De klok slaat 12
Luister maar!


Ik, Gerard Lenting, dank U bij deze gelegenheid hartelijk
voor het in mij gestelde vertrouwen van het afgelopen jaar.
Ik hoop U in dit Nieuwe Jaar weer van dienst te kunnen en te mogen zijn.
Verder wens ik U een heel, Vreugdevol en Gelukkig 2019