35. Het Anker1Kaart-Combinatie
Met een andere getrokken kaart.

Het anker ! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
dan is uw hart maar lauw.

Sleutelwoorden: Verlangen, Liefdestrouw, Thuishaven, Veiligheid.

Zie ook volgende pagina