Moldavië IS IN NOOD ---- Help Help --- NU HEBBEN ZE ECHT U HULP NODIG !      |     
 Nieuwsbrief Afrika 
 header-1

 

 

Steun dit werk!

Situatie Moldavië.


Morgen kiest Moldavië een nieuw parlement.
Veel verwacht de bevolking er niet van.
Wie kan, gaat weg.

Zo'n 80% van de bevolking is arm en 60% leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag.
Een steeds groter deel van de Moldavische mannen verlaat het land en probeert in het buitenland geld te verdienen.
Terwijl er vorig jaar nog sprake was van 25%, worden nu percentages genoemd van 40% van de bevolking die het land heeft verlaten.

Veel mensen zien geen andere oplossing dan werk zoeken in het buitenland.
Op het platteland heerst een werkeloosheid van 80 tot 90%.
Veel mensen zien op tegen de winter en hebben nauwelijks geld voor eten en het verwarmen van een kamer.
De grote uitstroom van de bevolking leidt niet alleen tot een brain drain, maar zorgt ook voor een sociale ramp.
Ook de kerk ziet het bezoekersaantal minder worden door de grote uittocht van mannen.

 

Donaties kunnen worden gedaan
( Ondervermelding Moldavië )


DOE HET NU  !                                                  DO IT NOW !

Help de Kinderen uit de Armoede                    Help the Children of Poverty
Moldavië                                                             Moldavië


Ik vraag alleen om HULP ?


          

Kalender

          Dank U                                         Thank YouSteun

De
Kindervriend.

Door een Storting

Van 5,00 euro

Een groter bedrag nog beter!
Steun dit werk!Support

The
Children's Friend.

By a Deposit

Van 5,00 euro

A larger amount even better!


Klik op Doneren.
Onder vermelding Moldavië.
!!Het kan ook via onderstaande bank rekening.
Onder vermelding Moldavië

De Kindervriend.
Dank U

Het Banknummer voor Nederland:
NL48 INGB 0668522380
t.n.v. G. Lenting
Delft
Onder vermelding Moldavië.
       Het Banknummer voor
Buitenland:
NL48 INGB 0668522380
t.n.v. G. Lenting
Delft
Onder vermelding Moldavië.

Graag willen wij ons goede werk voort blijven zetten,
en vragen daarom Uw steun voor dit project.