LevensboeketBeide geboorte krijgt ieder mens al het
ware een boeket mee op zijn levenspad.
Een boeket met vele soorten bloemen.
Bloemen van genegenheid en liefde,
van troost en naaste liefde, van wijsheid,
Vergevingsgezindheid en geluk.
Ook zal er een bosje onkruid tussen zitten,
zoals egoisme, onverdraagzaamheid en ontevredenheid.
Met dat boeket zullen wij ons levenlang moeten doen.
We zullen ermee moeten werken,
het verzorgen en de verdorde bloemen moeten afknippen,
het onkruid verwijderen en de nieuwe knoppen met liefde verzorgen
zodat ook zij tot volle wasdom komen.
Het boeket van de een zal weelderig zijn en overvloedige bloemen blijven geven.
Het boeket van de ander zal klein zijn,
maar de bloemen ervan stevig en houdbaar.
Maar hoe het levensboeket er ook uitziet,
laat het onkruid geen kans krijgen om te overwoekeren
en laat het gewonnen zaad van de mooiste levensbloemen
niet door de vingers glippen,
maar zaai het steeds opnieuw
zodat je nooit met lege handen komt te staan.