Pentagram
 

Een pentagram wordt gebruikt
bij het aanroepen van de heersers van de vier windstreken.
Al naar gelang welke heerser wordt aangeroepen
begint men het pentagram vanaf een bepaalde positie.
Iedere windstreek staat voor een van de elementen.
Zo staat Noord voor aarde,
Oost voor lucht,
Zuid voor vuur en
West voor water.
 

 

oneindigheid der elementen
Staat hier aan de bovenkant van het pentagram
omdat deze superieur is aan de elementen
lucht, water, aarde en vuur.
 

 
 

 

lucht

water 

Lucht staat voor geest, intellect, mentale vermogens, intelligentie.  
Extrovert

Water staat voor gevoelens, emoties, invoelings vermogen.  
Introvert

aarde

vuur 

Aarde staat voor materialisme, prakische zin, nuchterheid, sensualiteit.  
Introvert

Vuur staat voor enthousiasme, intuitie, ideeen, oorspronkelijk heid.  
Extrovert

 
Menu van de homepage van Gerard Lenting ©2001

bannertje-nl

Naar de top van deze pagina