Wat zijn alle namen die met de letter O beginnen.
Kijk of de naam waarvan U de betekenis wilt weten
er tussen staat en klik er op.

 

Oberon t/m Odiloue

Oberon > Alberik

Octaaf > Octavus

Octave > Octavus

Octavia > Octavus

Octavie > Octavus

Octavianus > Octavus

Octavius > Octavus

Octavus

Oda > Otto

Odde > Otto

Odette > Otto

Odile > Otto

Odilia > Otto

Odilio > Otto

Odilou > Otto

Odo t/m Olfert

Odo > Otto

Odysseus

Oeke > Oke

Oekje > Oke

Oenke > One

Oke

Okke > Oke

Oktavian > Octavus

Olaf

Olav > Olaf

Olderico > Oldrik

Oldrik

Ole > Olaf

Olf > Olaf

Olfert > Olivier

Olga t/m Oscar

Olga

Olga > Helga

Oliver > Olivier

Olivia > Olivier

Olivier

Ollie > Olivier

Olof > Olaf

Olrik > Oldrik

One

Onje > One

Onke > One

Onne > One

Orlando > Roeland

Ortensia > Hortensia

Oscar > Ansgar

Osewoud t/m Owen

Osewoud > Oswald

Oskar > Ansgar

Ossewaldus > Oswald

Ossip > Jozef

Oswald

Othello > Otto

Otte > Otto

Ottilia > Otto

Ottillie > Otto

Otto

Ottoline > Otto

Owain > Owen

Owen

 

 

Terug naar het namen alfabet