Healing
**********


Healing is geen wetenschap,
maar de intuïtieve kunst
om de natuur te behagen.

 

Begin met uzelf te concentreren.
Op een rustige wijze richt u uw aandacht op uzelf,
en u voelt de diepte en sterkte van uw eigen krachten.
Dwaal niet af en reageer niet op gebeurtenissen van buitenaf.
Langzamerhand zult u zich bewust worden
van een innerlijke kracht die genezing kan brengen.

 


Iedereen bezit de gave om healing toe te passen, de een sterker dan de andere.
U kunt healing gebruiken om pijnen te verzachten, maar u moet er altijd voor zorgen dat bij hevige pijnen en onverklaarbare klachten eerst een arts wordt geraadpleegd.
De beste methodes om uw healing-vermogen te ontwikkelen zijn meditatiën /of gebed of de verbeeldingstechniek.
Maar in de eerste plaats moet u zich aanleren volkomen te ontspannen.
Doe elke dag op hetzelfde tijdstip ontspanningsoefeningen.
Als u klaar bent met de healing moet u altijd uw energieveld afsluiten.
Als u vermoeid bent mag u geen healing toepassen want dan zal het werk te veel energie van u vergen.

 


~ info@gerardlenting.nl ~

© 2002 Gerard lenting


bannertje-nl   
Naar de top van deze pagina