KLEUR: nuances van blauw  METAAL:koper  ELEMENT:lucht

Het sterrenbeeld Weegschaal wordt beheerst door de planeet Venus.
Overgevoelig, zelfgenoegzaam, pretentieus, koel, verwaand en veeleisend, zijn de negatieve karaktertrekken van de Weegschaal.
De goede eigenschappen zijn dat weegschalen hartelijk, correct, innemend, liefhebbend, onweerstaanbaar en sociaal zijn.
De levensles van de Weegschaal is dat hij moet leren tolerant te zijn en zijn goede kwaliteiten niet uit te buiten ten koste van anderen.

Wanneer de Weegschaal zijn positieve kwaliteiten in het leven tot uitdrukking wil brengen, zal hij zich overwegend bezig moeten houden met kunst en creativiteit.
De Weegschaal probeert waarden en normen te relateren aan zijn omgeving om zo in vrede en vrijheid te leven met anderen.
De Zon in het teken van Weegschaal betekent dat alles wat degenen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren doen, door anderen wordt bepaald.
Om in evenwicht te blijven moet de Weegschaal leren om zijn onderdanigheid en beleefdheid te compenseren met een ijzeren wil.
Om dit te verkrijgen, zal hij hard moeten werken.
Alleen dan kan hij snel en vastberaden beslissingen nemen zonder daarbij te twijfelen als hij wordt gedwongen een besluit te nemen.

Dit teken is het enige van alle sterrenbeelden waarvan het symbool een object is en geen mens of dier.
Dit duidt erop dat de Weegschaal liever naar een vlekkeloos concept leeft, in plaats van als een bruisende, energieke en onvolmaakte persoonlijkheid door het leven te gaan.
Hij moet zichzelf echter toestaan fouten te maken en daar de volle verantwoordelijkheid voor te nemen, net als ieder ander.
Als de Weegschaal op deze manier het leven in evenwicht houdt, zal hij het geluk vinden.
Nadat waarden en normen zijn bijgesteld, kan de Weegschaal vertrouwen op zijn natuurlijke charme om zo romantische relaties te onderhouden in een rustig vaarwater.

Het gevoel voor harmonie bij de weegschalen trekt vele mensen aan in privÚ-, maar ook in zakelijke relaties.
Daarbij moet de Weegschaal niet aan zijn intu´tie voorbijgaan om het evenwicht te behouden en om deze harmonie in zijn leven en omgeving te creŰren.
Het teken Weegschaal is dat van de vredestichter, wat betekent dat hij de initiator is van sociale activiteiten en er niet alleen maar op reageert.
Als vredestichter kan de Weegschaal conflicten en meningsverschillen oplossen door zijn sociale vaardigheden te tonen; dit is voor hem een betere oplossing dan om het probleem te analyseren.

Weegschalen moeten oppassen zich niet in te laten met frauduleuze of twijfelachtige zaken, dan worden zij absoluut ongelukkig.
Zij lopen dan het risico een oppervlakkig, lui, hebzuchtig, veeleisend, achterbaks of oneerlijk persoon te worden met zelfs de neiging naar verwaandheid en klassebewustzijn.
Wanneer de Weegschaal niet probeert deze neigingen vroeg in zijn leven uit te roeien, wordt hij een klagend en snel ge´rriteerd persoon die alles beter weet.
Dit heeft tot gevolg juist die mensen, die tot zijn geluk kunnen bijdragen, weg te jagen.
In potentie heeft de Weegschaal het in zich een geweldig, liefhebbend en aardig persoon te zijn; doch hij moet hiernaar proberen te leven en ervoor vechtenUw sterrenbeeld uitgelegd

RamStierTweelingKreeftLeeuwMaagdWeegschaalSchorpioenBoogschutterSteenbokWatermanVissen