Kristallenbol

 

VOORSPELLEN MET DE KRISTALLEN BOL.

Deze voorspellingskunst is een van de oudste
en meest natuurlijke die er bestaan.
Is het mogelijk om op de traditionele manier de toekomst te duiden?


Ja', is het antwoord van veel helderzienden die van dit medium gebruik maken om de nabije toekomst te ontcijferen of de verder verwijderde arcana van de mensen die hem consulteren, zonder echt te weten hoe of waarom het werkt,aangenomen wordt dat het werkt.


Oorsprong van de kristallomantie


Kunt u zich voorstellen hoe verbaasd en zelfs geschrokken de mens moet zijn geweest toe hij voor het eerst,nadat hij op ijs was gevallen of zich voorover had gebogen om uit een stroom te drinken, zijn eigen gezicht zag zonder zich meteen te realiseren dat het zijn eigen gezicht moest zijn.

Het is geen toeval dat in verschillende culturen en beschavingen de geesten van waterplassen , bronnen ,vijvers, meren en ijs overvloedig voorkomen.

Toen de mens bij het water kwam, zag hij in feite de weerspiegeling van een ijl, ongrijpbaar wezen dat op hem leek,iets wat hij waarschijnlijk uiteindelijk als iets extra magisch accepteerde.

Maar tevens zag hij er tekeningen in die door de bewegingen van het water werden overgebracht: golvingen, draaikolken, wervelingen, bellen ...

De basis principes van de voorspellingskunst met kristallen komt daarom voort uit de ontdekking van de natuurlijke spiegel en het besef van de dubbelganger en de ziel die in de legende van Psyche uit de Griekse mythologie is terug te vinden.
Katoptromantie of de voorspellingskunst met spiegels, werd door Griekse magiers en waarzeggers algemeen gebruikt; zij wierpen een spiegel in het water van fonteinen of gewijde bronnen om de voortekenen die zich voordeden te duiden.
In het klassieke China weden spiegels van gepolijst brons, versierd met mythische, kosmologische en astrologische symbolen gebruikt om er de demonen die men opriep in te kunnen zien weerspiegelen.
De verschijning van wat we nu de kristallen bol noemen is is van veel recenter datum.
Deze dateert van het midden van de dertiende eeuw en is afkomstig uit het middeleeuwse Frankrijk.
Hij werd waarschijnlijk ingevoerd vanuit het Oosten, waar het ambacht van kristalgraveur, de zilversmid die de kristallen stenen snijdt, nog steeds wordt uitgeoefend.


VOORSPELLINGSKUNST UIT KRISTAL


Hoe is de mens ertoe gekomen om kristal in de vorm van een bol te snijden?

Dat is eenvoudigweg omdat de bol of bal symbolisch wordt geassocieerd met de cirkel.
Die vertegenwoordigt de absolute perfectie, de wereld in zijn entiteit geopenbaard.
Wat het kristal betreft, dat is het natuurlijke hulpmiddel dat de goden aan de mens ter beschikking hebben gesteld om met hen in contact te komen, een soort communicatiemiddel tussen het zichtbare en het onzichtbare.
Deze twee symbolen hadden daarom aanvankelijk een magisch, gewijd karakter en er werd een heus ritueel georganiseerd rond het gebruik van de kristallenbol.
Deze mocht alleen maar bij zeldzame gelegenheden worden geraadpleegd, bij uitzonderingsgevallen en daarbij waren de volgende belangrijke principes van toepassing.

De bol die werd gebruikt moest van natuurkristal of beril-ook bekend als "maansteen" - zijn, volmaakt zuiver , zonder enige bellen of tekening erin.
DE kristallen bol moest op een geheime plek in het noorden., bij een constante milde temperatuur worden neergelegd.
Deze plaats was alleen aan de kristalkijker bekend.
De kristalkijker mocht de bol alleen bij nacht raadplegen, in de tijd van de wassende MAAN of bij VOLLE MAAN, in het bijzijn van één enkele vragensteller, in het diepste geheim, zonder het kristal ooit aan te raken.
Daarin zag hij wolken van verschillende vormen, symbolen die hij volgens een bijzondere code interpreteerde, soms waren het ook gebeurtenissen die een afwijkende betekenis hadden, afhankelijk van de vraag of zij voor- of achterin, aan de linker- of rechterzijde van de bol verschenen.
Naar de top van deze pagina