Ik vraag alleen om HULP!


"Ik wil niet beweren dat er in Afrika geen grote gebieden zijn waar mensen wel degelijk hulpbehoevend zijn.
Maar het bestrijden van armoede en honger is de core business van hulporganisaties.
En dus zullen ze benadrukken hoe hulpbehoevend Afrika is en hoeveel goeds hun werk teweeg brengt.
Maar hoe ver mag het verdraaien van de waarheid gaan?"Ik vraag alleen om HULP!


Klik op Doneren
Onder vermelding
Afrika.
Het kan ook via onderstaande bank rekening.
***  Onder vermelding Afrika  ***

Het Banknummer voor Nederland:

NL48 INGB 0668522380

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.

De Kindervriend.
Dank U

Het Banknummer:

NL48 INGB 0668522380

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.