Hier tref U een uitwerking van Nummerologie Getal 11 .

Datum gebeurtenis: 9/11 = 9 + 1 + 1 = 11

11 September  is de 254 ste dag van het jaar: 2 + 5 + 4 = 11

Na  11 September zijn er nog 111 dagen te gaan, tot einde van het jaar. 

Twee Torens - staan bij elkaar,  als U kijkt ziet u daar ook het getal 11. 

The first plane to hit the towers was Flight 11

State of New York - The 11th State added to the Union. 

New York City - 11 Letters. 

The Pentagon - 11 Letters. 

Afghanistan - 11 Letters. 

Ramzi Yousef - 11 Letters (convicted or orchestrating the attack on the 
WTC in 1993). 

Flight 11 -> 92 on board - 9 + 2 = 11

Flight 77 -> 65 on board - 6 + 5 = 11

Last but not the least, GEORGE W BUSH - 11letters 

             

Steek een kaarsje aan
voor een ieder die U lief heeft !!

Naar de top van deze pagina