ting

Een verkorte Handleiding "PATHFINDER"

ouija-1

Dit bord werd ontwikkeld door Monte Farber en Amy Zerner, en is gebaseerd op de structuur van het Indiaanse medicijnwiel.
Het heeft heel wat meer mogelijkheden dan een klassiek ouija-bord en is opgebouwd volgens een logische structuur van concentrische ringen.
In de hoeken van het bord vinden we de 4 seizoenen, die echter ook duiding kunnen geven aangaande een specifieke levensfase.
De buitenste ring geeft de 8 richtingen aan, zoals deze gangbaar zijn in de sjamanistische leer van het medicijnwiel.
Het wiel der visioenen brengt ons in contact met onze droomstaat, en kan aanduidingen geven over een te volgen weg of onze fantasie stimuleren tot creatieve inspiratie.
Het wiel der planten geeft een duiding die eigen is aan de plant in kwestie.
Dit kan zowel iets betekenen op medicinaal vlak, als een antwoord zijn op een gestelde vraag.
Het wiel der letters en het wiel der cijfers komen uit het gekende ouija-bord en worden gebruikt om een naam te spellen of een datum af te lezen.
Het wiel der totemdieren leert ons een specifieke les, afhankelijk van het totemdier dat we op het bord ontmoeten.
Het kan een aanduiding zijn van een karaktereigenschap, een levenshouding of een levensles.
Het wiel der edelstenen geeft informatie aangaande een benodigde steen, of problemen waarvoor deze steen dienstig kan zijn.

ouija-1

De "PATHFINDER" combineert dus meerdere systemen in één makkelijk bruikbaar geheel.
De veelheid aan informatie die aldus bekomen kan worden maakt de duiding van een probleem des te eenvoudiger.
Het is ook mogelijk om de bekomen informatie uit de diverse wielen te combineren tot een duidelijk antwoord op de gestelde vraag.

Dit bord is GEEN SPEELGOED! ! !


Er zijn reeds mensen in de psychiatrie beland die via een ouija-bord poogden contact te maken met overledenen.
Dergelijke systemen werken ALTIJD- maar begin niet met de geestenwereld te inviteren zonder te weten aan welke gevaren je blootgesteld kan worden.


Wie zonder degelijke ervaring geesten oproept zet een mentale deur open langswaar dolende geesten moeiteloos toegang kunnen krijgen tot de psyche - het grootste probleem is er nadien terug vrij van te komen (indien dit al lukt).


Het gebruik van deze borden wordt ten zeerste afgeraden aan personen die in een labiele gemoedstoestand zijn en/of aanleg hebben voor epileptie of schizofrenie.


Gebruik dit bord enkel voor het doel waarvoor het gemaakt is,
namelijk om inzichten te krijgen in situaties of om antwoorden te krijgen op je levensvragen.


bannertje-nl

Naar de top van deze pagina