Ik vraag alleen om HULP!"Afrika kent nog tweehonderd jaar armoede"

Afrika zal nog meer dan tweehonderd jaar kraken onder extreme armoede, tenzij er meer ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.
Dat blijkt uit onderzoek van de sociale waakhond Social Watch.

Het rapport komt tot de conclusie dat de ontwikkeling in 2008 overal ter wereld afnam.
Aan het huidige tempo zullen de millenniumdoelstellingen niet gehaald worden tegen 2015.

Sub-Sahara Afrika heeft in de voorbije jaren een sterke economische groei gekend, maar die heeft zich niet vertaald in een dalende armoede.
Zoals de zaken er nu voor staan, zullen de basisbehoeften voor miljoenen Afrikanen pas in de 23e eeuw voldaan worden, aldus Social Watch.

Van kwaad naar erger.

Heel wat regeringen blijken er niet in te slagen om hun eigen beloftes na te komen.
In Zambia bijvoorbeeld, dat een gratis basisgezondheidszorg nastreeft voor alle burgers, blijft de gemiddelde levensverwachting onder de laagste ter wereld.

Volgens Roberto Bissio van Social Watch zal de economische crisis de zaken nog ingewikkelder maken, onder meer door een daling van de bedragen die migranten naar hun thuisland sturen.
ďArme landen zullen op die manier zwaar lijden onder een crisis waar ze zelf absoluut geen oorzaak van zijn.
Om het tij te keren moeten regeringen de nadruk leggen op de ontwikkeling van de mensenrechten"

Armoede ontneemt kinderen hun rechten.

En wanneer kinderen geen rechten hebben, zullen zij zich moeilijk aan de armoede kunnen ontrekken.
Door kinderen hun rechten te laten realiseren, kan de vicieuze cirkel van armoede worden doorbroken.

Een rechtenbenadering kent twee kanten.

De ene kant is erop gericht om de kinderen te ondersteunen in het opeisen van hun rechten.
De andere kant is gericht op het ondersteunen van de overheid en gemeenschappen om hun plichten ten opzichte van kinderen te vervullen.
Change for Children pakt dit aan door informatie en middelen te verstrekken, te werken aan capaciteitsversterking, kennis over te dragen en te lobbyen voor kinderrechten.Ik vraag alleen om HULP!


Klik op Doneren
Onder vermelding
Afrika.
Het kan ook via onderstaande bank rekening.
***  Onder vermelding Afrika  ***

Het Banknummer:

NL48 INGB 0668522380

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.

De Kindervriend.
Dank U