DOE HET NU   aub ?
Help de Kinderen uit de Armoede     Help the Children of Poverty
Onder vermelding Afrika

Steun

De Kindervriend.

Door een Storting

Van 5,- euro

Een groter bedrag nog beter!

Ik vraag alleen om HULP ?

Dank U  -----  Thank You

Support

The Children's.

By a Deposit

Van 5,- euro

A larger amount even better!


Graag willen wij ons goede werk voort blijven zetten en vragen gaande deze weg,
ook om Uw steun in dit project.

Klik op Doneren
Onder vermelding
Afrika.

Het kan ook via onderstaande bank rekening.
Onder vermelding Afrika

Het Banknummer voor Nederland:

RABOBANK: 147932629

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.

De Kindervriend.
Dank U

Het Banknummer voor Vlamingen en BelgiŽ:

IBAN/SEPA nummer: NL75RABO0147932629

BIC nummer: RABONL2U

t.n.v. G. Lenting  -   Delft

Onder vermelding Afrika.