~ MARIA - LIEDJES ~

 • Wees gegroet o sterre

 • O reinste der schepselen

 • Gekomen is uw lieve Mei

 • Wij groeten u o koningin

 • Gebenedijd zijt gij

 • God groet u, zuiv're bloeme

 • Hoe heeft uw naam een lieven klank

 • Wat spreiden die lichten

 • De engel des Heren

 • Te Lourdes op de bergen

 • Daar bloeide ene lelie

 • God groet u koninginne

 • Maria, mild en machtig

 • Aan u, o zuivere Maagd

 • Maria, koningin

 • U, rozenkrans, bemin ik

 • Gezant aan Maria

 • O hart van Maria

 • Liefdegroet aan Maria

 • Moeder des Heren

 • O aanminnige

 • Aan u, koninginne

 • Wonder van gloriepracht

 • O koningin vol majesteit