OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geestenLES 5. GENEZENDE HANDEN? HET MAGNESTISME

 

De oudste getuigenissen van magnetisme komen uit Egypte.
Een magnetiseur is iemand die, volgens sommige occultisten, over extra magnetische straling beschikt en vervolgens bij machte is om het ontregelde magnetisme van zieke mensen te herstellen.
Volgens sommige occultisten is het een feit dat ieder mens een dubbel magnetisme bezit omdat hij van zowel de aarde als van de planeten stralen ontvangt.

Men kan zich afvragen, waarom wij deze paranormale geneeswijze niet behandelen onder de witte magie.
Sommige boeken over het occultisme wijzen immers op de verwantschap tussen magie en magnetisme.
Is er bij beide niet buitenzintuigelijke beïnvloeding in het spel?

De theoloog Koch constateert dat veel magnetiseurs magische belezers als voorouders hebben.
Hij ziet het magnetisme als een restgave van de magie.hebben.
Hij ziet Wel ervan losmakend, maar toch naar ruikend.

Wij hebben gekozen voor een aparte behandeling van het magnetisme.magnetisme.magnetisme.
Om de principiële reden, dat inderdaad bij de meeste magnetiseurs magische spreuken en rites geen rol spelen.magnetisme.
Om de praktische reden, dat in ons land de magnetiseur, oftewel de strijker veel bekender is en veel frequenter bezocht wordt dan de magische belezer.magnetisme.
Om Een zijn groot deel van de Nederlandse magnetiseurs zijn spiritist.magnetisme.
Omdat wordt hieronder wel duidelijk waarom.

 

De reden waarom een magnetiseur vaak een spiritist is:

 • Een magnetiseur voelt vaak wat een patiënt mankeert.
  Deze nemen waar door een intense warmte dat door hen heengaat wanneer de magnetiseur hen bestrijkt met een genezende straling.
  De magnetiseur moet zich wel sterk concentreren.
  Als hij mensen onsympathiek vindt, bereikt hij minder resultaten.
  Na de behandeling blijft de pijn van zijn patiënten nog uren lang in zijn hand of arm zitten.magnetisme.
  Om Vaak slaat een magnetiseur zijn handen af nadat hij gestreken heeft om de pijn minder te voelen.magnetisme.
  Om Uit een onderzoek is gebleken dat na een dag praktiseren de meeste magnetiseurs een verlaagde bloeddruk hebben.

 • Vele magnetiseurs zijn helderziend.
  Alleen al om het feit dat zij vaak voelen wat een patiënt mankeert.
  Magnetiseurs beoefenen vaak een vorm van mantiek (zie les 2 bladzijde 5) om hun diagnose te stellen.
  Sommigen vragen bijvoorbeeld om jouw foto. Pendelen over een foto kan inlichtingen verschaffen over de ziekte van de patiënt.

 • Naast ‘gewone’ magnetiseurs kennen wij ook de spiritistische magnetiseur.
  Spiritistische magnetiseurs beroepen er zich op, dat hun handen door overleden artsen bestuurd worden.
  Ook zijn er enkelen die ’s nachts, met hun astraal lichaam (les 3 bladzijde 11) uittredend, patiënten behandelen.
  Anderen kunnen door concentratie iemand op afstand genezen.

 • Vaak schrijven magnetiseurs hun klanten kruiden voor.
  Deze kruiden kunnen van onschuldige aard zijn, zij kunnen echter ook gemagnetiseerd zijn.

Heel vaak bereiken magnetiseurs resultaten.
Soms is het een verlichting van de pijn, hoewel de ziekte blijft.
Soms zijn de resultaten maar tijdelijk.

Er was eens een magnetiseur en hij zei: ‘wij magnetiseurs kunnen niet genezen, wij verplaatsen alleen maar de ziekte.’
Deze magnetiseur legde zijn praktijk neer nadat hij christen werd!

 

Intussen blijft gelden dat nog steeds niet bekend is wat er nu eigenlijk gebeurd tussen de magnetiseur en zijn patiënt.
Sommigen magnetiseurs zeggen, in tegen stelling tot wat sommige occultisten zeggen (zie begin van deze les) dat magnetisme een psychologisch factor is, omdat sommige magnetiseurs onsympathieke patiënten minder goed helpen kan en daarbij menen deze mensen dat het geloof van de patiënt samenhangt met de gave van de magnetiseur en daarom zou het en psychologisch factor kunnen zijn.

Inmiddels is bekend dat dieren en planten ook gemagnetiseerd kunnen worden.
Het bovengenoemde standpunt van sommigen magnetiseurs worden met dit feit ontkracht!
Het is namelijk zo dat het op de intentie (de wil) van de magnetiseur aankomt.
Hij zou, als hij dat zou willen, een patiënt ook schade aan kunnen doen soms dreigen magnetiseurs daarmee wanneer een patiënt van hem los wilde maken!

Terug naar begin