Engelengebedje.

Als ik 's avonds slapen ga
volgen mij veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeteneind.
Tweeaan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij.
Twee die mij dekken,
twee die mijn wekken.
Twee die mij wijzen,
naar s' hemels paradijzen.

Wees gegroet.

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
  Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood,
Amen.

Onze Vader.

die in de hemelzijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij ook anderen hun schuld vergeven,
en leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

 

bannertje-nl