Ja, ik wil sponser worden van De Kindervriend.

Help de Kinderen in Afrika !


Ik machtig G.M.A. Lenting, van "De Kindervriend"
http://www.gerardlenting.nl/Afrika.html.

Tot wederopzegging maandelijk een donatie van mijn rekening af te schrijven.

En dit te storten naar Banknummer  NL48 INGB 0668522380

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.

( vul hieronder a.u.b. één van de mogelijkheden in )

En zet een kruisje in het witte vakje!


 10 Euro:        15 Euro:        25 Euro:         ________ Euro:  

 Per maand:        Per kwartaal:        Per half jaar:       éénmalig:  

 Met ingang van maand:           Jaar:   

            Man of Vrouw:             Naam:             Voorletters:

            Adres:               Postcode:               Plaats:  

             Telefoon Nummer:              Email :

            Datum:             Van Rekeningnummer:             Handtekening:

U kan dit altijd stop zetten! Zowel schriftelijk als ook via Email.
Print deze paginaPrinten

Wanneer U deze heb uitgeprint stuur dit dan naar:


G. Lenting
Bantulaan 36
2622 LN Delft