De Draak.

HOOFDKENMERKEN:

actief, alert, vastberaden, zelfverzekerd, ondernemend, veelzijdig, openhartig,
veerkrachtig, gewetensvol, impulsief, fortuinlijk.

IN DE LIEFDE:

hartstochtelijk, trouw en oprecht, doch veeleisend!

KENMERKEN:


Flamboyant, kleurrijk en levendig de Draak is een magnifiek leider van het carnaval.
Hij boezemt ontzag in, heeft een aura van bijzonderheid om zich heen en straalt kracht uit.
Hij bezit charisma, vitaliteit en energie.
De Draak is onder het teken van fortuin geboren en is levendig en extravert.
Hij heeft een snelle, alerte geest en bezit veel energie en enthousiasme.
Krijgt de Draak eenmaal een idee- en hij krijgt er zat -dan laat hij zich door niets tegenhouden om dat uit te voeren.
Hij is een doener en iemand die successen behaalt.
Hij is van nature vastberaden en zijn vuur, enthousiasme en energie werken zeer aanstekelijk.
Hij weet andere enthousiast te maken voor zijn projecten en plannen en weet de steun en goedkeuring van zijn omgeving veelal probleemloos te winnen.
Door zijn grote zelfvertrouwen heeft hij aanzienlijke leiderskwaliteiten.
Hij heeft de moed te handelen naar zijn overtuigingen en is veelal bereid om risico's te nemen om te krijgen wat hij wil.
De Draak is succesvol, maar kan ook impulsief en ongeduldig zijn en onvoldoende aandacht aan details besteden.
Maar ook al lopen zijn plannen niet zoals  hij dat had gehoopt, dan nog houden zijn overtuiging en veerkracht hem overeind en gaat hij op zoek naar iets anders om te doen.
De Draak leeft op uitdagingen en stelt zichzelf voortdurend nieuwe doelen.
Men zegt weleens dat de Draak het woord 'onmogelijk' niet kent, en door zijn enorme wilskracht en geloof in zichzelf bereikt hij meestal wat hij wil.
Door zijn scherpe geest en zijn vastberadenheid bereikt de Draak in zijn vak dikwijls de top.
Hij kan overal carriere in maken, zo bekwaam en veelzijdig is hij.
De Draak heeft evenwel een baan waarin hij de baas is of waarin hij zijn eigen initiatief kan gebruiken.
Hij is gewoonlijk op zijn plaats in zaken, de handel, de politiek, uitvoerende kunsten, en in banen die tegemoet komen aan zijn voorliefde voor reizen.
Met zijn energie en dikwijls sportieve aanleg kan de Draak ook succesvol zijn in de sport.
Draken moeten er echter op letten dat ze niet in een baan terechtkomen waarin ze veel routinewerk moeten doen,
zonder afwisseling of uitdaging raakt de Draak al gauw verveeld en wordt hij rusteloos.
De Draak is gewetensvol in de omgang met anderen.
Hij is open en eerlijk en heeft een afkeer van elke vorm van hypocrisie en bedrog.
Bij gelegenheid kan hij evenwel te goed van vertrouwen zijn en het zal hem overkomen dat hij bedrogen wordt door mensen die minder scrupules hebben dan hijzelf.
Wanneer dat is gebeurd, zal het de daders wis en waarachtig berouwen.
De toorn van de getergde Draak liegt er niet om!
De Draak is erg direct in de omgang.
Hij neemt geen blad voor de  mond en is absoluut geen diplomaat.
Hij kan ook veeleisend zijn en van zijn omgeving vewachten dat die zijn hoge maatstaven overnemen.
Geestdriftig en zelfverzekerd als hij is, heeft de Draak de neiging om bij alles wat hij doet op de  voorgrond te treden.
In zekere zin is hij een entertainer die het fijn vindt om gezien te worden en de goedkeuring van andere te krijgen.
Op het amoureuze vlak heeft hij veel bewonderaars.
Hij heeft stijl, charme en allure, en zijn levendigheid en openheid naar mensen maken hem onweerstaanbaar.
Hij is amoureus en hartstochtelijk van aard en zal vele liefdes hebben.
Toch loopt het ondanks zijn populariteit en aantrekkingskracht in de liefde niet altijd op rolletjes voor de Draak.
De Draak heeft een sterke drang naar onafhankelijkheid en het kan hem zwaar vallen dit op te offeren voor een ander.
Hoewel Draken het fijn vinden om getrouwd te zijn, zitten er ook tussen die bij voorkeur vrijgezel blijven om zo de vrijheid te behouden om te doen wat ze zelf willen.
Wanneer de Draak trouwt, wil hij graag de dominante partij in het huwelijk zijn.
Hij schikt zich niet makkelijk naar een ander en krijgt graag zijn zin.
Hij is niettemin loyaal en ondersteunend naar zijn partner toe, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden
en erop uit om een veilig en stabiel gezin te stichten.
Daartegenover staat dat hij - misschien omdat hij zelf zo onafhankelijk is - geen emotionele scenes of toestanden tolereert en de zorgen en aangelegenheden van de anderen niet altijd helemaal begrijpt of naar hun waarde schat.
Voor de meer gevoelige naturen kan deze opstelling van de Draak - zonder dat dat zijn bedoeling was - grievend zijn.
Wanneer hij kinderen heeft, is de Draak een strenge, maar liefdevolle ouder.
Hij zal snel doorhebben waar de talenten van zijn kinderen liggen en zal er veel aan doen om die te stimuleren.
Wel heeft hij hoge verwachtingen van ze en is veeleisend.
Hij verwacht ook gehoorzaamheid en wee het kind dat zijn gezag tart of zijn gramschap wekt.
De Draak kan een harde leermeester zijn, maar veel kinderen zullen baat hebben bij zijn discipline, zijn liefde en deskundige leiding.
Door zijn bekwaamheden en ondernemende aard is de Draak een bijzonder goede kostwinner.
Hoewel je het aan de buitenkant niet echt aan hem afziet, geeft hij  graag geld uit voor zichzelf, zijn gezin en zijn  vrienden.
Hij houdt ook van een actief sociaal leven en van reizen.
De Draak heeft naast zijn vele goede ook slechte eigenschappen.
In zijn drang om dingen  gedaan te krijgen is hij  weleens roekeloos en impulsief.
Ook kan hij koppig zijn en terwijl hij zelf vaak goede raadgevingen uitdeelt, slaat hij de adviezen van anderen  weleens in de wind.
Hij kan veeleisend en intolerant zijn .
In zijn handelen is hij oprecht en fatsoenlijk.
Hij werkt hard en is vindingrijk en ijverig.
Hij dwingt respect en bewondering af en zijn geloof in zichzelf trekt hem zowel door goede als door slechte tijden heen.

backhome1next

bannertje-nl