MediumschapMediumschap is een gevoeligheid, waar ieder mens in meer of mindere mate bewust of onbewust mee werkt.
Het is het denken met de plexus solaris waar ieder mens in dit leven is binnengekomen, het is dan ook de plaats waar alle herinneringen liggen opgeslagen.
Een medium of paragnost werkt met deze spiegel van de plexus solaris, die de ethersfeer via deze gevoelige zenuwen van de sensitieve mens weerkaatst.
Via de milt, die de toegang vrij maakt voor het etherlichaam, kan het medium vrijwillig onstoffelijke intelligentie's in zijn innerlijke wezen toelaten.
Deze beelden kunnen gekleurd zijn omdat wij met de ethersfeer verbonden zijn die op haar beurt weer aardgebonden is.
Daarom is het nooit goed om vast te houden aan iets dat in de toekomst ligt.Naast het mediumschap bestaat ook het helderruiken, helderproeven, helderhoren, helderzien, heldervoelen en helderweten.
Maar ook deze gaven zijn vaak gekleurd, immers men werkt vanuit zijn eigen referentiekader en bewustzijn.
Middels deze gaven is het mogelijk om stemmen te horen en geestesverschijningen te zien, maar ook gedachtelezen of oppikken van de gedachten van een ander behoort tot de mogelijkheden.
Hoe gevoeliger (nerveuzer) iemand is, hoe fijner de afstemming van het medium.
Als wij ons ego af kunnen leggen, kan het medium in ons het werk doen.
De negatieve scheiding tussen het Zelf en de persoonlijkheid wordt dan opgeheven.
Het is dan ook zeer belangrijk dat het medium zijn of haar gedachten leeg maakt om het mogelijk te maken dat een boodschap binnen komt.
Het in trance gaan van een medium is in principe een onnatuurlijke toestand en het vergt dan vaak een bovenmenselijke inspanning.
De energie die nodig is voor de activiteiten van het medium, wordt dan ook vaak bij anderen weggehaald (bij seances etc.).
Een medium dient goed te beseffen dat enkel en alleen je openstellen voor intelligenties je eigen groei belemmert.
Het steunen op de onzichtbare wereld maar ook op anderen maakt ons afhankelijk en zwak aangezien we niet meer vertrouwen op onze eigen krachten maar deze krachten in de handen van anderen hebben gelegd.
De zuiverheid van het medium bepaalt het niveau van wat er door kan komen of niet.
De zuiverheid van boodschappen valt of staat dan ook met de zuiverheid van het medium, het is dus niet allemaal goud wat er blinkt!
Om een zuivere boodschap te kunnen ontvangen en maar ook om deze te begrijpen zal het medium een bepaald punt in zijn/haar evolutie bereikt moeten hebben.
Dit verklaart dan ook de verschijningen van Fatima, Lourdes en andere plaatsen.Karmisch gezien moeten wij verantwoordelijkheid gaan dragen voor de boodschap van het medium om datgene dat wij niet zelf hebben ervaren zelf door te maken om ervaringsdeskundige te worden.
Een medium moet zich zelf goed kunnen beschermen voor de kwalijke invloeden van de astrale sferen.
Wij waarschuwen dus iedereen die zonder enige deskundigheid en bekwaamheid contact legt met de ongeziene wereld.
Deze waarschuwing geldt zeker voor die mensen die een zwak emotioneel veld hebben (plexus solaris).
Grote intelligenties of Lichtwezens zullen zich nooit openbaren bij zwak beschermde aardse zielen te meer omdat het lichaam van dit medium dit niet aankan en zij onvoldoende beschermd zijn.
Kijk daarom ook uit bij glaasje draaien of het kruis en bord.
Dit zijn toch middelen waarbij de astrale sfeer getrokken wordt en men zichzelf blootstelt aan kwalijke negatieve energieŰn.Helderziendheid: bij de helderziende mens werkt de plexus solaris en het verkrijgen van beelden samen.
Er vindt een denkproces plaats op twee niveaus. Een medium weet daarom na een diepe trance niet wat er heeft plaats gevonden.
Je zou kunnen zeggen dat het mediumschap daarom een stap terug is en het helderzien een stap vooruit.
Niet elke helderziende die zich zo noemt is dit ook werkelijk.
We zouden daarom beter niet kunnen spreken van helderziendheid als deze twee niveaus samen werken.
Onze ontwikkeling verloopt getrapt en loopt synchroon met onze zintuigen: ruiken, proeven, zien tasten, horen en weten (onze intu´tie).
Lees hier meer over in de artikelen over de Chakra's.Helderweten: tussen het mediumschap en het hoogste niveau van de bezielde heldere leraar en ziener bestaat een enorme verscheidenheid aan graden.
Helderzien en helderweten hoeven ook niet altijd aan elkaar verbonden te zijn.
Vandaar dat wij zeggen: "Hij die weet, zwijgt".
Spreken is zilver (keelchakra), zwijgen is goud (kruinchakra).
Het orgaan van dit heldere vermogen is het 3e oog dat de hernieuwde werking is van de pijnappelklier.
De pijnappelklier is gesloten op het moment dat de mens zijn objectieve zintuigen tot ontwikkeling bracht en de aardse atmosfeer zich meer en meer ging verdichten.
Wat wij op het niveau van bewustzijn van de dieren aantreffen is het werken met de plexus solaris in het licht van onze gehele evolutie gezien.
De groepsziel bij de dierenwereld wordt bestuurd door middel van beelden, die via de plexus solaris worden geprojecteerd.
Aangezien dieren niet over een zelfbewuste geest beschikken denken ze niet met eigen hersenen, maar met die van de groepsziel, waarmee een verbinding bestaat via etherische draden.
Deze verbindingen laten indrukken achter op het sympathische zenuwstelsel.Automatisch schrift verkrijgt men door de etherische arm van een intelligentie toe te staan de fysieke arm van het medium te besturen.
Dit kan pas plaatsvinden als het medium bewust of onbewust zijn eigen etherisch dubbel uit zijn arm heeft weg getrokken.
Wat er ook door mocht komen, wij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk wat wij met deze informatie doen.
Helderweten is verworven kennis, die je na heel veel inspanning en via vele levens vanuit het punt van onze evolutie verkrijgt.
Het is het natuurlijke resultaat van de geestelijke groei van de mens die tot ontplooiing is gekomen door zelfbeheersing, wat op zichzelf al een enorme krachtsinspanning is.
Overigens, deze zelfbeheersing dient geen onderdrukking te zijn van wat op een natuurlijke wijze geleefd dient te worden.
Bij het onvrijwillige horen van stemmen, het zien van geestesverschijningen of het doen van zaken die uit een onbegrepen drang ontstaan en niet van ons zelf zijn, hebben wij vaak te maken met aardgebonden overleden zielen.
Een aanval vanuit de astrale gebieden kan ontstaan omdat men over een te zwak 5e auraveld beschikt en zij vaak ook een te zwak mentaal veld bezitten om deze verschijnselen van zich werpen.
Het beschermende 5e veld heeft een sterke verbinding met de plexus solaris en het daarbij behorende 3e chakra.
Veel begrip, slaap, langdurige rust, aura en chakra behandelingen, kleurentherapie en onschadelijke kalmerende middelen helpen hier in eerste instantie.
Deze gevoelige mens behandelen wij in de psychiatrie nog al te vaak op een onwetende manier.De mens volgt zijn eigen gedragsregels door middel van het cerebrospinale zenuwstelsel, omdat hij zijn individualiteit tot ontwikkeling heeft weten te brengen.
Het sympathische zenuwstelsel dat deel uitmaakt van het autonoom zenuwstelsel kan hem niet langer overschaduwen.
Het dier zonder eigen wil kan deze impulsen via het sympathische zenuwstelsel niet onder controle krijgen en kan niet anders dan onvoorwaardelijk gehoorzamen.
Dat verklaart veel over het gedrag van mensen in groepen maar ook individueel gedrag.
Wij zeggen niet voor niets: "Hoe groter geest, hoe groter beest".Ieder mens heeft bewust of onbewust contact met een of meerdere geleidegeesten of engelbewaarders.
Deze geleidegeesten helpen onze wereld op collectief niveau door vibraties over te brengen in ons gevoelsgebied.
Met deze energie of vibraties zijn wij in staat te projecteren in beelden.
Wij visualiseren dat wat zichtbaar gemaakt kan worden om te kunnen worden begrepen.
Daar wij naar Gods beeld, het Kosmische Universele beeld en gelijkenis zijn geschapen en wij in staat zijn ons in gelijkenissen te spiegelen.
Deze beelden komen in onze dromen, meditaties, visualisaties en relaties naar voren.
De andere wereld heeft deze beelden niet nodig, omdat daar alles overgaat en er geen afscheiding ervaren wordt.
Zij zijn ontdaan van zintuigen, vooroordelen en ervaren onze wereld als vibraties van klank en kleur.
Zij verbinden zich met onze aura, om zo op een positieve wijze hun energie met die van ons mee te laten vibreren.
Het zijn de zuivere gedachten in communicatie met alles en door alles om ons heen.Profetie is de intu´tie in een verhoogde vorm en wordt ons geschonken.
Je gaat dan meer zien, meer voelen en meer en meer de intu´tie gebruiken boven het denken uit.
Hier is een grote mentale kracht voor nodig om de vele velden van bewustzijn te overzien zodat zij gerangschikt en geordend kunnen worden.
Als we spreken over profetie dan hebben wij het niet over het helderzien, het zien van een beeld of het interpreteren vanuit je gedachten of je verbeelden vanuit je eigen referentiekader.
De ware profetie is een gegeven om in de toekomst te zien en daarbij de visie en de potentie hebbend om anderen te geleiden naar dat punt dat in de toekomst ligt.
Dat is dan ook geheel iets anders dan alleen maar helderzien.
Iemand kan helderzien, een beeld zien en dit ventileren, maar het is heel iets anders om en beeld te zien en vandaar uit een beleid uit te stippelen.
Profetie is een gave die vanuit de Lichtwereld wordt geschonken aan hen die alles hebben losgelaten.
Dit vraag een hele grote kracht, een grote zuiverheid.
Maar dit vraagt bovenal egoloosheid!
Dus je kunt alleen maar profeet zijn als je het hogere doel dient en niet je eigen doel!

 

Wat elk aankomend mediumschap moet weten

Twaalf tekenen van je ontwakende Mediumschap