A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
M

Maan (sym.)
Beheers uw emoties. Beheersing van het verstand.
Machine (sym.) De kern van de drijvende kracht.
Madeliefje (sym.) Een teken van liefde en genegenheid. Eenvoudige vriendelijkheid.
Maden (sym.) Verwacht grote veranderingen.
Magneet (sym.) Sex- appeal en persoonlijke aantrekkingskracht.
Man (sym.) In de droom van een vrouw betekent hij het mannelijke element in haarzelf; in de droom van een man is hij een ongedefinieerd aspect van zichzelf.
Mand (sym.) Een bewaarplaats in de geest waarin welwillendheid jegens anderen opgeborgen is.
Mantel (sym.) Teken van bescherming.
Marionet (sym.) Een waarschuwing dat iemand overheerst.
Markt (sym.) Kies zorgvuldig, maar er moet gekozen worden.
Marmer (sym.) Herinneringen aan het verleden.
Martelaar (sym.) Zelfopoffering, zelfvernietiging.
Masker (sym.) Pas op voor misleiding en bedrog.
Mast (sym.) Een richtingwijzer en teken van reizen in de toekomst.
Mat (sym.) Wees genuanceerd bij het praten over andermans zaken.
Medicijn (sym.) Gerechte straf.
Medium (sym.) Een boodschapper in dromen.
Meer (sym.) Voorspoedige vaart en gemakkelijker tijden in het vooruitzicht.
Meisje (sym.) Vrouwelijk, jeugdig aspect van het zelf.
Melk (sym.) Menselijke vriendelijkheid en steun.
Meloen (sym.) Gebeurtenissen zullen ten goede keren.
Mes (sym.) Hiermee gestoken worden betekent vijanden hebben.
Mest (sym.) Hergebruik van energie. Rijkdom en overvloed.
Metaal (sym.) Het koninkrijk van de aarde en van de dwergen.
Meteoor (sym.) Een ernstige waarschuwing.
Microscoop (sym.) Er zullen ontdekkingen worden gedaan maar ze zijn onbelangrijk.
Middag (lett.) Een vastgestelde tijd.
Middag (sym.)
Middelbare leeftijd.
Mis (sym.) Genezing en toenemende energie.
Modder (sym.) De elementen van aarde en waarde; praktische en emotionele karaktertrekken; voor- en tegenspoed.
Moeder (lett.) Moeder.
Moeder (sym.) Moederlijke instincten, bescherming en medelijden. De Almoeder. Vrouwelijke overheersing.
Moeras (sym.) Moeilijkheden en gevaren, die niet opvallen.
Molen (sym.) Water- en windmolens duiden op een vredig leven in de toekomst.
Monnik (sym.) Een boodschapper in dromen. Het altru-istische Zelf.
Monster (sym.) Onredelijke angst.
Mos (sym.) Uiterlijke genezende krachten moeten onderzocht worden.
Mosterd (sym.) Niets is onmogelijk.
Mot (sym.) Geluk in de nacht.
Motorfiets (sym.) Lot. Het leven krijgt een behoorlijke vaart.
Muis (sym.) Het is nodig zich rustig te houden en voorlopig een kleine rol te spelen.
Munten (lett.) Financiele verbetering te verwachten.
Munten (sym.) Rijkdom aan ervaring zal blijvend voordeel brengen.
Museum (sym.) Oude herinneringen en oude vrienden.
Muur (sym.) Een obstakel, waardoor een goede beoordeling van de omstandigheden gehinderd wordt.
Muurbloemen (sym.) Overblijven.
Muziek (sym.) Harmonieuze muziek verbindt het lichaam met de ziel. Een kakafonie verstoort de gemoedsrust.

backhome1next

bannertje-nl    
Naar de top van deze pagina