chakra

De Meester
Perineum
De Ziener
Derde Oog
De Kunstenaar
Keel Chakra
De Heler
Hart Chakra
De Held
Zonnevlecht
De Geliefde
Sacraal Chakra
De Aardemoeder
Wortelchakra

Wat is een aura en wat zijn chakra's

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende.
Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als een verstrooit licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

Aura is een spiegel van ons "innerlijk zijn".
Afhankelijk van bv. het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid ( op een bepaald moment en gedurende ons hele leven ) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend et cetra et cetrera.
De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.

Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen:
De laag die het dichtst tegen het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.

Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis.

De Chackra's zijn energie-opnamepunten in de aura en daar zijn er zeven van, te weten:

    7. de kroonchackra    (intuitie)
    6. het derde oog    (visualisatievermogen)
    5. de keelchakra    (communicatie)
    4. de hartchakra    (de onbaatzuchtige liefde)
    3. de plexus solarus    (emoties)
    2. de miltchakra    (sexualiteit)
    1. de stuitchakra    (aarde-energie)

Chakra :- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -SAHASRARA (Lotusbloem met duizend blaadjes)
Zevende Chakra, Kruin- of Kroonchakra

 • Plaats van het chakra : kruin
 • Endocriene systeem : pijnappelklier
 • lichaamsorgaan : bovenste gedeeltevan de hersenen, rechteroog.
 • Zintuig : -chakra 7
 • Psychische functie : verbindt onsmet het Hogere Zelf
 • Element : -
 • Kleur : violet en wit.
  De kleur violet bewerktstellicht een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies.
  Wit draagt alle kleuren in zich.
  Ze opent de ziel voor Godelijk licht en Genezing
 • Edelsteen : Amethist en Bergkristal
 • klank : ie
 • Goede werking : Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven.
  Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je!
  Je bent ÚÚn met God.
  Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat.
  Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is!
  Alpha en Omega.
  Een cirkel zonder begin of einde.
  Het is de zetel van de hoogste volmaaktheid van de mens.
  We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis.... als we ons vervolmaakt hebben.
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  AJNA (Lotusbloem met twee blaadjes)
  Zesde Chakra, Derde-oogchakra, innerlijk oog of commandocentrum

 • Plaats van het chakra : voorhoofd
 • Endocriene systeem :hersenaanhangsel
 • lichaamsorgaan : autonome zenuwstelsel en hypothalamus
 • Zintuig : "derde oog"chakra 6
 • Psychische functie : intuitievecentrum, zetel van de wil en van helderziendheid.
 • Element : -
 • Kleur : transparant indigoblauw
 • Edelsteen : Lapis Lazuli, indigo-blauwe saffier, donderblauwe sodaliet
 • klank : -
 • Goede werking : In onze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat.
  Maar zelfs als het derde oog gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieus functioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden.
  Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.
  Je bent Meester over je geest.
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  VISHUDDA (Lotusbloem met zestien blaadjes)
  Vijfde Chakra, Keelchakra of communicatiecentrum

 • Plaats van het chakra : keel
 • Endocriene systeem : schildklier
 • lichaamsorgaan : keel, longen, hals, oren, bronchien en slokdarm
 • Zintuig : gehoorchakra 5
 • Psychische functie : communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid
 • Element : ether
 • Kleur : (licht) blauw ook zilverkleurig en groenig-blauw.
 • Edelsteen : apatiet, aquamarijn, turkoois, chalcedoon, lapis lazuli en blauwe saffier
 • klank : ee
 • Goede werking : Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit.
  Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren.
  Je kunt nee zeggen als dat je mening is.
  Je laat je niet snel door anderen be´nvloeden.
  Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  ANAHATA (Lotusbloem met twaalf blaadjes)
  Vierde Chakra od Hartchakra

 • Plaats van het chakra : hart
 • Endocriene systeem : Thymusklier
 • lichaamsorgaan : hart, huid, longen leverbloedsomloop
 • Zintuig : tastchakra 4
 • Psychische functie : liefde en mededogen
 • Element : lucht
 • Kleur : groen ook roze en goud
 • Edelsteen : Rozenkwarts, Toermalijn, Kunziet, Smaragd en Jade
 • klank : aa
 • Goede werking : Wanner je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra's samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde.
  Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt.
  De liefde in je hart verfijnt je waarneming.
  Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  MANI PURA (Lotusbloem met tien blaadjes)
  Derde Chakra, zonnevlechtchakra of navelcentrum

 • Plaats van het chakra : boven de navel
 • Endocriene systeem : bijnieren
 • lichaamsorgaan : maag, lever, milt, galblaas, spisverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.
 • Zintuig : gezichtchakra 3
 • Psychische functie : centrum van de kracht en wijsheid
 • Element : vuur
 • Kleur : geel tot goud-geel
 • Edelsteen : Gele Calsiet, Tijgeroog, Barnsteen, Topaas en Citrien
 • klank : oh
 • Goede werking : Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en je plaats daarin.
  Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito.
  Je bent vol Licht en Kracht! Is de zetel van de persoonlijkheid.
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  SISTHANA (Lotusbloem met zes blaadjes)
  Tweede Chakra, heiligbeen of miltchakra

 • Plaats van het chakra : onder de navel
 • Endocriene systeem : geslachtsklieren
 • lichaamsorgaan : voortplantingsorganen
 • Zintuig : smaakchakra 2
 • Psychische functie : centrum van de sexuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten
 • Element : water
 • Kleur : oranje (geeft genezende,vernieuwende energie en bevrijdt ons van de verstarde emotionele patronen, bevorderdt het gevoel van eigenwaarde en wekt de vreugde van het zinnelijk genieten op.
 • Edelsteen :citrien, tijgeroog, barnsteen en topaas
 • klank : oo
 • Goede werking : natuurlijk meestromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk sexuele bveleving met iemand van wie je houdt, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.
 • Chakra : - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -  MILAHARA (Lotusbloem met vier blaadjes)
  Eerste Chakra, Wortel chakra, Basis chakra of Stuitbeencentrum

 • Plaats van het chakra : Kruis
 • Endocriene systeem : bijnieren
 • lichaamsorgaan : nieren, blaas en wervelkolom
 • Zintuig : reukchakra 1
 • Psychische functie : vaardigheden om te overleven; Lichamelijke vitaliteit; creatieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.
 • Element : aarde
 • Kleur : rood (verwarmt, geeft leven, vitaliteit, kracht en moed)
 • Edelsteen : rode kwarts, agaat, Lapis Lazuli, granaat en robijn
 • klank : oe
 • Goede werking : Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en haar scheppingen, oervertrouwen, makkelijk doelen verwezelijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.


 • Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die - al naar gelang de omstandigheden - open of dicht kan staan.
  Is een chakra - bijvoorbeeld de keelchakra - gesloten, dan betekent dat bv. problemen met comuniceren, zoals stotteren.
  Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.
  Chakra's zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra's goed zijn geopend.
  Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan!
  Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie...


  chakra Klik op het plaatje voor de Zonnevlechtchakra.html

  bannertje-nl    
  Naar de top van deze pagina