DOE HET NU   aub ?
Help de Kinderen uit de Armoede     Help the Children of Poverty
Onder vermelding Afrika

Steun

De Kindervriend.

Door een Storting

Van 5,- euro

Een groter bedrag nog beter!

Ik vraag alleen om HULP ?

Dank U  -----  Thank You

Graag willen wij ons goede werk voort blijven zetten en vragen gaande deze weg,
ook om Uw steun in dit project.

Klik op Doneren
Onder vermelding
Afrika.

Het kan ook via onderstaande bank rekening.
Onder vermelding Afrika

Het Banknummer

NL48 INGB 0668522380

t.n.v. G. Lenting     Delft

Onder vermelding Afrika.

De Kindervriend.
Dank U