De Aura     Een aura is een energieveld / halo waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is.
Het is niet waar te nemen met onze ogen, maar paranormaal begaafden en aura-readers kunnen het zien of voelen.
De aura is een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtenvelden zijn gehuisvest die onze innerlijk gesteldheid weergeeft.
De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen hoe iemands welzijn zich op dat moment voor staat.
De aura is constant in beweging en kleuren wisselen af afhankelijk hoe iemand zich voelt.
Naast onze gevoelens zit binnen in de aura onze unieke onsterfelijke ziel, het bovenmenselijke deel van ons leven waarmee we nauwelijks bewust in contact staan.

De aura is een ellips / ei-vormig krachtveld dat ongeveer 1 meter om ons lichaam zit en zich uitstrekt tot 2Ż tot 3 meter buiten ons lichaam.
Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is.
Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura.
Een aura kan dus snel vertellen hoe iemand's conditie op dat moment is.
Een verzwakte aura maakt je kwestbaar voor beinvloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg.
De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens.
De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.

Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen.
Er zijn wel verschillen met de aura van een mens.
Die van een mens is heel dynamisch en levendig.
Die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan.
Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren.
Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw.
Als iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is.
Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten.
Aura foto's van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad.

De aura kan op diverse manieren gezien worden; door een paranormaal begaafde (helderziende), door het te fotograferen door middel van de Kireliaanse methode (aura foto's), of door het leren zien.
Door de kleuren te herkennen kan je uit de aura de betekenis ervan doorgronden (hieronder een uitleg van de kleuren).
Verder kan je de aura op diverse manieren aanvoelen en waarnodig weer herstellen / healen en het op te laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam.
De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.

De aura bestaat uit zeven lagen die ieder hun eigen functie hebben, anderen houden het op drie lagen.
Binnen de aura zitten zeven knooppunten op verschillende plekken, de chakra's.

De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen" :
Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, "etherisch dubbel" of etherisch lichaam aanwezig.
Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo'n 40 cm van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam.
Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt.
Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam.
Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam.
Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft.
Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten.
Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intu´tie, fantasie en bij creatieve processen.
De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling.
In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.

Mensen kunnen elkaar be´nvloeden d.m.v. de aura.
De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten.
Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bijelkaar zijn vormen samen ook een grotere aura.
Op die manier kunnen ze elkaar be´nvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar be´nvloeden via de aura.
Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen.
Als je je concentreert kan je zelfs (on)bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten.
Iemand die ervoor openstaat kan via zijn chakra's die gedachte oppikken en verwerken.
Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben.
Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.

Enkele voorbeelden van aura contacten :
Iemand is heel gespannen en heel intens bezig waardoor hij zelf zoveel energie opwekt dat hij het via zijn aura uitstraalt naar mensen die er gevoelig voor zijn.
Hun aura pakt die energie op en degenen die er geen raad mee weten raken zelf gespannen door die ander persoon.
Er zijn diverse manieren om je er tegen te beschermen.
De benen bij de enkels over elkaar en de armen over elkaar vormen een mentale blokkade van je aura.
Onbewust zullen mensen dit als lichaamstaal ook doen als ze zich ergens voor willen afsluiten.

Er wordt een film gedraaid in de bioscoop en al die mensen tezamen vormen een grote aura.
Er breekt brand uit. Bij een persoon ontstaan paniek en binnen de korste keren raakt iedereen in paniek.
Via de aura worden die angst prikkels doorgegeven aan anderen waardoor iedereen in paniek raakt.

Iemand is bezig te overlijden op zijn sterfbed.
Om hem heen zitten vrouw en kinderen, allemaal verdrietig.
Hun emoties samen vormen een grote aura met energie om de degene die bezig is te overlijden.
Het probleem hierbij is dat degene die wil overlijden niet kan gaan omdat het tegengehouden wordt door die grote aura met verdriet.
Op een onbewaakt moment als iedereen even wat anders gaat doen, bijvoorbeeld koffie halen en de sterfende alleen wordt gelaten, overlijdt ie alsnog, omdat zijn ziel heen kan gaan en niet langer tegengehouden wordt.

Een grote zaalhealing met veel mensen die positief denken.
Al die aura's met positieve gedachtes maken positieve krachten los bij anderen en zo worden anderen geholpen door de gedachtes van anderen.
Al deze aura's vormen ook een hele positieve sfeer.
Tezamen kunnen mensen heel veel bereiken en is de gemeenschappelijke wil om iets te bereiken veel groter als men het alleen zou doen.
Het geld voor meerdere dingen die men gezamelijk doet, eendracht maakt macht.


Zie ook: De Aura achtergrondkleurenl
bannertje-nl