KLEUR: groen en aardkleuren  METAAL: kwik  ELEMENT: aarde

Het sterrenbeeld Maagd wordt beheerst door de planeet Mercurius.
Kortzichtig, egoïstisch, pietluttig en het altijd maar geven van kritiek zijn de negatieve karaktertrekken van de Maagd.
De goede eigenschappen zijn dat Maagden ijverig, ordelijk, zorgvuldig, menslievend en liefhebbend zijn.
De levensles van de Maagd is dat zij moeten leren anderen te accepteren zoals ze zijn, en niet zoals zij zelf denken dat ze moeten zijn.
Kortom, de Maagd moet de ander in zijn waarde laten.

Omdat Mercurius de heerser is over de Maagden bezitten zij, meer dan andere sterrenbeelden, het talent om te kunnen analyseren.
Niet dat Maagden intelligenter zouden zijn dan andere tekens, maar zij zoeken de logica achter alles wat zij op hun weg tegenkomen.
Dit is niet altijd de beste manier, want er moet ook weleens wat aan het toeval worden overgelaten.
De Maagd moet leren accepteren dat er voor de ongewone dingen in het leven niet altijd een verband of een waarom behoeft te zijn.
Maagden vinden het gemakkelijker te denken dan praktisch bezig te zijn.
Daarom moeten zij ervoor waken niet alleen met hun verstand te leven, maar met beide benen op de grond te staan.

Een Maagd heeft een geheugen als een computer en is hierdoor in staat veel informatie tot zich te nemen om het vervolgens op een begrijpelijke manier over te brengen aan derden.
Zij kunnen als geen ander exacte dingen uitleggen, maar wanneer het emotionele zaken betreft, zoals liefde of medeleven, hebben zij de neiging dit niet aan de ander te laten merken, waardoor ze als afstandelijk of koud kunnen worden getypeerd.
Doordat zij de neiging hebben zich terughoudend op te stellen en bekrompen te zijn, krijgen zij op den duur in hun omgeving met onherstelbare scheve verhoudingen te maken.

De Maagd kan twistziek, kritisch, nerveus en gespannen zijn.
Wanneer zij niet hun best doen hier iets aan te doen, kunnen zij door een niet aanwijsbare reden vrienden of dierbaren voor korte of lange tijd kwijtraken.
Maagden zijn dé critici van de dierenriem; wat wellicht het gevolg is van gebrek aan zelfvertrouwen.
Ze zouden aan hun zelfvertrouwen moeten werken en moeten aanvaarden dat niet iedereen is zoals zijzelf zijn.
Zij moeten leren om te leven en te laten leven.

Doordat het teken Maagd de oogst uitbeeldt, spenderen Maagden het grootste gedeelte van hun leven om het kaf van het koren te scheiden.
Zij proberen hun hele leven het nutteloze van het nuttige te scheiden om daarbij een staat van onderbewuste zuiverheid te bereiken (het principe van de Vestaalse maagd).
Is de Maagd de purist of de puritein?
De purist vertrouwt op zijn goedheid om zich zo verre te houden van iedere ongezonde bemoeienis met eventuele corrupte elementen in onze maatschappij.
De puritein is het kleinzielige, schone type dat nooit puur zal zijn, maar daar wel naar op zoek is.
Zij zullen dit evenwel nooit in anderen vinden.
Vandaar hun eeuwige kritiek.Uw sterrenbeeld uitgelegd

RamStierTweelingKreeftLeeuwMaagdWeegschaalSchorpioenBoogschutterSteenbokWatermanVissen