstandbehandeling.

Het woord Reiki komt van twee verschillende Kanji.
“Rei”, dat universeel betekent, en “Ki”, dat geest, energie of levenskracht betekent.
De meest gangbare vertaling van Reiki is dan ook “universele levensenergie”.
Er wordt gezegd dat de energie de levenskracht is die alle leven bezielt.
Deze universele levensenergie is niet te vatten, is in alles, overal.
In Reiki doen en Reiki zijn is ons bewustzijn de expressie van Reiki in dit ogenblik; in heling, in zijn, in wat we ook maar doen in dat ogenblik.

De twee Kanji samen kunnen ook “verlichting” betekenen.
Ze vertegenwoordigen de samenkomst van de universele geest met de onze.

Deel twee – Het hart van Reiki


De Reiki Principes De Geheime Methode van Uitnodigen van Zegeningen.
Het geestelijk Medicijn tegen Vele Ziekten.
Wordt slechts vandaag niet kwaad, maak je geen zorgen.
Wees Dankbaar en bescheiden
Doe je werk met erkentelijkheid.
Wees vriendelijk naar alles.
’s Morgens en ’s avonds,
met de handen gevouwen,
Denk dit in je geest,
spreek dit met je mond.
De Usui Reiki Methode
om je geest en lichaam ten goede te veranderen
- Mikao Usui -De Reiki Principes zijn het hart van Reiki.
Het enig ware meesterschap is meesterschap over jezelf.
Usui onderwees dat toewijding aan de principes en ze leven essentieel is.
De eigenlijke bedoeling van de principes was verlichting te brengen, vredig leven, vriendelijkheid naar alles, rust in je geest en in je lichaam.
De principes belichamen meedogend leven.
Ze belichamen de Boeddhistische principes van Karuna (mededogen naar alle wezens) en Metta (liefdevolle vriendelijkheid naar alles).
Deemoed, dankbaarheid, geen kwaadheid, geen zorgen, en vriendelijkheid.
In het helen van onszelf, het leven van de principes, vinden we waarachtig meesterschap.
Geen meesterschap over Reiki, maar meesterschap over onszelf.

Kwaadheid, Zorgen, Lompheid en andere ego-gebaseerde gedragingen en gevoelens maken het moeilijk contact te maken met deze universele bron van liefde, licht en harmonie.
Ze houden je ook in slaap, onbewust van het grotere spirituele doel en ontwaken.

Het Usui Reiki Systeem was een onderrichtsysteem dat het je mogelijk maakte jezelf en anderen te helen.
Het was ontworpen om contact te maken met en af te stemmen op de Universele Bron van liefde, licht en harmonie, totdat je je realiseerde dat je het zelf was en altijd was geweest.
Het systeem is een mystieke helingmethode.
Het moet gezegd worden dat er maar zeer weinigen zijn die Reiki op deze manier onderwijzen, en dat in het Westen de meesten het als een helingmethode onderwijzen en meer nog, dat het onderwijzen een manier van zakendoen is.

De principes waren bedoeld om ’s ochtends en ’s avonds te worden gereciteerd, met de handen in de Gassho-positie (handen en vingers vlak tegen elkaar met de vingers naar boven gericht).
Eveneens moesten ze gezegd worden voor meditatie en voor Hatsurei Ho (een bekrachtigings- en meditatietechniek).
Ze gedurende de dag geregeld denken helpt ook.
Wanneer je deze simpele dingen in je leven en in je zijn integreert, zul je merken dat ze er zijn als je kwaad wordt, of je zorgen maakt of je onheus jegens anderen gedraagt.
Op deze manier leer je de conditioneringen in jezelf te zien, waarom je ze hanteert en hoe jezelf te helen.
Velen merken dat als je ze geregeld zegt (d.w.z. slechts vandaag niet kwaad, maak je geen zorgen, wees dankbaar en bescheiden, doe je werk met erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles) je indachtig wordt alleen dat te zijn.

Doe je werk met erkentelijkheid verwijst naar standvastig werken aan jezelf.
Werken met ijver en toewijding om die zaken te zien die niet geheeld zijn in jezelf en de conditioneringen los te laten die je lijden veroorzaken.

Je zou je af kunnen vragen wat er bedoeld wordt met “maak je niet kwaad, maak je geen zorgen”.
Dit betekent niet dat je je niet kwaad moet maken of geen zorgen, maar iets radicaal anders.
De principes zijn van de Meiji Keizer en waren deel van de Boeddhistische traditie.
Woede is een gehechtheid, een eis dat wij, anderen of wereldcondities niet zijn zoals ze zijn, maar zoals onze wil, verlangens en conditioneringen vinden dat ze zouden moeten zijn.
Jouw kijk bepaalt jouw werkelijkheid; waar je bewustzijn is daar ben jij.
Als je bewustzijn is in wees niet kwaad, zou je kunnen beginnen te zien (na een gebeurtenis en je eerste reactie, tijdens een gebeurtenis terwijl je later reageert, en uiteindelijk voordat je reactie opkomt) wat de conditioneringen zijn die jij gebruikt om de woede in jezelf te creëren.
Op dat punt kun je werkelijk “niet kwaad zijn”, omdat je het ego ziet en de conditioneringen die woede in de eerste plaats veroorzaken en vrij bent te reageren op de situatie zoals deze is, veeleer dan te reageren op hoe je hem had willen zijn.

Wanneer we ons kwaad maken over wat er gebeurt, wat iemand doet of nalaat, creëren we deze kwaadheid voor onszelf.
Onze conditioneringen (opvattingen) doen dit automatisch voor ons.
Een naam die sommigen deze conditioneringen geven is ego.

Usui, net als de Meiji Keizer, leerde dat de principes dagelijks gezegd moeten worden, ’s morgens en ’s avonds en voordat je jezelf of anderen behandelt.
De principes moedigen aan indachtig te zijn, dat betekent in het moment blijven, dat betekent aandacht besteden aan deze conditioneringen.

Jouw kijk bepaalt jouw werkelijkheid.
Waar bewustzijn is, daar ben jij. Wees de principes indachtig.

Deel drie – Wat is Reiki?

Reiki is een helingsysteem en een onderrichtsysteem.
In het Westen onderwijzen de meesten het uitsluitend als een helingsysteem, hoewel menigeen er een scala aan new-age is men en andere zaken aan toegevoegd heeft.
Als helingsysteem is het een vorm van heling die zowel bij jezelf als bij anderen gebruikt kan worden.
Reiki is deze energie en heling ZIJN.

Sommigen vormen zich een beeld van deze energie als komend van god. Anderen zien het als een straal van de zeven helingstralen.
Sommigen denken dat het van de “Reiki gidsen” komt.
Overigens proberen weer anderen het in natuurkundige termen te vertalen.
Er bestaan vele theorieën en geen van hen is dichterbij het ware dan elk van de andere.
Mijn manier is: simpelweg de energie zijn.
Reiki proberen te definiëren is als een handvol water proberen te pakken; hoe strakker je vastgrijpt, hoe meer er door je vingers glipt.
Proberen welke mening dan ook aan te houden, sluit je af van het ervaren van Reiki, zoals het is, in dit ogenblik.
WEES slechts Reiki.

Reiki werd door Usui in zijn handleiding,
“De Usui Reiki Ryoho Gakkai” beschreven als zijnde intuïtief.
Het gaat naar waar het nodig is, stroomt in antwoord op de vraag of de behoefte van de ontvanger.
Takata onderwees dat Reiki gaat naar oorzaken.
Het behandelt symptomen, maar het gaat naar de grondoorzaak.
Ik zeg altijd dat Reiki is, exact dat wat gedaan moet worden, op dat moment.

Meestal wordt onderwezen dat de energie bij de beoefenaar bij de kruin binnenkomt en doorstroomt naar de hara (centrum van de buik - noot vertaler).
Vervolgens stroomt het door de handpalmen in de persoon die de Reiki ontvangt.
Hierdoor ontvangen zowel de ontvanger als de behandelaar Reiki gedurende een behandeling.
Reiki kan bij jezelf en bij anderen gebruikt worden.
Het geven en ontvangen van Reiki is normaal gesproken een vredige en plezierige ervaring.

Reiki is balans.
Het werkt op elk niveau, op fysiek, geestelijk en emotioneel niveau.
Reiki heelt het lichaam en vult het met energie.
Onderzoeken hebben aangetoond dat het wondgenezing bevordert, de bloeddruk verlaagt, stress reduceert en helpt als onderdeel van pijnbehandelingen.
Er zijn verscheidene berichten dat Reiki ernstige ziektes heeft genezen. Reiki is aanvullend op andere gezondheids- of medische behandelingen.
Reiki versnelt het genezingsproces en reduceert bijwerkingen van conventionele medische behandelingen .

Reiki is geen religie.
Het is ook geen new-age beoefening. Het wordt gepraktiseerd door Christelijke, Boeddhistische, Shintoïstische, Hindoeïstische en Islamitische beoefenaars en het is een spirituele bezigheid die aansluit op elk geloof als een helingmethode door handoplegging.

In de Usui Reiki Hikkei (het Usui Reiki handboek dat Usui zijn studenten gaf) zegt hij dat: “Mijn Reiki Ryoho is een originele methode, gebaseerd op een intuïtieve kracht in het universum.
Deze kracht maakt het lichaam gezond en veroorzaakt levensgeluk en een vredige geest.

Deel vier – De geschiedenis van Reiki

In Reiki is de geschiedenis van het systeem en hoe het zich ontwikkelde, uitgegroeid tot een “belangrijk” onderdeel van het systeem.
Sommigen houden net zo rigide vast aan hun versie van “de geschiedenis” als aan de dogma’s of de leerstellingen van hun religie.
Pas tot zeer onlangs (rond 1998) kwam de enige bekende informatie van de verhalen die mw.
Takata in haar lessen vertelde omtrent de fundering van het systeem door Mikao Usui.
Vanaf 1998 hebben een aantal Westerse Reiki masters, te weten: Frank Petter, Dave King, Hiroshi Doi, Andrew Bowling en Rick Rivard, contacten gelegd in Japan en vernomen van Reiki die was doorgegaan in Japan, los van de Westerse tradities.
Het verhaal dat zij hoorden van de Japanners was uitvoeriger en bevatte meer feitelijke informatie.

Het meest gangbare verhaal over Reiki komt van het onderwijs van Hawayo Takata.
Dit verhaal wordt verteld in de meeste Reiki-stromingen en door de Reiki Alliantie.
Bedenk wel dat dit verhaal het verhaal was van Takata Sensei.
Mw. Takata was een Japans-Amerikaanse vrouw.
Ze probeerde Japanse culturele ideeën, praktijken en opvattingen over te brengen op Amerikanen met een Christelijke culturele denkwijze en achtergrond.
En meer nog, dit kwam na een historische periode waarin Japan in oorlog was geweest met de Verenigde Staten.

Het traditionele verhaal, zoals verteld door mw. Takata, is dat dr. Usui les gaf aan een Christelijke universiteit, genaamd Doshisha Universiteit, in Kyoto halverwege de 19e eeuw.
Zijn studenten vroegen hem of hij geloofde dat Jezus kon genezen zoals in de bijbel stond.
Toen hij antwoordde dat hij dat deed, vroegen ze hem zo’n genezing uit te voeren, zodat zij het ook konden geloven.
Dr. Usui wist niet hoe hij dat moest doen.
Hij vroeg het kerkleiders, die ook niet wisten hoe dit tot stand gebracht moest worden.
Daarom begon hij een zoektocht om het te leren.
Het verhaal vertelt dat hij reisde door Japan, China, studeerde aan de Universiteit van Chigago en uiteindelijk terugkeerde naar Japan.

Volgens het verhaal had Usui gefaald de grote helingmethode te vinden, en daarom beklom dr. Usui de berg Kurama voor een meditatie- en vastenritueel van 21 dagen.
Aan het einde van de 21 dagen, toen Usui zich gereedmaakte om te vertrekken, zag hij een enorm licht dat vanaf een afstand op hem af kwam.
Hij was bang, maar hij bleef.
Het licht trof hem op zijn voorhoofd (het derde oog).
Hij raakte bewusteloos, maar toen hij bijkwam zag hij miljoenen kleine, glinsterende bellen en de Reiki symbolen werden hem stuk voor stuk getoond.
De betekenis en uitleg van elk Reiki symbool was hem toen duidelijk.

Dr. Usui zou toen zijn teen hebben genezen op de weg naar beneden, evenals een meisje, waarna hij een volledige maaltijd zou hebben gegeten, na een vastenperiode van 21 dagen.
Hij begon bedelaars in de sloppenwijken van Kyoto te behandelen.
Hij merkte dat hen die hij reeds behandeld had steeds terugkwamen voor behandeling van dezelfde ziekte.
Usui ontdekte dat veel van deze mensen aan hun kwalen en ziekten vasthielden, omdat ze ze goed konden gebruiken.
Deze mensen prefereerden het te leven met hun ziektes, omdat anderen voor hen zorgden en om verschillende andere redenen.
Toen begreep Usui dat behandeling niet alleen het fysieke gedeelte, maar ook het emotionele en geestelijke moest behelzen.
Usui besloot hierna ook geen gratis Reiki behandelingen meer te doen en dat er een vorm van energie-uitwisseling moest plaatsvinden.

Er wordt onderwezen dat dit systeem werd doorgegeven naar zijn door hem gekozen opvolger, dhr. Gerij Hayashi, die de volgende Reiki “Grand Master” werd.
Ook wordt onderwezen dat deze mantel van “Grand Mastership” werd doorgegeven naar mw. Takata, die hem doorgaf aan haar kleindochter mw. Phyllis Furumoto.
Er moet opgemerkt worden dat Takata Sensei nooit naar zichzelf verwees als de “Grand Master", dit was iets dat enkele van Takata Sensei’s studenten deden en dat versterkt werd tot een stelling en dogma in de vroege beoefeningen van de Reiki Alliantie rond 1982-1983.

Halverwege, eind jaren ’90 begon onderzoek en informatie Japan uit te druppelen.
Dave King, oprichter van Traditional Japanese Reiki (TJR), ontmoette en trainde met nog levende masters uit de Hayashi-lijn en kreeg kopieën van zijn handboek en ook ander materiaal.
Frank Petter begon een Westerse Reiki-versie in Japan te onderwijzen en ontdekte andere lijnen die daar bestonden en begon de geschiedenis te onderzoeken.
Hiroshi Doi was een master onder Barbara Weber Ray in het Westen (d.w.z. de Radiance Technique School) die met verschillende masters in het Westen begon te corresponderen. Petter begon hier boeken over te schrijven en zowel Petter als Doi Sensei kwamen naar de VS en gaven seminars over technieken uit de Japanse scholen.

Deze bronnen hebben nieuwe informatie omtrent dr. Usui en de ontdekking van Reiki ontsluierd. Mikao Usui werd geboren op 15 augustus 1865 in het Yamagata district van de prefectuur Gifu, in een dorpje genaamd Yago.
Als kind bestudeerde Usui Boeddhisme op de school en tempel op de berg Kurama.
Er wordt ook verteld dat hij een Japanse vorm van Chi Gung en andere Oosterse helingmethodes zou hebben bestudeerd.
De meeste verhalen beschrijven Usui als geleerd, en hij was een goede en hard werkende student.
Usui was een succesvol zakenman.
Ergens rond 1914 ging hij naar de berg Kurama en onderging een periode van 21 dagen van vasten en meditatie.
Tijdens deze 21-daagse meditatie kwam de Reiki energie zijn kruinchakra binnen.
Hij ontdekte dat hij een grote gave van heling had ontvangen.
Hij wist dat in tegenstelling tot zijn Chi Gung oefeningen die zijn eigen persoonlijke energie uitputten, de Reiki energie kon helen zonder hem te laten leeglopen.

Hij verbleef vervolgens zeven jaar in Kyoto. Hij startte een school in Tokyo, waar hij studenten trainde in Usui Shiki Reiki Ryoho.
Men denkt dat hij ongeveer 2000 studenten trainde op practitioner niveau en 16 op leraars niveau. Hij stierf 9 maart 1926.

Usui stichtte zelf een Reiki vereniging. Mikao Usui was de eerste voorzitter van de organisatie die hij de Usui Reiki Ryoho Gakkai noemde. Usui stierf in 1926.
Er zijn zes voorzitters van de Usui Reiki Ryoho Gakkai geweest sinds Usui’s dood. Geen van hen was dr. Hayashi.
Geen van hen noemde zich “grand Master” of lijndrager. Usui werd opgevolgd door achtereenvolgend dhr. Ushida, dhr. Takatome, dhr. Wantanabe, dhr. Wanami, mw. Koyama en de huidige voorzitter, dhr. Kondo.

Er kwam ook meer informatie over Churiyo Hayashi.
Dr. Churiyo Hayashi werd Reiki master in 1925 en was een leerling van Usui. Dr. Hayashi was een gepensioneerde Japanse marine officier.
Hij startte een Reiki kliniek die meer volgens een medisch model werkte.
Dr. Hayashi voerde een paar modificaties door in het systeem en ontwikkelde hoogstwaarschijnlijk de 12 standaard handposities die tot op heden in het Westen worden gebruikt.
Deze handposities maakten het mogelijk dat Reiki door verschillende practitioners tegelijkertijd gegeven kan worden.
Deze techniek van groepsheling werd in zijn kliniek gebruikt en men ging er van uit dat dit de Reikiflow naar de patiënt maximaliseerde en de behandelingstijd verkortte.
In Hayashi’s kliniek moesten leerlingen werken door de zieken te behandelen voor een zekere periode in ruil voor het leren van Reiki I.
Zij die begaafde en toegewijde helers waren, werden Reiki II onderwezen, in ruil voor een langere periode van dienstverlening en training.
De meest toegewijden werd Reiki III onderwezen.
Een van Hayashi’s masters was een Japans Amerikaanse vrouw, die in Hawaï woonde, mw. Hawayo Takata. Hayashi was een gerespecteerd master, die degene was die doorging met werken en die Usui’s kliniek runde nadat deze was overleden.
Er wordt gemeld dat dhr. Hayashi de Usui Reiki Ryoho Gakkai verliet ten gevolge van een meningsverschil.

Mw. Hawayo Takata werd geboren in 1900 op het eiland Kauai in Hawaï.
Haar ouders waren Japanse immigranten.
Ze trouwde en kreeg twee dochters.
Haar echtgenoot stierf in 1930. Ongeveer 5 jaar later ontwikkelde ze ernstige buikpijnen, longproblemen en daaropvolgende nerveuze problemen.
Ze keerde terug naar Japan om familie te bezoeken en medische behandeling te krijgen.
Volgens mw. Takata bleek ze een tumor te hebben en een blindedarmontsteking.
Ze vertelde dat ze op de operatietafel een stem hoorde die haar vertelde dat ze geen operatie nodig had.
Ze vroeg de dokter of er een andere manier was om haar problemen te genezen.
De dokter vertelde haar over dr. Hayashi’s Reiki kliniek en ze besloot daarheen te gaan.
Ze kreeg behandelingen in zijn kliniek.
Mw. Takata wilde Reiki leren en vroeg dr. Hayashi het haar te leren.
Uiteindelijk ging hij er mee akkoord.
In 1936 ontving mw. Takata haar eerste graad in Reiki.
Na een jaar training ontving ze haar Reiki II.
In 1938 wijdde dr. Hayashi Takata in als Reiki master, terwijl hij Hawaï bezocht.
Zij was de dertiende master die door dr. Hayashi werd afgestemd. Haar certificaat, gedateerd 21 februari 1938, gaf haar de status van Reiki master en autoriseerde haar het systeem te onderwijzen.
Mw. Takata initieerde 22 masters.
De meeste van deze 22 masters leven nog en beoefenen en onderwijzen Reiki tot op de dag van vandaag.

Op een bepaald punt veranderde het Reiki systeem dat door Hayashi aan Takata geleerd werd.
Vele van de meditatieve en spirituele praktijken (die nu worden herontdekt doordat ze uit Japan loskomen) verdwenen.
Het is onduidelijk waarom.
Het is onbekend of Hayashi ze haar niet geleerd heeft of dat ze ze heeft laten vallen omdat Westerlingen ze niet zouden begrijpen.
Hoe dan ook, ze werden niet doorgegeven naar de grote meerderheid van practitioners in het Westen.
Misschien dat dit de reden is dat veel mensen probeerden spirituele praktijken uit Tibet en andere plekken toe te voegen in een poging “de gaten te dichten” die zij vonden dat er waren.
Reiki in deze Hayashi – Takata traditie staat algemeen bekend als “Usui Shiki Ryoho”.

Na mw. Takata’s dood spleet Reiki in Amerika in twee hoofdstromingen.
Deze waren de Radiance Technique (aka “Real Reiki”) opgericht door Barbara Weber Ray en de Reiki Alliantie, opgericht door Phyllis Lei Furumoto (Takata’s kleindochter) en de overgebleven masters van mw. Takata.
Mw. Furumoto begon na verloop van tijd te claimen dat zij nu de “Grand Master en lijndrager” van Reiki was, en onlangs dat zij de “spirituele lijn” bezat.
De Alliantie en zijn leden erkennen Phyllis Furumoto als de huidige “Grand Master” en “lijndrager” van Reiki.
Hoewel mw. Furumoto zeker het huidige hoofd van de Reiki Alliantie is, en van de lijn van Usui-Hayashi-Takata, die Reiki in de VS en grote delen van de wereld heeft gebracht, bestaat er beslist geen Grand Master benaming die Usui naar wie dan ook doorgegeven zou hebben.

Reiki is fors gegroeid in de Westerse wereld na Takata’s dood.
Reiki heeft zich verspreid in de Verenigde Staten en Europa en in India. Vele masters hebben bepaalde technieken toegevoegd of weggelaten en het onderwijs aangepast.
Sommigen hebben Tibetaanse technieken toegevoegd, anderen Chi Gung of Wicca en er zijn nieuwe symbolen en geheel nieuwe stijlen gecreëerd.
Er zijn nu stijlen als Raku Kei Reiki.
Vajra Reiki, Essene Reiki, Karuna Reiki™, Seichim Reiki, Tera Mai™ Reiki en verschillende niet-traditionele Usui varianten.
Het overgrote deel van de practitioners zijn Onafhankelijke Reiki Masters.

Dus hier heb je nu de geschiedenis van Reiki.
Probeer te onthouden dat niets van dit alles ook maar iets uitmaakt.
De Reiki geschiedenis was Usui’s reis en realisatie van wat is.
Zijn reis is onze reis.
Hij ervoer Satori, en vanuit zijn ervaring van wat is heeft hij zijn systeem opgebouwd als een vingerwijzing naar de waarheid.
De geschiedenis is nu.

Deel vijf   –   Werd Reiki   ‘herontdekt’?
Kwam Reiki uit Tibet?


Tegenwoordig wordt meestal onderwezen dat Usui Reiki ‘herontdekte’.
Dit wordt het meeste onderwezen in de Usui/Tibetaanse scholen en wordt gevonden in boeken als “Essential Reiki” door Diane Stein. Sommigen, die overeenkomsten opmerkten tussen Reiki en de Tibetaanse beoefening van bekrachtigingen door een master en Tibetaanse praktijken zoals Medicine Buddha, gingen claimen dat Reiki van ver voor Usui’s ontdekking stamt en eigenlijk uit Tibet komt.
Weer anderen ontdekten nieuwe bronnen van dit “Tibetaanse verhaal” en kwamen in contact met geesten, gidsen en andere wezens die hen vertelden dat Reiki inderdaad uit Tibet kwam (of Egypte, Atlantis, de Maya’s, de Lemurezen, etc., afhankelijk van de geest waarmee ze nu net in contact stonden).

De vroegste meldingen ten aanzien van Reiki zijnde afkomstig uit Tibet die ik kon vinden, komen van Arthur Robertson in Raku Kei Reiki.
Raku Kei Reiki was een uitvinding van Arthur Robertson.
Hij was een leerling van Iris Ishikuro, die zelf een masterleerling van mw. Takata was.
Deze stijl is bedacht in Amerika nadat mw. Takata in 1980 was overleden.
Raku Kei Reiki bevat de Hui Yin (dwz de microkosmische beweging), de Adem van de Vuurdraak (de Lila Adem, Gouden Adem techniek) en andere Tibetaanse uitvoeringen.

Usui verklaart in zijn eigen woorden, in de Usui Reiki Hikkei (Usui Reiki Handboek, gegeven aan zijn leerlingen) dat “Mijn Usui Reiki Ryoho is een origineel, er is niets zoals dit in de wereld.
Dus ik wil deze methode verspreiden naar het publiek ten voordele van iedereen en hoop voor iedereens geluk.
Mijn Reiki Ryoho is een originele methode, gebaseerd op intuïtieve krachten in het universum.
Door deze kracht wordt het lichaam gezond en verkrijgt men levensgeluk en een vredige geest.”
Verderop verklaart hij dat “Deze methode is mij door niemand gegeven, noch heb ik gestudeerd om psychische krachten om te helen te verwerven.
Ik heb per ongeluk ontdekt dat ik helende krachten had gekregen toen ik de lucht op een mysterieuze manier voelde tijdens vasten.
Ik vind het dus erg moeilijk dit uit te leggen, ook al ben ik de oprichter.
Hoewel geleerde en intelligente mensen dit fenomeen hebben bestudeerd kan de moderne wetenschap het niet verklaren.
Maar ik geloof dat die dag vanzelf komt.”

In zijn eigen woorden verklaart Usui dat dit ambacht origineel is en op niets in de wereld lijkt.
Hij zegt niets over Tibet, Lemuria, Atlantis, Gidsen, Jezus, Boeddha, chakra’s geesten of andere zaken die vaak met Reiki onderwezen worden.
Hij zegt ook niet dat hij het ‘herontdekt’ heeft.

Er wordt ook onderwezen dat Reiki uit Tibet komt, uit Atlantis, uit Lemuria, van de Maya’s, van de Verheven Meesters, de Galactische Raad, de Federatie van het Licht, de Broederschap van het Licht en zelfs van buitenaardsen.
Usui’s eigen woorden in zijn handboek lijken hiermee in tegenstelling te zijn. Anderen claimen dat de wortels van Reiki meer dan 2500 jaar terug gaan, net zoals er zijn die speculeren dat het hetzelfde helingsysteem is dat gebruikt werd door Jezus, Krishna en Boeddha.
Er zijn er zelfs die beweren dat Jezus naar Tibet en India is gereisd en Reiki heeft geleerd van Tibetaanse meesters (zie Diana Steins “Essential Reiki”).
Weer anderen beweren dat Reiki uit Egypte, Atlantis of zelfsuit Lemuria komt, meer dan 100.000 jaar geleden.
Tibet kent verschillende helingsystemen door aanraking die geen van allen Reiki zijn en het is ongepast ze Reiki te noemen.
Er is geen historisch bewijs dat Reiki ooit in Egypte heeft bestaan.
Er bestaan geen aanwijzingen dat er ooit een of ander helingsysteem door aanraking heeft bestaan zoals Reiki of Seichim in Egypte. Atlantis verdween en nam zijn geheimen met zich mee.
Atlantis en Lemuria, hoe interessant ook, als ze ooit hebben bestaan hebben ze hun geheimen met zich meegenomen toen ze verwoest werden.
Er is geen reden aan te nemen dat Reiki bestond vòòr Usui.

Ook wordt onderwezen dat Usui Reiki leerde of ontdekte door de Boeddhistische sutra’s te lezen.
Er is vaak beweerd dat omdat Usui Reiki leerde door de sutra’s te lezen, het dus een Boeddhistische bekwaamheid moest zijn die stamde van ver voor zijn ontdekking er van.
Omdat talloze miljoenen de diamanten en lotus (en andere) sutra’s hebben gelezen en nooit iets hebben gezien dat Reiki beschreef of Reiki hebben ontdekt, lijkt het veilig aan te nemen dat de sutra’s, hoewel een enorme bron van inspiratie, niet de bron van Reiki waren.

In alle waarschijnlijkheid was Reiki een combinatie van vele verschillende bekwaamheden en technieken die bestonden en uitgevoerd werden tijdens Usui’s leven en die hij combineerde nadat hij Satori had gehad (een verlichtingservaring of een moment van eenheid).
Morihei Tanaka leefde in die tijd en in hetzelfde gebied toen hij zijn Dai Rei Do onderwees en zijn systeem gebruikte Rei Shi Jitsu, of universele energie, om te helen.
Mijn informatie wijst er op dat deze school Reiju gebruikte als bekrachtigingproces.
Reiju was het originele proces om leerlingen te bekrachtigen, dat zich ontwikkelde tot de 4 initaties inwijdingen in de Westerse Reikisystemen.
(Er was ook een gerucht dat Usui met Tanaka had gestudeerd, maar dat kon niet worden bevestigd).
Een andere school die zich in deze tijd ontwikkelde, heette Omoto Kyo.
Deze was ontwikkeld door Onisaburo Deiguchi.
Zijn praktijken hielden in het eten van gezond voedsel en een gezond dieet en heling met behulp van energie.
Deiguchi’s systeem werd verder ontwikkeld door Mokichi Okada, die Sei Kay Kyu Sei Kyo ontwikkelde, beter bekend als Johrei en de Johrei Fellowship Worldwide.
Johrei gebruikt ook Reiju om zijn volgelingen te bekrachtigen.
Tenslotte was Ki Ko de Japanse versie van Chi Gung.
Ki Ko technieken waren algemeen bekend in Japan en vonden hun weg in vele systemen, inclusief Aikido dat ontwikkeld werd rond dezelfde tijd als Reiki.
Technieken zoals Hatsurei Ho en andere beoefeningen in het originele Usui systeem kwamen overduidelijk van Ki Ko.
Het is hoogst waarschijnlijk dat Reiki zich ontwikkelde uit deze en andere praktijken in Japan, die Usui had geleerd en bestudeerd.

Deel zes – Andere aandachtspunten in Reiki

Er zijn verschillende zaken die vaak tegelijk met Reiki worden onderwezen, maar die geen Reiki zijn.
Dit zijn dingen zoals ‘Reiki gidsen’, het verwerven van mentale krachten, chakra’s, de ’21 dagen schoonmaak’ en de energie-uitwisseling.
Deze zullen behandeld worden in dit deel.

Reiki gidsen


‘Gidsen’ in Reiki is geen deel van Reiki, maar wordt vaak samen met Reiki onderwezen. Reiki boeken zoals Diane Steins “Essential Reiki” en William Rands leermateriaal, leren je omtrent hoe je je Reiki gidsen kunt ontmoeten.
In de leringen van Usui, Hayashi en Takata bestond geen training of onderwijs over het ontmoeten van “gidsen”.
Deze praktijken komen uit het sjamanisme, spiritisme, new age en andere bronnen en zijn toegevoegd aan Reiki in een poging te verklaren hoe Reiki werkt, of hoe de intuïtie werkt die vele mensen ervaren als een resultaat van de indachtigheid en heling die Reiki is.

Sommige auteurs, zoals Diane Stein, bedachten het idee dat de Reiki gidsen de afstemming doen en correcties maken bij fouten.
“Geloof” in gidsen is eenvoudig weer een geloof.
Sommigen vinden het idee van gidsen betekenisvol, terwijl anderen vinden dat het botst met geloofszaken uit hun eigen religie.

Er zijn er die geloven dat je gidsen niets anders zijn dan je intuïtie die zichzelf manifesteert op een veilige en acceptabele manier die je kunt gebruiken, en dat daarom de gidsen een gedaante zijn van je eigen intuïtie.
Anderen geloven dat ze een reëel fenomeen zijn en hebben contact met allerlei soorten gidsen.

De gidsen van vele mensen geven hen informatie die in tegenstelling is met wat andere gidsen hen hebben verteld.
Dit is op z’n minst verwarrend te noemen.
Wat je ook gelooft ten aanzien van gidsen, realiseer je dat het een geloof is en dat gidsen een toevoeging zijn op Reiki en niet nodig om Reiki te beoefenen of het goed te doen.

Mentale krachten


Andere boeken behandelen het thema dat Reiki en de afstemmingen je mentale krachten, helderziendheid en andere psychische vaardigheden geven (of een versterking er van veroorzaken).
Het Usui Reiki Ryoho Systeem werd niet ontworpen om mentale krachten te ontwikkelen.
In Usui’s handboek, de Usui Reiki Ryoho Hikkei, verklaart hij duidelijk dat Reiki niet over het gebruik of de ontwikkeling van mentale krachten ging.
Menig leraar verkoopt het idee dat het ontvangen van een Reiki afstemming mentale krachten versterkt.
Het doen van Reiki of ontvangen van een afstemming geeft je geen mentale krachten.
De afstemming is een wonderbaarlijke spirituele ervaring en een plezierige ervaring om te ontvangen.
Voor een enkeling kan het ook psychische gevoeligheid vergroten, intuïtief bewustzijn en andere psychische mogelijkheden vergroten, en bij anderen gebeurt dat niet.
Hoe dan ook, deze zaken zijn geen Reiki.

Chakra’s


Chakra’s zijn energiedraaikolken en ze zijn deel van menig Indo-Tibetaans systeem.
Chakra’s werden niet als onderdeel van het originele Reiki systeem onderwezen, maar ze werden toegevoegd door de vele Tibetaanse en Usui/Tibetaanse Reiki scholen die opkwamen in Amerika vanaf halverwege de jaren ’80.
Sommige masters onderwijzen chakra’s tegelijk met Reiki, als onderdeel van het systeem.

Sommige scholen en/of onafhankelijke niet-traditionele masters onderwijzen technieken als “chakra’s openen”, “chakra’s sluiten”, dat ze met de klok meedraaien en wat dat betekent, dat ze tegen de klok in draaien en wat dat zou betekenen.
Er bestaat niet altijd een algemene consensus over welke kleuren de verschillende chakra’s zouden moeten hebben en verschillende scholen en mensen zien ze op verschillende manieren.
Sommige Reiki leraren gebruiken vanuit de new-age praktijk een pendel om de rotatie van een chakra te bepalen, of ze gebruiken het als een ja/nee orakel om te achterhalen of de chakra is “geblokkeerd”.
Mijn ervaring is dat er niet veel overeenstemming is onder de mensen die dit soort technieken gebruiken, of het nou open of geblokkeerd is.
Chakra werk is een moeilijke vaardigheid.
Het wordt onderwezen als deel van verschillende helingmethodes buiten Reiki en het vergt vele maanden, zo niet jaren, om beheersing te krijgen op zelfs maar een beginnersniveau.
Het is zeker niet iets dat even in een weekend Reiki cursus geleerd kan worden.
Als je geen specifieke, uitgebreide instructie hebt gehad over hoe je chakra’s moet beïnvloeden, los van je Reiki-opleiding, adviseer ik je om je niet met technieken zoals deze bezig te houden.
Onthoud dat Reiki eenvoudig is.
Reiki beoefenen is passief, door niets te doen is alles gedaan.
Chakra’s beïnvloeden is een actieve daad en lijkt dus niet erg in overeenstemming met Reiki beoefenen.

De 21 dagen reinigingscyclus


Dit is ook weer iets dat oorspronkelijk niet in het Reiki systeem zat, maar vaak samen met Reiki onderwezen wordt.
Als je je Reiki afstemmingen ontvangt, kun je een vorm van reiniging ervaren.
Reiniging kan emotionele bevrijding betekenen, je lichaam dat zichzelf bevrijdt van gifstoffen, genezing van ziektes of het loslaten van problemen.
Ik heb mensen gekend die vertelden dat ze donkere, zware urine produceerden of dunne ontlasting na een afstemming.
Ik heb begrepen dat “Reiniging” geen onderdeel was van Usui’s oorspronkelijke leringen.
Sommige stromingen onderwijzen dat de reiniging optreedt in een reinigingscyclus van 21 dagen.
Andere masters vertellen dat er een “helingcrisis” kan optreden.
Waarschijnlijk implicerend dat de afstemmingen zo krachtig zijn, dat ze kunnen bijdragen tot een forse emotionele bevrijding in sommige mensen, die een “crisis” kan zijn.

Verschillende van de methoden die ik leerde onderwezen de 21 dagen reiniging (er zijn 7 chakra’s en 3 dagen reiniging voor elke chakra, of als alternatief relaterend aan Usui’s 21 dagen op de berg Kurama).
Wat mij betreft, ik had geen “helingcrisis” en ik bleef maar wachten tot het gebeurde.
Hoewel ik Reiki kon beoefenen, begon ik me af te vragen of er misschien iets “fout” was omdat ik niet reinigde en zo vele anderen vertelden dat dat bij hen wel gebeurde.

Ik heb ruime ervaring als therapeut opgedaan in de geestelijke gezondheidszorg en met alcoholproblematiek, en in die hoedanigheid in de loop der jaren een aantal zaken omtrent groepsprocessen opgemerkt.
Een observatie (meer dat dan dat het echt goed gedocumenteerd en onderzocht is) die onderzoekers die groepsprocessen bestudeerden hebben gedaan, in het bijzonder in therapeutische settingen met alcoholisten, is dat de ervaringen die mensen vertellen over hun verleden veranderingen ondergaan naarmate ze langer in de groep zijn.
Als ze net opgenomen zijn vertellen ze over de symptomen die hen tot behandeling brachten, maar dan beginnen ze zaken in te voegen die bijval uit de groep zouden kunnen geven.
Bijvoorbeeld het aantal “black-outs” dat ze gehad hebben neemt toe, ze passen deze details in in hun presentatie, die ook meer op elkaar gaan lijken na verloop van tijd.
(Dit is vergeleken met onderzoeken in pre-groep individuele vraaggesprekken en andere metingen, zoals observaties bij vrienden en familie).
Het is zowel een proces van groepsdruk en –dynamica, als van fantaseren.

Ik kom hier mee, omdat het me leek dat dit een deel was van wat ik zag.
Ik bedoel hier niet mee te zeggen dat ik twijfel aan de waarheidsgetrouwheid van de mensen die de verhalen vertellen.
Ook bedoel ik niet te zeggen dat ik er aan twijfel of ze symptomen of iets anders hebben ervaren.
Wat ik opmerkte was dat mensen dat wat ze ervoeren leken in te passen in het 21 dagen reiniging model.
Als je verteld wordt dat je gezuiverd zult worden, en wordt bijgestaan in een groepsproces door anderen die hun verhalen en anekdotes vertellen, zul je er toe neigen je ervaring door dat filter te gieten en te “zien” wat je verwacht te zien.
Dit kan je afleiden van de directe ervaring van slechts Reiki Zijn, van je eigen directe ervaring van wat is en in het domein plaatsen van de geconditioneerde opvattingen van anderen omtrent wat jij zou moeten zijn.

Mijn observatie was dat mensen “gereinigd werden” als ze dachten of verwachtten dat ze dat behoorden te worden.
Toen ik dit “inzicht” deelde met mensen op enkele discussiegroepen en bulletin bords, waren ze daar in het algemeen niet erg ontvankelijk voor.
Sommigen schreven me en noemden me harteloos, gevoelloos, een gesloten geest, een elitair die vasthield aan dat “traditionele gedoe”, terwijl anderen dingen schreven die minder aardig waren en die ik hier niet zal herhalen.

Ik heb dit fenomeen bekeken bij mensen die ik onderwezen heb.
Eerst onderwees ik het “reinigingsmodel” en de mensen werden gereinigd.
Ze spraken er zelfs over alsof het iets tastbaars was, iets om trots op te zijn als een soort toegangsbewijs.
Toen ik meer vernam over de geschiedenis van Reiki, vond ik stukken waarin dit onderwezen werd als “alledaagse kennis”, maar ik kon het niet in de vroege leringen vinden.
Ik liet het dus vallen.
Het grappige was dat in klassen waarin ik pure Reiki onderwees, zonder toevoegingen, en de 21 dagen reiniging niet onderwees, niemand gezuiverd leek te worden.
Ik heb altijd getracht beschikbaar te blijven voor mensen voor follow-up en deed altijd het aanbod en de uitnodiging contact met me op te nemen voor het geval dat ze enige vorm van heling “crisis” zouden doormaken, maar dat gebeurde zelden.

Wat ik hier heb geschreven moet beslist niet worden gezien als het afzwakken van andermans lijden.
Noch moet het gelezen worden als het bagatelliseren van welke problemen dan ook die je kunt hebben gehad.
Eveneens is het niet om te impliceren dat het “allemaal tussen je oren zit”.
Het punt hier is niet of de “21 dagen reiniging” bestaat of niet, of zelfs of “reiniging” al dan niet bestaat.
Het is meer dat het gieten van dit onderwerp in een fixed format, fast food, een-maat-past-iedereen concept, de wonderlijke, unieke, individuele respons wegneemt die mensen hebben op afstemmingen.
Het dwingt ons onze ervaringen en ons zijn in een voorgevormd vat te gieten.
Als we dat doen, raken we verwijderd van ons eigen zijn en ervaren, naar een zich afvragen hoe goed we in het vat passen.
Je kunt je niet voorstellen hoeveel vragen en brieven ik heb gehad waarin gevraagd werd of de afstemming wel gewerkt had, omdat ze geen 21 dagen reiniging leken door te maken.
Anderen vroegen of het normaal was dat hun zuivering 40 dagen duurde, of 100.
Weer anderen schreven me om te bespreken dat ze op dag 14 van hun zuivering “eigenlijk hun keelchakra gereinigd zou moeten worden (of hart, of wortel, of derde oog. etc)”, maar dat ze het in hun hart of op een andere plek voelden en of dat wel normaal was en goed?
Deze simpele voorbeelden tonen de lezer dat door deze zaken te onderwijzen op deze manier, we mensen wegduwen van hun directe ervaring van Reiki zijn naar het voorvormen van hun ervaring met Reiki in wat andermans gedachten erover zijn.

Reiki gaat over verandering. De meesten merken na een Reikicursus dat er veranderingen in hun leven optreden, vaak onvoorziene.
Iedereen ervaart een reactie op de afstemmingen tot op zekere hoogte.
Dit is heling, harmonisering, verandering.

Wat we ervaren volgend op een afstemming is niets om je bezorgd of angstig over te maken.
Het is uniek voor ieder persoon.
Zorg dat je met je leraar eventueel optredende problemen bespreekt.
Meestal wordt onderwezen dat de beste manier om om te gaan met post-afstemmings-symptomen, het drinken is van heel veel water.
Dit helpt losgekomen gifstoffen door te spoelen en helpt je geaard te blijven.
Verder helpt het dagelijks doen van volledige zelfbehandelingen aanzienlijk.

Nog een ding ten aanzien van “reiniging”.
Ik wil nogmaals benadrukken dat Reiki over verandering gaat.
Mensen komen bij Reiki omdat ze geheeld willen worden.
Denk hierover na. Wat is het dat je veranderd wilt zien in je leven?
Wat is het dat je geheeld wilt hebben?
Deze zaken zijn een deel van je leven en kunnen gebieden zijn die je wilt helen.
Dus, als je psychische problemen hebt is het mogelijk dat als je gaat helen deze erger lijken te worden omdat ze door beginnen te werken.
Bijvoorbeeld als je gedeprimeerd bent of net een verlies hebt ervaren.
Hoe dan ook, als je moeilijkheden hebt, problemen of zware emotionele heling, neem dan contact op met je Reiki leraar.

Energie uitwisseling


Het concept van energie uitwisseling is er een dat tot dogma is verheven door de Reiki Alliantie, toen ze vastlegden wat hun opvatting over Reiki was in de eerste jaren nadat mw. Takata was overleden.
Het begrip of concept van energie uitwisseling is het denkbeeld dat als iemand iets ontvangt, zoals Reiki, er een gelijkwaardige uitwisseling van energie moet plaatsvinden om de zaken “in balans te brengen”, zodat de universele balans gehandhaafd blijft.
Deze filosofie is toegevoegd aan Reiki door leerlingen van mw. Takata.

Er wordt gezegd dat mw. Takata geloofde dat Westerlingen Reiki niet naar waarde zouden schatten, tenzij ze fors voor de training zouden moeten betalen, en daarom $10.000,= in rekening bracht voor een Reiki master training.
Latere masters voegden het denkbeeld van de “energie uitwisseling” toe om deze praktijk van hoge rekeningen te rechtvaardigen.
Dit was nooit een onderdeel van het oorspronkelijke onderwijs van Usui.
Enkele van de masters die door mw. Takata waren opgeleid lieten hun master-studenten beloven dat ze hun inkomen uitsluitend zouden vergaren met het beoefenen van Reiki.
Hoewel dit het effect had dat er bijzonder toegewijde helers kwamen, had het ook het effect dat de masters erg competitief werden.
Bovendien werden ze als resultaat erg selectief in het accepteren van master-studenten.
Dus, zoals je ziet kwamen zaken als geld, zaken doen en competitie in beeld en uit dit alles ontwikkelde zich het denkbeeld van de energie uitwisseling.

Sommigen voeren het argument aan dat alles energie is en dat geld “energie representeert”.
Dat betekent dat geld een vorm van energie is die gebruikt wordt om andere dingen te krijgen.
Het is iets dat door anderen gewaardeerd wordt.
(Als we dit in een formule zouden willen vangen, zou die dan luiden: als geld “energie” is, dan is geld energie= spirituele energie?)

Er zijn er die zeggen dat je niet aan de uitwisseling houden “een vacuüm in het universum creëert”.
Er zijn er die zeggen dat als ze niets in rekening brengen, ze Reiki “onteren”.
Anderen onderwijzen dat als er geen uitwisseling plaatsvindt, er een “karmische onbalans” ontstaat.
Weer anderen leren je dat mensen de waarde van wat je te bieden hebt niet accepteren als je niets in rekening brengt.
Weer anderen stellen dat als je niets rekent je de boodschap het universum instuurt dat je het niet waard bent iets te ontvangen.
Vrienden, denkbeelden zoals “Reiki eren”, je waardevol voelen, balans, een vacuüm creëren, karmische balans handhaven, zij gaan niet over eer, ze gaan over geld, ze gaan over ego.
Het zijn manieren om ons te hechten aan de uitkomst van Reiki, manieren die de illusie van gescheiden zijn in stand houden.
Mensen helen als ze er klaar voor zijn.
Het betalen van geld verandert hier niets aan.
Eren komt van iets dierbaars in ons zijn bewaren.
Nogmaals: dit is niet bedoeld om wie dan ook te kleineren, of om negatief te doen over geld rekenen, maar om meer om de argumenten die mensen ter rechtvaardiging gebruiken op te schonen.
Het universum IS, Reiki IS.
Balans, zoals die hier wordt voorgesteld, is een menselijk gereedschap en ego.
Wat IS heeft ons niet nodig om een scorelijst bij te houden.

Als je een heler bent die zijn inkomen moet vergaren uit het helen van anderen, is het essentieel geld te vragen en uitstekend dat te doen.
Maar verwar eren niet met geld.
Zij zijn niet hetzelfde. Vraag geld als je dat wilt, vraag het niet als je dat niet wilt.

In een van Takata’s verhalen, vertelt ze van Usui en de bedelaars.
Het verhaal wilde dat “Usui zijn nieuwe gave begon te delen met de bedelaars in de straten van Tokyo.
Hij merkte dat ze geregeld terugkwamen voor behandeling en dat ze de gift die hij hen gaf niet waardeerden.”
Dan werd er aan toegevoegd dat als resultaat daarvan hij besloot nooit meer Reiki gratis weg te geven.

Dit verhaal wordt gebruikt als rechtvaardiging voor de “energie uitwisseling” en als rechtvaardiging voor het fors laten betalen van mensen voor Reiki.
Het verhaal dat Takata vertelde, van Usui werkend in de achterbuurten van Tokyo, is niets meer dan dat: een verhaal, waarvan de moraal was dat sommige mensen weigeren te veranderen.
In werkelijkheid werkte Usui met mensen door heel Tokyo na een enorme aardbeving, arm of niet.
Hij vroeg hier geen geld voor.
Er wordt gezegd dat hij doorging met zijn eigen zaken doen.
Er was geen rekening voor het lid zijn van zijn organisatie, de Usui Reiki Ryoho Gakkai, maar een kleine maandelijkse bijdrage om de club in stand te houden.
Hij bestaat tot op de dag van vandaag.
De moraal van mw. Takata’s les is zo ver verwijderd geraakt van de oorspronkelijke bedoeling door het denkbeeld van energie uitwisseling, dat het volledig vergeten is.
De moraal van het verhaal van de bedelaars is dat sommige mensen niet willen veranderen.
Het is gemakkelijker te blijven waar je bent, rustig aan te doen (zolang het pijnloos blijft) dan te veranderen.
Mensen die zich versterken in hun ziek zijn, zullen ziek blijven.

Het universum IS, Reiki is.
Wat IS heeft geen menselijk ego nodig die Robin Hood speelt met energie in een poging zaken te harmoniseren en in balans te houden.
Als energie uitwisseling zo belangrijk was om spirituele energiebalansen in het universum te bewaren zou je verwacht hebben dat andere spirituele leiders dit genoemd zouden hebben.
Ik heb de Gita doorzocht, de Veda’s, de Bijbel, de Koran, de Tao Te Ching, Boeddhisme, en ik kan geen uitwisseling vinden.
Je zou verwachten dat als het zo belangrijk was, het genoemd zou zijn.
Je kunt vele helingen vinden, daden van vriendelijkheid, mededogen.
Je kunt de onvoorwaardelijke liefdevolle vriendelijkheid en mededogen van Jezus zien, die zegt: “Je geloof heeft je genezen”, maar hij voegde er niet aan toe: “Nu ben je me iets schuldig om de balans te bewaren”.
In deze vele tradities van deze grote leermeesters zie je geen waardebepaling, geld, balans, uitwisseling.
In Reiki is de relatie tussen leraar en leerling perfect in balans, gewoon zoals het is.
Vraag geld als je het nodig hebt, doe dat niet als het niet zo is.
Het is zo eenvoudig als dat.

Deel zeven – Graden in Reiki

Tegenwoordig wordt Reiki in Amerika en Japan onderwezen in graden en door afstemming van 4 initaties (inwijdingen ) door een Reiki master.
Er worden in het algemeen drie graden gebruikt, hoewel door de Usui/Tibetaanse scholen de graad IIIa is toegevoegd.

1e Graad - Reiki I (Sho Den genoemd in Japan) wordt onderwezen aan hen die de Reiki energie willen leren gebruiken.
De groep wordt onderwezen door een Reiki master die geleerd heeft de afstemmingen door te geven en Reiki te onderwijzen.
Er zijn verschillende afstemmingen die de Reiki energie op de leerling kunnen overdragen.
Traditionele Usui helingmethodes gebruiken vier afstemmingen.
Afhankelijk van de Reiki school waar je de cursus doet, bevat de Reiki I cursus meestal de handposities die je kunt gebruiken als je Reiki bij jezelf of bij anderen wilt uitvoeren, de Reiki principes en de geschiedenis van Reiki.
Dan ontvang je 4 initaties de afstemmingen.
Sommige scholen leren dat Reiki I heelt op fysiek niveau.
Sommige scholen voegen ook informatie toe over het effect van de energie op de organen en aanwijzingen van ziekten en hoe ze te behandelen.

Sommige niet-traditionele scholen voegen informatie toe over chakra’s.
Ze kunnen ook een speculatief verhaal toevoegen dat Reiki uit Tibet komt.
Sommige scholen leren het krachtsymbool bij de eerste graad. Vele niet-traditionele scholen gebruiken maar een afstemming voor Reiki I.

2e Graad – Reiki II (Oku Den) leert de drie Reiki symbolen en de leerling ontvangt een nieuwe afstemming.
Sommigen zien Reiki II als een verdieping van de Reiki ervaring en een verdere verbintenis met Reiki.
Reiki II wordt geacht op emotioneel niveau te helen, terwijl anderen geloven dat Reiki altijd op alle niveaus heelt.
Het krachtsymbool, mentaal/emotionele symbool en afstandsymbool worden geleerd.
Hun betekenis en toepassingen worden geleerd.
Sommige scholen staan op een mondelinge traditie (hetgeen een Westerse, van Takata afkomstige toevoeging is die niet beoefend wordt in Japan).
Verschillende scholen hanteren verschillende eisen met betrekking tot het moment waarop Reiki II kan worden gedaan (gewoonlijk drie maanden tussen Reiki I en Reiki II)

De 2e graad bevat meestal de drie Reiki symbolen (focus, harmonie en verbinding), mentaal/emotionele heling, afstandsheling en een nieuwe afstemming.

Niet-traditionele scholen voegen de technieken scannen en beamen toe.
Sommige andere voegen spirituele zaken toe aan Reiki, inclusief new-age praktijken, verheven meesters, kristallen, Tibetaanse en andere praktijken.
De tijd tussen twee graden varieert, en in sommige scholen worden Reiki I en Reiki II in hetzelfde weekend onderwezen.

3e Graad (Mastergraad) – Reiki III (Shinpi Den) is het master niveau van Reiki.
Sommigen onderwijzen dat Reiki III heelt op spiritueel niveau.
Het Usui master symbool wordt geleerd.
Het Usui master symbool completeert de andere drie symbolen die in de tweede graad worden geleerd.
Sommige stromingen eisen een grote toewijding van de student, en er wordt een verbintenis gesmeed tussen student en master.
Masters wordt geleerd hoe ze anderen moeten inwijden in Reiki door de afstemmingsprocedure te gebruiken.
De derde graad bevat over het algemeen het Usui master symbool (het bekrachtigingsymbool) en zijn betekenis en toepassing, de afstemmingsprocedure en hoe die toe te passen, en hoe je anderen moet onderwijzen.

Niet-traditionele stromingen voegen drie extra symbolen toe. Deze zijn het Tibetaanse master symbool (Dumo), het vuursalamandersymbool (The Fire Serpent) en het raku symbool.
De afstemmingsprocedures zijn uitgebreid met zowel verschillende Tibetaanse ademhalingstechnieken als met de microkosmische omloop van chi gong.
De Usui/Tibetaanse scholen en verschillende andere onafhankelijke beoefenaars hebben een niveau IIIa ingevoegd tussen Reiki II en de mastergraad. Niveau IIIa wordt vaak Advanced Reiki Training (ART) genoemd, hoewel deze technieken niet “advanced” zijn en technisch gezien zijn zij ook geen Reiki.
Enkele van de technieken die hier geleerd zouden kunnen worden zijn: Reiki Meditatie, met gebruik van de symbolen voor probleemoplossing en het bereiken van gestelde doelen; Reiki en kristallen, waarbij je een Reiki raamwerk maakt met kristallen; Reiki en het gebruik van pendels; Reiki Meditatie om je “Reiki gids” te ontmoeten; Reiki Helings Afstemming; het Tibetaanse Antahkarana symbool en een meditatie voor het gebruik er van; de Hui Yin positie en de Purperen Ademhaling.
In deze dichotomie leert niveau IIIb de toevoeging van drie “Tibetaanse” symbolen en hoe je de afstemmingen moet uitvoeren.
Niveau IIIa is een extra niveau dat is toegevoegd door de Usui/Tibetaanse scholen.

Deel acht – Hoe Reiki werkt

Dit deel is het makkelijkst te schrijven van de hele handleiding.
Dat weet niemand.
Zie je, ik zei toch dat het simpel was.
Al het andere dan “dat weet niemand” is pure speculatie en mening, opvatting, geloof.
Er zijn er die suggereren dat het de Hara lijn activeert.
Anderen geloven dat het de chakra’s opent.
Weer anderen geloven dat het je opnieuw verbindt met de goddelijke energie.
Er zijn veel theorieën.


In de Usui Reiki Ryoho Gakkai, het handboek dat hij zijn studenten gaf, zegt Usui: “Deze methode is mij door niemand gegeven, noch heb ik gestudeerd om psychische krachten te krijgen om te helen.
Ik realiseerde me per ongeluk dat ik helende kracht had gekregen toen ik tijdens het vasten de lucht op een heel mysterieuze wijze voelde.
Ik kan het dus moeilijk exact uitleggen, ook al ben ik de stichter.
Gestudeerde en intelligente mensen hebben het fenomeen bestudeerd, maar de moderne wetenschap kan het niet bevatten.
Ik denk echter dat dat vanzelf een keer komt.
” Zelfs de stichter leek verloren toen hij het moest beschrijven.

Ik stel voor dat je je tijd niet verdoet met zorgen maken over hoe het werkt en je de volgende suggestie doen.
Reiki kan niet worden begrepen met het verstand, het kan alleen worden gekend in het doen en zijn er van.
Als je Reiki “doet”, zit het hem niet zozeer in het “doen” als wel in een “manier van zijn”.
In Reiki doen ben je in het moment van eenheid dat Usui beleefde.
In de film “De Matrix” zegt Morpheus tegen Neo: “Vroeg of laat zul je beseffen, net als ik deed, dat er een verschil is tussen het pad kennen en het pad bewandelen”.
Alles wat je hebt gelezen tot dit punt in deze handleiding is “het pad kennen”.
In Reiki doen bewandelen we het pad.

Reiki I is de eerste stap in het Reiki proces.
De bekwaamheid Reiki uit te oefenen wordt doorgegeven aan een beoefenaar door 4 initaties of inwijdingen te ontvangen van een Reiki master.
Deze afstemming is alles wat je nodig hebt om Reiki helende energie in je eigen leven en voor hen om je heen te kunnen gebruiken.

Reiki kan gebruikt worden voor volwassenen, kinderen, dieren en planten.
Mensen vinden het meestal prettig Reiki te ontvangen en benoemen het als een rustgevend en stressreducerend proces.
Een gemiddelde behandeling duurt 45 minuten tot een uur.
Met kinderen en dieren gaat het meestal veel sneller (ze zitten meestal ook geen uur stil)

Deel negen – Ethiek in Reiki

Reiki is een unieke helingmethode.
Het vereist dat je een andere persoon aanraakt.
Niet alleen met je handen, maar ook met energie.
Je deelt in de liefdevolle energie uit de bron die God voor iedereen beschikbaar heeft gesteld.
Het is een uniek en speciaal cadeau.

Veel mensen die voor heling komen zijn kwetsbaar.
Ze kunnen zowel emotioneel als fysiek kwetsbaar zijn.
Je mag het vertrouwen dat ze in je stellen beslist niet schenden.
Als iemand een emotionele bevrijding ervaart als resultaat van de behandeling, is het essentieel dat je deze vertrouwelijkheid niet beschaamt en hun leven respecteert.

Wat nu volgt zijn enkele ethische overwegingen om je te helpen bewust te worden van sommige van de vraagstukken waar je tegenaan kunt lopen als je Reiki beoefent.
Hier wordt op teruggekomen in Reiki II, wanneer je afstandsbehandelingen leert doen met Reiki.


  1. Vraag toestemming voordat je iemand behandelt.
  Sommige mensen willen echt niet geheeld worden.
  Respecteer hun standpunt.

  2. Beschouw alles wat je verneemt van mensen die je behandelt als vertrouwelijk.
  Alles wat besproken wordt in de Reiki sessie moet vertrouwelijk zijn tussen jou en die persoon.

  3. Voordat je iemand Reiki geeft, geef je een korte beschrijving van wat er gebeurt tijdens een sessie en waar je hen zult aanraken.
  Laat ze een overeenkomst ondertekenen, waarin ook gebieden worden aangewezen die niet aangeraakt zullen worden.

  4. Beloof nooit genezing. Stel nooit een diagnose.
  Leg uit dat Reiki sessies geen genezing garanderen en geen vervanging zijn voor adequate medische behandeling, en adviseer nooit van voorgeschreven medische behandeling of medicatie te veranderen en kom nooit tussen een behandeling of een professionele gezondheidszorgwerker.

  5. Verwijs naar professionele medische of psychologische professionals waar nodig.
  Probeer niet te diagnosticeren of therapieën uit te voeren met mensen als dat je specialiteit niet is en je niet geautoriseerd bent dat te doen.

  6. Respecteer ieders grenzen bij aanraking of op andere gebieden.
  Mensen zich laten uitkleden is nooit nodig voor een Reiki behandeling.
  Raak hun schaamdelen niet aan.

  7. Als je met kinderen werkt, vergewis je dan van de toestemming van de ouders.


Deel tien – Omtrent aanraken

Reiki I bestaat uit de geschiedenis van Reiki, informatie over Reiki, de handposities en het ontvangen van de afstemming.
Een van de belangrijke aandachtspunten, vaak niet besproken, is aanraking en de betekenis van aanraking.
Dit is een belangrijk deel van Reiki en van het leven.

Aanraking is een essentieel onderdeel van heelheid en van liefde.
Uit studies, uitgevoerd bij apen, weten we dat baby zonder aanraking niet kunnen opgroeien.
Uit andere studies weten we dat aanraken door moeder pijn bij kinderen kan verzachten.
Aanraken kan een teken van affectie zijn, en non-verbale communicatie met elkaar.
Bij sportwedstrijden raken atleten elkaar vaak aan als een teken van ondersteuning en van respect.
Voetbalspelers van rivaliserende teams kloppen elkaar vaak op de schouder na de wedstrijd, als een teken van respect voor elkaar.

Reiki is een helingkunst of -bekwaamheid, door handoplegging.
Door te helen raken we elkaar aan, of onszelf.
Laten we beide typen van aanraken eens bekijken.

Jezelf aanraken is bepaald een belangrijk punt.
Veel mensen voelen zich er niet prettig bij zichzelf aan te raken.
Hier zijn zaken als zelfwaardering, lichaamsbeeld en sexualiteit betrokken.
Sommige mensen vinden dat zichzelf liefdevol (niet sexueel) aanraken narcistisch is.
Het is belangrijk als je Reiki bij jezelf doet, dat je jezelf toestaat je lichaam liefdevol aan te raken.
De vraagstukken waar je mee zit bij zelfaanraking worden ook duidelijk wanneer je Reiki bij anderen doet, daarom is het belangrijk om te kunnen gaan met je eigen ongemakkelijkheden.

Anderen aanraken als Reiki heler is een liefdevolle daad.
Het is uitreiken naar iemand, delen van het geschenk van heling.
Veel mensen voelen zich ongemakkelijk anderen aan te raken.
Het belangrijkste deel van het oefenen van de handposities tijdens Reiki I cursussen is niet het oefenen met handposities, maar oefenen om te gaan met aanraken.

Misschien zul je een keer merken dat de ontvanger sexueel opgewonden raakt.
Dit gebeurt soms, speciaal met een vrouwelijke beoefenaar en een mannelijke ontvanger.
(Dit zou het gevolg zijn van de opstijgende Kundalini… hoe dan ook, er stijgt iets op!)
Bedenk wel dat veel mensen in hun dagelijks leven nauwelijks iemand aanraken.
Veel mensen raken anderen alleen echt aan in de context van intieme relaties.
Daarom kunnen ze opgewonden raken bij het fysieke gebeuren van aangeraakt worden.
Zoals eerder gezegd is het ook weer niet echt gebruikelijk, maar het is goed van tevoren te weten dat het kan gebeuren.

Let op de druk die je gebruikt als je je handen op jezelf plaatst, omdat dat de beste leerschool is er achter te komen hoeveel druk je kunt toepassen als je je handen op een ander legt.
Wees gevoelig voor andermans lichaam.
Mensen die mishandeld of misbruikt zijn, kunnen erg gevoelig zijn voor aanrakingen.
Mensen behandelen die er grote moeite mee hebben aangeraakt te worden is geen probleem.
Net zoals Reiki door kleding stroomt, stroomt het door de ruimte erboven.
Houdt je handen simpelweg boven de gebieden die moeilijk zijn of waarvan mensen niet willen dat ze aangeraakt worden, en geef Reiki.
Het werkt net zo goed.
Je kunt ook je handen naast het gebied leggen met de intentie dat het betreffende gebied geheeld wordt.

Het punt van naaktheid en Reiki moet behandeld worden.
Er is nooit een reden iemand zich te laten uitkleden om Reiki te ontvangen.
Als de energie op afstand gestuurd kan worden om te helen (zoals onderwezen in Reiki II) zou er geen enkel beletsel moeten zijn om door een simpel stukje textiel te stromen.
Ik heb gehoord van een school die onderwijst dat afstemmingen naakt ontvangen moeten worden.
Deze praktijken zijn onnodig en plaatsen de student in een genante positie die volstrekt ongepast is.

Deel elf – De handposities

Er zijn verschillende verzamelingen met handposities.
Er is ontdekt dat dr. Usui 5 handposities gebruikte en verder Reiji (voelen) en Byosen (scannen) om te weten waar hij de handen moest plaatsen. Hayashi leek in het begin 7 handposities gebruikt te hebben.
In zijn kliniek was er het 12-posities pakket, dat verschillende Reiki beoefenaars gebruikten op de ontvangende persoon.
Takata standaardiseerde deze in het systeem van handposities dat in het Westen algemeen gebruikt word.

Een Reiki behandeling betekent Reiki geven met gebruik van de handen.
De handposities zijn verzamelingen waarvan sommige van de vroege Reiki masters merkten dat ze goed werkten in de behandeling van de meeste meridianen en van belangrijke gebieden van het lichaam.
De verzamelingen, of je nou Takata’s 12, Hayashi’s 7 of een andere verzameling gebruikt, geven een goede algemene behandeling.

De handposities zijn ontworpen voor mensen die geen Reiji en Byosen ontwikkeld hebben.
Ze dekken de meeste meridianen en behandelen de meeste grote en kleine organen.
Als je vertrouwdheid met de Reiki energie toeneemt door het gebruik, zal Reiki zich op een natuurlijke manier ontwikkelen en zul je meer intuïtief voelen waar je handen naartoe moeten gaan.
Byosen wordt in vele Reiki II cursussen onderwezen.

Onthoud dat Reiki zit in het DOEN en het ZIJN.
Je zult veel meer leren door Reiki te beoefenen dan door een boek te lezen.
Ik adviseer de handposities te leren en ze te gebruiken.
Je zult na verloop van tijd merken dat je een gevoeligheid ontwikkelt omtrent wanneer je je handen moet verplaatsen en hoe lang je ze op elke plek moet laten.

De Reiki handposities zijn betrekkelijk eenvoudig uit te voeren en corresponderen globaal met de zeven basis chakra’s.
Elke positie wordt 3 tot 5 minuten vastgehouden, ongeveer.
Vertrouw op je intuïtie.
Van tijd tot tijd kun je je geleid voelen je handen op een bepaalde plek te leggen, en in dat geval moet je op je intuïtie vertrouwen en het doen.
Reiki sessies worden uitgevoerd met de klant volledig gekleed.
Als je in de buurt van schaamstreek (of borsten) werkt, kun je je handen ook 10 tot 15 centimeter boven het gebied houden, in plaats van direct op de persoon.

Na je Reiki I afstemming is het prettig Reiki net zo veel te beoefenen als je maar kunt. Zelfbehandelingen helpen je de enerzijds handposities te leren en anderzijds het ervaren van het geven van Reiki.
Het moeilijkste zal in het begin het bewustzijn zijn van zichzelf in het geven van Reiki aan anderen, en een zuiver kanaal te zijn.
Vele mensen voelen zich in het begin bewust van zichzelf als ze anderen Reiki geven.
Iemand aanraken is een intieme handeling, een vertrouwensvolle daad.
Je kunt je afvragen wat je in ’s hemelsnaam aan het doen bent, of je het wel goed doet, je zorgen maken dat ze denken dat je een of andere onbenul bent of hopen dat de Reiki zal werken.
Wees in al deze gevallen gewoon vrij van verwachtingen en houd je ego in de gaten.
De Reiki werkt, zelfs als je er niet in gelooft.
Er is geen verkeerde manier om het te doen.
Het bewustzijn van jezelf bij het aanraken van anderen en in het proces van Reiki geven zal na verloop van tijd afnemen zodra je meer ervaring krijgt in het geven van Reiki.
Niets kweekt meer zelfvertrouwen dan ervaring.

De handposities voor zelfbehandeling zijn hetzelfde als die voor het behandelen van anderen.
Je zult meer over Reiki leren door jezelf (en anderen) te behandelen, dan je ooit zult kunnen leren in welke cursus of boek dan ook.

Zelfheling is een wonderlijk iets om te doen. Je kunt op elk moment een zelfbehandeling doen.
Tijdens vergaderingen, in de bus, in het verkeer, of in het park.
Als je niet vrij bent de traditionele handposities te gebruiken, plaats dan je handen onopvallend daar waar je kunt en laat de Reiki stromen!

In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden (totdat ik mijn plaatjes gescand heb), zijn hier een paar links naar verzamelingen van handposities die anderen welwillend op het web geplaatst hebben.

Handposities


Traditionele Handposities voor behandelingen
Tekeningen van handposities


Usui, Hayashi en Takata onderwezen allemaal dat bepaalde handposities (of series posities) gerelateerd zijn aan de behandeling van bepaalde ziektes.
In de praktijk gebruikte Usui Reiki (intuïtief weten) en byosen (‘scannen’ van het energieveld van iemand om de handplaatsing te leiden) om te weten welke plekken behandeling nodig hadden.
Dit impliceert dat ze wisten wat behandeling nodig had en dat ze hun handen plaatsten om de energie te leiden naar waar hij nodig was.
Het toont een specifiek niveau van deskundigheid.
In de Usui Reiki Ryoho Gakkai in Japan was het niet toegestaan de tweede graad te bestuderen als je nog geen EERSTE Reiki ontwikkeld hebt.

Als je begint met Reiki geven, gebruik dan de handposities.
Deze werden ontwikkeld door Usui, Hayashi en Takata als een algemene gids voor hen die nog geen reiji of byosen ontwikkeld hadden.
Er staat een kopie van dr. Hayashi’s handleiding op deze site, die een gids is voor de behandeling van vele verschillende specifieke ziektes.
Voor algemene behandelingen gaat mijn voorkeur uit naar het gebruik van de 7 posities van de Traditionele Japanse Reiki.

Deel twaalf – Reiki behandelingen

Een Reikibehandeling duurt ongeveer een uur.
Dan worden handen op verschillende plekken op het lichaam gelegd.
De handen worden ofwel zachtjes direct op het lichaam geplaatst, of ongeveer 10 cm. er boven gehouden, en de energie stroomt van de Reiki beoefenaar naar de ontvanger.

Een Reikibehandeling is meestal een bijzonder rustgevende en stress reducerende ervaring.
Het kan ook een emotionele ontlading voor mensen betekenen.
Zowel de behandelingen als de afstemmingen kunnen de ontlading van vastzittende emoties veroorzaken.
Reiki kan deze geblokkeerde energie vrijmaken waardoor de lichaamsenergie weer vrij kan stromen.

Behandeling


Voorbereiding voorafgaand aan de behandeling van jezelf of anderen is een zinvolle manier om je in te stellen op het geven van Reiki.
Het is technisch gezien niet nodig, maar het is plezierig en het helpt je je dagelijks bewustzijn te scheiden van het juiste indachtig zijn, en een gewijde sfeer te creëren.
Wat volgt zijn een paar richtlijnen die ik gebruik als ik mezelf of anderen behandel.
Ze zijn niet “vereist” of noodzakelijk om Reiki te geven.
Een paar hiervan komen uit de Hayashi traditie en zullen iets toevoegen aan jouw ervaring, de ervaring van de ontvanger en het begrijpen van het spirituele mysterie dat Reiki is.

Ik raad aan een paar glazen water binnen handbereik te hebben voor zowel de behandelaar als de ontvanger.
Mensen krijgen dorst als ze met Reiki bezig zijn.
Het water helpt te aarden en van alles dat losgemaakt is uit het systeem te spoelen.
Drink ook na een afstemming veel water om je lichaam te helpen in balans te blijven en losgelaten onzuiverheden uit te spoelen.

Een behandeling kan op een tafel gedaan worden, op de grond, een bed, een stoel of waar dan ook.
Een massagetafel is ideaal, maar duur, vooral omdat de meeste mensen Reiki niet als business zien, maar het gebruiken bij familie en vrienden.
Hou altijd rekening met je eigen comfort en dat van de ontvanger.
Het kan erg afleiden als je Reiki staat te geven in een ongemakkelijke positie die je rug forceert.

A. Indachtige voorbereiding


Doe Gassho. Plaats je handen in bidpositie voor je hart.
Wacht tot je het contact met Reiki voelt.
Laat de energie toe in jezelf.
Laat alle bewuste verlangen naar wat de energie zou moeten doen los.
Laat gaan en laat Reiki stromen.
Reiki werkt het beste wanneer het ego het minst werkt, dus ik zeg altijd: “When ego goes, Reiki flows”.
Dit is het juiste indachtig zijn.
We laten verwachtingen gaan, verlangen naar wat Reiki zou moeten doen en andere aspecten van beheersing door ons ego en laten in plaats daarvan Reiki zijn werk doen.

Sommige stromingen leren je dat het belangrijk is te aarden en jezelf te centreren voordat je begint met een behandeling.
Aarden is simpel, voel de verbinding met de aarde, of visualiseer wortels die vanuit je voeten in de aarde groeien.

B . Starten met Reiki – De ander aanraken


Beweeg je handen vanuit Gassho, en hou de palmen naar boven, naar de hemel, alsof je er kostbaar water in vasthoudt of een tere vlinder die er op rust.
Je handen zijn de gewijde houders van deze liefdevolle gave.
Je hebt contact gemaakt met Reiki, voel de energie in hen.
Draai ze zacht om en leg ze op jezelf of op de persoon die je gaat behandelen.
De druk is liefdevol en zachtaardig.
Ga niet drukken.
Als er redenen zijn de persoon niet aan te raken (b.v. overgevoeligheid voor aanraking als gevolg van mishandeling, brandwonden, wonden, infectierisico), hou dan de handen eenvoudig boven het te behandelen gebied.

C . Behandelen


Hou je handen gedurende 3 tot 5 minuten in dezelfde positie.
Dit is geen harde regel, maar een simpele richtlijn.
Sommigen ervaren dat de energie begint te stromen nadat ze de handen hebben geplaatst.
Je kunt het voelen als tintelingen, of warmte.
De energie lijkt na verloop van tijd te verminderen en dan weg te zakken.
Als het wegzakt, ga dan naar de volgende positie.
Soms voel je niets en dan kun je het beste de 3 tot 5 minuten richtlijn aanhouden.

D . Van positie naar positie bewegen


Neem je handen weg.
Plaats ze opnieuw in Gassho.
Voel de verbinding weer even en plaats ze dan op de volgende positie.
Deze manier helpt ons op de juiste manier indachtig te blijven.
Het houdt ons ook gecentreerd.
En tenslotte helpt het ons juridisch te beschermen.
Het is triest, maar we leven in een tijd vol juridische twisten.
Sommige massage beroepsverenigingen willen Reiki reguleren omdat ze het zien als een zaak die onder hun verantwoording valt.
Ook als je niet in Gassho gaat tussen twee handposities, laat je handen nooit van de ene naar de andere positie glijden.
Dit zou namelijk als “massage” kunnen worden opgevat. (N.B.
In Nederland spelen dit soort juridische haarkloverijen gelukkig lang niet zo als in Amerika – noot vertaler).

E . Afronding


Als je klaar bent plaats je je handen opnieuw in Gassho.
Sommige Reikischolen leren je dat je vervolgens je handen en armen met koud water moet afspoelen, om het energetische contact met de behandelde persoon af te breken.
Dat is meestal een goed advies dat je helpt het contact af te sluiten.
Als je klaar bent met een behandeling, heb dan eenvoudigweg de intentie dat de sessie klaar is en je niet langer verbonden bent met de behandelde.
Sommige masters zeggen dat je ook de energetische connectie met je cliënt kunt verbreken door de astrale koorden die uit je plexus solaris komen ‘door te hakken’ met een karateslag.
In Japan kende men een gebruik dat Kenyoku, of ‘droog baden’ heette.
Dit was onderdeel van Usui’s Reiki Ryoho, die was ontwikkeld uit Shinto gebruiken om lichaam en geest te reinigen.

Om Kenyoku (droog baden) uit te voeren, neem je de volgende stappen:

Kenyoku wordt in de aura ofwel het energieveld uitgevoerd, een paar centimeter boven het lichaam of met de hand op het lichaam.

Om te beginnen leg je de vingers van je rechterhand dichtbij de top van je linkerschouder.
Je hand is vlak, met de vingertoppen daar waar het sleutelbeen je schouder raakt.

Veeg de vlakke hand naar beneden, over de borst in een rechte lijn omlaag naar de rechterheup.
Adem uit terwijl je dit doet.
Mensen die op een vechtschool zijn geweest herkennen dit als een (open handed down block).

Herhaal deze procedure aan de rechterkant, terwijl je alles omkeert (dus je linkerhand van de rechterschouder naar de linkerheup).

Herhaal de procedure nogmaals aan de linkerkant.

Plaats nu de rechterhand op de rand van de linkerschouder, bovenaan de arm.
De vingertoppen op de rand van de schouder wijzen naar buiten.

Beweeg de hand langs de buitenkant van de arm naar beneden, helemaal naar de vingertoppen.
De hand ligt vlak op de arm, de hele weg naar beneden.
Je kunt de linkerhand strak tegen je zij houden, of hem iets omhoog houden.
Ook hier: adem uit als je dit doet.

Vechtsporters herkennen dit als een afweer die de hand van iemand die je arm of pols heeft vastgepakt moet verwijderen.

Doe dit opnieuw aan de rechterkant, met de linkerhand op de schouder en naar de vingertoppen van de rechterhand bewegend.

Doe het opnieuw aan de linkerkant.

Deel dertien – Groepsheling

In dr. Hayashi’s kliniek in Japan werkten de behandelaars samen in teams.
In groepssessies werkten verschillende Reiki behandelaars allemaal op hetzelfde moment aan een cliënt.
Dit heeft het voordeel dat verschillende mensen sneller behandeld kunnen worden.
Dit is ook een verrukkelijke ervaring.
Groepen bestonden meestal uit 2 tot 4 behandelaars (als er meer bij komen wordt het dringen!!!).
Om een groep te laten werken moet je iemand als leider aanwijzen.
Die persoon doet de hoofdposities.

Verdeel de overgebleven posities over de andere behandelaars.

Laat iedereen op hetzelfde moment van positie veranderen als de leider.
Op deze manier start en stopt iedereen op hetzelfde moment.

Reiki “shares” zijn momenten dat een groep Reiki behandelaars samenkomt en delen in een sessie van Reiki groepsheling.

Deel veertien – De afstemming

Het Reiki systeem is er een dat de energie doet ontwaken van leraar tot student door middel van 4 initiaties.
Deze 4 initiaties wordt vaak een bekrachtiging, een inwijding of een afstemming genoemd.
Een afstemming is een rituele handeling die wordt uitgevoerd door de Reiki leraar om de energie in de student te doen ontwaken.

Er is een overstelpende hoeveelheid speculatie ten aanzien van hoe afstemmingen werken en waarom, en hoewel allemaal interessante theorieën en geloven, ze slaan allemaal de plank mis.

Ik zeg je dat jij deze universele levensenergie bent, en altijd bent geweest.
De afstemming geeft je niets dat je niet reeds was.
Deze energie is in alles, stroomt overal.
Om de wijze Salomo te parafraseren: “Het schijnt op de goeden en de slechten”.
Het is ongrijpbaar, vormloos en overal.
Je ademt het in met elke ademhaling, je drukt het uit in elke gedachte, en in elke beweging.
De leraar geeft je geen Reiki, net zo min als de afstemming dat doet.
Wat het doet: het brengt dat wat je al had en was terug in je bewustzijn.
Het is net alsof er iets zo vertrouwds om je heen is dat je vergeten bent dat het er is, en de afstemming brengt het slechts terug in je bewustzijn.
Als je het eenmaal gezien hebt kun je het uitdrukken in je zijn.
Dan ben je Reiki.

Afstemmingsstijlen en –systemen variëren enorm van stijl tot stijl, en zelfs van leraar tot leraar.
Sommige mensen hebben uitgebreide rituelen waarvan ze geloven dat ze die exact uit moeten voeren.
Anderen zijn minder gestructureerd.
Sommigen voegen iets van andere rituelen toe aan het proces, en branden gekleurde kaarsen, wierook, draaien muziek, zeggen gebeden, roepen ‘gidsen’ aan, gebruiken totemdieren, etc.
Deze dingen voegen niets aan het proces toe, maar zorgen voor extra betekenis voor hen die iets geloven dat daar mee geassocieerd is.

Gedurende de afstemming zijn er enkele zaken die gebruikelijk zijn bij alle Reiki stijlen.
Je zult over het algemeen worden gevraagd in een stoel te gaan zitten, met een rechte rug.
De meeste leraren vragen een moment van stilte, van contemplatie of meditatie gedurende een paar minuten alvorens het proces te beginnen.
De meeste leraren zullen hun handen op je hoofd plaatsen, op je voorhoofd en op je handen gedurende de afstemming.
Sommigen zullen zacht kloppende bewegingen invoegen, en anderen zullen een zachte adem bekrachtigings techniek gebruiken.
De aanraking is meestal licht en niet op privé plekken.

Hier sluit het “  Reiki Direct en Eenvoudig  –  Handboek Eerste Graad  ”.
Ik hoop dat het materiaal bruikbaar was.
Moge je reis gezegend zijn.

Wees mediterend, wees indachtig, wees gelukkig

Gerard Lenting

 

  *.  Reiki.
  *.  Reiki info.
  *.  Reiki Inwijdingen op afstand.
  *.  Leerboek Reiki 2 Tweede Graad.
  *.  Leerboek Reiki 3 Derde Graad.
  *.  Leerboek Reiki 4 Master.
  *.  Reiki Symbolen.
  *.  Reiki Initiaties.
  *.  Periode van Zuivering.
  *.  De 5 leefregels.
  *.  Wat is Reiki ZIJN.
  *.  Reiki Alphabeth boek.
  *.  Leerboek Reiki en Spiritualiteit.
  *.  Leerboek Reiki Wetenschap.

Naar de top van deze pagina