vegbar2


Christelijke feestdagen - Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag na het carnaval, het begin van de vastenperiode.
De vasten- of veertigdagentijd begint met een boeteviering op Aswoensdag.
De vastentijd duurt 40 dagen.

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de enige twee officiële vastendagen.
Op deze dagen wordt van de mensen bezinning en soberheid of onthouding verwacht (geen snoep, geen vlees of vis, geen alcohol).
In deze tijd gaan de christenen zich voorbereiden op het paasfeest.

Alle Christenen kunnen naar de kerk gaan voor een "Askruisje" te halen.
Aswoensdag kreeg de naam ‘kruiskensdag’.
Met as wordt een kruisje op je voorhoofd gezet, om je te herinneren aan je roeping, om te leven in navolging van Christus.

In de veertig dagen voor Pasen betekent dat: meegaan in de lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen en verdrukten in deze wereld.
Dat kan door één of andere vorm van vasten.

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid - stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren.
As is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht.
Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar.
As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven.

De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes ( Palmzondag ) van de paasperiode van het voorgaande jaar.

Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heen gaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

Witte donderdag is de donderdag voor Pasen.
Op die dag wordt Het Laatste Avondmaal herdacht.
Op die avond zat Jezus meer dan 2000 jaar geleden met zijn 12 apostelen aan tafel.
Volgens het bijbelverhaal wist Jezus toen al dat hij vermoord zou worden.
Die nacht werd Jezus verraden door Judas, één van zijn leerlingen.
Zo wisten de Romeinen (de vijanden van Jezus) waar Jezus zat en ze pakten hem op.

De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag.
Op deze dag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.
Als mensen in die tijd werden opgepakt door Romeinen en ze moesten een straf krijgen werden ze vaak aan een kruis gehangen.
Meestal met touw, maar in het geval van Jezus (zo staat in de bijbel) werd hij vastgespijkerd (spijkers door zijn handen en voeten) aan het kruis.

Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen.
Dan denkt men aan de tijd dat Christus dood lag in zijn graf.

vegbar2