Als je denkt

Als je denkt,
ik ben verslagen,
is de nederlaag een feit

Als je denkt:
ik zal niet versagen,
win je op den duur de strijd.

Als je denkt:
ik kan het niet halen,
is de tegenslag op til
Want het overslagen der schalen
hangt voornamelijk af van wil.

Moedelozen gaan ten onder,
door hun twijfel, door hun vrees.
Vechters winnen door een wonder,
telkens weer de zwaarste race.

Denk: ik kan het
en dan gaat het.
Iedereen vindt bij wilskracht baat,
en in de zaken wint de daad het
van het nutteloze gepraat.

Als je jammert: ik ben zwakker
dan mijn grote concurrent,
blijf je levenlang een stakker,
die je ongetwijfeld bent.

Niet de goliats en de rijken
tellen in het kamp voor zes
maar de fermen, die niet wijken,
hebben vroeg of laat succes.


 

Comments Welcome View Guestbook



bannertje-nl