De Rat.

HOOFDKENMERKEN:

charmant, sociabel, vindingrijk, vlot van begrip, ambiteus, opportunistisch,
veranderlijk, opmerkzaam, zuinig en geslepen

IN DE LIEFDE:

romantisch,attent, warm en moeilijk te weerstaan.

KENMERKEN:


Hoewel de Rat in het algemeen niet wordt beschouwd als het meest innemende dier is hij enorm vindingrijk, intelegent en allert.
De Rat heeft een kans snel in de gaten en laat die niet lopen, hij is veerkrachtig en heeft een sterke wil.
De Rat is geboren onder het teken van charme.
Zijn gedrag is vriendelijk en sociabel en hij heeft een goed inzicht in de menselijke natuur.
De rat weet andere op hun gemak te stellen.
Hij is steevast populair en heeft vele vrienden.
De Rat heeft een brede belangstelling, is echt een gezelligheidsmens en vind het heerlijk om naar feestjes te gaan.
Hij weet de betere dingen in het leven te waarderen en kan een fijnproever en wijnkenner zijn.
Daarbij is hij een overtuigend spreker en vanwege zijn allerte geest vraagt men hem vaak om raad.
De Rat bezit een grote opmerkingsgave en wanneer hij desgevraagd open en eerlijk zijn mening geeft is daar nauwelijks een speld tussen te krijgen. De Rat is een goede criticus. Hoe vrijmoedig en zelfverzekerd de Rat ook mag lijken, er zit wel degelijk een andere kant aan zijn karakter.
Ondanks al zijn charme en vriendelijke wellevendheid, kan hij geslepen en manipulatief zijn en gedreven worden door ambitie. Hij is het liefst voortdurend bezig en het verbeteren van zijn positie is een van de belangrijkste doelen in zijn leven.
De Rat is een opportunist bij uitstek en als hij een situatie tegenkomt waarvan hij voelt dat hij die in zijn voordeel kan doen keren, zal hij het zeker niet nalaten.
Hij heeft een scherpe geest, is zondermeer vindingrijk en ziet bij gelegenheid niet op tegen het nemen van risico's.
De Rat is ook een harde en vlijtige werker, die in het algemeen meer geschikt is voor intellectuele dan voor handarbeid.
Hij blinkt met name uit in banen waarin hij in contact komt met mensen en hij zal het goed doen in marketing, verkoop, public relation of als boekhouder.
Vanwege hun opmerkzaamheid en hun gaven voor het woord komen we onder Ratten goede schrijvers tegen.
Ook zijn ze zeer geschikt voor elke baan waarin ze een zekere vrijheid van handelen hebben en zelf initiatief kunnen nemen. Wanneer de Rat echter terecht komt in een te beperkende of bureaucratische omgeving wordt hij al snel muggezifterig en streng en hecht hij een overdreven belang aan de reglementen.
Behalve constitutioneel in zijn werk is de Rat ook voorzichtig in geldzaken.
Hij is dikwijls zuinig en houdt zijn financien nauwlettend in de gaten.
Ondanks deze voorzichtigheid kan de rat ook buitengewoon makkelijk zijn en het moeilijk vinden om iets wat hij graag wil hebbben niet te kopen.
Na een tijdje zuinig aan gedaan te hebben, kan hij zomaar in de verleiding komen om het in een opwelling op een uitgeven te zetten.
In het algemeen is de Rat evenwel behoedzaam in geldzaken en ook al komt hij op sommige mischien gierig over, voor zijn familie en hen die hem aanstaan kan hij heel gul zijn.
Ondanks het gemak waarmee hij het vertrouwen van anderen weet te winnen, is hij iemand die op zichzelf is.
Hij staat niet toe dat men zich te veel met zijn zaken bemoeit en hij behoudt graag een zekere vrijheid van handelen.
De Rat wil alleen verantwoording verschuldigd zijn aan zichzelf en vertrouwt hoofdzakelijk op zijn vernuft.
Komt hij ooit in een moeilijke situatie terecht, dan is hij gewoonlijk zeer wel in staat zich hieruit te redden.
De Rat is een taaie en zelfs wanneer de dingen zich tegen elkaar keren is hij vaak de eerste die de brokstukken bij elkaar raapt en uitziet naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
 Hij vind het gewoon heerlijk om bezig te zijn, en het maakt hem niet uit of dat zijn werk, zijn sociale leven
Met zijn sociabele aard is de Rat iemand die waarde hecht aan zijn relaties met anderen en hij maakt makkelijk vrienden.
Hij heeft een buitengewoon romantische natuur en is gepassioneerd, teder en zorgzaam.
In de liefde zal hij alles doen wat in zijn vermogen ligt om de persoon van zijn genegenheid te winnen en vast te houden hetgeen hem gewoonlijk lukt.
De Rat is een echte steun voor zijn partner en zal altijd proberen om een hecht gezin te stichten.
Familiebanden zijn belangrijk voor de rat en met zijn ouders zal hij nauw verbonden blijven.
Thuis kan de Rat het heel gezellig maken en zijn huis is comfortabel en smaakvol ingericht.
De Rat heeft echter de neiging om te hamsteren  Hij heeft een hekel aan verspilling en gooit niet graag iets weg, want het zou immers later van pas kunnen komen.
Bijgevolg, ook al lijkt zijn huis redelijk op orde, zijn zijn kasten vaak tot uitpuilens toe vol.
Wanneer het kan heeft de Rat gewoonlijk een groot gezin en hij is een liefdevolle en zorgzame ouder.
Met zijn brede belangstelling en zijn levendige verbeelding zal hij  een stimulans voor zijn kinderen zijn, maar niettemin heeft hij de wind eronder.
De Rat kan het met zijn kinderen goed vinden, en voor zijn kinderen is het prettig om zo'n aandachtige en ondernemende Rat als ouder te hebben.
Ondanks zijn vele goed eigenschappen heeft de rat ook zijn zwakke kanten.
In zijn verlangen naar rijkdom kan hij hebzuchtig zijn en af en toe meer hooi op zijn vork nemen dan hij eigenlijk aankan.
Bij vlagen kan hij kleingeestig zijn, maar omdat de Rat zijn gevoelens goed onder controle weet te houden, blijven zijn minder prettige karaktertrekken dikwijls goed verborgen.

backhome1next

bannertje-nl