A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
G

Galopperen (sym.)
Verwacht een snellere levensloop.
Gans (sym.)
Bezittingen en kapitaal.
Gans (meta.)
Wees geen domme gans.
Garage (sym.)
Bescherming. Voorzorgen voor veilige reis.
Gat (sym.)
Een niet voorziene valkuil.
Gebed (sym.)
Hulp is onderweg.
Gebedshuis (sym.) zie tempel.
Gebit (sym.) zie tanden en kiezen.
Geblaf (sym.)
Waarschuwing voor naderend gevaar of moeilijkheden.
Gebochelde (sym.)
Betere tijden in het vooruitzicht.
Geboorte (sym.)
Een nieuw begin in het leven. Probeer opnieuw.
Gebouwen (sym.)
Huizen van de Ziel. De gehele persoon.
Gebroken been of arm (sym.) Geeft aan dat de fundamenten van het leven bedreigd worden of dat de dromer bezorgd is over de veiligheid van dierbaren.
Geel (sym.)
Zon en spoedige verlichting van lasten.
Geeuwen (sym.)
Een uitweg is nodig voor een vervelende situatie.
Geest (sym.)
Een schim uit het verleden, herinnering aan of de uiting van een overledene.
Geld (lett.)
Financiele zaken in het algemeen.
Geld (sym.)
Wijsheid en kennis. Geld oppotten wijst op zelfzuchtigheid of voorzichtigheid. Freud beschouwd het als een anale fixatie, maar het kan evengoed op onzekerheid wijzen. Om geld verlegen zitten of het niet kunnen vinden symbolyseert een gebrek aan energie of tijd. Geld met anderen delen staat voor altruisme en grootmoedighheid.
Geschenk (sym.) Een ongepast geschenk geeft aan dat de dromer de aandacht van iemand niet wenst of verwijst naar deugden of eigenschappen die hij zichzelf onwaardig acht. Is de dromer de gever en niet de ontvanger, dan betekent het dat hij anderen zijn zwakke punten of ware aard duidelijk moet laten zien.
Getijden (sym.)
Eb en vloed van emoties met betrekking tot externe gebeurtenissen.
Geur (sym.)
Een psychische gewaarwording door de reukzin.
Gevangenis (sym.)
Zelfopgelegde regels en beperkingen veroorzaken remming.
Geweld tegen de eigen persoon (sym.) Wordt de dromer aangevallen, dan wijst dat vaak op schuldgevoelens of het verlangen naar zelfbestraffing. Het geeft ook aan dat hij zich tegenover de buitenwereld te kwetsbaar of te beinvloedbaar opstelt, alsof externe krachten hem tot gelaten onderwerping dwingen.
Geweld tegen anderen (sym.) De dromer moet vechten om voor zichzelf op te komen of strijdt tegen ongewenste aspecten van zijn innerlijke of uiterlijke leven. Geweld tegen een kind geeft aan dat hij het kind in zichzelf niet wil zien. Geweld tegen een oudere man of vrouw wijst erop dat hij niet naar het verstandige advies van anderen wil luisteren.
Gezichten (lett.)
Hypnagogische indrukken.
Gezichten (sym.)
Persoonlijkheden.
Gier (sym.)
Een gemene mededinger wacht zijn kans af.
Giraf (sym.)
Wees niet nieuwsgierig.
Gist (sym.)
Laat de natuur en tijd hun loop nemen.
Git (sym.)
Deze zwarte steen kondigt moeilijke tijden aan.
Glijden (sym.)
Dingen lopen uit de hand.
Glimlach (sym.)
Dit kan een oppervlakkig teken zijn, maar de tijd zal leren.
God (sym.)
Een persoonlijk concept van de schepper.
Gokken (sym.)
Het is de juiste tijd om een risico te nemen.
Goochelaar (sym.)
Verander uw plannen.
Golfbreker (sym.)
Onderschat een mogelijk gevaarlijke situatie niet.
Gordijn (sym.)
Een obstakel dat een ver ziende visie verhindert.
Goud (sym.)
zie ook sieraden. Teken van perfectie.
Goudsbloem (sym.)
Symbool van Moeder-Godin.
Graan (sym.)
Beloningen, behaalt uit eigen oogst.
Graf (sym.)
Pas op voor emotionele onderworpenheid.
Grafzerk (sym.)
Zelfwaardering.
Grapefruit (sym.)
Een behoefte aan gezond voedsel en lichamelijke zuivering.
Gras (sym.)
Gronsbeginselen.
Grens (lett.)
Een duidelijk opstakel.
Grens (sym.)
Een obstakel dat niet zo duidelijk is.
Greppel (sym.)
barriere en bescherming.
Greppel (meta.)
Laat het vallen.
Griekenland (sym.)
Mythe en mysterieus.
Groeien (sym.)
Een hogere status in het algemeen.
Groen (sym.)
Kalme, evenwichtige gedachten.
Groenten (sym.)
Primaire behoeften die al te gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Grot (sym.)
De onbewuste geest. Een introverte persoonlijkheid. Gevangen door eigen reacties op het leven.

backhome1next

bannertje-nl    
Naar de top van deze pagina