De Eerste keer dat Ik  Zag


Ik zie een man met vriendelijkheid,
Wandelen door een menigte.
Praten over de liefde van onze Vader;
Eeuwige leven hij gezworen.


De zoon van God en de boodschapper,
Als dat alles was op aarde.
Voldaan wat was voorspeld,
Door Zijn kribbe geboorte. 


Is verzonden naar ons met een missie,
Dat een ieder zou horen.
Dat God geliefde elk een,
Aan Hem elke zo dierbaar.


Een lunch vermenigvuldigd en al werden gevoerd;
Mensen genezen door zijn hand ..
Sommige herwonnen hun gezicht weer
Op onze Heer commando


Hij leerde ze hoe ze moeten leven;
Hoe hebben het eeuwige leven.
Leerde ze de liefde van hun buurman, en,
Help ze met hun strijd.


Omdat hij van dit leed, zodat
Dat ieder van ons zou kunnen leven ..
Op een kruis op de berg Golgotha,
Hij heeft zijn leven geven.


Ik dank u mijn zoete Jezus, en
Toen ik sta hier voor u.
Ik bid ik zal waardig,
Wat je gedaan hebt voor me.

bannertje-nl