OCCULTISME   met
Gerard Lenting

Les 1. De occulte Explosie
Les 2. Zien zonder ogen Paragnosie en mantiek
Les 3. Spreken de doden het Spiritisme
Les 4. Beïnvloeding op afstand, de magie
Les 5. Genezende handen het magnetisme
Les 6. Zijlijnen
Les 7. Het Bijbelse standpunt
Les 8. Gevolgen van het occultisme
Les 9. Hulp aan occult belasten
Les 10. Hoe kan ik vrij zijn van boze geestenLES 4. BEïNVLOEDING OP AFSTAND? DE MAGIEGeschiedenis, omvang, actualiteit

Beeldmagie is een vorm van magie.
Hier twee voorbeelden:

 1. De tovenaar spreekt een toverformule uit over een beeldje, dat op werkelijke of symbolische wijze de persoon voorstelt, die hij betoveren wil.
  Vervolgens blaast hij en spuugt hij een hoeveelheid speeksel uit zijn mond op dit beeldje.
  Daarop houdt hij een touw boven dit beeldje en maakt daarin een knoop.
  Met deze handelingen en de kwaaddoende woorden is een boze geest verbonden.
  Het resultaat is, dat de tovenaar op zijn slachtoffer het kwaad doet neerkomen dat hem toewenst.
 2. Er was eens een dame die met kwade gedachten rondliep.
  Sterker nog, ze heeft gezworen, zwarte magie te gebruiken om twee hinderlijke mannen ‘langzaam, doch zeer afschuwelijk’ kapot te maken.
  Dat was voor haar een koud kunstje.
  De heks, moeder van drie kindertjes is bijzonder kwaad op de mannen.
  De mannen beschuldigde haar namelijk van het toepassen van zwarte magie op klaarlichte dag.
  Zij hebben haar stevig afgeranseld.
  In haar huistempel, bij een menselijke skelet zwoer zij dat zij binnen een week een vloek over de twee manen uit te spreken door twee wassen poppetjes in vlammen op te laten gaan.

Tovenaren, heksen, demonen – in wat voor vreemde wereld zijn wij terechtgekomen?
Zeker, de godsdienstgeschiedenis weet dat magie oud is als de mensheid.
Ook weten wij dat de Europese mens in de 16e en 17e eeuw door een grote angst voor heksen was bezield en dat daardoor de heksenjacht in die tijd honderdduizenden, de meeste onschuldig, op de brandstapel terechtkwamen.
Nu in onze tijd realiseren weinig mensen dat er wel degelijk tovenaars en heksen zijn geweest èn nog zijn.
De oude magische tradities hebben zich, weliswaar lange tijd ondergronds, gehandhaafd.
Ze werden van de ene op de andere generatie overgeleverd en in geheime genootschappen bewaard en gepraktiseerd.
Ook Hitler stond vanaf 1920 in contact met zo’n genootschap.
Hitler was trouwens geboren in een centrum van spiritistische praktijken, het Oostenrijkse Braunau.
En het hakenkruis is een oud magisch symbool voor gelding.

In onze tijd bloeit de magie weer op.
Sinds 1970 verschijnen boeken op de Nederlandse markt met titels als Magie in praktijk, Ware magie, Magie, seksualiteit en perversie, Het heksenhandboek.
Het lijkt erop dat een magisch levensgevoel velen een ban slaat.

Dat blijkt ook hieruit dat miljoenen mensen kwaad-afwerende amuletten en gelukbrengende talismannen dragen of in huis aanbrengen.
Deze oeroude gewoonte is altijd nauw met de magie verbonden geweest.

Het is moeilijk om cijfers te geven.
Voor de Verenigende Staten is de laagste schatting van het aantal heksen op 25.000 en de hoogste schatting op 100.000 (misschien wel meer).

Een van de leidsters zegt dat zij in rechte lijn afstamt van de heksen van Salem, die in de 17e eeuw daar vervolgd werden.

In medio jaren ’70 lag de schatting van heksen in Engeland op 60.000 en in Nederland op 3000.
Er zouden toentertijd 20 mensen in ons land zijn die over alle magische geheimen beschikken.
In ieder geval vindt men in sommige bladen advertenties die nieuwe leden voor heksenkringen zoeken.
In Amsterdam zijn er heksenwinkels waar allerlei magische ingrediënten te koop zijn.

Magiërs, oftewel tovenaars, treden meer individueel en in het verborgen op.
Over het aantal is dus minder bekend.
De Duitse Medische Informatiedienst schat het aantal Duitse tovenaars op 10.000. maar in ons land zijn er ook mensen die magie beoefenen.
Het zijn niet alleen Surinamers, Ambonezen en Indische Nederlanders die deze kunst uit hun geboorteland hebben meegenomen.

Tussen magie en andere vormen van occultisme lopen weer allerlei verbindingslijnen.
Veel magiërs zijn ook paragnost, spiritist of magnetiseur.
Er zijn ook aanwijzingen dat in de hoogste graden van de Europese Vrijmetselarij de magie bekend is en beoefend wordt.
De theoloog de heer Koch uit Duitsland hoorden verschillende vrijmetselaars op hun sterfbed dit opbiechten.

Witte en zwarte magie

Wat is magie eigenlijk?

 

12.

Magie is het menselijk handelen dat erop gericht is de werkelijkheid te beheersen of minstens te beïnvloeden door inschakeling van al dan niet persoonlijke, boven- of prerationele krachten.
Een magiër is een man van actie, die zijn wil d.m.v. het bovengenoemde aan dingen en mensen wilt opleggen.
Het draait in de magie om het verkrijgen en uitoefenen van paranormale macht.

Magie kent diverse beginselen:

 • De erkenning van analogie (overeenstemming) en zelfwerkzaamheid.
 • Magiër worden vereist vele jaren van zware training.
  Bij deze zware scholing spelen volgens vele magiërs vegetarisme, yogaoefeningen en kennis van astrologie een rol omdat astrologie een basis vormt op alle gebieden voor de hogere magie.

In het algemeen onderscheidt men witte/rechterpad en zwarte/linkerpad magie (er zijn ook ander kleuren magie).

Het verschil tussen die twee:

 • Hangt af van welk voorteken gebruikt wordt.
  Voordat een magiër met zijn magische handelingen begint, spreekt hij oude formules uit.
  Daarbij kan hij zich beroepen op God of de namen van de Drie-eenheid uitspreken.
  Maar hij kan ook de krachten van heidense goden of zelfs van Lucifer (satan) te hulp roepen.
  Maar daarin kan het verschil niet liggen: gemakshalve worden in een aantal formules beide soorten namen gecombineerd!
 • Het doel.
  Witte magie is gericht op afweer van het kwaad, op relatiebevordering, op genezing.
  Zwarte magie heeft het doel mens, dier of gewas te schaden, ziek te maken of te doden.

Wat behoort tot de witte magie?

 • In de witte magie kunnen we naast de amulet en talisman ook allerlei toverspreuken vinden.
  Een dergelijk toverspreuk kan men bij een boerderij leggen om brand af te weren of een stal tegen ziekte te beschermen.
  Een dergelijk ‘vuurzegen’ bevond zich sinds 1645 in een boerderij.
  Toen men het briefje opende stond erop te lezen: ‘ik satan, beschut dit huis tegen bliksemgevaar.’
  Uit laboratoriumonderzoek bleek dat het papier ruim drie eeuwen oud was en dat het schrift bestond uit een mengsel van mensen- en bokkenbloed.
  Overigens, zo vertelt theoloog Koch, sloeg drie uur nadat het ‘vuurzegen’ verwijderd was de bliksem in en brandde de boerderij af.
  Soms bevatten amuletten en talismannen, zonder dat de drager het weet, een papiertje waarop in ruil voor het recht op de ziel van de eigenaar de bescherming en hulp van satan wordt toegezegd.

 • In de witte magie spreekt men over ‘belezen’ of ‘bespreken’ vroeger ook wel ‘sympathie bedrijven’ genoemd.
  Het gaat hier om magische genezing.
  Vooral in Duitsland en Zwitserland is deze praktijk zeer bekend.
  Dit kan op afstand gebeuren met of zonder medeweten van de patiënt.
  De genezingsmagie kent talloze gebruiken om iemands ziekte over te dragen op een dier of een boom of om deze aan een dode mee het graf in te geven zodat de patiënt genezen kan.
  Veel van dergelijke magische gebruiken stammen uit de Middeleeuwen.

 • Verder hoort tot de witte magie de liefdesmagie.
  Vorm van magie waarmee men de geliefde aan zich kan binden.
  Zo dienen veel spreuken en recepten om de hartstocht te vergroten of ook om kinderen te krijgen.

 

Vele magiërs beoefenen witte zowel de zwarte magie.
Volgens hen is hun wil goddelijk en almachtig.
De goddelijke kracht kun je in goed en kwaad, in zwart en wit veranderen.

Afstraalmagie is magie waarin de tovenaar via zelfhypnose, bedwelming door drugs of zonder enig hulpmiddel, op elk gewenst moment uit zijn lichaam treden en met zijn astrale lichaam heen gaan waar hij heen hij wilt.
Hij kan desgewenst zich voor een ander zichtbaar maken en met hem spreken.
Hij kan voorwerpen verplaatsen, zich in bezit stellen van materiële zaken en ook handelingen uitvoeren op die ander, die rust of onrust, genezing of ziekte kan brengen.

 

Wat behoort tot de zwarte magie?

 • Het doel mensen –ook soms seksueel – te vervolgen, hen ziek maken of doden.
  Afwezigen kunnen afgeranseld worden, dieven worden gedwongen gestolen voorwerpen terug te geven, enz.

 • Zwarte magie kent oude rites en formules.
  Poppetjes worden doorstoken, haarlokken begraven, zogenaamde injecta kunnen in het lichaam van de vijand worden ingebracht.

13.

Zwarte magie is een griezelig gebied.
De stille kracht van Couperus beschrijft, dat magische vervolging ook door muren en gesloten deuren heengaat.
Waar zwarte magie in het spel is, kan de wetenschap geen genezing bieden.

Twee mensen, die voordat zij de weg naar Christus hadden gevonden, hadden zwarte magie bedreven en zij beschreven hun ervaringen.
De Amerikaan Warnke sloeg op afstand de dochter van een hoogleraar met pijnlijke zweren.
Een andere keer stak hij alleen met een toverspreuk een huis in brand.
De ander, verstond de kunst om zich onzichtbaar te maken, om door het vuur heen te gaan en een vogel uit de lucht dood te doen neervallen.
Beiden waren, zoals de meeste zwarte magiërs, satanaanbidders.

Al het Zesde en zevende boek Mozes, dat vermoedelijk uit de 16e eeuw stamt, althans toen gedrukt is, legt verband met Lucifer (satan).
Deze belooft, zo staat het in het zesde hoofdstuk van het zesde boek, aan de bezitter van het boek om hem te helpen en om, zolang hij het boek bezit, al zijn bevelen uit te voeren.
Hetzelfde hoofdstuk geeft aan hoe je een pakt met de duivel kan sluiten.
Veel zwarte magiërs weten dat zij macht hebben om de handlangers van Lucifer, de demonen, op te roepen en uit te zenden.
Ze zijn ook van bewust dat deze demonen zich onverwachts tegen henzelf kunnen keren, als zij niet aan de regels houden.
Wellicht zijn deze demonen ook verantwoordelijk voor de spookverschijnselen die soms in huizen van magiërs optreden.

Ook de niet uitgesproken satanische magiërs weten van de gevaren van de zijde van demonen, wanneer zij uit hun lichaam treden.
Bovendien zijn soms witte en zwarte magiërs met elkaar in conflict.
Beide groepen roepen dan hulp van hun hogere geesten in.

Welke krachten werken in de magiër met zijn magie?

Witte en zwarte heksen

Magie wordt niet alleen bedreven door magiërs en tovenaars.
Heksen doen het ook.

Verschillen tussen de magiër en de heks

Naast de witte heksen, en zij die de natuurgeesten zowel goed als kwaad kunnen inzetten, zijn er de zwarte heksen.
Evenals de zwarte magiërs zijn er zwarte bijna allen satanisten.
Zij gebruiken dezelfde toverboeken als de magiërs.
Van welke soort de kring ook is, door gezamenlijke ceremonies wordt de bezweringskracht gebundeld.
Dan zendt de hogepriester of –priesteres deze gedachtegolven uit, tot genezing of vervloeking van één of meer bij name genoemden.

Uit oude verhalen over heksen weten we, dat zij het gevoel hadden op een bezemsteel door de lucht naar de heksensabbat te rijden.
(Sabbat is een verbastering voor esbat, de naam voor de grote heksensamenkomsten.)
Daarvoor moest de heks zich vooraf bepaalde stoffen insmeren.
Het is nu duidelijk dat deze stoffen hallucinogeen waren.

 

 

14.

Hoewel hun lichaam op aarde achterbleef, meenden zij door de lucht te vliegen.
Was dit inderdaad hallucinaties?
Of beleefden zij, net als de magiërs in de astraalmagie, een uittreding van hun astrale lichaam?
Achteraf vertelde waarnemingen tijdens de vlucht bleken, voor zover men die na kon gaan, correct te zijn.
De Bijbel gebruikt voor tovenarij naast het woord ‘mageia’ het woord ‘farmakeia’, waarin we ons woord farmacie herkennen.
In bijeenkomsten van heksen worden – naast wierook- vaak drugs gebruikt.
Ook dansen moeten de krachten verhogen.
Van Praag vertelt van Russische heksen op het platteland die dansen uitvoeren om hun betoveringen meer kracht te geven.

 

Het blijkt niet eenvoudig om zich uit de heksenkring los te maken.
Zij die dit probeerden, ervoeren dat de bezweringskracht van de heksenkring zich nu tegen hen richtte.
Overigens is het merkwaardig dat men weet dat een onschuldige niet vervloekt kan worden, omdat de schuld van de mens één van de ingrediënten is om de schuldige te bezweren.

Satanisme

Hand in hand met de aandacht voor magie en hekserij leeft sinds ongeveer 1967 ook het satanisme op.
Allerlei mensen wijden zich aan satan toe en ondertekenen hun verdrag met hem met hun eigen bloed.
Zij beschouwen satan of Lucifer als hun rechtmatige heerser van deze aarde en Christus is een rebel tegen hem.
Door het aanbod van vrije sex en gratis drugsgebruik worden velen aangeworven.

Bekend is geworden de satanskerk die Anton LaVey in San Francisco opende.
Ze heeft een filiaal in ons land, namelijk in Amsterdam.
LaVey schreef een, sindsdien druk verkochte, satansbijbel.
Hij werkt daarin het motto van de zwarte magiër Crowley (die al eerder een anti-bijbel ‘Doe wat je wilt ‘van zijn demon gedicteerd kreeg) uit.
LaVey keert alle waarden om.
Wat in het Christendom goed is, is in het satanisme slecht en omgekeerd.
In al sinds zo’n 500 jaar gevierde zwarte missen wordt het christelijk avondmaal bespot.

Echte satanisten vinden LaVay’s kerk maar kinderspel.
Echte satanisten behoren een geheime organisatie toe, een antichristelijke genootschap uit Europa van de 18e eeuw.
Op hun repertoire stonden vloedvergieten, dierenoffers en zelfverminkingen.
Voor ontwijding van kerken, schennis van graven en zelfs mensenoffers en moord op afvalligen schrikken echte satanisten niet terug.
Van Praag schat op satanaanbidders in Amerika op 100.000 (we spreken over medio jaren ’70 en wij kunnen er van uitgaan dat heden veel meer satanisten rondlopen).

Anders dan heksensamenkomsten vinden die van satanisten in hun tempels plaats.
Eén van de rituelen is om, in tegenstelling tot de voorbeden in de christelijke kerk, familieleden en anderen te vervloeken.
Evenals magiërs kennen de satanisten ceremonies om demonen op te roepen en uit te zenden om mensen te schaden.
Wij gaan hier verder op dit onderwerp niet in.
Satanisme is een religie en wij bespreken het occultisme.

Terug naar begin