Inleiding.


De Kindervriend in Afrika.
Donaties:


Het Banknummer

NL48 INGB 0668522380
t.n.v. G. Lenting     Delft

t.a.v. De Kindervriend ( Ondervermelding Afika )
Klik op Doneren
Onder vermelding
Afrika.Graag willen wij ons goede werk voort blijven zetten en vragen gaande deze weg.
Ook om Uw steun.