Wat zijn Maansknopen?

De Maansknopen zijn de twee kooppunten ofwel kruispunten tussen de banen tussen de zon en de maan.
Er is een knooppunt ten zuiden van de evenaar, de Zuidelijke Maansknoop en een ten noorden van de evenaar, de Noordelijke Maansknoop.
Deze twee Maansknopen zijn sterk verbonden met ervaringen uit vorige levens.
De zuidelijke Maansknoop staat voor karmische ervaringen die als redelijk positief aan voelen.
De noordelijke Maansknoop voor traumatische, onaangename karmische ervaringen.
In je huidige leven werken deze ervaringen door waardoor jij je bekend en zeker voelt bij gedragingen en patronen
die bij de Zuidelijke Maansknoop behoren en je onzeker of angstig voelt bij gedragingen en patronen
die bij de Noordelijke Maansknoop horen.
Als kind voel onbewust aan dat je de negatieve, pijnlijke ervaringen van de Noordelijke Maansknoop moet doorwerken in het leven.
Je gaat daardoor een vrij extreem gedrag vertonen dat oude pijn oproept.
Je ouders zullen hier afwijzend op reageren.
Althans, jij voelt hun reactie als afwijzend, door de karmische wonden die weer open gereten worden.

Hier kun je zelf kijken welk sterrenbeeld in jou Maansknoop zit, dit houdt in je persoonlijke levensles.
Klik hier voor de tabel: MAANSKNOOPTABEL om je sterrenbeeld op te zoeken mbv de jaartallen.

Het is altijd leuk om te weten wat je persoonlijke levensopdracht is!

Noordelijke Maansknoop in:

Ram

Het is een noodzaak om eerst oude pijn ervaringen te werken waar boosheid en agressie zijn blijft hangen.

Stier

Probeer evenwicht, rust te vinden en leer er op te vertrouwen dat je ontspannender kan leven
en dat niet elke bom voor jou bestemd is.

Tweelingen

Het is belangrijk om de balans te vinden tussen leerling durven zijn en leraar is.
Het besef elk mens en situatie je iets te leren heeft kan een grote hulp zijn.

Kreeft

Let op dat je acht slaat op persoonlijke gevoelens en dat jij je
geregeld afvraagt hoe het met je ratio en gevoel nog wel op een lijn zit.
Verwen jezelf en geef jezelf dat wat je nodig heeft en begrijp dat je vaak kwetsbaar
reageert dat jij je onnodig gekwetst en bekritiseert voelt.

Leeuw

Het is jou opdracht weer te durven, om je hart te duren volgen en jezelf weer centraal te
durven stellen.

Maagd

De blokkades van de Zuidknoop (vorige levens), pijnlijk kant van je ervaringen door te werken
er echt te leren zijn en om gaan met kritiek.
Pas dan is het mogelijk om keuzes te maken en zelf te sturen in plaats het gevoel
te hebben dat je geleefd wordt.

Weegschaal

Je bent steeds bang om afhankelijk te worden,
het is jou opdracht om te leren delen zonder jezelf weg te geven.
Relaties en contacten met anderen zijn een belangrijke leerschool om je evenwicht te leren
vinden tussen je eigen belang en het van anderen.

Schorpioen

Dierlijke elementen in de mens niet kunnen aanvaarden, dan is het ook moeilijk om je seksualiteit
een plek te geven of jezelf toe te staan woedend te zijn en negatieve gevoelens
te erkennen en te verwerken.
Bij het leven hoort dood, bij nacht hoort dag.
Het vinden van een evenwicht tussen deze twee kanten ligt jou kracht.

Boogschutter
Jou opdracht is om een balans te vinden tussen wat je hoort, ziet en dat wat je vindt, verlangt en verwarmt.
Iedere situatie in het leven zet je voor de keuze vanuit welk perspectief je zaken benadert.

Steenbok

In je eentje de berg beklimmen en alleen, op je eigen manier, het leven vorm te gaan geven.
Door een ambitie te hebben en te verwezenlijken durf je onafhankelijker en volwassener in het leven
te staan en begrijp je steeds beter dat regels, plichten en voorschriften vooral
positief beschermende maatregelen zijn.

Waterman

Je hebt er moeite mee gewoon bij te horen, al wil je dat wel.
Je moet je show durven loslaten om erbij te horen en een evenwicht zien te vinden tussen je behoefte
een te zijn met een groep en toch jezelf te blijven.

Vissen

Het vanuit je gevoel leven en je laten mee dobberen op de kosmische levensstroom is een boeiend leerpunt voor jou.
Het vertouwen ontwikkelen dat het uiteindelijk goed komt, al doe je niets en wacht maar af is een hele levenskunst.
Het is de kunst om steeds het juiste evenwicht te creeren tussen ratio en gevoel,
tussen controle en loslaten, tussen aardse zaken en hemel.