35. Het Anker 35

Het anker ! Gij moogt hopen
Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte,
dan is uw hart maar lauw.

Sleutelwoorden:
Verlangen,
Liefdestrouw,
Thuishaven,
Veiligheid.

Zie ook volgende pagina