OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geesten


LES 8. GEVOLGEN VAN HET OCCULTISME


Gevolgen van het occultisme bij occultisten zelf

In het algemeen houden parapsychologen zich meer bezig met occulte vermogens en verschijnselen, dan met de gevolgen.
We mogen echter niet generaliseren.
Enkelen hebben wel degelijk weet van ernstige gevolgen, vooral de spiritistische mediums weten dat.

De parapsycholoog Van Praag constateerde dat proefpersonen na parapsychologische experimenten vaak volledig ontredderd zijn.
De parapsycholoog Bender stelde vast dat door misbruik van spiritistische praktijken veel patiënten aan zware psychische storingen lijden.
Ze werden gespleten persoonlijkheden.
De geesten die zij opriepen verwarden hen.

Nu er twee parapsychologen aan het woord geweest zijn, geven wij nu het woord aan mensen die of met occultisme gebroken hebben, of nog steeds occultisten zijn.
We houden de volgorde aan, waarin wij de vormen van het occultisme hebben behandeld:

 1. Paragnosie en mantiek (les 2)

 • Edgar Cayce voelde zich steeds verder weggezogen van zijn oorspronkelijk christelijk geloof.
  Hij vroeg zich soms af, of zijn paragnostische gave wel van God kwam.
  Enkele keren wilde hij stoppen, prompt verloor hij zijn stem.
  Cayce voelde zich steeds meer als een marionet, die door onzichtbare vingers werd gemanipuleerd.
  Hij werd angstig.
  Verschillende keren braken er branden in zijn huis, een kind stierf, hij ging failliet, ziektes trof hem.
  Zijn geesten beloofden hem genezing.

 • Psychoscopist (les 2 bladzijde 5) Peter Hurkos bekent: "Soms dacht ik dat ik gek was, soms wenste ik dat te zijn.
  Ik kon mij op niets concentreren.
  Ik was iemand die door demonen bezeten is.
  De gave die ik bezit", voegde hij toe: "is amoreel, ze kan gebruikt worden om te gokken én om te stelen."
 • Theoloog Dr. Koch bevestigt uit zijn grote ervaring, dat de meeste helderzienden onder hun gave lijden en er vanaf willen.
  Vooral het voorzien van sterfgevallen pijnigt hen.
  Overigens signaleert hij, dat velen na hun paranormale waarneming een lichamelijke verslapping en een nerveuze uitputting bespeuren.

 1. Het spiritisme (les 3)

 • Arthur Ford: "het was bijna of een binnengedrongen wezen de macht overgenomen had." Al Kardec had gesproken over obsessie bij mediums, vanwege de macht die bepaalde geesten op hen uitoefenen.
 • Een Duitse dame, die bandrecordercontact met doden had gestaan (les 3 bladzijde 11), beschreef haar ervaringen.
  Die waren de eerste maanden prachtig geweest.
  Daarna was de toon van de stemmen ruwer geworden, zij werd zelfs met de dood bedreigd.
  Golven van haat sloegen tegen haar aan. ’s Nachts werd ze lastig gevallen, haar lichaam en gedachten werden misbruikt.
  Ze voelde een druk op haar borst en kreeg hartkloppingen. Als ze wilde bidden werden haar gebeden met schunnige woorden doorkruist.
  Ze werd helderhorend.
  Stemmen zeiden tegen haar, dat zij haar huis tot een steunpunt hadden gemaakt, waar zij zich uit konden woeden.
  Ze gaven toe leugens te verspreiden.
  Een stem zei: "het was niet je vader, het was zo maar iemand."

Zo raakte zij in diepe duisternis. "Mijn grootste wens is, zei ze, "is het slechte in mij, dat ik misschien onbewust heb aangetrokken, verdwijnt."

 1. Magiërs (les 4)

 • Een zwarte magiër en satanist liet zich ontvallen: "
  Zie je niet dat we in de hel zijn?"
 • De yogaleraar, astroloog en magiër Julio Ruibal ervoer: "
  Onder de duivel weet je nooit, wanneer het magische gaat terugslaan en de zaken uit de hand lopen.
  Mijn zenuwen raakten verschrikkelijk van streek en de pijnen, die ik had gekregen sinds ik met het occulte begonnen ben, werden steeds heviger."
  Medisch onderzoek leverde niets op, maar Ruibal kwam op de rand van de dood te staan.

 1. Zijlijnen (les 6)

 • En hypnotherapeut wendde zich tot de evangelist Otis en klaagde over de emotionele problemen, depressiviteit en verwarring.
  Pas in het gesprek realiseerde hij zich dat zijn probleem begonnen waren nadat hij met hypnotherapie begonnen was.

Gevolgen van het occultisme bij door occultisten beïnvloede mensen

 

30.

Wij vinden het niet alleen storingen bij mensen die hun occulte gaven praktiseren, maar ook bij diegenen, die zich tot hen om hulp en raad wenden.
Eveneens bij de gevolgen het occultisme bij occultisten zelf, houden we de volgorde aan, waarin wij de vormen van het occultisme hebben behandeld:

 1. Paragnosie en mantiek (les 2)

 • Wat de wereld van de mantiek betreft: daar is allereerst het gevaar, dat degene die zijn toekomst voorspeld kreeg, geen weerstand kon bieden aan de drang, deze zelf te vervullen.
  In een Engels gevangenis zit een vrouw opgesloten.
  Haar zoon was geestesziek en een astroloog had haar voorspeld dat hij nooit meer beter zou worden.
  Om hem uit zijn lijden te helpen, doodde de vrouw haar zoon.
  Uiteraard bleef de astroloog op vrije voeten.
 • Omdat veel voorzeggingen ongunstige dingen betreffen kan men ook in de greep van de angst raakte.
  Een meisje werd met 12 jaar de hand gelezen.
  Haar werd voorspeld dat zij niet ouder dan 30 jaar zou worden.
  Sindsdien werd haar leven één stuk steeds toenemende angst.
  Er was vooral de angst om op straat te gaan en in een ziekenhuis te moeten worden opgenomen.
  Het hele zenuwstelsel raakte labiel en ontwricht.
 • Maar vooral komen wij tegen dat de geest die de waarzegger leidt, de klant besmet.
  Een vrouw bezocht enige tijd lang regelmatig een waarzegster die naar later bleek ook sataniste te zijn.
  Na dit contact vertoonde de vrouw allerlei storingen: ze viel regelmatig bewusteloos op de grond, had haat-aanvallen, deed verschillende zelfmoordpogingen.
  Uit haar mond spraken boze geesten.
  Er was bezetenheid in het spel.
  Telkens weer blijkt dat mensen die zich de toekomst laten voorspellen, daarmee automatisch de wereld van geesten betreden en zo demonische krachten naar zich toetrekken.

 1. Het spiritisme (les 3)

Profeet Jesaja lijkt ook veel te weten van de gevolgen van spiritisme: ‘ontmoedigd en hongerig zwerven de mensen rond in het land.
De honger maakt hen razend, zij verwensen hun koning en hun God.
Zij kijken omhoog, ze staren naar de grond, maar overal heerst een beangstigend duister, een verstikkend donker.
Zij zijn een inktzwarte nacht ingejaagd.’
(Jesaja 8: 21 en 22).
Hij bedoelt hiermee dat de gevolgen van spiritisme: depressies, agressies, haat tegen God, angst en duisternis zijn.

Spiritisten zelf wéten van de gevaren waaraan zij zich blootstellen.
Zij menen, dat het de slechte, aardgebonden geesten zijn, die séancedeelnemers kunnen overvallen.
Naar hun overtuiging zijn, met de boze geesten uit de Bijbel zulke geesten van gestorvenen bedoeld.
Wij menen dat het omgekeerde het geval is en dat niet alleen aardgebonden, maar ook de andere geesten, inclusief de geleidegeesten, demonen zijn die eenmaal geroepen de kans te krijgen verwoestend op de psychische structuur van de mens in te werken!

 1. Magiërs (les 4)

Ook al is het in les 4 het verschil tussen zwarte- en witte magie uitvoerig besproken; toch even het volgende:

 

 

31.

Het ligt voor de hand dat mensen die een beroep doen op een witte of zwarte magiër of die zonder het te weten door hen worden behandeld, storingen zullen oplopen.
De magiër spreekt het onderbewustzijn van de cliënt aan.
Daarmee wordt dit onbewuste besmet door de krachten waarover de magiër beschikt.
Wat de zwarte magie betreft: de gevolgen zijn veel ernstiger:

 • Veertig jaar geleden werd een Nederlands gezin in Indonesië met zwarte magie bestookt.
  Al de jaren erna, terwijl het gezin zich al in Nederland gevestigd had, kwamen aanvallen voor.

 • Een Amonese vrouw ging haar familieleden in Ambon bezoeken.
  Sommige van hen werden boos op haar om het feit dat zij niet voldoende geld had meegenomen.
  Bij vertrek van het eiland kreeg zij een grote negenoog op haar been en zweren op het hoofd.
  Medische behandeling kon niet baten.
  Kennelijk was ook hier zwarte magie in het spel.

 1. Magnetisme (les 5)

Niet veel anders is het met magnetiseurs.
In les 7 bladzijde 26 vierpen wij de vraag op of magnetiseurs, zonder het zelf te weten, bemiddelen tussen hun patiënten en demonische krachten, kunnen wij na het lezen van de volgende punten met ‘ja’ beantwoorden:

5) zijlijnen (les 6)

 • Tenslotte moeten wij aandacht schenken aan de zijlijnen van het occultisme.
  De schrijver van het boek die ik via dit verslag bewerkt heb, gebiedt zich met eerlijkheid te zeggen dat hij op het terrein van accupunctuur (les 6 bladzijde 19) tot nu toe niet genoeg gegevens ter beschikking staan over demonisch veroorzaakte storingen, ook al behoud ik mijn twijfels.
 • Wat druggebruikers betreft (les 6 bladzijde 17), de lichamelijke en psychische ellende als gevolg van het gebruik van vooral hard, maar ook soft drugs, is algemeen bekend.
  Een zoon van een gemeentelid van de schrijver van dit boek beoefende in India yoga met gebruik van drugs.
  Zijn persoonlijkheid was totaal veranderd.
  Hij meende dat zijn ouders niet zijn echte ouders waren.
  Voor zijn maaltijden verzonk hij in meditatie.
  Bij pastorale benadering sprak een andere stem uit zijn mond in de Indiase en Nederlandse taal.
  Op de naam Jezus reageerde hij fel.
 • Yoga en T.M.: de schrijver van dit boek weet mensen die een ‘derde’ oog kreeg door beoefening van Yoga en T.M, de beoefenaar herkende zijn familieleden niet meer.
  Hij kent ook iemand die beweert uit het raam te kunnen vliegen en een ander zwoer het christelijk geloof af en deed een zelfmoordpoging.
 • Nicky Cruz, een evangelist en zoon van een witte magiër, is terecht van mening dat T.M. kan leiden tot demonische bezetenheid.
  Het komt doordat je de nadruk legt op ontleding van de ziel en op vermijden van bewuste gedachten.
 • Hypnose. De Canadese predikant Maxwell Whyte is van overtuigd dat niet de eigen geest van de hypnotiseur maar een demonische kracht die hem bezielt de geest van de hypnotiseerde in beslag neemt.
 • De schrijver van dit boek werd voor hulp in geroepen door een vrouw van 24 jaar.
  Ze werd sinds vijf jaar verhinderd te eten.
  Medische term hiervoor is Anorexia Nervosa.
  Psychiatrische behandelingen leverden niets op.
  Navraag naar occulte contacten leverde niets op.
  Toen bleek, dat zij op 15 jarig leeftijd op een feestje liet hypnotiseren.
  Van dat moment af waren de eerste storingen begonnen.
  Hypnose levert vaak een karakterverslechtering op.

 

 

 

32.

Conclusies

Ons onderzoek leidt tot de conclusie dat, hoe boeiend het ook lijkt, dat occultisme mooi van buiten uitziet, maar vanbinnen verrot is.
Natuurlijk is deze conclusie aanvechtbaar.
We noemen drie tegenargumenten:

 1. Geldt deze conclusie ook voor de spontane verschijnselen zoals een voorspellende droom of de verschijning van een gestorvene op het moment van zijn dood?
 2. Inderdaad: onze conclusie gaat voor die gevallen niet op.
  Deze verschijnselen zijn ongezocht.
  Van een paranormaal vermogen, dat regelmatig functioneert, is geen spraken. Gods gebod wordt hier niet overtreden.

 3. Zou bij ieder beoefenaar van occultisme of ieder die zich wendt tot een occultist al per definitie aan psychische stoornissen gaat lijden of demonische verschijnselen krijgt of nog erger; bezeten raakt?
 4. Eerst: de storingen blijven vaak verborgen.
  De demonische stoorders houden zich vaak schuil totdat de persoon op wie zij een greep hebben, in aanraking gekomen met de kracht van Christus.
  Dat dwingt hen uit hun schuilhoek.

  En dan: er zijn veel getuigenissen dat occultisten een moeilijk en vreemd sterfbed hebben.
  Het lijkt alsof dan pas de masker afvalt en blijkt wie zij, meestal zonder dat zij het weten, gediend hebben.
  Het is alsof Paulus’ woord uit 2 Korintiërs 11: 14 en 15 in vervulling gaat: ‘geen wonder: zelfs satan vermomt zich als een engel van het licht.
  Het is dus niet bijzonders, als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid.
  Maar zo hun daden, zo hun einde.’

  Paulus ziet satan als engel des lichts.
  Zijn dienaren doen zich voor als werkers van gerechtigheid.
  Maar, zegt Paulus, hun einde zal zijn naar hun werken.

 5. Kan het niet zijn, dat mensen die deze storingen vertonen, zelf al gestoord waren voordat zij in aanraking kwamen met het occultisme?
  Worden oorzaken en gevolg niet verwisseld?

Daarom moet geantwoord worden dat de ervaringen uitwijzen dat bij vele mensen, maar ook christelijke hulpverleners zien zoals de schrijver van dit boek, mijn ouders en meerdere, dat de storingen pas zijn ontstaan na het contact met het occultisme.
En bij de mensen die al van nature al storingen hadden, die storingen verergerd zijn.

 

Christelijke hulpverleners die zich bezighouden met dit terrein constateren dat occulte storingen erfelijk kunnen zijn.
Occulte vermogens komen voor van generatie op generatie.
Maar ook de daarmee verbonden stroringen komen in de volgende geslachten voor.
Men kan ook denken aan het feit dat occulte praktijken in de Bijbel als afgodendienst, dus als haat tegen God, worden beschouwd.
De overtreding van het verbod daarop gevolgen heeft voor het derde en vierde generatie: kniel voor zulke afgodenbeelden niet neer, vereert ze niet, want ik ben de Heer, jullie God.
Ik duld geen andere goden naast mij.
Wie zich tegen mij verzet, zal ik straffen, hem en ook zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie.’
(Exodus 20: 5).
Waarom zal God occultisme als afgoderij zien?
Simpel: occultisme is, bewust of onbewust, verering van satan.
Naast God mag je niemand anders vereren!

Als we storingen die verbonden zijn aan het beoefenen van of het wenden tot occulte praktijken catalogiseren, dan blijken zij op vier gebieden te liggen:

 1. Storingen in de communicatie met God, althans bij christenen.
  Demonen schijnen niet erg geïnteresseerd te zijn in andere godsdiensten.
  Christenen die met occultisme in aanraking komen, krijgen moeite met de naam van Jezus, met kerkbezoek of avondmaalsviering, met gebed en Bijbellezen.
  Er is een teruggang in geloofskracht en geloofsblijdschap.
  Er komt onverschilligheid ten opzichte van of zelfs afkeer van het Evangelie van Christus.
 2. Storingen op moreel en psychisch gebied.
  Depressie, angsten, agressie, dwanghandelingen, seksuele ontremmingen, verslavingen en vaak zelfmoordneigingen.
 3. Storingen op lichamelijk gebied.
  Er kunnen storingen optreden in de organen van gehoor en gezicht, in slapen en eten.
  Vaak klaagt men over een druk op de borst, over hoofd en endere pijnen, over koorts en ziektes, soms zo grillig dat de arts moeilijk tot een diagnose en een therapie kan besluiten.
 4. Het oplopen van occulte vermogens na het wenden om raad en hulp bij occultisten.
  In huizen kunnen zich paranormale verschijnselen, zoals klopgeluiden, voordoen.

Psychiaters hebben jammer genoeg weinig oog voor de gevaren die het beoefen of in contact komen met het occultisme met zich meebrengen.
De ex-satanist Warnke schat dat 40% a hen die binnen of buiten inrichtingen voor allerlei neuroses worden behandeld, zich met occulte praktijken hebben beziggehouden.
In dat geval is alleen een geestelijk-pastorale aanpak vruchtbaar!

Terug naar begin